Odrastanje zelene korporacije - Schneider Electric

www2.schneider.electric.com
  • No tags were found...

Odrastanje zelene korporacije - Schneider Electric

Odrastanje zelenekorporacijeUsusret novom prijelomnom izazovu 21. stoljećaTravanj 2009. / Dokumentnapisao Brandi McManus, Solutions VP, EnergyMake the most of your energy SM


SadržajI. Sažetak............................................................................................................3II. Muškete, samostreli i glavni izvršni direktori....................................................4Što je nova prijelomna snaga svijeta?...........................................................4Dostizanje granica - jesmo li ih već dostigli?.................................................5III. Zašto je teško vidjeti prijelomnu promjenu?....................................................7IV. Procjena utjecaja ekoloških problema na posao.............................................8Ako banke obraćaju pozornost i mi bismo trebali..........................................9Izrada poslovnog plana na emocionalnoj osnovi...........................................9V. Ulaganje u održivost: Tračak zelenila............................................................101. razina: Osnovni pojmovi ili kako vaš život učiniti zelenim........................112. razina: Ozelenite ured.............................................................................123. razina: Ozelenite tvornicu.......................................................................134. razina: Putovanje na zelenom valu.........................................................15VI. Budimo iskreni: Opasnost od varanja ili “Zaodijevanje u ekološko ruho”.......16VII. Za početak: Stvaranje Eko skupine.............................................................17VIII. Savjeti za uspjeh........................................................................................20IX. Zaključak......................................................................................................21


DokumentI. SažetakOd početka industrijske revolucije sve jači tempo promjena u poslovanjui tehnologiji vodi naše društvo. Suočavali smo se, svako desetljeće ili dva,s novim, prijelomnim događajem koji predstavlja izazov za posao i stvaramogućnosti—lokomotivom, električnim svjetlom, automobilom, zrakoplovom,televizijom i računalom, samo su neki.Međutim, najveći događaj u sljedećih 20 godina mogao bi doći ne izpojedinačnog izuma, već iz svijeta oko nas - a to su klimatske promjene.Način na koji vaš posao reagira na klimatske promjene može vas razlikovatiod vaše konkurencije i pokrenuti nov i uspješan proizvod ili ćete doživjetida vas kupci zaobilaze i bace na rub provalije.U ovom dokumentu istražit će se okoliš kao prijelomna snaga u poslu,ispitat će se posljedice ne djelovanja i ponuditi koristi od proaktivne politikezaštite okoliša. Opisat će rastuće razine ulaganja koje mala kompanija,društvo ili gospodarska grana mogu napraviti kako bi pokrenula izazovi razvila poslovni projekt. Dokument završava konkretnom mapom kojaće vas voditi od današnjeg “uobičajenog posla” do dugotrajnog, održivogpristupa stvaranja Zelene korporacije.Nakon što pročitaju ovaj dokument, vodeći poslovni ljudi u svakojgospodarskoj grani razumjet će način na koji će okoliš utjecati na njihovposao, kako uvesti promjene kojima će se ublažiti negativni utjecaj i kakoistražiti poslovne mogućnosti u ovom novom i uzbudljivom održivom svijetu.Ususret novom prijelomnom izazovu 21. stoljećaOdrastanje zelene korporacije | 3


DokumentII. Muškete, samostreli i glavniizvršni direktoriRatovanje je zauvijek promijenjeno u 18. stoljeću.Nestali su romantični vitezovi u oklopima s kopljima,a pojavile su se muškete, artiljerija i pješaštvo.U vojskama se sad koristi barut kao učinkovitosredstvo uništavanja neprijatelja iz daljine. Iakosu prve puške imale manju brzinu okidanja, manjidoseg djelovanja i manju preciznost ipak je vatrenooružje omogućilo da bilo tko postane učinkovitvojnik uz vrlo kratku obuku. U prethodnim vojnimjedinicama, streličarima i vitezovima trebale sugodine vježbanja kako bi ovladali svojim vještinama.Ove prijelomne promjene stvorile su potpuno novpristup umijeću ratovanja. 1Princ ili kralj - izvršni direktor tog razdoblja - kojije prepoznao prijelomnu snagu i zgrabio je, ranoje stekao nadmoćnu prednost.Prijelomna promjena javlja se u svakomrazdoblju. Ona mijenja temeljne snage društva,gospodarstva ili posla. U modernim vremenimabrojni su primjeri gospodarskih grana kojeprolaze kroz prijelomne promjene: računala,telekomunikacije, farmaceutska industrija,novinarstvo i glazba, samo su neke od njih. 2i na uspjeh onih koji su imali hrabrosti zajahatival prijelomne promjene: Apple iPod, GeneralElectric, SAP i Oracle.Ogromna je nagrada za prepoznavanje pokazateljeprijelomne promjene. Kazna za nepostojanjeodgovora? Borba, propast i sramotan izgon.Što je nova prijelomna snagasvijeta?Vodeći poslovni ljudi svijeta u svim gospodarskimgranama željeli bi otkriti koja je sljedeća velikaprijelomna promjena. Hoće li društvo prijeći naelektronske knjige? Hoće li voice over IP dominiratisvijetom telekomunikacija u budućnosti? Trebamoli baciti kolekciju CD-a i prijeći na digitalnu glazbu?To su važni problemi, ali blijede pred nadolazećomstvarnom promjenom. Najave ove promjenedoslovno su oko nas: u zraku, pod nogama i u vodi.Jedan važan problem naše generacije ne predstavljaprijetnju samo našem načinu poslovanja, već jei prijetnja našem društvu, ekonomiji i zdravlju.Ovaj problem koji se pojavljuje je okoliš.Pitanje s kojim se suočavaju današnji izvršnidirektori možda nije pitanje života ili smrti, ali je odvitalnog značaja za opstanak posla: Koja je sljedećaprijelomna promjena i kada moram djelovati?Povijest je ispunjena neuspjesima kompanija kojenisu vidjele prijelomnu promjenu niti tehnologiju:Kodak i digitalni fotoaparat, BGM i digitalnaglazba, industrija mini računala i osobnih računalate ulazak tvrtke Dell među proizvođače pisača štoje ugrozilo HP. Na sreću, povijest nas podsjeća1“Ratovanje u 18. stoljeću” Military Factory 17. siječnja 2008..2Berger, Doug. “Predvodnici u vremenima prijelomnih promjena.” Razgovori na rubu kolovoz 2005..Odrastanje zelene korporacije | 4


