Klimatske promjene - NVO Green Home

greenhome.co.me
  • No tags were found...

Klimatske promjene - NVO Green Home

Šta su to Klimatske promjene?Zbog prekomjernog iskorišćavanja fosilnih goriva, naftnih derivata, uglja i prirodnoggasa, njihovim sagorijevanjem oslobađaju se ugljenik i druge supstancekoje su milionima godina bile zarobljene u dubini zemlje. Povećanom količinomugljendioksida u atmosferi, toplota sunčevih zraka koji dopiru do površine Zemlje,zadžava se u atmosferi. Povećana koncentracija ugljendioksida, sprječavada toplota ode izvan atmosfere, uslijed čega dolazi do nastanka efekata staklenebašte.Klimatske promjene, našadanašnjica?Klimatske promjene, ukoliko se ostvare u svojoj punoj mjeri, promijeniće načinživota kakav poznajemo, sa nepovratnim negativnim uticajima na životnu sredinu.Nivo svjetskog mora već sada raste, zbog porasta temperature morske vode iotapanja lednika na polovima. Klimatske zone i njihovi ekosistemi se pomjerajuprema polovima sa porastom temperature, ostavljajući pustinjske naseobine izasebe.


Ekstremne vremenske promjene kao što su poplave, suše, zemljotresi i oluje sepovećavaju po broju i po jačini, što je dokaz da je čovjek uzrokovao globalnozagrijavanje koje se ubrzano nastavlja.Klimatske promjene su realnost. Evropski toplotni talas 2003. godine odnio je33 000 života u Evropi i nanio ekonomsku štetu u visini od 13 milijardi eura,prouzrokovane šumskim požarima u južnoj Evropi koji su uništili velike ekosistemesa ozbiljnim posljedicama po sektor turizma, a ljetnje temperature istegodine bile su najvisočije zabilježene u posljednih 5 vjekova.Poplave kao posljedica neobično velikih kiša izazvale su slične ekonomske šteteširom Evrope krajem 2002. godine. U Njemačkoj štete su procijenjene na 6milijardi eura, a skorašnja studija govori da je u Velikoj Britaniji 1.7 milionadomaćinstava bilo u opasnosti od riječnih i priobalnih poplava.Borba za ″crno zlato″!Vodeće kompanije naročito iz naftne industrije, energetski lobiji i njihovi savezniciu Vladama širom svijeta, nastavljaju da blokiraju kampanje na zaustavljanjuklimatskih promjena, jer tu vide kraj svojim imperijama. Izgovor im uvijek leži umanipulacijama, sa činjenicama da će smanjenje ispuštanja gasova proizvedenihiz upotrebe fosilnih goriva, uništavanja rijeka izgradnjom velikih hidroelektrana,biti štetno po ekonomski napredak, što se direktno odnosi na socijalni statusstanovništva.Odbija se prihvatanje činjenice da klimatske promjene ekonomiju mogu koštativiše nego bilo koja aktivnost borbe protiv klimatskih promjena.


Rješenja!- Obnovljivi izvori energije -Rješenja za zaustavljanje klimatskih promjena postoje! Prepoznata su u obnovljivimizvorima energije, energetskoj efikasnosti i novim čistim tehnologijamakoje nisu štetne po životnu sredinu.Posljednih decenija, posebno danas, obnovljivi izvori energije imaju sve većuulogu u svjetskoj proizvodnji energije. Svakako, pojedini obnovljivi izvori energijesu poznati i koriste se od davnina. Vjetrenjače svoj značaj i slavu vjekovimaprovlače kroz poznate romane i knjige, sa ništa majim značejm su se koristile ivodenice, dok je o značaju sunčeve energije suvišno govoriti.Priroda nas svakodnevno snabdijeva energijom sunca i vjetra, dok sa drugestrane čovjek neumorno crpi fosilna goriva (naftu, gas i ugalj) kojih ima u svemanjoj mjeri i koji zbog svoje ograničene dostupnosti svakim danom postajuskuplji.Obnovljivi izvori energije svoje ‘mjesto pod suncem’ dobijaju u vrijeme prvihenergetskih kriza, sedamdesetih godina prošlog vijeka.Korišćenjem sunca i vjetra šetdimo materijalna sredstva koja bismo morali daodvojimo za korišćenje neobnovljivih izvora energije, time se osim ekološkedoprinosi i ekonomskoj dobrobiti.Pod obnovljivim izvorima energije podrazumijevaju se novi izvori energije kojimogu pomoći i zadovoljenju energetske potražnje i time doprinijeti ušteditroškova koji se daju za energiju.


OBNOVLJIVI IZVORI ENERGIJE:• solarna (sunčeva) energija• energija vjetra• geotermalna energija• energija biomase i biogas• energije plime i osjeke,• hidroenergija (postrojenja snage do 5 MW)Zbog sve manje količine prirodnih resursa i povećanog zagađenja životne sredine,naučnici su utvrdili energetske potencijale i resurse obnovljivih izvora energije,kao i uticaj koji mogu porouzrokovati na životnu sredinu.Za Crnu Goru naročito su zanimljivi izvori solarne energije, energije vjetra,biomase iz ratarstva i šumartsva kao i hidro energija (male hidroelektrane do 5MW kapaciteta).


