Nahlédnout do Aranžování a vazba květin

beletrie.eu
  • No tags were found...

Nahlédnout do Aranžování a vazba květin

Jan van der KampAranžování a vazba květinVydala Grada Publishing, a.s.U Průhonu 22, Praha 7obchod@grada.cz, www.grada.cztel.: +420 234 264 401, fax: +420 234 264 400jako svou 4172. publikaciOdpovědná redaktorka Helga JindrováPřeklad Ivana ČernáGrafická úprava a sazba Eva HradilákováFotografie na obálce a v knize Jan van der KampPočet stran 192První vydání, Praha 2010Vytiskly Tiskárny Havlíčkův Brod, a.s.© Grada Publishing, a.s., 2010Cover Design © Eva Hradiláková, 2010Názvy produktů, firem apod. použité v knize mohou být ochrannými známkaminebo registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků.ISBN 978-80-247-3356-2


ObsahÚvod ....................................................................................................................... 9Teoretická část1 Floristické nářadí ......................................................................................... 131.1 Nůž .............................................................................................................. 141.2 Nůžky na drát ................................................................................................ 141.3 Zahradnické nůžky ......................................................................................... 151.4 Odstraňovač trnů ........................................................................................... 151.5 Šídlo ............................................................................................................. 161.6 Kombinačky ................................................................................................... 162 Pomůcky a jejich použití .......................................................................... 172.1 Aranžovací hmota ........................................................................................... 172.1.1 Použití aranžovací hmoty ve váze, v květináči a v misce ............................. 192.1.2 Použití aranžovací hmoty do svatebních kytic ........................................... 222.1.3 Držák na smuteční aranžmá a na stěnu .................................................. 232.1.4 Kruh na stůl, půlkruh na urnu, věnec na hrob, kříž na hrob, srdce a snubníprsteny ............................................................................................... 242.1.5 Corso-mini, decorette a raquette ........................................................... 252.1.6 Girlanda ............................................................................................. 252.1.7 Auto-corso .......................................................................................... 262.2 Bodec ........................................................................................................... 262.3 Fixační páska .................................................................................................. 262.4 Deco-fix ........................................................................................................ 272.5 Vodotěsná páska ............................................................................................ 272.6 Oboustranná lepicí páska ................................................................................. 282.7 Drát pro drátkování květů a listů ....................................................................... 282.7.1 Zpevnění květů .................................................................................... 282.7.2 Zpevnění listů ...................................................................................... 322.7.3 Prodloužení květů ................................................................................ 342.7.4 Prodloužení listů .................................................................................. 362.8 Ovinovací drát a drátěné nitě ............................................................................ 362.9 Vázací drát .................................................................................................... 372.10 Elektrikářské svorky ..................................................................................... 372.11 Hliníkový, elektrikářský a svařovací drát ........................................................... 372.12 Králičí pletivo .............................................................................................. 38


Praktická část7 Vázaná kytice ............................................................................................... 877.1 Kulatá kytice svázaná do snopu ....................................................................... 877.1.1 Míchaná kytice (kulatá) ......................................................................... 877.1.2 Kytice se skupinami květů ..................................................................... 887.1.3 Strukturovaná kytice ............................................................................. 897.1.4 Kytice s převislým materiálem ................................................................ 897.1.5 Kytice poskládaná do kruhů .................................................................. 897.2 Kytice do vázy ............................................................................................... 907.2.1 Patrová kytice svázaná paralelně ............................................................ 907.2.2 Použití konstrukce ................................................................................ 917.3 Jednostranná smuteční kytice ve tvaru trojúhelníka ............................................. 947.4 Dárkové kytice .............................................................................................. 947.4.1 Liniová kytice ....................................................................................... 947.4.2 Kaskáda .............................................................................................. 957.5 Vázaná kytice s jediným květem ........................................................................ 977.6 Kulatá svatební kytice svázaná paralelně ............................................................ 977.7 Vonička – kytice z lučního kvítí .......................................................................... 988 Aranžmá do vázy ....................................................................................... 1018.1 Aranžmá vypichované do trojúhelníka .............................................................. 1018.2 Kulaté aranžmá ve váze s využitím králičího pletiva ............................................. 1028.3 Dekorativní aranžmá ve váze s využitím konstrukce ............................................. 1048.4 Aranžmá ve váze bez pomůcek ........................................................................ 1049 Aranžmá do misky ..................................................................................... 1079.1 Trojúhelník v misce ......................................................................................... 1079.2 Aranžmá v misce orientované do všech stran ..................................................... 1099.3 Výzdoba předmětu v misce ............................................................................. 1119.4 Vegetativní aranžmá v misce ........................................................................... 1129.5 Liniové aranžmá v misce ................................................................................. 11410 Výzdoba stolu ............................................................................................ 11710.1 Kulaté aranžmá – ajour v misce ..................................................................... 11710.2 Kulaté aranžmá – biedermeier ...................................................................... 11910.3 Výzdoba stolu – ovál ................................................................................... 12110.4 Věnec na stůl ............................................................................................. 12310.5 Paralelní uspořádání .................................................................................... 12510.6 Asymetrické dekorace ................................................................................. 127


