AUTODIJELOVI VELIKA AKCIJA - Superinfo

superinfo.ba
  • No tags were found...

AUTODIJELOVI VELIKA AKCIJA - Superinfo

6 Petak, 7. avgust 2009.Svijest o okolišu!?Dan ustanka naroda i narodnosti BIH obilježava sesvake godine u Zenici, u organizaciji Udruženja antifašistai boraca narodno-oslobodilačkog rata. Centralnamanifestacija i ovog puta je održana na platou spomenikana Smetovima, uz odavanje počasti palim borcima,polaganje cvijeća i narodno veselje na ovom zeničkomizletištu. No, ono što su iza sebe ostavili posjetioci Smetovaprava je slika i prilika naše tužne svakodnevnice iodraz naše kulture. Hrpe smeća i otpada svih vrsta i nasvakom koraku, pune ruke posla za zeničke komunalce.Ukoliko naši građani sami ne shvate da nemarnim i krajnjeneodgovornim ponašanjem prema prirodi najvećuštetu nanose sebi i svojoj djeci, uzaludni će biti naporiturističkih radnika i komunalaca da od ove sredine učineljepše i ugodnije mjesto za život. Kritiku svakako zaslužujui organizatori skupa čija je obaveza da se pobrinuda prostor koji koriste za svoje aktivnosti ostave barempribližno u onakvom stanju u kojem su ga zatekli.Kamperi na KiseljakuNa tešanjskom izletištu Kiseljak nalazi se kamperskonaselje formirano od strane nevladine organizacijeAminaje iz Francuske. Radi se o neprofitabilnoj organizacijikoja je osnovana 1997. godine, a njihov prvidolazak u Tešanj bio je 1999. godine. Svaki put dolazesa novim projektom, a ove godine to je kampovanje sanašim mladim izviđačima. Grupu čini osamnaest ljudiod kojih je petnaestero malodobnih i tri odrasle osobe.Ovih dana radit će i projekat sa Osnovnom školom „9.septembar“ Medakovo i Predškolskom ustanovomobdanište Tešanj. Ovo je inače njihov sedmi boravak uTešnju. Podijeljeni su u dvije grupe od kojih će svakau ovom gradu boraviti po deset dana. Općinski načelnikFuad Šišić zaželio je dobrodošlicu gostima i da seosjećaju ugodno u ovom gradu. Predsjednik francuskeorganizacije Janic Chonson zahvalio se načelniku za posjetute uručio prigodne poklone.Ružno i tužnoNekoliko puta skretali smopažnju na uobičajenu i sve češćupraksu neodgovornih pojedinaca,firmi, sportskih klubova,kulturnih ustanova i drugih institucijakoje svoje letke, oglasei plakate lijepe na mjestima kojasu sve osim pogodna i predviđenaza to. Naš foto-reporterzabilježio je ovih dana oglasei reklame na stablima drveća,banderama, betonskim saksijama,fasadama, mostovima idrugim javnim površinama. Sobzirom na to koje se vrste ljepilakoriste, gotovo je nemogućeukloniti ostatke plakata i letaka.Superinfo još jednom poziva inspekcijskeslužbe da adekvatnoreaguju na ovu praksu i iskoristesvoje ovlasti. S pravom očekujemoenergičniju akciju protiv pojedinacai institucija odgovornihza ovaj problem.Vrandučka bb, 72.000 Zenica, 032/456-266, 446-510, 446-511, info@almy.ba, komercijala@almy.baRadnička bb, 72220 Zavidovići, 032/878-063NAJVEĆI SALON STILSKOGNAMJEŠTAJA U BiHSlike su ilustrativnog karaktera i ne moraju odgovarati stvarnim proizvodimaNamještaj za dnevniboravak, spavaće sobe, trpezarije,madraci, posteljine, ukrasni prekrivačiSve to i mnogo višena trećem spratu ALMY BAUCENTRAPrevoz i montaža obezbijeđeni