DokumentZaštita okoliša, tema koja je nekada zanimalasamo predstavnike hippy pokreta i ekstremiste,danas je postala problem koji tišti sve koji živeu našem svijetu. U knjizi Zelenilom do zlata: Kakopametne tvrtke koriste strategiju očuvanja okolišaza inovacije, stvaranje vrijednosti i prednostipred konkurencijom, autori pišu: “U današnjemsvijetu, niti jedna tvrtka, velika ili mala, koja radina lokalnom ili globalnom tržištu, u proizvodnjiili uslugama, ne može si dozvoliti zanemarivanjeproblema okoliša”. 3Može se raspravljati o uzrocima klimatskihpromjena i o ulozi koju ljudski rod u tome igra.No iz poslovne perspektive jasno je da je zaštitaokoliša pogonska sila koja pokreće javnost,vladu i ekonomsku aktivnost širom svijeta.Ukratko, okoliš je nova mušketa.Dostizanje granica -jesmo li ih već dostigli?Kao vodeći poslovni ljudi znamo da postojeograničenja našeg rasta. Možda nas ograničavaprihod naših zaposlenika. Možemo prodati samoonoliko proizvoda koliko možemo kupiti dijelovapotrebnih za njihovu izradu u zadanom vremenu.Postoji određeni broj sati u danu, ljudi u tvornici,novca na bankovnom računu.I prirodni sustavi imaju ograničenja. Nekistručnjaci smatraju da planeta godišnje pruža33 bilijuna dolara vrijedne "besplatne" uslugekoje uključuju tlo, svježu vodu, zrak koji udišemo,kontrolu nad štetočinama i klimu koja omogućavaživot. Ove se usluge nikada ne pojavljuju nabilanci, ali one počinju utjecati na poslovanje.Neki stručnjaci smatraju daplaneta godišnje pruža 33 bilijunadolara vrijedne "besplatne"usluge koje uključuju tlo, svježuvodu, zrak koji udišemo, kontrolunad štetočinama i klimu kojaomogućava život.U najgorem slučaju, ove besplatne usluge moguograničiti poslovanje, oblikovati tržišta i ugrozitiplanet. Međutim, ovi utjecaji nisu trenutačni -ne znamo u kojem trenutku će izvori postatirijetki, preskupi niti kada će nestati. Možemosamo tražiti pokazatelje.Neki jednostavni pokazatelji problema zaštiteokoliša koje već vidimo su zakoni i uredbe kojese odnose na zaštitu okoliša, politički napadinevladinih organizacija, pritisak velikog brojakupaca na dobavljače koji moraju postati "zeleni"i brzina razvoja te zadržavanja tržišnog udjelau današnjem poslovanju.Jedna od trenutnih najbrže rastućih prijetnjiposlovanju, a koja se odnosi na zaštitu okoliša,dolazi od investitora i dioničara koji u sve većembroju promatraju pokazatelje i postavljaju teškapitanja o odgovornosti prema okolišu. Vodećiposlovni ljudi koji ignoriraju ove investitore mogubiti izloženi skandalu u odnosima s javnošću,doživjeti propast tržišta, završetak karijera i gubitkekoji mogu dosegnuti milijune i milijarde dolara.Nedavno je vodeća tvrtka za proizvodnjubezalkoholnih pića ovo naučila na teži načinkada je morala povući s britanskog tržišta vodu3Esty, Daniel i Andrew Winston. Zelenilom do zlata: Kako pametne tvrtke koriste strategiju očuvanja okoliša za inovacije,stvaranje vrijednosti i prednosti pred konkurencijom. 1. izdanje Yale University Press, 9. listopad 2006.Odrastanje zelene korporacije | 5


Dokumentpakiranu u boce jer nije zadovoljila ispitivanjekvalitete vode za Europsku Uniju. 4 Istu su tvrtkunapali indijski aktivisti zbog potrošnje vodeu sušnim područjima. 5 I na kraju, u siječnju 2006.veliko američko sveučilište je prekinulo opskrbuproizvodima ove tvrtke dijelom zbog brigeo problemima zaštite okoliša. 6 Iako je teškoizmjeriti ukupni financijski utjecaj ovih protesta,tvrtka je doživjela nepopravljivu marketinšku štetuu drugoj najnaseljenijoj zemlji na svijetu kojaraste 1,5% godišnje. To je prijelomna promjena.I tvrtka Apple Computer je dobila ovu jasnui glasnu poruku, ali je brzo odgovorila.Greenpeace je 2006. godine napao Apple“iWaste” u kampanji “Zazeleni moj Apple.”U proljeće 2007., Greenpeace je objavio vodičkroz elektroniku u kojem je napravio ljestvicuvodećih proizvođača prema udjelu smanjenjaopasnih kemikalija i elektroničkog otpada na kojojse, na posljednjem mjestu našla tvrtka Apple.Ta objava, a uočili su je i dioničari, u vrijemepočetka prodaje iPhonea, nije bila dobrodošla.Najinovativnija marka u Americi nije mogla sebipriuštiti napad zaštitara okoliša. Steve Jobs,izvršni direktor tvrtke, ubrzo je objavio pismou kojem je obećao "zeleniji Apple" 7Dodatni dokazi o važnosti ovog problemapronađeni su u najnevjerojatnijem video spotu.Sports Illustrated 8 objavio je film o klimatskimpromjenama u kojem je raspravljano o utjecajuklimatskih promjena na sport. Iako je brojnečitatelje iritirao geopolitički spin ove teme, članakje ukazao i na zanimljiv problem klimatskihpromjena - one će utjecati i na sportove kojimase bavimo.Brojne tvrtke s poznatim brandovimai multinacionalnim proizvodima shvaćaju da sukupci i dioničari sve glasniji po pitanjima poslovnepolitike. Vaši klijenti i vaš prihod vode inicijativuzaštite okoliša i inovacije u poslovanju. Upravo jezbog toga to tako prijelomno.4Esty, Daniel i Andrew Winston. Zelenilom do zlata: Kako pametne tvrtke koriste strategiju očuvanja okoliša za inovacije,stvaranje vrijednosti i prednosti pred konkurencijom. 1. izdanje Yale University Press, 9. listopad 2006.5“Coca-Cola u vrućoj kaši: Najveći svjetski proizvođač napitaka pokušava odbiti kritike zelenih.” The Economist 6.listopada 2005. .6Hoffman, Andrew. “Coca-Cola uči tešku lekciju o korporacijskoj održivosti.” Grist Magazine 5. rujna 2006..7Specter, Michael. “Velika stopa: Pri mjerenju emisije CO2, lako je napraviti konfuziju morala i znanosti.” The New Yorker. 25.veljače 2008. .8Wolff, Alexander. “Naprijed, naprijed zeleni.” Sports Illustrated, četvrtak 6. ožujak 2007.Odrastanje zelene korporacije | 6


DokumentIII. Zašto je teško vidjetiprijelomnu promjenu?Ako su prijelomne promjene uistinu tako prijelomnezašto nam ih je teško prepoznati na vrijeme?Klimatske promjene samo su posljednje u dugomnizu prijelomnih promjena koje mnogi poslovniljudi nisu prepoznali na vrijeme. Povijest jeispunjena pričama o tvrtkama koje nisu vidjelenadolazeći plimni val, koje nisu reagirale dovoljnobrzo ili jednostavno nisu uspjele.Samo jedan primjer: Kasnih 90-th, diskografskidiv BMG suočio se s promjenom tehnologijei prijelazom na digitalni oblik glazbe. U naletunovih sudionika, kupaca i poduzetnika, BMGje pokušavao organizirati uslugu za novunadolazeću generaciju kupaca. Hoće li ovaprijelomna tehnologija promijeniti način na kojiljudi kupuju glazbu ili izblijediti? U veljači 2007.stigao je glasni odgovor - iTunes prešao je BestBuy i postao 2. prodavač glazbe iza Wal-Marta.Kompakt diskovi postaju stvar prošlosti i Wal-Martbi se trebao pripremiti.Jučer su to bili CD-i, danas je okoliš. Zašto tvrtkene mogu vidjeti da promjene dolaze i pripremiti sena vrijeme? U igri su tri razloga bez obzira o kojojse prijelomnoj promjeni radi.1. PROPUŠTANJE. Prvo, brojni poslovni ljudijednostavno propuste uvidjeti promjenu. Većinadogađaja koji mijenjaju tržište započinju kaoperiferni događaji koji se jedva primjećuju ilibilježe. Poduzetnici mogu godinama raditi nanekoj mogućnosti, pokušavati i neuspijevati prijenego što njihova inovacija zabljesne, naizgledpreko noći. Društveni trendovi započinju kaozanemarivi titraji u uzorku kupovanja, ali jednogdana pretvaraju se u dinamiku koja mijenjatržište. Nije lako prepoznati što se događa.Ali što napraviti u vašem poslovanju? Imateli poslovni odjel, grupu ili osobu zaduženuza traženje prijelomne promjene? Smiju lioni otkrivati izglede i mogućnosti te analizompokušati pronaći mogući posao?I sada teško pitanje - kada vam poslovni odjel/grupa/osoba iznese mogućnost/opasnost,što ćete odgovoriti? Hoćete li slijediti putanjuPolaroida i izgubiti udio na tržištu digitalnihfotoaparata ili agresivno slijediti proračunati rizikai uživati u financijskoj koristi kao Apple i iPod?2. NEDJELOVANJE. Mnogi poslovni ljudiprepoznaju prijelomnu promjenu kada je ugledajuisto kao što vi možete prepoznati problemodgovornosti prema okolišu. Međutim, prepoznatibuldožer na cesti i izbjeći sudar s njim su dvijepotpuno različite stvari.Kada je prijelomna promjena prepoznataobavezno treba napraviti plan. Morate razumjetihoće li se nadolazeće promjene uklopiti u vašosnovni posao ili traže novu poslovnu jedinicunamijenjenu njima.Primjer iz očuvanja okoliša mogao bi biti problemupravljanja električnom energijom. Uklapa li seon u jedinicu za upravljanje vašim zgradama iliga želite prebaciti vašem odjelu za društvenuodgovornost ili financije? Morate li odreditiosobu zaduženu za vođenje ovog problema? Ilimožete upravljanje energijom provoditi kroz svojsvakodnevni rad?3. NEPROVOĐENJE. Svi znamo da je "put dopakla popločen dobrim namjerama." Čak i nakonprepoznavanja prijelomne promjene i izradeplanova za nju, posao se mora uklopiti (provesti).Vama kao voditelju tvrtke možda će biti teškouvesti promjene, prijeći na nove ideje i slijeditinove staze rasta; međutim, to je jedino što ćevas zadržati na vodećem položaju. Evo nekolikosavjeta kako prihvatiti i primijeniti prijelomnepromjene:• Postavite osobu zaduženu za nadzor napretka,mjerenje uspjeha i po potrebi, ispravljanje putanje• Ne ustručavajte se istražiti nove načine vođenjaposlovanja• Ne ustručavajte se promijeniti putanju ako neštone radiOdrastanje zelene korporacije | 7


