Views
3 years ago

geologia 4

geologia 4

PROCESY

PROCESY GLEBOTWÓRCZE:Wszystkie zjawiska (fizyczne, chemiczne, biologiczne) zachodzące wpowierzchniowych warstwach litosfery pod wpływem kontaktu z biosferą,atmosferą i hydrosferą, w wyniku których powstają gleby.• humifikacja – przemiany biochemiczne materii organicznej, prowadzącedo powstawania humusu• akumulacja – przemieszczanie się i gromadzenie się humusu• brunatnienie – wietrznie minerałów ilastych i powstawanie kompleksówhumusowo-żelazowo-glinowych• płowienie – przemieszczanie się minerałów ilastych w głąb profilu• bielicowanie – wietrzenie minerałów ilastych, rozpuszczanie iprzemieszczanie w głąb profilu produktów wietrzenia, a następnieich wytrącanie• proces glejowy – redukcja tlenków metali i związków humusowych

Odkrywka glebowa

3/4 4/4 - HDT.cz
4 - Предприниматель
Page 1 las idg., . rlos W ,mn mm „M e Page 2 Volume II Geologia K ...
inspirace 4 / 2011 - Euronics
Samo 4 dni! - Rutar