více viz

aipcr.cz

více viz

PATENTOVANÉ FOTOKATALYTICKÉFUNKČNÍ NÁTĚRY PRO INTERIÉR AEXTERIÉR+420/266312323am.jtj@atlas.czwww.advancedmaterials1.comFN ČISTÍ VZDUCH OD RAKOVINOTVORNÝCHLÁTEK, VIRŮ, BAKTÉRIÍ, SPÓR, KOUŘE,PACHŮ A ALERGENŮ. LIKVIDUJÍMIKROORGANISMY, CHRÁNÍ APRODLUŽUJÍ ŽIVOTNOST PODKLADOVÉMALBY A PŘISPÍVAJÍ K VYTVOŘENÍČISTÉHO A ZDRAVÉHO PROSTŘEDÍ


FUNKČNÍ NÁTĚRY FN ® =ČISTIČKA VZDUCHU• FN ® jsou vodné suspenze fotoaktivníhooxidutitaničititéhoa anorganických pojiv.• Nanesená suspenze vytvoří, , po zaschnutí, , napovrchu tenkou vrstvu o síle spřibližně desetinylidského vlasu.• Tato vrstva, pokud na níndopadá denní světlo neboUV zářenzení z umělého zdroje, rozkládá všechnyorganické mikročásticeprimárnrně na kysličníkuhličitý itý a vodní páru.PŘEMĚNÍ MÍSTNOST V ČISTIČKU VZDUCHUEPA DOPORUČUJE UJE OXID TITANIČITÝ ITÝ JAKO PREVENCIPRASEČÍ CHŘIPKY (VIRU H1N1)


BEZ SILIKÁTŮBEZ ORGANICKÝCH SLOUČENINBEZ SILIKONŮBEZ SOL-GELVYSOKÁ ÚČINNOST100% TiO 2


FN CERTIFIKOVANÉFOTOKATALYTICKÉ NÁTĚRYCHRÁNĚNY NY OCHRANNOUZNÁMKOU A PATENTEMFN SPLŇUJUJÍ ČESKÉ AEVROPSKÉ NORMY:EN EN 1504-2:20041504-2:2004ČSNČSN 73 732577ČSNČSN EN EN 1504-2:20061504-2:2006ČSNČSN 73 732579ČSNČSN EN EN 1504-2:20091504-2:2009ČSNČSN EN EN ISO ISO 16000-1016000-10 10ČSNČSN EN EN 1504-8:20051504-8:2005ČSNČSN EN EN ISO ISO 16000-1116000-11 11ČSNČSN EN EN 1504-9:20091504-9:2009TN TN 05.14.0105.14.01ČSNČSN EN EN 1504-10:2005/Opr.1:20071504-10:2005/Opr.1:200710:2005/Opr.1:2007 ČSNČSN EN EN ISO ISO 7783-27783-2ČSNČSN EN EN 1504-271504-27ČSNČSN EN EN 1062-11062-1ČSNČSN EN EN 1542:20001542:2000VyhlášVyhláška č.č. . 221/2004 221/2004 Sb.Sb.ZákonZákon č.22/1997č.22/1997 Sb.Sb.ZákonZákon č.č. . 71/2000 71/2000 Sb.Sb.NařízenNařízení vládyvlády č.č. . 190/2002 190/2002 Sb.Sb. ZákonZákon č.č. . 434/2005 434/2005 Sb.Sb.NařízenNařízení vládyvlády č.č. . 312/2005 312/2005 Sb.Sb.ZákonZákon č.č. . 356/2003 356/2003 Sb.Sb.NařízenNařízení vládyvlády č.č. . 163/2002 163/2002 Sb.Sb.ZákonZákon č.č. . 258/2000 258/2000 Sb.Sb.