DokumentIV. Procjena utjecaja ekološkihproblema na posaoPrepoznavanje, planiranje i primjena promjenau vašoj strategiji očuvanja okoliša nijejednostavan zadatak. Čak i oprezna analizačinjenica pokazuje da je trud opravdan. Tabelau nastavku je popis vodećih pet problemaočuvanja okoliša i njihovih posljedica.To su negativni motivatori za prihvaćanjeodgovornosti prema okolišu. Pozitivni motivatorisamo mogu biti jači. Ovdje donosimo samonekoliko načina koji mogu pridonijeti boljitkutvrtke koja se brine o očuvanju okoliša:• Povećanje prihoda i tržišnog udjela prekoo odnosa s javnošću i percepcije na tržištuo mogućnosti razvoja novih proizvodao razlikovanja od konkurencijeo povećane odanosti kupacao pridobivanja novih talenatao zadržavanja ključnih zaposlenikao odanosti zaposlenika i kupovanja udjela• Smanjeni troškovio opremeo električne energijeo upotrebe vodeo redizajniranja proizvodao ponovne upotrebe materijalao pakiranjao troškova prijevozao odlaganjao rukovanja otpadomo krajolika• Smanjenje opasnostio tržišnog rizika—ispunjavanje zakonskih obavezai izbjegavanje troškova i novčanih kaznio rizičnosti bilance—pouzdanost, gubiciosiguranja, vrijednost vlasništva, financiranjeo rizika poslovanja—od opasnih materijala,promjenjivosti troškova energenatao rizika troškova poslovanja—od kontroleobrade i zagađenjao za podršku ulagačaKlimatske promjeneOpisPodizanje razine mora, promjeneu uzorku kiše, jačanje suša i poplava,snažniji uragani, novi putovi širenjabolestiPosljedice na poslovanjePromjene u poljoprivredi, skijališta,osiguravajuća djelatnost upravlja troškovimaprirodnih katastrofa, vladina ulaganja,povećanja u uredbama i zakonodavstvuTabela 1:Glavni problemi očuvanjaokoliša 10 i posljedice naposaoEnergijaProizvodnja energije nanosi štetuokolišu, povećavaju se svjetskeenergetske potrebe, povećava secijena energijePovećava se trošak upravljanja djelatnostimai zgradama, uredbe i zakonski propisi,percepcija tržišta, dionička glavnicaVodaRastuća populacija i rastućeekonomije u sušim područjimanaglašavaju kvalitetu i kvantitetuTvrtke za koje se primijeti da troše previševode ili ugrožavaju kvalitetu suočit će ses političkim napadom, javnim prosvjedom,pojačanim uredbama i mogućim zakonskimprogonomBiološka raznolikost iobrađivanje zemljeBiljni i životinjski svijet koji čuvajupostojeći hranidbeni lanacPoložaj tvornica ili prodavaonica, istraživanjakoje farmaceutska industrija provodina biljkama i životinjamaKemikalije, otrovni i teški metaliKemikalije u zraku ili vodipredstavljaju ozbiljnu opasnostpo javno zdravlje kao što su rak iliurođene maneZakonske uredbe, trošak rukovanjai odlaganja kemijskih sastojaka, praćenje,zakonska odgovornostOdrastanje zelene korporacije | 8


Dokumento od povlačenja dioničarao zaštite brandao povećane tržišne kapitalizacijeo smanjenog ponderiranog prosječnog troškakapitalaIako se ovaj dugi popis razlikuje od poslado posla, od jedne gospodarske grane do druge,već biste trebali razmišljati o području djelovanja,proizvodima i zgradama koje se mogu brzopregledati i procijeniti kako bi se izmjerio utjecajodgovornosti prema okolišu.Ako banke obraćajupozornost i mi bismo trebali2007. godina bila je godina promjene po pitanjuodgovornosti prema okolišu. Globalno gledajući,banke su pokušavale nadmašiti jedna druguu podržavanju čiste energije, ublažavanjaklimatskih promjena i zelene gradnje. Najvećaeuropska banka, HSBC, obavezala se donirati100 milijuna dolara tijekom sljedećih pet godinaskupinama za zaštitu okoliša, a Bank of Americausmjerila je 20 milijarda dolara za zelene poslovnemogućnosti. Citigroup, da ne bi bila nadmašena,obećala je investirati 50 milijarda dolara9.za smanjivanje emisije CO 2U naletu obećanja o doniranju, financiranjui podrške održivim inicijativama, svijet financija jeprimijetio ovaj važan trend. Zar ne biste trebali i vi?Izrada poslovnog plana naemocionalnoj osnoviTo je uobičajena teorija prodaje da ljudi donoselogične odluke iz emocionalnih razloga. Logično,automobil kupujemo jer nam treba, no odabir setemelji na osjećajima - snaga, udobnost, ljepota.Kad osjećaji ne bi bili uključeni u kupovinu svi bismovozili automobile Kia i ne bi postojao luksuz kojegpruža Lexus.Očuvanje okoliša je pitanje osjećaja. Ovo možeteispitati iznoseći ovu temu na vašoj sljedećojvečernjoj zabavi. Neki ljudi su zabrinutiza budućnost svoje djece ili zbog utjecaja kojegće klimatske promjene imati na našu ekonomiju.Neki će se rastužiti pitajući se zašto nastavljamoi dalje dopuštati da se one događaju, a drugiće jednostavno poreći da se one i događaju. Aligotovo svi će o tom pitanju imati snažne osjećaje.Zbog toga vaša tvrtka mora razumjeti svoju uloguu svijetu - ne samo kako je vi doživljavate, većkako je doživljava javnost. Ovo će vam pomoćiu donošenju teških odluka, kao što su gdjeulagati, zašto i koliko.Neki projekti koji potpadaju pod društvenuodgovornost isplatit će se sami ili će stvaratiprihod: na primjer, novi proizvodi i usluge kojipromiču odgovornost prema okolišu ili poboljšanjapri uštedi energije u objektima. Drugi su pakprojekti neutralni po pitanju troškova kao štosu kampanje recikliranja ili zamjena šalica odstiropora običnim šalicama za kavu u uredima.Za neke je projekte potrebno ulaganje koje ćese isplatiti kroz percepciju tržišta, diferencijacijukonkurencije ili buduće tržišne mogućnosti.I na kraju, otvorit će se potpuno nova tržišta,usluge i ponude. Primjer potpuno novog tržištakoje je proizašlo iz brige za okoliš je trgovanjeemisijama ugljika. U početku, ljudi su se smijaliRichardu Sandoru, predsjedniku uprave ChicagoClimate Exchange. Sandor je ponudio pravokupovanja i prodaje udjela u vrijednosti smanjeneemisije. Neki raspravljaju o etičnosti udara naokoliš na način na koji bismo željeli da rastukamate. Etično ili ne, ovo tržište se približavavrijednosti od 60 milijarda dolara godišnjeu Europi i raste stopom od 10. Odrastanje zelene korporacije | 99Makower, Joel. “Stanje zelenog poslovanja.” 2008 .10Harris, Josh. “Trgovanje emisijama ugljika i neto prihod.” Zelena CFO konferencija. The Barclay Hotel, New York. 26. ožujak 2008..


