PDF verze

measure.feld.cvut.cz

PDF verze

Mikroprocesory v pristrojove technice Stránka č. 4 z 5Do terminálového módu je program MON51 přepnut i po svém spuštění, pokudnenaváže správně komunikaci s přípravkem (např. není připojen).Doporučení: Je vhodné, aby po spuštění program vyslal několik kontrolníchznaků po sériové lince do PC. Pak poznáte, zda-li po příkazu 'g xxx' programběží (znaky jsou vypsány na obrazovku), nebo zda zkolaboval.Obsluha přerušeníJestliže Váš program používá přerušení, je nutno dbát na některé odlišnosti,způsobené umístěním paměti ROM od adresy 00h. Originální přerušovacívektory jsou na adresách 0003h,000bh,0013h,atd. Nyní jsou na těchto adresáchumístěny instrukce skoku 'LJMP A0xx', kde 'xx' je nižší byte originálního vektorupřerušení. Tj. na adrese 0003h je instrukce 'LJMP A003h'. Lze se přesvědčitpříkazem 'U 0'po výpisu instrukcí.Vaše podprogramy obsluhy přerušení (nebo skoky LJMP na ně) budouumístěny na adresách 0A000h ... 0A0FFh, proto také je doporučeno umísťovatpřeložený program od adresy 0A100h, jak už bylo několikrát použito.Příkazy programu MON51Seznam příkazů a nápověda se vypíše po zadání 'help'.Pro pochopení je přidán popis nejpoužívanějších zkratek:DX adr výpis obsahu externí paměti RAMEX adr editace externí paměti RAM. Ukončení zadávaní znaků jepomocí '.'DC adr výpis paměti programuEC adr editace paměti programuDD adr výpis interní paměti RAMED adr editace int. paměti RAM ASM adr editace instrukcí programuU adr disassemblingG adr spustění programuEXIT konec programu MON51Pro ladění lze též požít program TS51 který je orientován obrazovkově.Program TUTOR51.COM - 8051 TutorialV adresáři X:\NAVODY\MIP\MIP_01\SW\TUTOR51\ se nachází programTUTOR51.COM. Jedná se o nápovědu k procesorům 8051 - je zde popisintstrukcí a architektury procesoru. Program TUTOR51 je rezidentní program,který se po spuštění nainstaluje do paměti. Vyvolá se kombinací kláves Alt +Levý Shift + T.Další informace:Pro přípravu zdrojového textu, jeho překlad a úpravy je též k dispozici programKJEDIT. Jeho volání je KJEDIT.BAT. Je třeba si zkopírovat do svého adresářesoubory KJEDIT.BAT KJEDIT.CFG Tento program vznikl jako studentská prácena katedře měření.TS51.INI - v tomto souboru je uložena Vaše konfigurace pro práci s programemTS51, včetně předdefinovaných kláves!!!! Proto je nutno si jej též zkopírovat do svého adresáře !!!!!Tisk na síťové tiskárně v lab. 318Pro tisk po síti na tiskárně Panasonic je připravena dávka PANAS.BAT Dávkafile://\\L316-1-2\share\MIP\uvod.htm 21.2.2003

More magazines by this user
Similar magazines