Petak, 7. avgust 2009.Visočko ljetoManifestacija Dani trgovine, kulture i sporta“Visočko ljeto 2009.” završena je prošlog vikenda uVisokom tradicionalnim teferičem (Aliđunom). Kadasu Dani trgovine u pitanju, ove godine je u glavnimvisočkim ulicama bilo postavljeno oko 450 štandova,na kojima se moglo pronaći sve i svašta. Ono štoje također veoma bitno jeste da u toku manifestacijenije zabilježeno veće narušavanje javnog reda imira, odnosno pripadnici PS Visoko, potpomognutipripadnicima MUP-a ZDK-a, nisu imali mnogo posla.Najviše posla imali su komunalci koji su kao najsvjetlijatačka završnice uklonili velike količine smeća i“minulog rada” trgovaca koji su u nedostatku javnogtoaleta vršili nuždu skriveni od mase ljudi po principu“gdje ko stigne”.Mjesni vodovodU toku je realizacija projekta mjesnog vodovodau naselju Bare u Gornjoj Gračanici kod Zenice koji finansijskipodržava Asocijacija za razvoj LEDA Zenica.Ovaj projekat napravili su sami mještani koji takođeučestvuju i svojim sredstvima, te dobrovoljno rade.Pitka voda bi trebala doći do glavnog vodovoda poredputa i proći u dužini od 2.550 metara do 50-takdomaćinstava. Vrelo je inače na koti 820, a Bare sunalaze na 450 metara nižoj nadmorskoj visini. „Ovajprojekat smo pokrenuli 2007. godine i sakupili neštopara, te dogovorili da i sami pružamo pomoć radomu njegovoj realizaciji. Eto, uz pomoć Općine Zenica bitrebali ubrzo dobiti vodu u kućama. To je velika stvarza otprilike 250 ljudi iz ovog naselja“, veli Sead Skender,predsjednik Građevinskog odbora naselja Bare.Za školovanjeu svom gradu7Udruženje gluhih i nagluhih osoba ZDK pokrenuloje inicijativu za formiranje odjeljenja za gluhe i nagluheučenike pri Osnovnoj specijalnoj školi u Zenici. Usvom zahtjevu ističu da kao opravdanost vide pomoćroditeljima ove kategorije djece u smanjivanju finansijskihtroškova, a pored toga bi bio smanjen i odlivsredstava kantonalnog budžeta za ovu namjenu. Jer,djeca bi boravila u porodici ili bi bili bliže porodici štoje značajno za psihološki razvoj malodobnog djeteta.Osnovna specijalna škola u Zenici raspolaže prostorom,ali i ljudskim resursima: defektolozi, logopedsurdoaudiolog, te ostalim stručnim kadrom. Premainformacijama Centara za socijalni rad sa područjaZDK 20-ak učenika sa oštećenjem sluha različitog stepenapohađaju osnovnu školu. Od toga osam učenikaje iz Zenice. U Udruženju gluhih i nagluhih osoba ZDKvjeruju da je taj broj dva puta veći.NOVOGrupacija ALMY svoju širokuponudu usluga proširila jena trgovinu pločastim materijalimaod oplemenjene iverice.Na raspolaganju su vamsavremene i kvalitetne pločepo najpovoljnijim cijenama.ALMY je i ovog puta otišaokorak dalje i omogućio vamda na licu mjesta, uz asistencijunašeg kvalificiranogosoblja, na visoko sofisticiranimmašinama, svoju idejupretvorite u djelo. Kupljenematerijale možete po najpovoljnijimuslovima obraditi,izrezati i prilagoditi svojimpotrebama, te tako u svomkućnom budžetu ostvaritiznačajnu uštedu.Buditesvojmajstori uštediteKuhinjskeradne pločesvih dezenaUsluge rezaoniceRezanje 0,50 KM/mKantanje ABS 0,70 KM/mKantanje 5 mm 0,60 KM/m... odaberite ploču ... ... kreirajmo zajedno ...Oplemenjena iverica2750 x 2050 x 18 mm= 69 KM/komVrandučka bb, 72.000 Zenica,032/456-266, 446-510, 446-511info@almy.ba, komercijala@almy.baIzaberite dezen ...Zadržavamo pravo na izmjene cijena bez prethodne najave... i to je to!


