Views
3 years ago

geologia 4

geologia 4

GLEBA- biologicznie

GLEBA- biologicznie czynna, powierzchniowa warstwa litosfery,powstała ze skał pod wpływem abiotycznych i biotycznychczynników środowiska, zdolna zapewnić roślinom wyższymwarunki wzrostu i rozwoju.GLEBOZNAWSTWO = pedologia- nauka o glebach

SKŁADNIKI GLEBY:- szkielet mineralny- woda- powietrze- substancje humusowe- mineralne produkty wietrzenia szkieletumineralnego i rozkładu szczątków- edafon (rośliny wyższe, fauna glebowa, glony,grzyby, porosty, bakterie autotroficzne, bakterieheterotroficzne) i jego szczątki

3/4 4/4 - HDT.cz
4 - Предприниматель
inspirace 4 / 2011 - Euronics