zaproszenie - małopolskie

ksow.pl
  • No tags were found...

zaproszenie - małopolskie

PROGRAM KONFERENCJI:8.00–9.00 Rejestracja uczestników Konferencji,serwis kawowy9.00–10.30 Rozpoczęcie KonferencjiProf. dr hab. Janusz ŻmijaDyrektor Europejskiego Centrum BadawczegoDrobnych Gospodarstw Rolnych —UR w KrakowieJarosław BombaDyrektor Centrum Doradztwa Rolniczegow Brwinowie Oddział w KrakowiePrzywitanie Gości przez Rektora UR w Krakowieprof. dr. hab. Włodzimierza SadyWystąpienia:Stanisława KalembyMinistra Rolnictwa i Rozwoju WsiDr. Władysława Kosiniaka-KamyszaMinistra Pracy i Polityki SpołecznejDr. Stanisława SorysaCzłonka Zarządu Województwa MałopolskiegoDr. Czesława SiekierskiegoPosła do Parlamentu Europejskiego10.30–11.00 Prof. dr hab. Jerzy Wilkin, IRWiR PAN — Funkcjedrobnych gospodarstw rolnych w Polsce — obaleniemitów11.00–11.30 Przerwa kawowa11.30–13.00 Sesja plenarnaDr Emilia Diana Mohan, Ministerstwo Rolnictwai Rozwoju Wsi, Rumunia — Konsolidacja gospodarkisubregionalnej poprzez politykę WPR dla małychgospodarstw - przykład RumuniiProf. dr hab. Andrzej Czyżewski, Uniwersytet Ekonomicznyw Poznaniu — Ekonomiczne uwarunkowaniazmian paradygmatu rozwoju rolnictwa drobnotowarowegow świetle doświadczeń Wspólnej Polityki RolnejProf. Sophia Davidova, Uniwersytet w Kent,prof. Kenneth J. Thomson, Uniwersytet w Aberdeen,Wielka Brytania — Reformy WPR dla gospodarstwrolnych produkujących głównie na potrzeby własneDr Roberto Henke, dr Francesco Vanni, InstytutEkonomiki Rolnictwa, Włochy — Małe gospodarstwarolne we Włoszech: koegzystencja różnychuzupełniających się modeli produkcji13.00–14.00 Obiad14.00–15.30 Sesja EkonomicznaProf. dr hab. Józef Zegar, IERiGŻ — Szansedrobnych gospodarstw chłopskich w PolsceDr Anna Matuszczak, Uniwersytet Ekonomicznyw Poznaniu — Regionalne zróżnicowaniezasobów produkcyjnych małych gospodarstwrolnych w Unii Europejskiej w świetle potrzebzrównoważonego rozwojuDr Oksana Ryabchenko, UR w Kijowie, Ukraina— Wpływ zmian klimatycznych na warunki życiana terenach wiejskichProf. dr hab. Wiesław Musiał, UniwersytetRolniczy w Krakowie — Regionalne programywsparcia małych gospodarstwDr hab. Marta Domagalska-Grędys, UniwersytetRolniczy w Krakowie — Rozwój małych gospodarstwrolnych poprzez działania grupowerolników14.00–15.30 Sesja SpołecznaDr Monica Tudor, dr Cecylia Alexandri, InstytutEkonomiki Rolnictwa, Rumunia — Małegospodarstwa rolne pomiędzy buforemsocjalnym a rozwojem zrównoważonymDr hab. Krystyna Krzyżanowska, prof. SGGW —Aspiracje kobiet na obszarach wiejskich a ichudział w rynku pracyDr Piotr Nowak, Uniwersytet Jagiellońskiw Krakowie — Mechanizmy rozwoju obszarówwiejskich w regionach o rozdrobnionej strukturzeagrarnej w opinii przedstawicieli lokalnych elitMgr inż. Elżbieta Kmita-Dziasek, mgr JarosławBomba, CDR w Brwinowie O/Kraków — Drobnegospodarstwa rolne wobec wyzwań społecznychi zagrożeń cywilizacyjnychDr Wioletta Knapik, dr Magdalena Kowalska,Uniwersytet Rolniczy w Krakowie — Procesydemograficzne i społeczno-ekonomiczne,zróżnicowanie obszarów wiejskich w Polsce15.30–16.00 Przerwa kawowa16.00–17.30 Sesja EkonomicznaPrzedstawienie wniosków z warsztatóww ramach projektu flagowego„Zrównoważony rozwój obszarów wiejskichStrategii UE dla regionu Morza Bałtyckiego”Prof. dr hab. Franciszek Kapusta, UniwersytetEkonomiczny we Wrocławiu — Drogi i bezdrożagospodarstw rodzinnych w PolsceDr inż. Tomasz Wojewodzic, UniwersytetRolniczy w Krakowie — Społeczne i prywatnekoszty likwidacji drobnych gospodarstw rolnychDr Oleksandr Zhemoyda, dr Nataliia Gerasymenko,UR w Kijowie, Ukraina — Wpływ agroholdingówna konsolidację podaży żywnościw sektorze rolniczymMgr Adam Majchrzak, Uniwersytet Ekonomicznyw Poznaniu — Rola dzierżawy gruntówrolnych w kształtowaniu struktury agrarnejpaństw członkowskich Unii Europejskiej16.00–17.30 Sesja Społeczna17.30–18.00 DyskusjaPrzedstawienie wniosków z warsztatóww ramach projektu flagowego„Zrównoważony rozwój obszarów wiejskichStrategii UE dla regionu Morza Bałtyckiego”Prof. dr hab. Hanna Podedworna, SGGW —Drobne gospodarstwa rolne w postproduktywistycznejprzestrzeni wiejskiej i gospodarce usługProf. dr hab. inż. Eugeniusz Chyłek, MRiRW —Biogospodarka a możliwości działania małychgospodarstw na rzecz jej rozwojuDr Barbara Perepeczko, IRWiR PAN —Uwarunkowania postaw proekologicznychrolników wobec wyzwań społecznychi zagrożeń cywilizacyjnychProsimy o potwierdzenie uczestnictwa w Konferencji do dnia2 lipca 2013 r. na adres e-mail: eurobiuro.siekierski@op.pl lubfax 12 633 04 84 poprzez przesłanie karty zgłoszenioweji informacyjnej ze strony www.cdr.gov.pl/krakow

More magazines by this user
Similar magazines