8 Petak, 7. avgust 2009.U sklopu projekta SET (Program podrške izvozu i trgovini) REZ Regionalna razvojna agencija za regijuCentralna BiH u saradnji sa Univerzitetom u Zenici objavljujej a v n i P o z i vza obuku na CNC obradnom stroju za preradu drvetaCentar za izvrsnost u dvopreradi nudi usluge obuke zaposlenihu drvoprerađivačkom sektoru i ostalih zainteresovanih zaupravljanje i rukovanje CNC obradnim centrom za preradudrveta (Masterwood project 315).Program obuke od 30 sati se sastoji iz slijedećih nastavnihjedinica:1) Osnove CNC programiranja sa praktičnimprimjerima;2) Optimizacija CNC obrade masivnog i pločastognamještaja;3) Masterwork za crtanje i automatsko generiranje radnogprograma• Grafičko programiranje bušenja, glodanja i rezanja;• Optimizacija ciklusa bušenja;• Realizacija profila i crteža zadatih u parametarskomobliku;• Konfiguracija alata (namještanje na mašinu-editoralata);• Grafički makro-i za osnovne i naprednije obrade pločaod drveta;• Unos datoteka sa podacima DXF formata generiranihu sistemima CAD ili u komercijalnim programima zaprojektovanje procesa izrade namještaja;• Automatsko transformisanje više datoteka sa podacimau DXF zapisa u ISO kod;• Direktna obrada programa ISO, TLF, DXF;• Dijagnosticiranje ulaznih/izlaznih signala;• Programiranje debljine kontra-šablona i pozicioniranjevakum-papuča na monitoru;• Pregled 12 radnih područja predprogramiranih;• Podešavanja koja određuje operator na mašini;• Ocjena vremena potrebnog za obradu radnog komada(po CNC programu).4) Master Cabinet za izradu programa prema kojima sevrši izrada donjih i visećih ormara• Projektovanje u grafičkom trodimenzionalnom operativnomsistemu, pomoću bogatih baza podataka, zajednostavno i brzo određivanje modula kojeg treba izraditi;• Mogućnost povećanja postojećeih baza podatakai/ili izrada personificiranih baza podataka;• Baze podataka vrata, okova i dr.;• Baze podataka različitih tipova spojeva kao npr: vezaputem tiplova, sa čepovima, folding, putem štiftova saekcentrom i dr.• Povezivanje sastavnih elemenata u cjelinu ormara iautomatska izrada pripadajućeg CNC programa;• Izrada liste krojenja;• Video uputstva za upotrebu Master cabinet-a;• Vizualizacija direktno sa PC mašine.5) Praktični ispitObuka će se obavljati u Centru za izvrsnost u dvopreradi, kojise nalazi na Mašinskom fakultetu u Zenici, a izvoditi će jenastavno osoblje Univerziteta u Zenici.Svi polaznici, koji polože finalni ispit, dobiti će Certifikat ozavršenoj obuci izdat od REZ Regionalne razvojne agencijeza regiju Centralna BiH i Univerziteta u Zenici.Participacija za obuku iznosi 300,00 KM po polazniku (PDVuključen).Prijava za navedenu obuku može se preuzeti sa web stranicewww.rez.ba.Prijave se primaju do 28. 08.2009. godine na mail adresu info@rez.ba.Implementacija obuke je predviđena u drugoj polovini septembra2009.Regionalna razvojnaagencija za regijuCentralna BiH


Petak, 7. avgust 2009.Pomoć holandskih eksPeratarazvoju Preduzeća u Bih9“PUM Netherlands senior experts” organizacijaposjeduje više od 30 godina iskustva na pružanjutehničke asistencije u više od 70 zemalja svijeta. Trenutnoangažuje od 3500 – 4000 eksperata volonteraiz gotovo svih oblasti privrede i rada malih i srednjihpreduzeća. Godišnje svoje usluge pruže u više od1.800 malih i srednjih preduzeća u cijelome svijetu.Usluge i praktična znanja i iskustva koje ovi ekspertinude su u oblastima:• unapređenja organizacije preduzeća• unapređenja tehnologije i razvoja kvalitetaproizvoda• unapređenja finansijskog menadžmenta• unapređenja znanja i sposobnosti uposlenikapreduzeća• te niz drugih segmenata rada proizvodnih,trgovačkih i uslužnih preduzeća.Pored ovoga PUM eksperti su ovlašteni da procijenei mogućnosti preduzeća za plasman proizvoda naholandsko tržište, a s ciljem uvezivanja domaćihpreduzeća i potencijalnih partnera u Holandiji.Za