OHNISKÁ A KRBOVÉ VLOŽKY KRBOVÉ VLOŽKY A ... - Supra

dmstudio.sk
  • No tags were found...

OHNISKÁ A KRBOVÉ VLOŽKY KRBOVÉ VLOŽKY A ... - Supra

DiadèmeDiadèmeSilnéstránkyOhnutý pohľad ne oheňÚčinnosť modelu Diadème:70,3 % (Premium), 73 % (Pack)Nominálny výkon 11 kW (Premium)alebo 13 kW (Pack)NOVINKANOVÉNOVINKANOVÉObklad z liatiny (501) alebo z tehál (531)Vysúvacie dvierkaZatváranie s bezpečnostnými západkamiBočné otváranie, ktoré zjednodušuje čistenie sklaSystém „čisté sklo“Ovládacie páčky na ovládanievzduchu na spaľovanie a klapkyMožnosti:• Súprava bi-turbo KTE 152• Súprava turbíny KT 1455 (iba pri modeli s KRT 260 A)• Adaptér KRT 260 A• Vyústenia teplého vzduchu s ø 150 mm• Kryt CDA 450 A (pri modeloch Premium)PřednostiKVerzia Premium• Nominálny výkon: 11 kW• Nepriepustná spaľovacia komora„s trojitým plášťom“• Deflektor INOXIS HRVerzia Pack• Nominálny výkon: 113 kW• Modul IN’AIR• Výmenník INOXIS THR s prídavnýmspaľovaním• Dlhé udržanie ohňa• Regulácia vzduchu na skle• Distribútor teplého vzduchuVerze Premium• Nominální výkon: 11 kW• Nepropustná spalovací komoratříplášťová• Deflektor INOXIS HRVerze Pack• Nominální výkon: 113 kW• Modul IN’AIR• Výměník INOXIS THR sesekundárním spalováním• Dlouhodobé udržení ohně• Regulace vzduchu u skla• Rozvaděč teplého vzduchuPodívaná na bohaté křivky plápolajícího ohněÚčinnost modelu Diadème: 70,3 % (Premium), 73 % (Pack)Nominální výkon 11 kW (Premium) nebo 13 kW (Pack)Obklad litinový (501) nebo cihlový (531)Výsuvná dvířkaZavírání s bezpečnostním uzávěremBoční otevírání usnadňující čištění sklaSystém „čisté sklo“Páčky řízení spalovacího vzduchu a klapkyVerze:• Kit bi-turbo KTE 152• Kit turbína KT 1455 (pouze s KRT 260 A)• Adaptér KRT 260 A• Horkovzdušné trysky ø 150 mm• Kryt CDA 450 A (verze Premium)premiumDiadème 501 B-NDiadème 531 B-N802BÛCHESSTANDARD50cm2 + 1Diadème 531Diadème 501Charta kvality Zelený plameň /Charta kvality Zelený plamenSystém čisté sklo / Systém „čisté sklo“Pre polená s dĺžkou 50 cm* /Pro polena o rozměru 50 cm*Vykurovacie teleso s trojitým plášťom (2 + 1): nepriepustnáspaľovacia komora + vnútorný obklad + tretí bezpečnostný plášťTříplášťové topeniště (2+1): nepropustná spalovací komora+ vnitřní obklad + třetí, bezpečnostní stěnaINTERIEURTehlové vnútro /Vnitřní obklad z cihelBRIQUELiatinové vykurovacie teleso /Topeniště s litinovým obklademDistribútor vzduchu ako doplnok /Fakultativní rozvaděč vzduchuDymová klapka: znižuje spotrebu dreva /Ventil trysky: snižuje spotřebu dřevaVysúvacie dvierka /Výsuvná dvířkaSériovo dodávané oporné nôžky /Podpůrná noha dodávaná v sériiPresklené dvierka s automatickýmzaistením / Prosklená dvířka s automatickýmbezpečnostním uzávěremVpust s deflektorom Inoxis HR: podporujekoncentráciu tepla a vylepšuje systém čisté skloGula s deflektorem Inoxis HR: podporujekoncentraci tepla a posiluje systém „čisté sklo“Vyústenie spalín do nasávacieho potrubia: umožňuje,aby sa prípadné kondenzáty úplne spáliliKouřová tryska s kolektorem: případnýkondenzát je zcela spálenBočné zaistenie dvierok v 2 bodoch: zabezpečujelepšiu nepriepustnosť / Bezpečnostníuzávěr bočních dvířek s dvoubodovým zavíráním:zajišťuje větší nepropustnostVyrovnávacie valce, aby sa zabezpečila bezpečnáa stabilná montáž / Šroubové zdviháky prouvedení do vodorovné polohy zajistíbezpečnou a stabilní instalaci.Priestor proti prieniku spalín: zbiera spaliny,ktoré zvnikajú pri rýchlom otvorení dvierok /Protikouřový prostor: vstřebává kouř, kterýunikne při příliš rychlém otevření dvířekTurbíny ako doplnok /Fakultativní turbínyVykurovaná plocha (tabuľka str. 113) /Rozloha vytápěného prostoru (viz str. 113)* Rozmery vhodného štandardného polena predávaného v obchodnej sieti. /* Označení standardní velikosti polena prodávaného v maloobchodní síti.Výhody verzie Pack /Výhody modelů verzeBY PASSBY PASSSériovo dodávaný distribútor vzduchu /Sériový rozvaděč vzduchuDerivačná klapka: klapka novejgenerácie zlepšuje účinnosťObtoková klapka: klapka novégenerace pro vyšší účinnostPrídavné spaľovanie: spaliny sa spaľujúdruhýkrát, čím sa zlepšuje účinnosťSekundární spalování: kouř se spálíještě jednou, což přináší vyšší účinnostPredhrievanie sekundárneho vzduchuv špeciálnom výmenníku / Předehřátísekundárního vzduchu vespeciálním výměníkuBlok výmenníka tzpu Inoxis THR: podporujekoncentráciu tepla a vylepšuje systém čisté sklo /Výměníkový blok „INOXIS THR“: podporujekoncentraci tepla a posiluje systém „čisté sklo“Pripájací modul IN’AIR zabezpečuje nezávislúprevádzku VMC / Napojovací modul „IN’AIR“zajišťuje nezávislou funkci mechanickéhokontrolovaného větráníVykurovaná plocha (tabuľka str. 113) /Rozloha vytápěného prostoru (viz str. 113)1,75 mMODEL / MODEL diadème 501 diadème 531pohľad / viditelnost ohně OBLÚKOVÝ / PŘI VYPOUKLÉM PROSKLENÍ OBLÚKOVÝ / PŘI VYPOUKLÉM PROSKLENÍOTVÁRANIE DVIEROK / OTEVÍRÁNÍ DVÍŘEK vysúvacie / výsuvné* vysúvacie / výsuvné*dizajn dvierok / design dvířek čierna / černý ref. číslo / REF. čierna / černý ref. číslo / REF.VERZIE / VERZEPremium 501 B - N 111302 531 B - N 111303Pack501 B - Pa c k N501 B - Pa c k VN111310111312(*) Bočné pre údržbu skla. / (*) boční pro údržbu sklaTechnické vlastnosti: pozri stranu / Technické parametry: viz str. 114 Technické vlastnosti: pozri stranu / Technické parametry: viz str. 114531 B - Pa c k N531 B - Pa c k VN111311111313Ovládacie páčky „Ťahať-Tlačiť“Páčky „táhnout-tlačit“81

More magazines by this user
Similar magazines