Views
3 years ago

geologia 4

geologia 4

GLEBA- biologicznie

GLEBA- biologicznie czynna, powierzchniowa warstwa litosfery,powstała ze skał pod wpływem abiotycznych i biotycznychczynników środowiska, zdolna zapewnić roślinom wyższymwarunki wzrostu i rozwoju.GLEBOZNAWSTWO = pedologia- nauka o glebach

SKŁADNIKI GLEBY:- szkielet mineralny- woda- powietrze- substancje humusowe- mineralne produkty wietrzenia szkieletumineralnego i rozkładu szczątków- edafon (rośliny wyższe, fauna glebowa, glony,grzyby, porosty, bakterie autotroficzne, bakterieheterotroficzne) i jego szczątki

4 - Предприниматель
0121345 7488192 4 4 3 - APEI
4 - 5/2012 (4 MB) - PSMCZ cz
Untamed 4: Wild at Heart: Volume 4
SuperInfo priprema 4.broj.indd