usluge PUM eksperata mogu aplicirati malaZa sve dodatne informacije obratite se na:i srednja preduzeća u Bosni i Hercegovini kojaispunjavaju slijedeće kriterije:• da su 100% privatna preduzeća, sa većinskimbh vlasništvom• da imaju 10 – 250 uposlenih• da visina aktive po Bilansu stanja ne prelazi10 mil. €• da godišnji promet ne prelazi više od 10 mil. €• da preduzeće postoji minimalno 2 godinePored navedenih kriterija također je potrebnoznati da:• Klijenti/korisnici PUM usluga, domaćapreduzeća, snose samo troškove smještajai lokalnog transporta PUM eksperata tokomnjihove asistencije i pomoći u preduzeću.• Sve ostale troškove angažmana PUM ekspertapokriva vlada Kraljevine Holandije• Period angažmana, kao i trajanje asistencije,određuje korisnik uslugeREZ Agencija je posrednik i jedina je ovlaštena organizacijaza rad sa PUM ekspertima iz regije CentralnaBiH. Usluge PUM eksperata su besplatne zadomaća preduzeća.Štrosmajerova 11/III, 72000 Zenica,Bosna i Hercegovinatel:+387 32 462 161,fax: +387 32 441 230,e-mail: info@rez.ba, http: www.rez.bak o n k u r sza prijavu kandidata u V generaciju Cisco AkademijeNastavni program Cisco akademije mrežnih tehnologija u Zenici dizajniranje s namjerom da polaznike nauči osnovna znanja i vještinepotrebne za dizajniranje, izgradnju i održavanje manjih i srednje velikihračunarskih mreža.Polaznici se mogu upisati na Cisco Certified Network Associate programExploration.Prilikom upisa u CCNA Exploration polaznici programa moraju imati razvijenenapredne vještine rada na računaru i dobro poznavanje engleskog jezika, štoće biti provjereno testiranjem kandidata za program CCNA Exploration.Nastava će se odvijati nedjeljom u multimedijalnom računarskom centruu prostorijama REZ Agencije u Zenici, a izvodit će je certificirani Ciscoinstruktori.Broj kandidata je ograničen na 32 polaznika (16 u grupi). Prijave se primajudo 30.08.2009. godine isključivo putem e-mail adrese: cisco@rez.ba. Početaknastave je u septembru 2009. godine.Prijave i dodatne informacije možete preuzeti sa stranice REZ Agencijewww.rez.ba.Troškovi školovanja zavise od načina plaćanja tj. 2.000 KM za kompletnu obukuukoliko plaćanje izvršite odjednom, odnosno 2.200 KM ukoliko plaćate u4 rate (550 KM po semestru) ili 2.100 ukoliko ukoliko plaćate u 2 rate (1.050KM rata). U cijenu je uključen PDV.Ðaci, studenti te uposlenici Zeničko dobojskog kantona, Univerziteta u Zenicii REZ Agencije, imaju pravo na popust od 40%, dokazivajući to potvrdom o redovnomškolovanju/studiranju. Ostali polaznici V generacije imaju pravona popust od 20%.Više o Cisco programima vidjeti na www.rez.ba


10 Petak, 7. avgust 2009.Nagradni izletNajbolji polaznici kursa turskog jezika, zajedno sanekoliko učenika generacije iz srednjih škola iz Zenice,Breze, Kakanja, Zavidovića, Maglaja, Banovića, Kladnja,Sarajeva, Jablanice i Širokog Brijega išli su na nagradnuekskurziju u Tursku. Grupa od 31 učenika u pratnji četirinastavnika, zajedno sa dugogodišnjim saradnicima turskeVojne misije u BiH boravili su četiri dana u Istanbulu,gdje su posjetili dvorce Dolmabahce Saraj, Topkapı Saraj,Kapalı Çarşiju, te minijaturni park u Istanbulu gdjese nalaze makete svih značajnih historijskih građevinasvijeta. Obišli su i Aja Sofija muzej, Sultan Ahmetovudzamiju, a u ovom gradu imali su vožnju brodicom gdjesu mogli da vide ljepote Istanbulskog i Bosforovog zaljeva.Posljednja tri dana putovanja proveli su na poluotokuDardanel ili Çanakkale. Tu su obišli šehidsko mezarješehida iz narodno-oslobodilačkog rata 1918-1923.Pješačenjemdo zdravljaU okviru manifestacije “Fojničko ljeto 2009” proteklogvikenda u organizaciji PD”Vranica” organizovanoje četverosatno druženje pod univerzalnimmotom “Pješačenjem do zdravlja”, na kojem su učestvovaličlanovi ovog društva, simpatizeri, gosti i građaniFojnice. Tridesetak ljubitelja prirode i pješačenjakrenulo