DokumentV. Ulaganje u održivost:Tračak zelenilaUvjereni ste u poslovnu vrijednost "zelenogposlovanja" ili postizanja "održivosti" okoliša,kako se to često naziva. Što je točno "održivost"i koliko ona košta?Održivost je definirana kao "ispunjavanje potrebadanas bez ugrožavanja mogućnosti budućihgeneracija da i oni ispune svoje potrebe." 11Ako na to gledate kroz filozofiju poslovanja,lako ćete reći da danas nećete donijeti poslovnuodluku koja će sutra žrtvovati posao (baremu okvirima normalnog poslovanja i etičnosti).Za tvrtku dugotrajni održivi rast je važan ustvaranju uspješne tvrtke.Kako bismo prihvatili razvoj koji je održivza okoliš, izvršni direktori ne trebaju postatihipici koji se grle niti je od životne važnostiprihvaćanje mentaliteta "princip prije zarade".Ali je važno prihvatiti ozbiljan utjecaj okolišana vaše poslovanje.Stephen Schmidheiny, vodeći poslovni čovjeki neprofitni aktivist održivog razvoja, napisaoje: "Kada se razmotri u kontekstu održivograzvoja, zabrinutost za okoliš više nije samotrošak poslovanja, već mogući izvor prednostipred konkurencijom. Tvrtke koje prihvaćajuovaj koncept uistinu mogu ostvariti prednosti;učinkovitiji postupci, poboljšanje proizvodnje,manji troškovi usklađivanja i nove strateškemogućnosti tržišta. Takav posao možeoduzeti prednost konkurenciji koja nije imalaviziju. Tvrtke koje se ne promijene postat ćezastarjele." 12 Prilikom izrade poslovnog projektaza stvaranje održive tvrtke najprije moratepostaviti teška pitanje o tome što radite i štobiste željeli raditi. Na primjer:• Jeste li ispunili "osnove": prihvaćanje strategijerecikliranja i poslovanje bez šalica od stiropora?• Potpada li vaša djelatnost ili tvrtka pod državnuupravu kako biste napravili promjene u vašimzgradama ili djelovanju?• Je li vaš brand izložen na taj način da bikupci ili dioničari mogli ispitivati vašu politikuodrživosti?• Koja ste ulaganja voljni (ako uopće jeste)napraviti kako biste postali odgovorni za okoliš?Sljedeća slika pomoći će vam postaviti vašeposlovanje u kategoriju poslovanja od razine 1do razine 4 - ili tračak zelenila.11.12Svjetski poslovni savjet održivog razvoja.Odrastanje zelene korporacije | 10


Dokument1. razina: Osnovni pojmovi ilikako vaš život učiniti zelenimOvo je početna razina održivosti. Ovdje bi vasvaša etičnost i moralnost trebala voditi do togada "napravite pravu stvar" i stvorite proaktivanpristup održivosti. Na ovoj razini zaposlenici susvjesni važnosti očuvanja okoliša, inspiriranii sposobni 13. Oni žele aktivno sudjelovatiu programima recikliranja ili internim programimaštednje električne energije. Svaki ured može aktivnopokušati dokinuti šalice od stiropora donosećišalice za kavu. Ove djelatnosti mogu biti u bilokojem poslu s uredima ili proizvodnjom gdje suzaposlenici zainteresirani za okoliš. Tvrtke u izrazitokonkurentnim djelatnostima koje se temelje na cijenimožda će htjeti tražiti 1. razinu budući da će moratizapočeti inicijative koje dodaju trošak.Ova razina može se opisati kao ublažavanjeopasnosti. Temeljni projekti smanjenja potrošnjeenergije i usklađivanje s uredbama o zaštitiokoliša mogu tvrtke zadržati među dobrima zastranke, vladu i pažljive nevladine organizacije.U jednom eksperimentu u švicarskom uredu,Dow Europe je potaknuo ukidanje lista slanjate zamolio da osobe zadužene za slanje dopisazatraže od primatelja potvrdu na kojoj sudioniknavodi želi li i dalje primati informacije.To je dovelo do 30% manjeg protoka papirau uredu u 6 tjedana. Dow je uočio i porast2. razina4. razinaTabela 2:Tračak zelenilaRazina ulaganja/razina zakonodavstvaNisko Visoko• minimalno ulaganje• projekti s povratom ulaganja• etički/poslovni problemi• proaktivan• Primjer:Ozelenite postrojenje1. razina• malo ulaganje• mala mogućnost djelovanjana velikom projektu• etički problem• proaktivno• Primjer:Zeleni zaposlenici• visoka razina društveneodgovornosti• visoka mogućnost djelovanja• mala opasnost od vanjskogpritiska tržišta zbog djelovanja• etički/poslovni problemi• proaktivno/reaktivno• Primjer:Zeleni proizvodi i usluge3. razina• određeno ulaganje• srednja mogućnost djelovanja• određena opasnost odvanjskog pritiska tržišta• poslovni problem• reaktivno• Primjer:Ozelenjavanje djelovanjaNiskoVisokoInteres dioničara/Izloženost branda13Townsend, Amy. Zeleni posao: Projekt stvaranja ekološki odgovorne tvrtke u pet faza.Schiffer Publishing, 2006.Odrastanje zelene korporacije | 11


Dokumentproduktivnosti u radu jer su se ljudi moglifokusirati na ono što su stvarno trebali pročitati.AT&T je smanjio trošak papira za 15%jednostavnim postupkom namještanja pisačai kopirnih uređaja na dvostrani ispis. 14Johnson and Johnson je smanjio otpad za2,750 tona pakiranja i 7,600 tona papira što iznosi2,8 milijuna dolara i 220 rali stabala godišnje.Ova ušteda proizlazi iz upotrebe čvršćeg,ali tamnijeg papira i promišljenijeg dizajnapakiranja. 15 Interface Corporation, vodećisvjetski proizvođač opreme za prodajne prostore,primijenio je sustav za proizvodnju tepihau Šangaju s tekućinom koja kruži kroz standardnikrug pumpanja. Prije početka izgradnje jedan odinženjera primijetio je da bi dvije vrlo jednostavnepromjene u dizajnu mogle smanjiti potrebe zaenergijom s 95 konjskih snaga na 7 - ušteda od92%. Izgradnja redizajniranog sustava koštala jemanje, nije uključivao novu tehnologiju i u svakomje pogledu radio bolje. Jednostavnim fokusiranjemna održivost tvrtka Interface je smanjila troškovei opasnost.Ove jednostavne radnje zahtijevaju malo ilinikakvo ulaganje, a mogu motivirati zaposlenike,povećati produktivnost i smanjiti troškove.2. razina: Ozelenite uredZa ovu sljedeću razinu održivosti trebajuulaganja, ali ako se sve ispravno napravi,ona se dijelom i vraćaju (ROI). Ulaganjemože biti minimalno u usporedbi s povećanimzadovoljstvom dioničara ili smanjenim tržišnimrizikom. Poslovi koje se usmjeravaju na 2. razinumogu planirati proaktivan pristup održivostiza osvajanje tržišnog udjela ili zapošljavanjai zadržavanja vodećih talenata. 2. razina bitrebala uključivati tvrtke u kojima su zaposlenicizainteresirani za okoliš, ali je najveća isplativostu velikim uredskim zgradama (100K do 500Kkvadratnih stopa) ili proizvodnim postrojenjimakojima je u osnovi zarada, ali ne tako velikizahtjevi tržišta za održivost. Osim toga, tvrtkes malim utjecajem na tržištu koji se oslanjana velik broj kupaca mogu se usmjeriti premaovoj razini u slučaju da moraju početi odgovaratina pitanja o načinima brige za okoliš. 16Ova razina može se nazvati i proaktivniom.Ciljanim fazama poboljšanja napora za očuvanjeokoliša tvrtke mogu smanjiti troškove i povećatidobronamjernost kupaca, zaslužujući pravo daih se naziva "održivom tvrtkom".Ozeleniti vaše zgrade može značiti puno toga,a može imati i brojne razine - od malih projekatauštede energije do holističkih pristupa energiji zasveobuhvatne projekte zgrade, uključujući razvojmjesta, uštedu vode, energetsku učinkovitost,odabir materijala i resursa te kvalitetnu briguo okolišu. Dok će brojni projekti, poput uštedaelektrične energije i vode, svoja ulaganja vratitiu razumnom roku, neke vrste opreme i projektirazvoja mogu zahtijevati ulaganja u objekti zaposlenike. Ovime se vraćamo na pitanjecijene društvene odgovornosti vaše tvrtke.U prvoj tabeli navode se neki jednostavni projektii procjene potrebne za različite inicijative.Tabela br. 3 donosi pregled ulaganja potrebnihza ozelenjavanje tipične zgrade. Troškovi će14Lovins, Amory, Hunter Lovins, Paul Hawken, Forest Reinhardt, Robert Shapiro i Joan Magretta. Harvard Business Review onBusiness and the Environment. (2000).15Op. cit.16Esty, Daniel i Andrew Winston. Zelenilom do zlata: Kako pametne tvrtke koriste strategiju očuvanja okoliša za inovacije, stvaranjevrijednosti i prednosti pred konkurencijom. 1. izdanje Yale University Press, 9. listopad 2006.Odrastanje zelene korporacije | 12


