E-letter září 2012.pdf - Asociace českých nábytkářů

czechfurniture.com
  • No tags were found...

E-letter září 2012.pdf - Asociace českých nábytkářů

8/ září 201210. ZÁŘÍ PROBĚHNE MIMOŘÁDNÁ VALNÁ HROMADA AČNNa návrh představenstva AČN proběhne 10. září mimořádnávalná hromada. Valná hromada má dva body jednání. Jsou jimirozhodnutí o ukončení členství čtyř členů asociace a druhýmbodem je odvolání člena představenstva. Vzhledem k situaci, žese čtyři členové, jimž představenstvo navrhlo ukončit členství, dočtyř týdnů odvolali, podle platných stanov má rozhodnutí oukončení nebo neukončení členství v rukou valná hromada.Bude se jednat o rozhodnutí, které může určit směr vývojeasociace v příštích letech. Zda se bude jednat o organizaci, jejímžhlavním cílem je podpora výrobních společností.SEMINÁŘ „INTERIERY 2012“ VE VOLYNI POD ZÁŠTITOU AČNOdborný seminář INTERIERY 2012 bude probíhat pod záštitouAsociace českých nábytkářů. Další podrobné informace najdetena www.interiery2000.cz . Seminář proběhne 25. října 2012 naVOŠ a SPŠ Volyně. Pozvánka je ke stažení i na stránkáchasociace.CENA PROFESORA JINDŘICHA HALABALY POD ZÁŠTITOU AČNSoutěž „Cena Jindřicha Halabaly 2012“ probíhá pod záštitouAsociace českých nábytkářů: Pozvánka na vernisáž 20.9.2012 vevýstavní síni Vaňkovka v Brně ke stažení i na webových stránkáchasociace.ABSURDITA ROKUNominujte kandidáty na Absurditu roku 2012. Připojte se k boji proti nesmyslné byrokracii.Pomozte prostřednictvím ankety Absurdita roku upozornit na zbytečné povinnosti uloženépodnikatelům. Cílem této anticeny, vyhlašované pravidelně v rámci soutěží Firma roku aŽivnostník roku, je upozornit na byrokratická nařízení, která zbytečně komplikují česképodnikání. Své tipy na Absurditu roku 2012 můžete posílat až do konce září. Formulář zde:http://www.firmaroku.cz/index.aspx?i=248&abs=11


11.7. TNK - OPONENTURA NOREMVyjádření AČN k návrhům norem, které odsouhlasila TNK Nábytek kpřevodu překladem, bylo od AČN dodáno v termínu do 20. srpna 2012.ČSN EN 747-1 Nábytek – Patrová lůžka a vysoká lůžka – Část 1:Požadavky na bezpečnost, pevnost a trvanlivost. AČN NESOUHLASÍ.ČSN EN 747-2 Nábytek – Patrová lůžka a vysoká lůžka – Část 2:Zkušební metody. AČN SOUHLASÍ S PŘIPOMÍNKAMI.a ČSN EN 13759 Nábytek – Polohovací mechanismy pro sedacínábytek a rozkládací pohovky – Zkušební metody. AČN SOUHLASÍS PŘIPOMÍNKAMI.AČN POSKYTLA ROZHOVOR PRO ČASOPIS ECONOMIAOtázky se týkaly podpory českého exportu: Jak CzechTrade či někdo z českých diplomatů vcizí zemi pomáhá českým exportérům? Jakou hrají v českém exportu roli? Jak vnímáteslučování zahraničních poboček CzechTrade a CzechInvest a jejich včlenění pod MPO?Mají mít lidé z těchto institucí statut diplomatů (přidělenců) a s ním spojené výhody? Mělo byto podle Vás smysl? Mohou českému exportu výrazněji pomoci?AČN POSKYTLA ROZHOVOR PRO HOSPODÁŘSKÉ NOVINYOtázky se týkaly zvyšování DPH:Promítne se zvýšení sazeb DPH do konečných cen prospotřebitele?Je podle Vás zvýšení sazeb dobrým krokem?Může ještě více snížit spotřebu domácností?Jak se podle Vás projevilo zvýšení dolní sazby DPH odledna letošního roku?PŘÍPRAVY VÝSTAVY FOR FURNITUREAČN POSKYTLA ROZHOVOR ČASOPISU LOBBYChystaná novela obchodního zákoníku, projednaná Nečasovou vládou, stanovuje jakonovinku maximální dobu splatnosti pohledávek. V rámci firemní sféry má být maximálně 60dnů, v případě dodávek zboží a služeb státním institucím je doba splatnosti stanovenamaximálně na 30 dnů. Tato pravidla vychází ze směrnice 2011/7/EU, o postupu protiopožděným platbám v obchodních transakcích.Otázka zněla: Vítáte tuto novelu? Bude podle Vás v praxi fungovat a může vyřešit problémšpatné platební morálky v ČR? Pomůže i Vaší firmě/Vašim firmám?AČN: Záměr pravděpodobně lze pochválit. Výrazné zlepšení platební morálky však nepřinese.Toto nařízení zlepší platební morálku u těch, kdo již teď normálně platí. Co přibude, jepovinnost vymáhání zákonného úroku z prodlení, což se dnes víceméně neděje. Otázkou je,zda bude tento zákon fungovat i pro vratku DPH či přeplatek na dani. Pro praxi je důležité, jakbudou nastaveny sankce a vymahatelnost. Jestli bude připravovanou novelou zákonastanovena jen tato lhůta a vymahatelnost bude mizivá, tak je to jen další předpis a fajfka unesplněného úkolu od EU.2