11 Květinové ozdoby těla ........................................................................... 12911.1 Paralelní vázaná korsáž .............................................................................. 12911.2 Drátkovaná a lepená korsáž ........................................................................ 13011.3 Květinová ozdoba na rameno –technika drátkování ....................................... 13211.4 Korsáž na rameno – použití konstrukce a lepení ............................................ 13311.5 Čelenka a náramek technikou lepení ........................................................... 13511.6 Květinové šperky na krk ............................................................................. 13612 Svatební kytice .......................................................................................... 13912.1 Technika vypichování do svatebního držáku (aranžmá do tvaru trojúhelníka) ...... 14012.2 Drátkovaná svatební kytice ve tvaru trojúhelníka ............................................ 14212.3 Drátkovaná kulatá svatební kytice (ajour) ...................................................... 14612.4 Drátkovaná svatební kytice ve stylu biedermeier ............................................ 14912.5 Kulatá svatební kytice lepená ...................................................................... 15113 Květinové vazby ke smutečním příležitostem .............................. 15513.1 Smuteční aranžmá ve stylu ajour zpracované do tvaru trojúhelníka ................... 15513.2 Smuteční dekorace ve stylu biedermeier ....................................................... 15913.3 Smuteční držák zpracovaný do tvaru kříže a paralelní uspořádání ..................... 16013.4 Protáhlá květinová dekorace na rakev .......................................................... 16213.5 Věnec s hlavou na hrob ............................................................................. 16413.6 Věnec a kříž – styl ajour, strukturovaný a uzavřený ......................................... 16813.7 Výzdoba urny ........................................................................................... 17014 Květinová výzdoba na zeď ................................................................... 17314.1 Liniová dekorace na zeď ............................................................................ 17514.2 Věnec na dveře z vánočního materiálu ......................................................... 17615 Další květinové dekorace ...................................................................... 17915.1 Výzdoba auta ........................................................................................... 17915.2 Zdobení svíčky ......................................................................................... 18215.3 Alternativní květinové ozdoby těla ............................................................... 18315.4 Květinové fantazie .................................................................................... 18415.5 Květinové řetězy ....................................................................................... 18515.6 Použití konstrukce ve tvaru vějíře ................................................................. 18715.7 Květinový řetěz na stůl a boa ...................................................................... 188Rejstřík .................................................................................................................. 190Použitá literatura ................................................................................................. 191