Dokumentvarirati ovisno o izboru i dobavljačima. Osim toga,grupiranje mjera u jedan holistički pristup zgradi,povećat će povrat vašeg ulaganja (ROI) i smanjititrošak.Brojni izvršni direktori ne posvećuju osobitupozornost prostoru jer ga smatraju malimpostotkom u ukupnom trošku poslovanja. Međutim,treba shvatiti da i najmanja količina ušteđeneenergije ili kapi vode dolazi ravno do neto prihodai predstavlja puno veći postotak profita.Društveno odgovoran Malden Mills, znakPolarteca u Massachusettsu, obnovio je rasvjetucijelog skladišta kojim je smanjio potrošnjuelektrične energije za 93%, poboljšao vidljivost,a projekt se isplatio za 18 mjeseci. 17Genzyme, vodeći svjetski proizvođač na područjubiotehnologije, želio je da novi središnji urednjegove tvrtke održava misiju pozitivnog utjecajana živote ljudi. Dizajn glavnog ureda predstavljakrajnji domet zelene zgrade koja se napaja prekoobnovljivih izvora energije, a kojima upravljasustav ugrađen u zgradu koji ima manje troškoverada, održavanja i energije, a istovremenozaposlenicima pruža radno okruženje kojezadovoljava njihove potrebe za prirodnimosvjetljenjem i svježim zrakom. Genzyme Centarosvojio je, na natjecanju Vodeći u energijii dizajnu prilagođenom okolišu (LEED), platinastunagradu organizacije US Green BuildingsCouncil, organizacije koja postavlja standardeodrživih zgrada. Povrat ovog ulaganja može semjeriti povećanim prihodom i prisutnošću natržištu, zapošljavanjem vodećih talenata i većomproduktivnošću zaposlenika 18.3. razina: Ozelenite tvornicu3. razina uključuje tvrtke koji imaju vrlo izloženbrand i malu opasnost od odstupanja s tržišta.Ovi poslovi traže mogućnosti ulaganja koje ćenjihovu tvrtku učiniti održivom jer osjećaju dato dioničari traže, ali nemaju u planu tržištuponuditi zelene proizvode ili usluge. Djelatnosti3. razine uključuju one s rastućim potencijalomza zakonodavstvo (kao što je Intel) i one naizrazito konkurentnim tržištima talenta (Citigroup,Mjere na zgradiMjerenje i nadzor potrošnje električne energijeEnergetski učinkovito osvjetljenje i kontroleSustav upravljanja energijomPrijelaz na izvor obnovljive energijeOdrživa oprema - tepisi i podovi, boja i namještajČišćenje - čišćenje namirnica, kontrola štetočinaNadogradnja ili prijelaz na prirodne izvore grijanja,ventilacije i klimatiziranjaObrada i učinkovitost u potrošnji vode, prikupljanje kišnicePromjene na konstrukciji zgrade—izolacija, beton, prozoriRazina ulaganjaMalo - Jednostavni povratu roku od 6 mjeseciMalo - Jednostavni povratu roku od 1 do 2 godineSrednje - povrat u rokuod 3 do 5 godinaSrednje - 5 do 10%postojećeg troškaSrednje do visokoSrednje do visokoVisok - Jednostavni povratu roku od 7 do 10 godinaVisokoVisokoTabela 3:Poboljšanje uštedeelektrične energijeu zgradama i razinaulaganja 1917Lovins, Amory, Hunter Lovins, Paul Hawken, Forest Reinhardt, Robert Shapiro i Joan Magretta. Harvard Business Review onBusiness and the Environment. (2000).18“Genzyme Center.” 2. svibanj 2008. .Odrastanje zelene korporacije | 13


DokumentIntel ili Microsoft). 19 Zeleni zahvati 3. razine moguuključivati napredne projekte uštede energije zazgrade ili proizvodnju, ali mogu prodrijeti i dubljeu kulturu tvrtke.3. razina uključuje održivost u poslovnumisiju. Zbog velikog utjecaja na okoliš, velikeprepoznatljivosti branda i visoke razine društveneodgovornosti, ove tvrtke uključuju planove brige zaokoliš u dnevno poslovanje, a mogu čak i mjeritikorporacijski napredak na utrostručenom rezultatuprihoda. Trostruki prihod ne mjeri samo ekonomskiprihod već i društveni utjecaj i utjecaj na okoliš.Održivi zahvati zadiru dublje od tradicionalnemantre "Smanji, ponovno upotrijebi, recikliraj" većdodaju i "Redizajniraj" i "Preoblikuj". Ove radnjeuključuju zatvoreni krug proizvodnje, redizajnlanaca nabave i praćenje tragova proizvoda i uslugau okolišu, od sirovina, dobavljača, proizvodnje,distribucije, upotrebe i kraja životnog vijeka.Ovaj postupak, pod nazivom Procjena životnogciklusa (LCA), omogućava da proizvođačiuistinu vide kakav utjecaj na okoliš imaju njihoviproizvodi i da upravljaju njegovim tragom na svimrazinama. Tradicionalno, proizvođač automobilamože ovako gledati na životni ciklus proizvoda:Međutim kao što smo vidjeli u prošlosti kodZahvatii dijelovidobavljačaNIJE NAŠPROBLEMIzrada(sastavljanje i bojanje/ Distribucijazavršna obrada)OPREZ:KONTROLA TOKSINA,EMISIJA ZRAKA& ZAKONSKAOGRANIČENJANEMA PRAVNIHPROBLEMAUpotrebakod kupcaNIJE NAŠPROBLEMSlika 1:Jednostavan lanacvrijednosti automobila 23problema, na primjer, vozila Ford Exploreri gume Goodyear, proizvođači automobila moguosjetiti odstupanja dobavljača od njihovog lancavrijednosti. Za upravljanje ovim postupkom trebase stvoriti prošireni lanac vrijednosti:ČelikAluminijStakloGumaTkanineUnutrašnjostZahvatidobavljača(proizvodnjametala)EnergijaGHGsToksiniOtpadne vodeZrak (VOCs)Izrada Distribucija UpotrebaEnergijaGHGsToksiniOtpadne vodeZrak (VOCs)EnergijaGHGsZagađenjezrakaGHGsToksiniKraj životnogvijekaEnergija sodlagalištaotpadaOnečišćenjetlaSlika 2:Prošireni lanac vrijednostiautomobila 2419Esty, Daniel i Andrew Winston. Zelenilom do zlata: Kako pametne tvrtke koriste strategiju očuvanja okoliša za inovacije, stvaranjevrijednosti i prednosti pred konkurencijom. 1. izdanje Yale University Press, 9. listopad 2006..Odrastanje zelene korporacije | 14


