Kohtumenetluse pikkus Euroopa Nõukogu liikmesriikides Euroopa ...

just.ee

Kohtumenetluse pikkus Euroopa Nõukogu liikmesriikides Euroopa ...

millega püütakse kohtute töövõimet suurendada, kindlustades samaaegselt kohtuteenustekõrge kvaliteedi. 130Mobiliseerida tuleb kõik menetlusega seotud isikud, alustades kohtutest, kohtunikest,kantselei- ja halduspersonalist. Selle eesmärgi saavutamisse on vaja kaasata ka teisedõigusala töötajad, nagu advokaadid, notarid, kohtutäiturid ja kohtu määratud eksperdid,kes kõik saavad omas tegutsemisvaldkonnas oma panuse anda.Kohtud tegutsevad koostöös üha kasvava arvu muude institutsioonidega. Nõutav„hoolsus“ peab kehtima kõigi siseriiklike asutuste ja nende ametnike suhtes, kes ntvalitsuse nimel koostavad kaitseväiteid või peavad reageerima ettepanekutele püüdasaavutada kohtuväline kokkulepe. See puudutab samamoodi ka muid detsentraliseeritudavalik-õiguslikke organeid, kui nad on pooleks nt eestkoste- või hooldusõigustpuudutavates menetlustes või kui kohus nendega nt sotsiaalteenuseid võisotsiaalkindlustusmeetmeid puudutavates asjades konsulteerib.Lõpetuseks ei tohi tähelepanuta jätta ka tavakodanikke, kes on menetluse poolteks. Kuinad halvas usus käituvad hoolimatult, siis sageli on see põhjustatud sellest, et nad eitunne oma õigusi ja kohustusi. Sellekohast teavet tuleks hoolega levitada ning venitavalekäitumisele peavad kohtud reageerima seaduses ette nähtud sanktsioone rakendades, naguInimõiguste Kohus on järjepidevalt soovitanud.Euroopa Inimõiguste Kohus leiab, et kui üldsuse teavitamise kohustus on kohtuteprotseduurireeglitesse sisse kirjutatud, on kohtutel märksa lihtsam halvas usus venitavatkäitumist, mis menetluses viivitusi põhjustab, sanktsioneerida.KASUTATUD KIRJANDUSRaamatud:VS. Berger, Jurisprudence de la Cour européenne des Droits de l'Homme, Ed. Sirey,Paris, 2004, lk 818.F. Sudre, J-P Marguénaud, J. Andriantsimbazovina, A. Gouttenoire, M. Levinet, Lesgrands arrêts de la Cour européenne des Droits de l'Homme, Ed. Thémis, Puf Droit, 2003,lk 617.F. Sudre, La dimension internationale et européenne des libertés et droits fondamentaux,kogumikus: Libertés et droits fondamentaux, Ed. Dalloz, 2004, lk 33-51.C-H Van Rhee, "The law's delay: essays in undue delay in civil litigation", Intersentia,2004.130 Vt eespool viidatud CEPEJ raport “Ajahaldus kohtusüsteemides: Põhja-Euroopa uuring”,CEPEJ (2006)14.

More magazines by this user
Similar magazines