ÚvodDůvod, proč si florista a současněučitel této profese zasednek počítači a začne sepisovat prakticképostupy přípravy květinovýcharanžmá, je zřejmý. Pokud chcetebýt profesionálem ve svém oboru,potřebujete praktickou příručkuzahrnující podrobné pracovní postupyjednotlivých, zde obsaženýchkvětinových dekorací. Knihu, v nížnajdete květinové vazby, které násprovázejí od kolébky až do hrobu.Praktická příručka floristiky seskládá ze dvou částí: z části teoretickéa praktické. Teoretická část jezaměřena na materiály, na seznámenís nimi a na informace o tom,jak je používat. Dále jsou popsányrůzné styly vazby květin a najdete zde i stručnýpohled na problematiku barev a jejich použití.V praktické části se nacházejí všechny typykvětinových aranžmá, které jsou běžnou součástípraxe v obchodech s květinami. Pracovnípostupy jsou popsány po jednotlivých krocícha pro názornost navíc doprovázeny perokresbamia fotografiemi.Kniha je nepostradatelná pro všechny, kdopracují s květinami. Představuje soubor praktickýchinformací, ale je i zdrojem inspirace připráci na květinových dekoracích. Jejím smyslemnení naučit se kopírovat zde popsaná a znázorněnáaranžmá. Vědomě jsem nezařadil žádnýseznam použitého materiálu. O profesní způ-sobilosti svědčí, když z dostupného rostlinnéhomateriálu na základě praktických informacízískaných v této knize vytvoříte zcela osobitoukvětinovou dekoraci.Témata obsažená v této příručce jsou základem.Za přispění vlastních tvůrčích představvznikne z každé vaší práce originální výtvor prourčitou příležitost. Každý člověk je originál a tobeze zbytku platí i pro květinová aranžmá.Tato kniha je souhrnem znalostí a zkušeností.Nepostradatelné pro její vznik bylo mévlastní odborné vzdělání, praktické zkušenostinabyté během mého zaměstnání ve specializovanýchobchodech s květinami, osobní praxes vedením květinářství a dlouholeté působeníÚvod 9


na odborné škole. Nesmím zapomenout anina množství učitelů, kolegů floristů, zákazníků,žáků, kurzistů, studentů a kolegů učitelů, kteřímě doprovázeli po dlouhé cestě za dosaženímpatřičné úrovně znalostí a zkušeností.A pak je tu rovněž příroda a ohromujícíbohatství jejich tvarů a projevů, která mi bylainspirací k nespočetnému množství květinovýcharanžmá z těch nejrozmanitějších materiálů.Značné množství prací, které jsou v tétoknize zobrazeny, vznikly pod rukama studentůúrovně vzdělávání DFA, ADFA a mistrovskév odborné škole v holandském Ede. Rovněžse na nich podíleli účastníci projektu Train theTrainer, který probíhal v české Chrudimi podzáštitou školy Groenhorst College v Ede. Vedletoho zde najdete i práce mých kolegů, kterése objevily na různých odborných výstavácha soutěžích.Během psaní mě podporovali, dodávali nadšenía kritickými poznámkami nešetřili pan HenriClijsters, ředitel společnosti Smithers – OasisEvropa a má kolegyně a mistr florista Marionvan der Veen. Tímto jim z celého srdce děkuji zajejich přátelské povzbuzení a komentáře. Chcizde poděkovat i své ženě Agaath za neutuchajícínadšení a podporu, kterou mi věnovala přivzniku této knihy.Jan van der KampWageningen, říjen 201010 Aranžování a vazba květin


Teoretická část1. Floristické nářadí / 132. Pomůcky a jejich použití / 173. Upevňování různých materiálů / 474. Linie a tvar / 555. Barva a symbolika / 676. Čištění, řez a umístění květin do vody / 75


1xFloristické nářadíVšichni z praxe víme, že správné nářadí prácivždy výrazně ulehčí. Aby nám sloužilo co nejdélea zůstalo stále ostré, je třeba ho používatk takové práci, ke které je určeno. To znamená,že nepoužíváme špičku nože například k seškrabáníetikety z vázy nebo zahradnické nůžky nastříhání drátu. Tak se nářadí opotřebuje velmirychle.Nákup opravdu dobrého nářadí není levnouzáležitostí, tato investice se však rychle vrátí.V květinářství se někdy stává, že ho při úklidupracovního stolu neúmyslně vyhodíme s odpadem.Je tedy vhodné opatřit si nářadí výraznýchbarev. Měli bychom se tedy naučit jej ukládatna jedno stálé místo, předejdeme tak jeho dlouhémuzbytečnému hledání. Takovým místemmůže být například bedna na nářadí.Obr. 1.1 S bednou na nářadí budeme mítvše potřebné stále po ruceFloristické nářadí 13