je ispred hotela Reumal uz rijeku Dragaču prekoTješila, Bukarskog potoka, Šćone, naselja Bježanijedo Reumala. S obzirom na velike vrućine koje su u našojzemlji vladale posljednjih dana, bila je to idealna prilikada se učesnici ovog svojevrsnog marša osvježe i rashladepod okriljem fojničkih šuma, potoka i proplanaka.Bosnia FolkČlanovi Ansambla ‘’Bosnia Folk’’ iz Zenice nastupalisu na 12. međunarodnom folklornom festivalu‘’YAFEM 2009’’, održanom u turskom graduYalova na Mramornom moru. Na ovom festivaluna kojem su učestvovali KUD-ovi iz 19 zemalja,Zeničani su se tri puta predstavili publici u amfitetaru“Baris Mančo”. Zeničani su kao gosti nastupilii na međunarodnom folklornom festivalu ‘’Izmit-Kočaeli 2009’’ u revijalnom dijelu programa, i nasvečanosti folklora u gradu Subaši, koju je Turskaradiotelevizija prenosila na satelitskom programui zemaljskoj tv mreži. Na svim nastupima zeničkiamateri su se predstavili “Merak igrama”, “Muslimanskimigrama iz Zenice” i srpskom narodnomigrom “Trojanac”’ iz okoline Zenice.Pri kreiranju ponude i asortimanavodili smo računa o važnosti kojusuvremeni čovjek pridaje kvalitetistanovanja. Uređenost prodavaonicepotiče na kupnju, a ako tonije dovoljno, tu je paleta proizvodanajvažnijih svjetskih i domaćihbrandova: Pierre Cardin, S. Oliver,Bugatti, Svilanit, Domo i MoyaHome. Bogata ponuda proizvodaza uređenje i opremanje doma uzpristupačne cijene.Mi činimo stanovanje ljepšimPSC Džananović - Kamberovića polje Zenica


Petak, 7. avgust 2009.Japan za izviđačeVlada Japana pomoći će izgradnju Izviđačkogcentra na Boračkom jezeru kod Konjica. Futao Motai,ambasador Japana u BiH prilikom posjete ljetnomkampu izviđača Zenice na Boračkom jezeru obećao jenovčanu potporu u iznosu od 70.000 eura, koja će seiskoristiti za izgradnju bungalova, kojima će se povećatismještajni kapaciteti Izviđačkog centra i produžitisezona boravka na ovom tradicionalnom logorovalištuizviđača iz cijele Evrope. Ambasador Motai je kazaokako su ga djeca koja borave u kampu impresioniralasvojim optimizmom, radom i uspjesima, te dase vidi da su aktivni na svom odmoru. Izviđači Zenicei Mostara trenutno raspolažu sa blizu 45.000 kvadratnihmetara zemljišta na Boračkom jezeru i proteklihgodina čine brojne napore da poboljšaju uslove zaboravak mladih na ovom lokalitetu. Pored šatorskihsmještajnih kapaciteta u okviru zajedničkog kampaod oko 300 kreveta, već su zenički i mostarski izviđačipodigli i nekoliko bungalova, a u planu im je i izgradnjanovog hostela za smještaj oko 100 gostiju.Uspjela akcijaDonatorsko druženje “Sutjesci s ljubavlju”, održanou junu ove godine u klaustru Franjevačkog samostanau Kraljevoj Sutjesci ispunilo je sva očekivanja organizatoraove akcije, konstatovano je na posljednjem sastankuOrganizacionog odbora. Uz učestvovanje mještanaSutješkog kraja, predstavnika političkog, privrednog iuopšte društvenog života iz cijele BiH održan je skupljudi dobre volje spremnih da zajedničkim naporimarade za opšte dobro. Do sada je za obnovu i rekonstrukcijuFranjevačkog samostana u Kraljevoj Sutjesciod strane učesnika ove akcije uplaćeno 244.699 KM i5.180 eura. Očekuje se uplata još oko 200.000 KM odstrane različitih donatora. Ovim putem Franjevački samostanKraljeva Sutjeska i Organizacioni odbor zahvaljujusvima onima koji su na bilo koji način doprinijeli uorganizaciji i realizaciji ciljeva ove akcije.Izložba Ishaka HajreU Zavičajnom muzeju u Visokom svečano jeotvorena retrospektivna izložba akademskog slikaraIshaka Hajre. Slikar jako plahovit koji strastvenoživi i slika u umjetnosti je našao potku koja ga drži.Nagrađivan je više puta za slikarstvo i modni dizajnu zemlji i inostranstvu, a trenutno je zaposlen kaoprosvjetni radnik u Visokom.PROŠLOST NE MOŽEMOPROMIJENITI, ALI NABUDUĆNOST MOŽEMOUTJECATI.. NEIZVJESNOST NEMOŽEMO IZBJEĆI, ALISIGURNOST MORAMOTRAŽITI.. POVJERENJE