DokumentUz cijelu sliku lanca vrijednosti, proizvođačće sad biti spreman postaviti pitanja o načinupoboljšanja utjecaja njegove tvrtke na okoliš tepredložiti održive alternative. Na primjer:1.Odakle dolaze materijali? Koje su strategijeočuvanja okoliša dobavljača?2.Do kojih emisija dolazi tijekom proizvodnje iliizrade?3.Koliko goriva će proizvod potrošiti tijekom faze"upotrebe"? Koliko je trošak za korisnika i kakavje utjecaj na njega?4.Do kojih emisija će doći? Hoće li korisnik bitikažnjen?5.Što se događa kada se automobil odvezena otpad? Može li se išta reciklirati?Britanski proizvođač automobila Land Roverna brojne je načine posvećen brizi za okoliši sklopio je partnerstvo s vodećim ponuđačemautomatizacije u zgradama, tvrtkom SchneiderElectric, radi smanjivanjivanja potrošnje električneenergije na mjestima proizvodnje. Od 2001.godine, potrošnja električne energije po vozilusmanjena je za 28%, potrošnja vode za 13,9%,a emisija CO2 za 30%. Ovi rezultati donosevrijednost kupcima koji su svjesni važnosti brigeza okoliš, smanjuju trošak po vozilu te smanjujurizik od zakonodavstva i tržišni rizik 20.Britanski naftni div, BP, posvetio se smanjenjuemisije CO2 te je uštedio 1,5 milijarda dolarau promjenama u postupku. Uspostavljanjemkorporacijske odanosti i potičući inovacijezaposlenika, BP je smanjio emisiju stakleničkihplinova, uključio zaposlenike te pridonio značajnimutjecajem na emisije i njihovo poslovanje.4. razina: Putovanje nazelenom valu4. razina uključuje istinsko upravljanje okolišem.Time se od tvrtki traži da "ne nanose štetu" te dapomognu u ispravljanju već nastalih šteta. Poslovi4. razine traže ulaganja u zelene proizvode ilitehnologije i njihovo predstavljanje na tržištu.Neki od primjera su Toyota, u čijoj je ponudi Priusili tvrtke koje nude izvore energije poput vjetra ilisnage vode.Ova razina uključuje prave inovacije i nova jegranica održivosti. Proizvodi, tehnologije i poslovikoji su namijenjeni očuvanju okoliša trebali biu nadolazećim godinama privući milijarde dolaraulaganja.General Electric prati zelene mogućnosti,utjelovljene u njihovom sloganu "eko imaginacija",udvostručujući svoja ulaganja u proizvodenamijenjene očuvanju okoliša koji uključuju sveod štednih žarulja do učinkovitijih jet motora.Ostali vodeći predstavnici ovog pokreta suJohnson and Johnson, Dupont, Sony, Unilever,Nike, Dow i još mnogi. Ove tvrtke su imaleznačajna ulaganja ne samo u ekološki prihvatljiveproizvode, već i u putanju koja je odgovornaprema okolišu, a koja će smanjiti njihovfinancijske i operativne rizike dodajući razineslobode u poslovanju, profitu i rastu. 21Većinu tvrtki na 4. razini čine upravo one kojemogu najviše izgubiti ako ne odgovore naprobleme očuvanja okoliša. Ove tvrtke imajune samo veliku izloženost branda i velik brojdioničara, već imaju i značajan trag u okolišu.Većina njih ovisi o prirodnim resursima i podlaževelikom broju zakonskih odredbi. Iako moguznačajno povećati prihode zbog prednosti kojedonosi ekološka osviještenost, postoji i opasnostod njihove velike izloženosti ako ne naprave ništa.Također, to bi mogla, a i ne mora biti, podudarnost,da su ove tvrtke, jahači zelenog vala, značajnopovećavale tržišni udio nekoliko godina za redom.20“Land Rover.” 2. svibanj 2008. .21Esty, Daniel i Andrew Winston. Zelenilom do zlata: Kako pametne tvrtke koriste strategiju očuvanja okoliša za inovacije,stvaranje vrijednosti i prednosti pred konkurencijom. 1. izdanje Yale University Press, 9. listopad 2006.Odrastanje zelene korporacije | 15


DokumentVI. Budimo iskreni: Opasnost od varanjaili “Zaodijevanje u ekološko ruho”Zaodjenuti u zeleno ruho (Green·wash(gre¯n’wo˘sh’, -wôsh’)) – glagol: čin pogrešnogobavještavanja kupaca o strategiji očuvanjaokoliša koju provodi tvrtka ili o ekološkojprihvatljivosti proizvoda ili usluge 22.Pretpostavljajući da ste pročitali dosadašnji dioi da ste spremni započeti put k odgovornostiprema okolišu, vrijeme je za poštenu količinuiskrenosti. Raste broj potrošača koji su skeptičniprema tvrdnjama o "ekološkoj prihvatljivosti"proizvoda i usluga te su sve upućeniji u to štoodgovornost prema okolišu uistinu znači.Nedavno istraživanje ispitalo je 1018 potrošačao proizvodima koji nose oznaku ekološkeprihvatljivosti i utvrdilo je da su mnogi međunjima lažni ili na pogrešnom tragu. 2008. godinesavezna komisija za trgovinu SAD-a, (UnitedStates Federal Trade Commission) započet će,po prvi u ovom desetljeću, pregled marketinškihsmjernica za ekološki prihvatljive proizvode. 23Važno je pratiti smjernice i redovito izvještavatijavnost o poduzetim radnjama. Ovo izgledavrlo slično postupku koji je vodio prematransparentnosti novčanog poslovanja, a kojegje pokrenuo skandal oko tvrtke Enron. Najboljastrategija, bez obzira radi li se o okolišu ilifinancijama, je nastupiti otvoreno i pošteno: recišto ćeš napraviti i zatim napravi ono što si rekao.Jednako je važno objaviti dobro napravljenposao. 2007. godine samo su 253 tvrtke i maloviše od 2/3 tvrtki s popisa Fortune 100 objavileizvještaj o društvenoj odgovornosti. 24 U prošlosti,ovi su izvještaji velikim dijelom bili usmjereni nazdravlje i sigurnost, ali narasli su te uključujulanac resursa, raznolikosti i društvene probleme.CSR izvještaji su iznimno koristan alat zauključivanje dioničara te obavještavanje tržištao napretku.Možemo li uistinu napravitirazliku?Zakon o čistom zraku iz 1990. uključivao jesmanjenje sumpor dioksida (koji uzrokuje kiselekiše) za deset milijuna tona ispod razine iz 1980.Vodeći predstavnici gospodarstva predvidjeli sutrošak od deset milijarda dolara, u stvarnosti jetrošak bio jednu milijardu. Iako je milijarda dolarai dalje značajan iznos, uskoro je postalo jeftnijesmanjiti emisiju nego zagađivati. Ova promjenapotaknula je ulaganje od nekoliko milijuna dolarau tehnologije smanjivanja emisija.Više cijene i vladine odredbe nisu samo poziv zaočuvanje već i iskra koja je potaknula ulaganjakoja su očuvanje učinila financijski atraktivnijim.Jednostavan primjer je trošak električne energije.Budući da cijena električne energije u nekimdijelovima SAD-a prelazi 0,25 dolara po kilowatsatu, vjetar, solarna energija i energija iz biomasapostaje još privlačnija zbog cijene i k tome pridonosismanjivanju zagađenja. Danas, kada želite kupitiavionsku kartu ili Happy Meal, vrijednost ugljenapotrošenog za izradu tih proizvoda ne odražava seu cijeni. Ali, hoće li jednoga dana?22“Šest grijeha zaodijevanja u ekološko ruho” ” Ispitivanje zahtjeva za očuvanje okoliša među potrošačima na tržištima sjeverneAmerike. Studeni 2007. Terrachoice Environmental Marketing. 2. svibanj 2008.23Makower, Joel. “Stanje zelenog poslovanja.” 2008 .24Op. cit.Odrastanje zelene korporacije | 16