1.1 NůžNejdůležitějším nářadím v prodejně s květinamije nůž. Květiny seřezáváme jen takovým, kterýmá ostří rovné a ostré, protože pak je řeznárána hladká a rovná. Opravdu ostrým nožempoškodíme buňky stonku minimálně. Zoubkovanýnůž se do povrchu stonku zařezává nerovnoměrně,buňky jsou více stlačeny v místechzubů, a tím dochází k jejich poškození.Profesionální floristický nůž je zavírací. Ostřímá zadní stranu plochou a přední mírně zaoblenou.Na jejím horním okraji se nachází drobnýzářez, kterým za použití nehtu nůž otevíráme.Stonky zařezáváme tak, že přiložíme ostří nožeplochou stranou na stonek a vedeme rovnýšikmý řez. Existují nože určené pro pravákya leváky.Ostří floristického nože je třeba čas od časunaostřit pomocí brousku. Je to speciální kámen,který před vlastním broušením namáčíme vevodě. Ostří brousíme tak, že krouživými pohybytáhneme nůž přední částí po povrchu brousku.Praváci vykonávají tento pohyb po směruhodinových ručiček a leváci proti směru. Kdyžse nám po broušení objeví zubatá místa, ost-Obr. 1.3 Floristický nůžří nože otočíme a přejedeme jím po povrchubrousku i jeho plochou stranou (viz kap. 6.2).Nožík na škrábání brambor je levnější než floristickýnůž. Tyto nože nejsou zavírací a nemajítak tvrdé kovové ostří jako je to u nožů floristických,což znamená, že se rychleji otupí. Oběstrany ostří jsou ploché, takže nůž je vhodný jakpro praváky, tak pro leváky. Tyto nože se snadnobrousí na elektrické brusce.1.2 Nůžky na drátExistuje řada druhů nůžek, kterými lze stříhatdráty. Při jejich koupi dáváme pozor na to, abyměly pérko, které slouží k tomu, aby se nůžkyautomaticky rozevíraly. Pérko potřebuje čas odčasu promastit olejem, jenž jednak zabrání rezivěnía zároveň ulehčuje pohyb nůžek.Nůžky na obr. 1.4 jsou vhodné na stříhánísilného železného drátu, proto je nepoužívámena stříhání větví. Při stříhání větví se totiž listyostří od sebe roztahují a pak je obtížné s nimistříhat drát.Obr. 1.2 Nůž ostříme tahem po povrchumokrého brouskuObr. 1.4 Nůžky na drát s krátkým ostřím.Levákům se s nimi obtížně pracuje14 Aranžování a vazba květin


Obr. 1.5 Univerzální nůžky jak pro praváky,tak pro levákyLeváci mohou mít při použití staršího nářadípotíže. Je pro ně vhodnější a příjemnější používatnůžky univerzální, které jsou na obr. 1.5.Těmito nůžkami můžeme kromě drátu stříhattaké stuhy, papír nebo špejle. Na stříhání květůa rostlinného materiálu však vhodné nejsou.1.3 Zahradnické nůžkyZahradnické nůžky bývají na trhu k dostánív různém provedení a kvalitě. Nejběžnější jsounůžky s prohnutými břity, obr. 1.6. Jsou vhodnéjak na stříhání silných větví, tak na odstřihovánídrobných postranních větviček. Díky ostrémuzakončení břitů se s nimi snadno pracuje. Kromětoho existují zahradnické nůžky s rovnýmibřity, ty jsou však vhodné do zahrady, ale ne napracovní stůl floristy.Ve vazárně se zahradnické nůžky používajína stříhání dřevnatých stonků. Nůž používámena stonky měkké. Když stříháme zahradnickýminůžkami konce stonků v uvázané kytici, častose může stát, že spolu se stonky přestřihnemei dráty, jimiž jsou některé květy zpevněné. Kontaktems dráty se ostří zahradnických nůžekpoškozuje a výrazně se tak snižuje jejich funčnosta životnost.1.4 Odstraňovač trnůVýborným pomocníkem zejména při prácis růžemi je také odstraňovač trnů. Používá se naodstraňování trnů ve spodní části stonku. Současněs trny zbavujeme stonek i listů, takže částistojící ve vodě ve váze jsou čisté. V obchodnísíti jsou k dostání odstraňovače trnů v různémprovedení, ale všechny fungují na stejném principu:stonek růže sevřeme mezi dva kovové listytohoto nářadí a pak táhneme odstraňovačemtrnů dolů po stonku. Jedním tahem stonekvyčistíme od trnů a listů, nesmíme však poškoditpletiva vnitřní části stonku.Tento druh nářadí můžeme použít i pro čištěnístonků jiných druhů květin, např. chryzantém,karafiátů, atd. Stejně tak si snadno připravímei tvrdé stonky různých druhů dřevin, např.větve dřišťálu.Obr. 1.7 Odstraňovač trnůObr. 1.6 Zahradnické nůžky s prohnutýmibřityFloristické nářadí 15