JE STVARODLUKE, ALIODGOVORNOSTJE STVAR PRINCIPA..Novi muralNOVO! NOVO! NOVO!Prodajno mjesto u Tržnom centru DžananovićBOSNA SUNCE OSIGURANJENa usluzi svojim klijentima zbog lakšeg pristupa otvoreno je novo prodajno mjestona kome možete koristiti sve osiguravajuće usluge BSO. Otvorili smo još jedno prodajnomjesto kako bismo svojim osiguranicima i ostalim zainteresovanim građanima omogućililakši pristup informacijama i uslugama iz oblasti osiguranja.Radno vrijeme 08,00 do 16,00 sati.Telefon 032 202 27011Akademski slikar Tomislav Perazić oslikao je muralod 100 kvadratnih metara koji se nalazi u zeničkomnaselju Raspotočje. Radi se o pejsažu nazvanom „Proljeće“,rađenom tehnikom akrilik na zidu. „Uradio samovaj monumentalni mural dimenzija 50 metara dužinei dva metra visine za desetak dana. Radove je finansiralafirma Pero čije je tu sjedište. Radi se o cvjetnompejsažu, koji je po svojim dimenzijama najveći mural uZeničko-dobojskom kantonu“, objašnjava nam Perazić.


12 Petak, 7. avgust 2009.Predstavljamo sportske talenteAsmir MarićZeničanin Asmir Marić jerođen u Zenici 25. juna 2001.godine. Okončao je prvi razredosnovne škole Edhem Mulabdić,a član je karate kluba „ZenicaČelik“ od novembra prošle godine.Za relativno kratko vrijeme otkakotrenira ovaj sport, osvojio je većčetirimedalje. Prvi veći uspjeh ostvarioje na 16. Međunarodnom karate kupu „Hasendo“ u Zenici, gdje je u kategoriji dječakado 9 godina osvojio zlato i srebro, a sa srebrenim odličjemvratio se i sa 7. Međunarodnog karate kupa “Orhide-ja” u Novom Travniku. Veliki uspjeh postigao je i u Visokom,gdje je na Prvom memorijalu “Nedžad Duraković- Džadan” bio prvoplasirani. Ni tokom školskog raspustaAsmir i njegove brojne kolege iz karate kluba „ZenicaČelik“ ne miruju. Nastavili su sa vrijednim treninzima i uvrućim ljetnim danima, a već ove jeseni nadaju se novojžetvi medalja na takmičenjima koja ih očekuju.Gorka pilulaIako su u novusezonu ušli sa potpunonovim timom,u zeničkom nogometnompremijerligašuprije početkasezone istakli sukandidaturu za mjestou vrhu domaćegprvenstva. Ipak, većpremijera protiv Željezničara,odigrana pred osam hiljada gledalaca na Bilinompolju, pokazala je da su takva očekivanja u najmanjuruku nerealna. Sarajevski tim ostvario je minimalnupobjedu, a zeničkim ljubiteljima nogometa donio velikeglavobolje i nezadovoljstvo rezultatom, ali i bezidejnomigrom. Odlučujući gol postigao je Alen Mešanović, arazočarani navijači Čelika svoje su nezadovoljstvo iskazalii skandiranjem usmjerenim protiv klupske Uprave.Ovog vikenda ekipu Ive Ištuka očekuje novi težak ispit,gostovanje u Prijedoru kod Rudara. Ukoliko se i sa ovoggostovanja „crveno-crni“ vrate praznih rukava, to bi bilapotvrda da Zeničane očekuje teška i neizvjesna sezona ukojoj bi sve osim borbe za opstanak bilo iznenađenje.DruženjeUtakmica koja je okupila nekoliko generacijaigrača Bosne i Selekciju novinara u kojoj su nastupaliigrači Čelika, Željezničara i Sarajeva u potpunosti je ispunilaočekivanja ljubitelja nogometa u Visokom. Bezobzira na plus 38 stepeni na stadionu Luke, igralo sena pobjedu. Gosti su poveli preko nekadašnje legendeČelika, Sabahudina Bujaka. Bosna je izjednačila izjedanaesterce koji je načinjen nad Esmirom Džafićem,strijelac je bio Amir Karačić. Gosti su ponovo poveli sa1:2 golom Fazlagića, a do kraja utakmice Sead Vranići Aid Kardaš su postigli još dva gola za Veterane Bosnei pobjedu 3:2. Nakon toga upriličena je nezaboravna“Žuto-Ljubičasta” proslova, na kojoj su dodijeljenapriznanja legendama kluba. Ovaj događaj na jednommjestu je okupio sve ono važno, bitno i što vrijedi u Visokom.Iza cijelog događaja stoji NK Bosna, ali važnoje istaći i Organizacioni odbor koji su činili predsjednikMirza Laletović, Muris Imamović, Denis Mimić, EnsudBečar, Albin Skopljak, Nusret Smajević, Neven Krajišnik,Almin Alijagić i Naim Kavazić.