Rješenja!- Energetska efikasnost -Energetska efikasnost postaje sve važnije pitanje vezano za očuvanje životnesredine i smanjenje potrošnje energetskih resursa.Povećanje energetske efikasnosti definiše se kao smanjenje korišćenja energijepo jedinici proizvoda, bez uticaja na nivo kvaliteta proizvoda i usluga. Benefitiovog povećanja za zajednicu ogeldaju se u:• racionalnom korišćenju prirodnih resursa• smanjenju energetske zavisnosti• smanjenju potreba za izgradnjom novih energetskih postrojenja• smanjenju troškova energije• optimalnom korišćenju energetskih uređajaSmatra se da povećanje energetske efikasnosti može biti najproduktivnija energetskaalternativa, sa praktično neograničenim mogućnostima. Pored toga,ušteda energije značajno doprinosi stimulisanju inovacija, povećanju zaposlenostii ekonomskog rasta. Relativno malim ulaganjima, boljim izborom tehnološkeopreme i energenata, boljom organizacijom, poboljšanjem kvaliteta u eksploatacijimogu se postići značajne energetske i finansijske uštede.Uslov za dostizanje ciljeva energetske efikasnosti jeste strateško planiranje ipostepeno sprovođenje institucionalnih, zakonodavnih, strukturno-organizacionihi finansijsko ekonomskih reformi u odgovarajućim segmentima energetskogsekora. Energetski usmjerena i ekonomski podsticajna regulativa, kaoi finansijska podrška stvorile bi društveni ambijent za uspješnu realizaciju programaracionalne upotrebe energije.Značajnije poboljšanje energetske efikasnosti i veće korišćenje obnovljivih izvoraenergije je tijesno povezano sa generalnom ekonomskom i socijalnom politikom.Postoji realan potencijal za dospinos održivom razvoju i ekonomskomrastu, koji može uticati na sva područja ekonomskih aktivnosti.


Sklad življenja sa prirodom!Svoj doprinos očuvanju životne sredine, može dati svaki pojedinac! Svakigrađanin može svojim djelovanjem uticati na smanjenje ispuštanja štetnih gasova.Racionalnija upotreba energije od suštinske je važnosti, jer prekomjernim,nesmotrenim korišćenjem uništavamo prirodna bogatstva koja se troše da bise ta energija dobila, preradila i transportovala do nas. Čuvajući energiju štitišsebe, prirodu, životinje i biljke i smanjuješ svoje troškove, tj. račune.Ukoliko ŽELIŠ da poboljšaš uslove svog životnog prostora, počni sada, nikadanije kasno, sve počinje od pojedinca i trenutka! Ako ste spremni, evo nekihnačina:• Kada ste u prilici, idite pješke ili vozite bicikl. Činite dobru stvar zaprirodu, a i za svoje zdravlje;• Koristite javni transport;• Kada se odlučite za kupovinu automobila, izaberite onaj sa najmanjompotrošnjom ili automobil sahibridnim motorm (kombinacijabenzina i električne enrgije - novetehnologije);• Kupujte aparate koji sadrže energetskesertifikate i štedljive sijalice.Time doprinostite sopstvenojuštedi energije u domaćinstvima, iočuvanju životne sredine;• Poboljšajte izolaciju svog stambenogprostora i ugradite provjeruenergetskog stanja;• Toplotnom izolacijom stana možete smanjiti račune zagrijanje za 50-80%. Evo nekoliko načina:»» Spuštanjem roletni i navlačenjem zavjesa ilizastora na prozore tokom noći;»» Isključivanjem grijanja kda ne boravite u prostoriji;»» Postavljanjem samoljepljivih traka na ivice prozora i vrata;»» Popunjavanjem šupljina i rupa oko prozora i vrata purpurmasom;»» Postavljanjem zastora između radijatora i zida;»» Zamjenom prozora i vrata koji ne dihtuju, prozorima sa duplimstaklima;»» Postavljanjem unutrašnje izolacije (lamperija, pluta, stiropor i sl.);


»» Izolovanjem tavana, krova (staklena vuna, trska i sl);»» Ugradnjom regulatora toplote u stanu;»» Izolovoanjem vodovodnih cijevi;»» Za najbolji efekat enrgetske štednje izolacija čitavih stambenihprostora sa spoljne strane;»» Gradnja pasivnih kuća.• Ako ste roditelj, razmišljajte o budućnosti svog potomstva, životnojokolini koju im ostavljate.• Pređite na korištenje obnovljivih izvora energije.• Pridružite se međunarodnim naporima da se zaustavi globalno zagrijavanje.• Saznajte što više o globalnim promjenama i to znanje pretočite u akciju!!!• Poštujte moto:«Gdje god nadješ zgodno mjesto ti drvo posadi, adrvo je blagorodno pa će da nagradi!»


Projekat: Regionalna saradnja na energetskoj efkasnosti i obnovljivimizvorima energtijeNVO Green Home u saradnji sa NVO Zelena Akcija iz Hrvatske, je započeo realizacijuprojekta ″Regionalna saradnja na energetskoj efikasnosti i obnovljivojenergiji″.Projekat ima za cilj jačanje preko-granične saradnje između civilnih organizacijaiz Crne Gore i Hrvatske na pitanjima racionalne potrošnje energije i korištenjuobnovljivih izvora energije.Ciljevi projekta:• Razmjena iskustava i regionalna saradnja na energetskoj efikasnosti ialternativnim izvorima energije;• Podizanje svijesti civilnog društva u Crnoj Gori o alternativnim izvorimaenergije i energetskoj efikasnosti;• Umrežavanje između regionalnih i lokalnih NVOa na problemu Energetskeefikasnosti i promociji korištenja alternativnih izvora energije.Projekat se realizuje u saradnji sa NVO Zelena Akcija iz Hrvatske, a podržan jeod strane Foundation Open Society Institute (FOSI ROM).

More magazines by this user
Similar magazines