Kohtumenetluse pikkus Euroopa Nõukogu liikmesriikides Euroopa ...

just.ee

Kohtumenetluse pikkus Euroopa Nõukogu liikmesriikides Euroopa ...

TsiviilmenetlusPärast istungeidtegelemisel; eksperttunnistajate kaasamine; istungite sageedasilükkamine; ülemäärased vahed istungite vahel; ülemääraneviivitus enne istungit.Ülemäärane ajavahe otsuse tegemise ning sellest kohtu kantseleilevõi pooltele teatamise vahelKohus ei teosta diskretsiooni; tsiviilmenetlusnormide puudumine võipuudulikkusKriminaalmenetlus Prokuratuuri organisatsiooni struktuuriprobleemid; otsusedkriminaalasju liita või mitte liita; tunnistajad ei ilmu kohtuistungile;tsiviilmenetlus sõltub kriminaalmenetluse tulemusestHaldusmenetlusKohtuväliste asutuste põhjustatud viivitused4. Raportis antakse ülevaade siseriiklikest meetmetest, mida võetakse vastukaaluksmenetluse ülemäärasele pikkusele. Selgitatakse ka, missugused neist meetmetest onEuroopa Inimõiguste Kohtu arvates efektiivsed ja missugused mitte.5. Raportis analüüsitakse mitmeid Euroopa Inimõiguste Kohtu otsuseid eesmärgigaselgitada välja menetluse pikkuse kohta käivad standardid ja reeglid. Eeskättpüütakse leida viiteid sellele, missugust vähimat/pikimat menetlusele kulunud aegaKohus kohtuasjade erinevate liikide puhul mõistlikuks või ebamõistlikuks peab. Kuigiekspert möönab, et kohus väldib rangete reeglite sõnastamist väites, et iga asja tulebuurida eraldi, võib suure hulga asjade analüüs ja võrdlemine anda kasulikke vihjeidKohtu üldise suhtumise kohta. Täheldati järgmist:- Menetluse kogupikkust kuni kaks aastat tavalistes (mitte keerulistes)asjades loeti üldjuhul mõistlikuks. Kui menetlusele kulus üle kahe aasta,uurib Kohus põhjalikumalt, kas siseriiklikud asutused on protsessi käiguskohase hoolsusega tegutsenud;- Prioriteetsetes asjades võib Kohus üldhoiakust kõrvale kalduda ja tuvastadarikkumise ka vähem kui kaks aastat kestnud menetluse korral;- Keerulistes asjades võib Kohus lubada pikemat menetlusaega, ent pöörabsiis erilist tähelepanu selgelt ülemäärastele tegevusetuse perioodidele. Pikemlubatud menetlusaeg on harva kogukestusega üle viie aasta ja peaaegu mittekunagi rohkem kui kaheksa aastat;- Ainsad asjad, milles Kohus menetluse selgelt ülemäärasele kestuselevaatamata rikkumist ei tuvastanud, on kohtuasjad, milles kaebaja endakäitumine viivitusele kaasa aitas.6. Järgnev on lühike ülevaade menetluse pikkuse osas analüüsitud asjade liikidest:Mõistliku aja nõude rikkumine (Artikkel 6) – kokkuvõteAsja liik Küsimused Pikkus Otsuskriminaalasjad erinevad üle 5 aasta rikkuminetsiviilasjad prioriteetsed asjad üle 2 aasta (lühim: 1 aasta 10 kuud) rikkuminetsiviilasjad keerulised asjad üle 8 aasta rikkuminehaldusasjad prioriteetsed asjad üle 2 aasta rikkuminehaldusasjad tavalised, keerulised üle 5 aasta rikkumine

More magazines by this user
Similar magazines