Petak, 7. avgust 2009.Zeničanima trofej BiH - Belgija Trbić traži pojačanjaEkipa veterana Košarkaškog kluba Čelik pobjednikje turnira koji se tradicionalno održava u NovomGradu, uz učešće osam ekipa. Zeničani su u prvomkolu, svojevrsnom finalu prije finala, deklasirali ekipuIgokee, nakon čega je put do naslova bio otvoren.U finalnom susretu bez većih problema savladanaje i ekipa Prijedora, a za najboljeg igrača proglašenje centar Čelika Esad Bečić. Pored dobrih utakmicai ovaj turnir je prije svega bio prilika za druženje iponovne susrete sa starim prijateljima, rivalima sakošarkaških terena nekadašnje države. Zeničani suu Novom Gradu nastupili u sastavu: Kenan Mujkić,Gradaščević, Adi Bačevina, Esad Bečić, Feđa Jovanović,Slaven Makivić, Senad Delić, Senad Preldžić,Džafer Dautbegović i Edin Salman.Emir PreldžićJedan odnajboljih mladihkošarkaša Evrope,22-godišnji ŽepčakEmir Preldžić,proteklih je danabio redovan gostu Zenici. Igrač istanbulskogFenerbahcea,nedavno draftovan za NBA ekipu Clevelanda,priprema se za novu sezonu, a period prije klupskogokupljanja koristi da podigne nivo fizičke spreme.Emir ne želi ništa prepustiti slučaju, pa smo ga zatekliu fitness centru profesora Munira Selimovića, zasigurnojednog od najuglednijih domaćih stručnjaka.Inače, profesor Selimović sa velikim je uspjehomsarađivao sa brojnim domaćim nogometnim i košarkaškimklubovima, reprezentativnim selekcijamate nekim od najboljih bh. sportista. Emir Preldžić, zakojeg se nadamo da će u budućnosti obući dres reprezentacijeBiH, zasluženi ljetni odmor provodi u kruguporodice, a Fenerbahce će u Žepče ovih dana poslati ijednog od svojih trenera kako bi mu u individualnimtreninzima pomogao da se što bolje spremi za naporekoji ga očekuju u turskom prvenstvu i Euroligi.Nakon što su u zeničkojAreni zvaničnu premijeru imali najboljibosasnkohercegovački rukometaši, red je došao ina izabranu košarkašku vrstu naše zemlje. Već ovog vikenda(subota, 20,15 sati), izabranici selektora MensuraBajramovića u okviru baraža za plasman na EP u Poljskojugostit će selekciju Belgije. Šest dana kasnije, 14. 08., uAreni će gostovati i selekcija Porugala. Ukoliko protiv ovadva protivnika reprezentacija BiH bude uspješna, ostalabi samo još jedna prepreka na putu do Poljske, pobjednikdruge grupe baraža u kojoj su Francuska, Italija i Finska.13Košarkaši Čelikakoji su superiornoizborili povratak udruštvo najboljih,od početka jula suna odmoru. Okupljanjei početakpriprema za novusezonu počeli su 3.augusta. „Kosturekipe već postoji, a klub je u potrazi za nekoliko igračkihpojačanja. Od igrača koji su prošle sezone nastupalina Bilmišću, ekipu su napustili Bogoljub Devrnja i CabineSissoko, dok je novi - stari član Čelika postao AsmirSadibašić.”, kaže Marko Trbić, trener zeničkih košarkaša.


