Specjalna Strefa Ekonomiczna EURO-PARK MIELEC ... - Lublin

lublin.eu

Specjalna Strefa Ekonomiczna EURO-PARK MIELEC ... - Lublin

Specjalna Strefa Ekonomiczna EURO-PARK MIELECPodstrefa LublinSz. P.Krzysztof ŻukPrezydent Miasta LublinWSTĘPNE ZGŁOSZENIE INWESTORA1. Dane dotyczące podmiotu:Nazwa:Adres:Tel.: Fax: e-mail:Uwaga: wszystkie dane w PLNForma prawna przedsiębiorstwa:Organ rejestrowy:Fundusze własne:Nr rejestru:Nr Regon:Prezes Zarządu (lub Właściciel):Imię:Nazwisko:Osoba uprawniona do kontaktu w sprawach dotyczących oferty:Imię:Nazwisko:Funkcja w firmie:Tel.: Fax: e-mail:2. Działalność dotychczasowa:Podstawowa:PKWiUDodatkowa:PKWiURok rozpoczęcia działalności:Liczba stałych pracowników na koniec miesiąca poprzedzającego zgłoszenie:Liczba zatrudnionych ogółem z ostatnich 3 lat (w przeliczeniu na pełne etaty):Przynależność do organizacji biznesowych, izb, itp.:Zatrudnienie:Sprzedaż:OI-001-02 Strona 1 z 3


Główne wyroby lub usługi (rok poprzedni): jednostka ilość kwota3. Dane dotyczące planowanego przedsięwzięcia w SSE:1. Krótki opis przedsięwzięcia gospodarczego planowanego w SSE - rodzaj działalności zuwzględnieniem nowoczesności technologii (PKWiU):2. Specyfikacja nieruchomości proponowanych do zagospodarowania:3. Lokalizacja planowanego przedsięwzięcia:4. Forma przejęcia majątku: zakup, leasing, dzierżawa, najem lub inna:OI-001-02 Strona 2 z 3


5. Główne wyroby:6. Planowane nakłady inwestycyjne:7. Planowane zatrudnienie:8. Planowany termin rozpoczęcia inwestycji:9. Planowany termin zakończenia inwestycji:10. Źródła finansowania:11. Wpływ na środowisko:12. Inne informacje oraz oczekiwania dotyczące funkcjonowania na terenie SSE:DataPodpis osoby prawnie upoważnionejdo reprezentowania firmyOI-001-02 Strona 3 z 3

More magazines by this user
Similar magazines