9.8. PROBĚHLA INFORMATIVNÍ SCHŮZKA SE ZÁSTUPCI ABFPředmětem informativní pracovní schůzky byla přípravadoprovodného programu výstavy FOR INTERIOR, která začíná4.10.2012 na letňanském výstavišti. Asociace plánuje tiskovoukonferenci, kde bude vyhlášena soutěž NÁBYTEK ROKU 2013.Představí i statistiky ve výrobě a spotřebě nábytku.7.8. SE ZÁSTUPCE AČN ZÚČASTNIL ZASEDÁNÍ KLDSNovým prezidentem KLDS byl jmenován ing. František Dejnožka,prezident ČAPLH. Dosavadní šéf ČAPLH a KLDS, ing. Švec zůstáváčlenem prezidia ČAPLH. AČN vyjádřila svůj souhlas se jmenováním Ing.Dejnožky prezidentem KLDS. Byla otevřena otázka profesionalizaceKLDS. To je však téma, kterému se v budoucnu bude věnovatpředstavenstvo AČN. Obecně lze jednání shrnout konstatováním, že natrhu je nedostatek dřevní hmoty a i z toho důvodu je nabízená dřevníhmota v příliš vysoké cenové hladině. Do budoucna bude potřeba hledatargumenty a prokazovat, jakým způsobem tento stav poškozuje celéčeské hospodářství.PROJEKT TECHDREVAČN je partnerem v projektu Mendelu s názvem Techdrev. Smyslemprojektu je usnadnit studentům vysoké školy získávání povinnýchpraxí. Pokud máte zájem o finanční příspěvek za studenta, který vevaší firmě vykonává praxi, obraťte se na tajemníka AČN.PROJEKT INOVACE VZDĚLÁVÁNÍ BYL ÚSPĚŠNĚ ZAKONČENAČN úspěšně zakončila téměř devítimilionový projekt Inovacevzdělávání. ZASEDÁNÍ Bylo zrealizováno KLDS 162 externích kurzů z plánovaných 174.Výsledkem je 996 úspěšných absolventů kurzů. Indikátory projektubyly naplněny tak, že projekt byl úspěšně realizovaný:Projekt byl splněn v některých případech od 95,47 % do 124,50%. Lzetedy jednoznačně potvrdit, že úspěšnost projektu byla vysoká a cílováskupina projevila o projekt velký zájem.Celý průběh projektu byl ověřen nezávislým auditorem. Podmínkoupro výkon prověření je členství ověřovací osoby v Komoře auditorů„KAČR“. Ověření projektu proběhlo podle Mezinárodního standardupro ověřovací zakázky ISAE 3000.FIRMA ROKU 2012 A ŽIVNOSTNÍK ROKU 20123


Sekretariát AČN je připraven řešit vaše připomínky názory a požadavky.Neváhejte nás kontaktovat.6

More magazines by this user
Similar magazines