DokumentVII. Za početak: Stvaranje ekoskupineNa početku puta prema korporacijskojodgovornosti za očuvanje okoliša treba započetiotvorenu raspravu o tome gdje ste i gdje bisteželjeli biti. Svaka tvrtka ne želi transformirati svojeposlovanje kako bi započela ponudu ekološkiprihvatljivih automobila i energije iz obnovljivihizvora. Međutim, moguće je da svaka tvrtka može"utvrditi osnove" i poduzeti mjere u smanjivanjusvojeg utjecaja na svijet.Započnite ovaj postupak s međufunkcionalnomskupinom pojedinaca iz vaše tvrtke koji pokazujuinteres za teme ekologije ili očuvanja okoliša.Ova skupina mora imati neke vrlo važne zadatke.Nazovimo je vašom "eko skupinom."Zadaci Eko skupine1. zadatak: Izvršna potpora—Jedan od članovaskupine mora biti netko od izvršnih direktora kakobi pokazao da nije samo izvršitelj udjela već i daima pristup upravljačima tako da se odluke mogubrzo donijeti. Cilj ovog člana skupine je:• otvoreno saslušati ideje skupine• voditi rasprave prema planovima djelovanja• postaviti očekivanja prema usmjerenju skupinei budžetu2. zadatak: Obaveza—Izvršna skupina mora seobavezati na pregledavanje prijedloga i otkrićaskupine kojoj je namjera DJELOVATI. Svi vašizaposlenici gledat će djelovanje ove skupinei ako vaša upravljačka skupina zgazi svaku idejumožda ćete nanijeti više štete nego koristi moralu.Provjerite ima li skupina snagu provesti stvarnupromjenu u vašoj tvrtci.3. zadatak: Različitost—Ostali članovi grupe trebalibi biti iz različitih odjela, grupa i različitog položaja.Neka netko bude iz odjela prodaje, razvoja,proizvodnje/kontrole kvalitete, ljudskihpotencijala, knjigovodstva pa možda čaki s recepcije! Te članove možete ili imenovati ilipotražiti dobrovoljce kako bi ljudi koji pokazujunajveće zanimanje bili uključeni u skupinu.4. zadatak: Veličina—Veličina ove skupine trebalabi biti ograničena na 10 do 12 ljudi. Iako se ovajbroj može činiti veoma malim za veliku tvrtku, vrloje teško postići da se u velikim skupinama ištazavrši. MEĐUTIM, ako je skupina mala, može sedogoditi da predstavnik proizvodnje stvori svojuvlastitu malu skupinu koja mu daje ideje koje onzatim prenosi skupini.5. zadatak: Ne obuzdavajte kreativnost svogosoblja!—Ovo je izvanredna mogućnost otvaranjaresursa za koje tvrtke troše milijarde dolarakako bi ih zaposlila i zadržala. Potičite skupinuda razmišlja o kreativnim načinima smanjivanjaotpada i uštede električne energije ili povećavanjatrajnosti proizvoda. Jasno recite da to nije samovježba za smanjivanje troškova već i načinpovećavanja vrijednosti vaših proizvoda koji imajuutjecaja na planetu.Što skupina treba napraviti?Na prvom sastanku, skupina treba započetidiskusiju o 4 razine zelenih tvrtki o kojima jeraspravljano ranije u ovom članku. Jeste li tvrtka1. razine, a željeli biste biti na 3. razini? Jeste litvrtka 3. razine, a željeli biste pronaći neotkrivenemogućnosti? Neka svaki član skupine iznesesvoje mišljenje kako biste uvidjeli perspektivuOdrastanje zelene korporacije | 17


Dokumentzaposlenika. Moguće je i da tvrtka već jako dobroobavlja stvari kojima se ne posvećuje osobitapažnja.Unutar vaše tvrtke. Sljedeći korak skupine bimogao potrajati - možda nekoliko mjeseci ili čaknekoliko godina. O skupini biste trebali razmišljatikao o odlasku na službeno putovanje. Najprijemorate razmisliti o tome kamo idete i o tome štovam je potrebno da tamo stignete. Zatim morateisplanirati aktivnosti za vaše putovanje i izraditibudžet putovanja. Također, trebate se zapitatišto napraviti ako se na putu dogodi nešto loše.Kako ćete zatražiti pomoć ili promijeniti smjer?Započnimo sada putovanje vaše eko skupine.Najprije, utvrdimo osnove. Ovo je faza u kojojvaša skupina ima mnoštvo ideja. Osnove uključujuprograme recikliranja i osnovne mjere energetskeučinkovitosti To može uključivati i osnovneprograme osviještenosti o problemima okoliša kakobi svi zaposlenici razumjeli utjecaj svojih odabira naokoliš. Intranet tvrtke ili elektronska pošta mogu sekoristiti za tjedni savjet za zaštitu okoliša. Voditeljiskupina mogu biti opremljeni za prenošenje savjetai domišljatosti na tjednim sastancima. Zaposlenicise trebaju ohrabrivati da ispisuju samo ono što imje potrebno i da svi pisači imaju zadanu postavkuobostranog ispisa. Održite sastanak sa svojom ekoskupinom i siguran sam da će se tamo naći punoideja. Ako vam ponestaje mogućnosti, na Googleukucajte “green your business.” Kad sam uključiosnagu Googla kako bi ju ispitao dobio sam preko33 milijuna rezultata u 0,08 sekundi.Zatim, započnite gledati dugoročno. Postoje opcijeizmeđu 2. i 3. razine zelenog poslovanja. Za oveje mogućnosti ulaganje možda potrebno, a moždai nije, ali imat će veći utjecaj na vaše poslovanjei na okoliš. Ova faza možda uključuje i mapiranjelanca vrijednosti vašeg proizvoda i usluga ilinadopunjavanje procjene životnog ciklusa. Možetezatražiti od drugih zaposlenika i stručnjakau postupku da vam se pridruže i razgovaraju saskupinom. Druga mogućnost je zapošljavanjeGoogle “green your business”daje 33 milijuna rezultatau 0,08 sekundi.savjetnika da pogleda vaše poslovanje, nozapamtite da nitko ne poznaje vaše poslovanjebolje od vas. Sklopite partnerstva s vanjskimstručnjacima svakog područja vašeg poslovanjaradi smanjenja potrošnje električne energijei promjena u proizvodnji. Oni će pak doći s idejamaiz drugih poslova ili čak iz krugova konkurencijekoje će vam pomoći na vašem putovanju.Izvan tvrtke. Kad ste pokrenuli najhitnije poslovneprobleme, neka vaša skupina započne potraguza "Zelenim valom", mogućnošću transformacijeposlovanja koja se nalazi na horizontu vašedjelatnosti. To će doći iz novog standarda kojise razvija u vašoj djelatnosti, zakonskih odredbi,konkurentskih proizvoda ili će to biti potpunonove ideje. Te mogućnosti uključivat će i održivostdijela vašeg dugoročnog strateškog plana. Moždaćete trebati promijeniti način istraživanja, razvoja,izrade, djelovanja, postavljanja i upravljanja.Pronalaženje sljedećeg vala zahtijeva i razmišljanje"izvan ograničenja". Mjesto jednostavnog početkamogao bi biti bilo koji dio tvrtke koji ima problemaili trenutak kada je konkurent naciljan. Ovapodručja uzbune mogla bi se smatrati mogućnošćutransformacije vašeg poslovanja, povećanja prihodai uvećanja tržišnog udjela dok se fokusirate nadugotrajnu profitabilnost.To je tema koju ne možete ukucati na Google. Nemožemo predvidjeti sljedeći Prius. Ali vi moratesastaviti pravu skupinu. Oni poznaju vaš posaoi mogu vidjeti mogućnost. Otiđite na dan-dva izgrada. Razmišljajte. Sanjajte. Zamislite.Izradite Plan B. Na kraju, napravite plan za slučajnepredviđenih okolnosti. Nešto uvijek možepoći krivim putem. Možda nećete ispuniti ciljOdrastanje zelene korporacije | 18