JAK TO FUNGUJEPŘI DOTEKU S OSVĚTLENÝM POVRCHEM TiO 2 ZREAGUJEVZDUŠNÝ KYSLÍK S ORGANICKÝMI ZPLODINAMI (karcinogeny,kouř, molekuly pachů, viry, bakterie apod.)VZNIKAJÍ MINERÁLNÍ LÁTKY - PRIMÁRNĚ VODA A OXID UHLIČITÝ+ORGANICKÁ LÁTKAKYSLÍK(VZDUCH)(KOUŘ, MIKROBY, VÝPARY APOD)+ SVĚTLO H 2 O + CO 2+ (TiOFunkční nátěr2 POVRCH)


FOTOKATALYTICKÁ ČISTIČKA VZDUCHU V PRAXIKuřárna:Funkční nátěr jevysoce účinnýSAMOČISTÍCÍ systémNanočástice oxidutitaničitého jsou nanesenyve struktuře povrchovéhoFN2 ® nátěru• Čistící a samočistícíproces je aktivovánultrafialovým zářením,které je přirozenousoučástí denního světla. Vprostorech s nedostatkemsvětla je možno potřebnéUV záření zajistit jehosamostatnými zdroji ofrekvencích neškodnýchlidskému organismu.• Funkční nátěr je vysoceúčinná bezporuchováčistička vzduchu snulovými nebo zcelazanedbatelnýmienergetickými nároky.Čistí vzduch od zápachů,karcinogenníchorganických molekul,alergenů, virů a bakterií.


ANTIBAKTERIÁLNÍ VLASTNOSTIPROKÁZÁNY TŘEMI NEZÁVISLÝMIZDRAVOTNÍMI ÚSTAVYSVĚTLO0.5h 1h6hX8hStaphylococcus aureusPseudomonas aeruginosaCandida albicansPenicillium aurantiogriseumAspergillus nigerBakteriofág E.Coli ΦX 174(MODELOVÝ VIRUS)Enterococcus faecalisTMA4h2hX24hVYSOCE ÚČINNÉ PROZABÍJENÍ VIRŮ!!!VIRY MAJÍ PODOBNOUVELIKOST JAKO FOTOAKTIVNÍNANOČÁSTICE TiO 2 A POKUDJSOU AKTIVOVÁNY SVĚTLEM,SRÁŽKU S NIMI NEPŘEŽIJÍ


INTERIÉRYJEDNODUCHÁ, LEVNÁ A EFEKTIVNÍ CESTAKE ZLEPŠENÍ KVALITY VZDUCHUStrop a stěny testovací místnosti natřené obyčejnou barvou a opatřené svrchnívrstvou funkčního nátěru dokáží v místnosti zcela odstranit zápachy acigaretový kouř.Turbulence vzduchu zvyšuje účinnost vrstvy.Funkční nátěr je v místnostech bezoken aktivován zdrojem měkkého UVsvětla.


HYGIENA A ČISTOTA VDOMÁCNOSTECHKuchyně - likvidacepachů amastných výparůFunkční nátěr dokáže odstraňovat pachy spojené s vařením apodáváním jídel. Je efektivnější než jakákoli standardní čističkavzduchu, je bezporuchový a s nulovými nebo zcela minimálnímináklady na spotřebu energie.CIGARETOVÝ KOUŘ A TVORBA ZATUCHLIN


SNÍŽENÍ RIZIKA NÁKAZ VE ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍCH,ŠKOLÁCH, KANCELÁŘSKÝCH A VEŘEJNÝCH BUDOVÁCHZLEPŠENENÍ PROSTŘEDEDÍ PRO HOSTY V HOTELECH,RESTAURACÍCH CH A STRAVOVACÍCH CH ZAŘÍZENZENÍCHFunkční nátěr je vhodný prodomácnosti, kde žijí alergici nebolidé se sníženou imunitou. Svýmfotokatalytickým efektem snižujenejen množství virů a bakterií, aletaké nejrůznějších alergenů.NIŽŠÍ NEMOCNOST, VYŠŠÍ PRODUKTIVITA!!!


PRŮMYSLOVMYSLOVÉ,POTRAVINÁŘSKSKÉAFARMACEUTICKÉPROVOZYSníženení emisí, , omezeníplísnsní a mikroorganismů


PRODALA LICENCE, DODÁVÁ A ZAVÁDÍFN DO MNOHA STÁTŮ SVĚTAFN NOVÝ ZÉLANDAUSTRÁLIEPOLSKO ŠPANĚLSKO JAR USA


EXKLUZIVNÍ LICENCI K VÝROBĚ ADISTRIBUCI NA ÚZEMÍ ČESKÉ ASLOVENSKÉ REPUBLIKY ZAKOUPILNEJVĚTŠÍVÝROBCE BAREV NANAŠEMÚZEMÍ COLORLAK A.S.www.aktivnistena.cz

More magazines by this user
Similar magazines