1.5 Šídlo1.6 KombinačkyŠídlo je dobrým pomocníkem, když potřebujemeudělat dírky např. do tykví, chorošů nebojiných tvrdých suchých plodů. Když se nám tovšak šídlem nepodaří, pak musíme použít nebozezna dřevo.Při sestavování různých konstrukcí (viz 7.2.2)potřebujeme někdy jednotlivé větve k sobě pevněpřitáhnout drátem, k čemuž se nám budouhodit kombinačky. Tento druh kleští má širokéčelisti, takže jejich stisk je silný. Květy ke konstrukcipřipevňujeme raději rukama, je to bezpečnější,abychom nepoškodili křehké stonky.Navíc je kromě toho někdy třeba nechat stonkůmprostor a nepřipevňovat je těsně ke konstrukci,protože některé ještě dále rostou.Obr. 1.8 ŠídloObr. 1.9 Kombinačky16 Aranžování a vazba květin


2xPomůckya jejich použitíPři přípravě květinových aranžmá potřebujemekromě přírodních materiálů i řadu pomůcek.Jejich seznam je prakticky nekonečný. Spoustutěch, které nám mohou výtečně posloužit, častonacházíme i v úplně jiných oblastech lidskéčinnosti nežli je floristika. Stačí jen zapojit fantaziia dát se do pátrání!2.1 Aranžovací hmotaAmeričan Vernon L. Smithers vyvinul v roce1954 pěnovou hmotu, která intenzivně sajevodu a dokáže ji v sobě zadržet. Hmota se nejdřívevyužívala při transportu květin na velkévzdálenosti, aby jim zaopatřila nepřetržitý přístupk vodě. Květy byly zapíchány do mokrépěny, takže během dopravy nevadly a současněse zamezilo i vysychání stonků. V té doběse hmota také využívala jako náhrada mechuv květinových dekoracích. Jejím základem jederivát petroleje. Směs k její výrobě se zahříváve formě a začíná bobtnat. Po 20 minutáchvzniká zelená hmota, která saje a zadržujevodu. Velikost vzniklého bloku odpovídá velikostivýrobní formy, což je asi 1 m 3 . Celý blokse pak dále zpracovává a rozřezává na požadovanévelikosti a tvary.Aranžovací hmota je na trhu k dispoziciv různých podobách: kostky různých rozměrů,držáky na smuteční vazbu, držáky na svatebníkytice, věnce, girlandy. Lze ji zkompostovat,musí se ale nejdříve rozmělnit. Není možné jivšak recyklovat do výchozí podoby.Pro floristy existují tři základní typy aranžovacíhmoty, a to aranžovací hmota pro čerstvékvěty, pro sušené květy a barevná.Obr. 2.1 Hotový blok hmoty nachystaný k řezuObr. 2.2 Řezání a balení hmoty do krabicPomůcky a jejich použití 17