Dokumentrecikliranja. Što ako ustanova smanji potrošnjuelektrične energije, a njena cijena se udvostruči?Neka ova pitanja budu dijelom vašeg plana.Hoćete li napustiti inicijativu i započeti neštodrugo? Hoćete li ustrajati i pokušati ju ostvariti?Dok tvrtka provoditove projekte, provjerite jesu liskupina i izvršni odbor u potpunosti svjesni dobrihi loših strana te opasnosti.Sastavite prijedlog tvrtkiEko skupina ne mora završiti cijeli postupak prijepodnošenja prijedloga izvršnom odboru. Bilobi bolje održati prezentaciju i preporuke nakonsvake gore navedene faze. Prezentacija svakefaze trebala bi uključivati:• jasno i jednostavno određivanje poduzeteradnje (jedna rečenica ili manje)• mjerljivu korist koju će tvrtka steći primjenomte radnje uz neopipljive koristi (zadovoljstvozaposlenika, moral, itd.)• prikaz troškova programa• sažetak opasnosti povezanih uz ovu radnju• način praćenja, mjerenja i obavještavanjaizvršnog odbora i zaposlenikaKao što smo pročitali prije 3. i 4. razine, nekiprojekti nemaju trenutno mjerljivu korist ili takorist može sadržavati više opasnosti (razvojnovog proizvoda). Međutim uvijek će postojatikorist od pozitivne tržišne percepcije, zadovoljstvazaposlenika, smanjene opasnosti od prigovorakupaca, itd. Postoji vrijednost u tim pojmovimaza izvršni odbor, a izvršni pokrovitelj skupinemože pomoći.Evo primjera:Radnja: Smanjenje potrošnje električne struje priproizvodnji jednog našeg proizvoda (nazovimo gagraničnikom vrata)Korist: Smanjenje troška električne energijeod 0,03 dolara po graničniku vrata rezultiraukupnom koristi za tvrtku od 30,000 dolaragodišnjeNacrt: Početni trošak od 100 000 dolara uzgodišnju uštedu od 30 000 dolara rezultirajednostavnim povratom u roku od 3,33 godine(možete otići na internet stranicuhttp://www.teachmefinance.com/ kako bistesaznali kako se izračunava financijska koristtvrtke)Opasnosti: Rast cijena električne energije možeumanjiti korist. (možete također prikazati koliko sutroškovi električne energije rasli tijekom nekolikoprošlih godina i koliki utjecaj ova opasnost možeimati)Praćenje: Pratit će se potrošnja električneenergije i kvartalno će se podnositi izvještaj.• Ostale preporuke mogu uključivati:• smanjivanje materijalne jačine dobara i usluga• smanjeno širenje toksina• poboljšavanje mogućnosti reciklaže materijala• povećavanje korištenja obnovljivih izvora• produljenu trajnost proizvoda• povećanu jačinu usluge za proizvodProslavite uspjeh!Najvažnija radnja eko skupine je proslaviti uspjehu očuvanju okoliša. To se može objaviti naintranetu tvrtke ili pismom koje se upućujezaposlenicima. Tvrtka može pripremiti objavu zatisak ili pismo kupcima u kojem objašnjavaju štorade kako bi pomogli očuvanju okoliša. Do ovogtrenutka skupina je naporno radila i tvrtka moraproslaviti pobjede kako bi nastavila uspjehi potaknula zaposlenika u poduzimanju korakaka ekološkoj održivosti za tvrtku i sebe same.Odrastanje zelene korporacije | 19


DokumentVIII. Savjeti za uspjehPrijedlog 1: Gledajte šumu, ne stablaDugotrajna strategija mora postojati kako bise postigla održivost, ekološka ili financijska.Korporacije imaju strategije i ulažu u aktivnostikao što su financijsko upravljanje, razvojproizvoda itd. Vrijeme je da se briga za okolišuključi u dugotrajne poslovne planove.Svakoga se dana u poslovnom svijetu potrošemilijuni (ili milijarde) na upravljanje inventarom,postupke naručivanja i upravljanje lancemresursa. Zašto ne razmišljati o prirodnimresursima zemlje kao lancu nabave kojim semože upravljati i kao dijelom inventara koji semože izmjeriti i nadzirati?Prijedlog 2: Izmjerite korist i posljediceBrojna su istraživanja provedena kako bi seizmjerila korist i posljedice zdravog pristupaokolišu u poslovanju. Korist uključuje smanjenjetroškova i povećanje prihoda dok se posljedicestalno odnose na konstantnu opasnost od gubitkaposla ili gubitka dobavljača.Prijedlog 3: Ne možete nadzirati ono štone možete izmjeritiPrvi korak u postupku poboljšanja je mjerenje.Procjena životnog ciklusa ocjenjuje kakav jeutjecaj proizvoda na okoliš - od sirovine dootpada. Možete procijeniti svoje izvore kojeimate i razumjeti što se događa kroz proizvodnju,distribuciju, upotrebu i bacanju na otpad.Kroz ovu analizu tvrtka može eliminirati otpadi troškove, smanjiti potrebne zalihe i dodativrijednost kroz pozitivan utjecaj na vaš tragu okolišu.Prijelaz s nepromišljene i isprazne radnje nanamjerno očuvanje započinje obrazovanjem,promjenom navika i podešavanjem načinarazmišljanja. Dobra je strana to što ove promjenenisu niti teške niti jako skupe. Pametne tvrtkemogu koristiti strategiju očuvanja okoliša zainovacije, stvaranje bogatstva i prednosti predkonkurencijom.Kao što svi izvršni direktori stalno prate sljedećuveliku promjenu u djelatnosti, tako bi trebaliobratiti pozornost i na sljedeću veliku promjenuu okolišu koja će uzdrmati njihov svijet.Odrastanje zelene korporacije | 20


DokumentIX. ZaključakBez obzira radi li se o samostrelu ili mušketi, traci kazete ili glazbiu digitalnom obliku, prijelomna promjena uvijek se pojavljuje na horizontu,a tvrtke je, na svoju štetu, zanemaruju. Dobri vodeći ljudi u poslu uvijekgledaju u budućnost kako bi primijetili trendove koji se mogu pretvoritiu unosne ideje.Više ne postoji sumnja da će klimatske promjene biti glavni pokretačpromjena u sljedećih nekoliko desetljeća, te da će utjecati ne samo naposlovanje već i na naše društvo, zdravlje i svijet kao takav. Već sadadioničari, ulagači, banke te ostali ekonomski ulagači - da ne spominjemojavnost i vlade - neprestano traže da se primjenjuje strategija boljegočuvanja okoliša u poslovanju.Brojne su razine na kojima tvrtke mogu izraziti svoju zabrinutost zaokoliš, od osnovnog programa osvještavanja zaposlenika do cjelokupnogkorporacijskog ulaganja i obavezivanja. Svaka tvrtka mora razumjetida svoju vlastitu kulturu i mjesto na svijetu te utvrditi odgovarajućurazinu "zelenog" ulaganja. Okupljanje posebne Eko skupine u vašojtvrtci usmjerava pažnju i pogled na buduće trendove koji će vam pomoćida ostanete na prednjem dijelu vala promjena koji se brzo približava.Na kraju, pitanje postaje emocionalno i osobno: Kako ćete reagirati?Hoćete li biti skeptik koji kaže da klimatske promjene nisu stvarne i vratitise uobičajenom načinu poslovanja? Hoćete li pročitati još jedan ovakavdokument te se vratiti kući i promijeniti žarulje? Ili ćete danas sastavitiskupinu na poslu koja može gledati preko stranice velikog broda vaše tvrtkena otvoreno more ovih mogućnosti? Hoćete li potaknuti svoje zaposlenikeda grade održiviji život, ured, tržište? Hoćete li vidjeti ovaj novi trendi postaviti se kao predvodnik tržišta koje transformira izgled vaše djelatnostiradi povećanja zarade, tržišnog udjela i prihoda dok stvarate sigurniji i čišćiokoliš kao vaš zalog?Odrastanje zelene korporacije | 21


Schneider Electric d.o.o.Petrovaradinska 110000 ZagrebTelefon: 0800 7788www.schneider-electric.com/buildingsSvi nazivi brandova, zaštitni znakovi i registrirani zaštitni znakovi u vlasništvu su svojih vlasnika.Informacije koje sadrži ovaj dokument podložne su promjeni bez obavještenja.1. listopada 2009. TAC je postao Buildings Business svoje tvrtke osnivača Schneider Electric. Ovajdokument odražava vizualni identitettvrtke Schneider Electric, pa ipak u njemu ostaju reference na TAC kao korporativnog branda naosnovnom tekstu. Kako se svaki dokument ažurira tako će se promijeniti i osnovni tekst kako biodražavao odgovarajuću korporativnu promjenu branda.© 2011 Schneider Electric. Sva prava pridržana. 998-3154_HRWP-GROWINGAGREENCORP-US.BU.N.EN.4.2009.0.00.CC • 998-3154_HRTravanj 2009. sm

More magazines by this user
Similar magazines