14 Petak, 7. avgust 2009.Novi album Visočanina ArminaMuzaferije koji bi uskoro trebao da sepojavi u prodaji, dobio je svog pokrovitelja.Sarajevo-osiguranje d.d. finansijskiće pomoći izlazak najavnog spota ipjesme albuma prvijenca, koji velikibroj fanova sa nestrpljenjem očekuje.Novi sponzorPromocija i pjesmaPoznati sevdalija iz GračaniceIbrahim Jukan priredio je građanimai gostima Fojnice prezentacijui prodaju zdrave hrane koju proizvodina bazi integralnih žitarica ipekmeza od jabuka rađenihna tradicionalan način uzpomoć savremenih naučnihsaznanja. Prilikom prezentacije i prodajeJukan je i zapjevao sa gostima, asvakom posjetiocu je poklonio svoj CDsa autogramom.1 2 3 4 57 869 1011 1213 1415 16 17 18 19 20 2122 23 2425 26 27 2829 30 31 3233 34 3536 37 3839 40 41 4243 44 4546 47Vodoravno: 1. U odličnom stanju; 6. Azijska država; 7. Najveći zubi u ustima, kutnjaci;9. Inicijali glumca Pervića; 10. Začinska biljka; 11. Ona koja ima veliki rep; 13.Real Time Interface, skr.; 14. Inicijali pjevača Lake; 15. Pritisnuti naniže; 22. Oznaka,simbol; 24. Naočitog stasa; 25. Internet domena Venecuele; 26. Naoštren; 28. Termoelektrana;29. Zimzelena biljka; 31. Drveno sedlo; 33. Most, franc.; 35. Negativnaosobina; 36. Rijeka u Italiji; 37. Radnik na tokarskom stroju; 39. Pjesma, eng.; 41.Nuditi, nutkati; 43. Restoran s roštiljem; 45. British Audio Journal, skr.; 46. Um; 47.Ugrušano mlijeko.Uspravno: 1. Ime i prezime ličnosti sa slike; 2. Special Import License, skr.; 3. Vrpca;4. Rijetkost, skupocjenost; 5. Umjetnik koji radi životinje; 8. Nanovo; 12. Česma,slavina; 16. Dužim putem; 17. Tjelesna figura, držanje; 18. Količina onoga što se nosina rukama, breme; 19. United States; 20. Grčki bog, div; 21. Ponavljanje, obnavljanje,lat.; 23. New Economy Model, skr.; 27. Plastična cijev kroz koju otječe likvor u novušupljinu, med.; 30. Onaj po kojem je nešto nazvano; 32. Vrsta rode; 34. Mjera za težinu;36. Otvor znojnih žlijezda na površini kože; 38. Tečaj; 39. Speedway Grand Prix, skr.; 40.Pogledaj; 42. Lopov; 44. Inicijali glumca Todorovića.IMPRESSUM: Magazin Superinfo izdaje ”SUPERINFO” d.o.o. Zenica, Štrosmajerova 11. (zgrada Izgradnje, II sprat). Tel. 061 788 088, 063 992 100, 063992 101, 063 992 102; www.superinfo.ba; zesuperinfo@gmail.com; Reg.br. 043-0-Reg-06-002101, Matični broj 1-9625; PDV broj: 218552430000;Direktor Feđa Jovanović, finansije Zumreta Tufekčić, urednik izdanja Ibrahim Muratović, tehnički urednik Selver Omerović; Tiraž izdanja: 20.000primjeraka; Štamparija Unioninvestplastika d.d. Semizovac bb, Reg. br. 1-17984


Petak, NOVA 7. avgust SEZONA 2009. BUNDESLIGE OD 7. AUGUSTA EKSKLUZIVNO UKABLOVSKOM SISTEMU TELEKABEL SAMO NA EUROSPORT 25 DIREKTNIH PRENOSASVAKE SEDMICE !!!petkom od 20,30 satisubotom od 15,30 i 18,30 satinedjeljom od 15,30 i 17,30 sati+ najave kola+ reprize+ direktni prenosi2. Bundeslige …15TeleKabelŠtrosmajerova 14, 72000 Zenica, www.telekabel.ba, e-mail: info@telekabel.baNova regionalna verzija Eurosport 2 na teritoriji Bosne i Hercegovine vlasnik je ekskluzivnih TV pravaza prenose Bundeslige i 2.Bundeslige u naredne tri sezone.TELEKABEL je za svoje pretplatnike otkupio prava emitovanja kanala Eurosport 2i omogućio vam da uživate u majstorijama naših asovaDžeke, Misimovića, Ibiševića i Salihovića.Svakog vikenda na programu Eurosport 2,samo u kablovskom sistemu TELEKABEL Zenica.Pozovite 446-110 ili 446-111i uživajte u 44 TV kanala

More magazines by this user
Similar magazines