Rozprawy Naukowe 38 - Akademia Wychowania Fizycznego we ...

awf.wroc.pl

Rozprawy Naukowe 38 - Akademia Wychowania Fizycznego we ...

6ROZPRAWY NAUKOWEAWF WE WROCŁAWIU 2012, 38R. Kubiak, P. KowalskiEfektywność internetowej kampanii marketingowej„Reklamą jest każda forma odpłatnej lubnieodpłatnej prezentacji dóbr i usług, oferowanychprzez określoną firmę” [1, s. 163].„Reklama jest działaniem promocyjnym,które podejmowane jest w celu oddziaływaniana potencjalnych odbiorców produktówi usług” [2, s. 287]. W założeniu reklamyjest zatem wpływanie na proces decyzyjnyklienta w taki sposób, aby jak najbardziejprzekonująco trafiać do odbiorcy.Sport jest swego rodzaju ambasadoremkontaktów międzyludzkich. Posługuje się językiemzrozumiałym dla wszystkich narodów.Zarówno sportowcy, jak i kibice doskonalerozumieją się podczas zawodów, łącząich te same emocje, mają te same cele.Obecnie wiele klubów sportowych i zawodnikówma własne strony internetowe.Pozwala to na większy kontakt z odbiorcami,a sponsorom umożliwia wykupienie powierzchnimarketingowej. „Firma dowolnegorodzaju i wielkości, funkcjonującaw dowolnej branży, generująca tradycyjnełańcuchy wartości w układach pozasieciowychma możliwość ich wzbogacenia poprzezutworzenie strony www w Internecie.Tego typu podejście zwiększa wartość konkurencyjnąprzedsiębiorstwa. Jednocześniejego wadą jest bierne funkcjonowanie w sieciInternetu. Wynika to z tego, że nawet najlepiejskonstruowane pod względem estetyczno-merytorycznymwitryny internetoweginą wśród milionów innych” [3, s. 129].Ceny przygotowania i hostingu stroninternetowych w 2010 r. wahały się w przedzialeod 390 zł do kilku, a czasami kilkudziesięciutysięcy złotych. Jest to zależneod stopnia skomplikowania układu stronyoraz od istnienia lub braku możliwości jejciągłej obsługi, czyli uzupełniania treści zamieszczanychna stronie.Tuż po wprowadzeniu strony internetowejdo sieci jej oglądalność jest znikoma.Można jednak monitorować witryny, naktórych wyświetlana jest interesująca nasstrona internetowa. Najczęściej, aby dotrzećdo określonych informacji, należy wpisaćw wyszukiwarce słowa kluczowe. Po wykonaniutej operacji wyświetla się spis stronwedług określonej kolejności – najczęściejod bardziej do mniej popularnych. Do monitoringustrony internetowej służy programWebMonitoring (www.mediasoft.biz.pl).Dzięki niemu można sprawdzić, na którymmiejscu w wyszukiwarkach znajduje się interesującanas strona. Im wyższa jest jej pozycjana stronie wyszukiwarki, tym większeprawdopodobieństwo, że internauci szybciejdo niej dotrą. Aby zwiększyć oglądalnośćstrony, wykonywanych jest wiele działań,m.in.: pozycjonowanie, link sponsorowany,rejestracja w katalogach. Ważne jest również,aby czytelność i wygląd strony był „przyjazny”dla odwiedzającego. Kolejnym czynnikiemwpływającym na powodzenie stronyw Internecie jest znalezienie odpowiedniejnazwy, „domeny”, czyli adresu, pod jakimstrona internetowa będzie dostępna. W Polscespotyka się domeny .pl, com.pl, .eu,.com itd. Suma wszystkich zastosowanychdziałań powoduje, że strona internetowazawodnika bądź klubu jest dobrze widocznaw sieci. Zwiększają się szanse na dotarcieprzez Internet informacji do odbiorców,a co za tym idzie – rośnie prawdopodobieństwopowodzenia reklamowej kampaniimarketingowej. Duże znaczenie ma też popularnośćsportowca, bo to ona główniepowoduje zwiększenie oglądalności stroninternetowych klubów i zawodników.CEL BADAŃCelem badań jest oszacowanie efektywnościprzekazu marketingowego sportowców i wybranychklubów z zastosowaniem autorskiegoprogramu WebMonitoring oraz określeniena podstawie uzyskanych wyników, czy publikacjemarketingowe sportowców i klubówspełniają wymogi internetowego przekazu.Pytania badawcze:1. Czy popularność sportowców wpływana oglądalność strony internetowej?2. Czy strona internetowa sportowcabądź klubu jest dobrze widoczna w wyszukiwarkachinternetowych?3. Jakie czynności należy wykonać, abystrona internetowa była dobrze widocznaw wyszukiwarkach internetowych?4. Czy dobra pozycja strony sportowcaw wyszukiwarkach internetowychmoże wpłynąć na zwiększenie jej oglądalnościprzez odbiorcę (widza)?

More magazines by this user
Similar magazines