Views
3 years ago

geologia 4

geologia 4

Profile glebowe w

Profile glebowe w archeologii

POZIOMY GLEBOWE:• A – poziom próchniczny (akumulacyjny)• E – poziom wymywania (eluwialny)• B – poziom wzbogacenia (iluwialny)• C – poziom skały macierzystej• G – poziom glejowy• O – poziom organiczny (ściółkowy)• R – poziom litej skały• P – poziom bagienny• M – poziom murszenia• D – poziom skały podścielającej, nie będącejskałą macierzystą w glebach organicznych

4 - Предприниматель
0121345 7488192 4 4 3 - APEI
4 - 5/2012 (4 MB) - PSMCZ cz
Untamed 4: Wild at Heart: Volume 4
SuperInfo priprema 4.broj.indd