Novinky v léčbě bolesti

csarim.cz
  • No tags were found...

Novinky v léčbě bolesti

Nové aplikační formy známýchmolekulTramadol hydrochlorid Syntetický derivát opioidu kodeinu(metabolit antidepresiva trazodonu) Duálnlní analgetickýefekt Racemická forma 2enantiomerů Na trhu od roku1977 (IR), 1990 (SR) Registrován n ve více vnež 100 zemích světa


Noax Uno – bifázickýefektuvolňovování Vnějšíplášášť uvolní 25 % účinné látka dodvou hodin rychlý nástup nanalgetickéhoúčinku Vnitřní contramidové jádro (síťovověuspořádandaná amylózaza) ) uvolní zbývající látkuv dalšíších 22 – 24 hodinách stabilníanalgetický efekt po dobu 24 hodin


Technologie CONTRAMID ®- formování semipermeabilní membrány(zobrazení nukleárnrní magnetickou resonancí)Max.45 min 8 hod 16 hodMin.Biomacromolecules. 2005;6(6):3367-72


Nové aplikační formy známýchmolekulhydromorfon – OROS systémÚčinná látkahydromorfon, semisyntetickýanalog morfinu


Hydromorfon Velmi silný µ1 agonista, , slabý κ agonista,s minimálnlní afinitou k δ receptorům Přibližně 5 x silnějšínež morfin Metabolizuje se v játrech jna neaktivníhydromorfon 3-glukuronid, , který je vylučovovánmočí. Nízká vazba na plazmatické bílkoviny (


OROS technologie OROS (Oral(ReleaseOsmoticSystem)


Kombinace známých molekuloxycodon + naloxon = TarginZácpaObtížné, , méněmčastéa málo mvydatnévyprazdňovování střev.Z latinskéhostipo – cpátVelký lékalkařský slovníkhttp://lekarskelekarske.slovniky.cz/pojem/konstipace


Patofyziologie vznikuOIBDVazba opioidu na opioidní receptory stěny GItraktu (plexus(myentericus, , nervové aendokrinní buňky)- sníženení GI motility- ovlivnění endokrinní funkce- ovlivnění absorbce- ovlivnění perfůzeGI traktuBell TJ., Sunil J., Miaschovski Ch. et al. The prevalence,SeveritySeverity, and Impact ofOpioid-InducedBowel Dzsfunction:Resultsof a US and European Patient Survey(PROBE1). Pain Medicine 2008


Možnosti léčby lzácpyz Sníženení až vysazení opioidní medikaceomezení možnosti kontroly bolesti Laxativanecílenlené místoúčinku,nedostatečný ný efekt, nežádoucdoucí účinky(křeče, e, nadýmání, , zvracení…í…)Od 2010 – Targin (oxycodon+ naloxon)


Naloxon Opioidní antagonista na µ opioidníchreceptorech Při i průchodu stěnou zažívacvacího traktu seváže e na opioidní receptory First-passeffect 98-99% 99% (!!!) Biologická dostupnost po p.o. aplikaci < 2% Plně zachovává celkový analgetický účinekpodanéhoopioidu, , cílencleně antagonizujeprojevy OBD


Targin Kombinace oxycodon – naloxon v poměru2:1 Signifikantní sníženení výskytu OIBD Není ovlivněn n celkový analgetický efekt Nedostavují se příznaky pabstinenčníhosyndromu


Novinky v léčbělprůlomovlomové bolesti


Nasálnlní fentanyl citrát - Instanyl Jednotlivá dávka 50-200 mikrogramů Nástupúčinku 3-53minut Doba trvání efektu2-44 hodiny dle dávkyd Cena: 30 euro/dávka


Nové aplikační formy známýchmolekul, léčba lprůlomovlomové bolesti-nasální fentanyl Instanyl


Neuromodulace – metoda stálemoderní (přesto v ČR vymírajrající)


Prialt - ziconotide Syntentický syntetický derivát t toxinu z mořskskéhomlže Conus magus Neopioidní analgetikum určenené pro pacienty kdeselhává subarachnoidálnlní aplikace morfinu. BlokátorN typu kalciových kanálů, , blokujeuvolnění pronociceptivníchch neurotransmiterů vCNS (glutam(glutamát, kalcitonin, , substance P….) P Od 2009 k dispozicipacientům m v ČR(5 ročně, , po schválenlení ZP)


Závěr V roce 2010 se máme m me opravdu na co těšit. tPřichází řada nových preparátů, , která jsounejenom drobně upravenou verzí stávajvajících chléků, , ale která se jistě klinicky výraznou měrou mbudou podílet na zlepšenení kontroly bolesti asníženení výskytu nežádoucdoucích ch účinků analgetickémedikace. . Doufejme jenom, že e obdobný názor nbudou mít m t i členové úhradové komise a tytonové moderní léky se nestanou finančně zcelanedostupnou teoretickou možnostností léčby.


Děkuji za pozornostmarek.hakl@fnusa.czwww.painpain.cz

More magazines by this user
Similar magazines