*Obr. 2.3 Různé druhy a tvary aranžovacíhmotyAranžovací hmotana čerstvé květinyAranžovací hmota na čerstvé květiny se lišív ceně a kvalitě. Levnější náhražky dováženéz Polska nejsou pro použití moc vhodné, protodoporučuji spíš používat Oasis ® Economy neboIdeal.Vlastnosti aranžovací hmotyna čerstvé květy:• hmota nasaje 95 % vody, kterou v sobězadrží, a tak je stále dostupná pro rostlinnýmateriál, který ji potřebuje,• hmota je bez bakterií, řez rostlinného stonkutedy zůstává zdravý,• rostlinný a jiný materiál lze do hmoty zapíchatpo celém jejím povrchu,• pokud vypíchneme do hmoty dírku, zůstáváv ní, hmota se nevrací do původního stavu,jako je tomu např. u houby,• je určena k jednorázovému použití, tzn., jakmileje jednou namočená, nedá se vysušita použít znovu,• na světle se zbarvuje do hněda a hnědne rovněžpři skladování na teplém místě, po delšídobě hůř saje vodu, proto ji nedoporučujinakupovat na sklad ve velkém.Stonky jarních květů jsou měkké a bývá obtížnéje do hmoty zapíchnout. Pro ně je nejlepšípoužít typ označený Oasis ® Economy/Standard.Tento materiál je měkčí, což znamená, ženení vhodný pro druhy květin se silnými stonkya těžkými květy, jako je např. Hippeastrum.Aranžovací hmotu zpracujeme tak, aby nebyljejí povrch nikde v hotové práci vidět, což vždyplatí i pro zadní části aranžmá. V hotové práci jevždy překrytá rostlinným materiálem.Správné namáčení hmoty:Dostatečně velkou nádobu naplníme vodou.Vody dáme tolik, aby kostka hmoty mělapotřebný prostor jak na hladině, tak pod hladinou.Kostku položíme na hladinu a vyčkáme, ažse nasytí a klesne (přibližně 50 sekund). Netlačímeji pod hladinu, ani ji nedržíme pod kohoutkem.Takto by se voda dostala jen do vnější částihmoty, ale uvnitř se vytvoří vzduchová bublina.Stane-li se to, je potřeba udělat v kostce několikdírek kolíkem nebo špičkou nože, aby zachycenývzduch unikl. Ve vodě, do níž se hmota vkládá,můžeme rozpustit výživu pro řezané květy,která se tak dostane ke květinám.Aranžovací hmotana sušené květinyVlastnosti aranžovací hmoty na sušenékvětiny (Oasis ® Sec):• je vyrobena na bázi polyuretanu, má hrubšístrukturu a trochu práší,• nesaje vodu, nenamáčí se, rostliny se zapichujído suchého materiálu,• hmota je tvrdší a někdy je obtížné do nízapíchnout jemnější stonky,• barva je většinou šedá.18 Aranžování a vazba květin


Obr. 2.4 Barevná aranžovací hmota má také svůj dekorativní významBarevná aranžovací hmota• na trhu je k dostání ve všech možných barvácha tvarech, také ve formě prášku,• je tvrdší a pevnější nežli zelená aranžovacíhmota na čerstvé květiny,• hůř nasává vodu, trvá delší dobu, než je zcelanasycena,• po stranách kostky je obtížnější vypíchávatstonky rostlinného materiálu, proto je radějizapícháváme jen ze shora dolů,• je výborná jako dekorativní materiál, např.malé kostičky nebo ve tvaru oblázků,• barevná variabilita a dekorativnost umožňujenechávat ji vidět i v hotové práci, proto jedůležité všechny stonky umístit na správnémísto hned napoprvé, jinak v ní zůstanouviditelné dírky po špatně umístěných květech.Barevný prášek namáčíme v čisté vodě. Pakjej prohněteme rukama, abychom vytlačili vzduchovébubliny.2.1.1 Použití aranžovací hmoty veváze, v květináči a v miscePro většinu prací používáme aranžovací hmotuv jednom kusu. Kostku nejprve namočímev nádobě s vodou. Dále si naměříme velikosthmoty, kterou budeme potřebovat na dané květinovéaranžmá. Menší blok vyřežeme z kostkyvždy jedním rovným řezem, abychom zamezilizbytečným ztrátám materiálu.Namáčení barevné aranžovací hmoty:Použijeme zvláštní nádobu s čistou vodou, nevšak tu, kterou používáme na namáčení zelenéhmoty. Barevná hmota tak zůstane pěkně čistá.Použijeme-li nádobu od aranžovací hmotyna živé květiny, přilepí se na ni zelené částečky,které se uvolnily při jejím namočení.Obr. 2.5 Kostka hmoty s vyříznutým menšímdílem. Řez se snažíme vést vždy co nejrovnější.Je to nejekonomičtější.Pomůcky a jejich použití 19

More magazines by this user
Similar magazines