Powiatowe ABC - czerwiec 2010 - Powiat Radziejowski

radziejow.pl
  • No tags were found...

Powiatowe ABC - czerwiec 2010 - Powiat Radziejowski

Od dziesięciu lat, tj. od chwili podpisaniaAktu Partnerskiego z gminąWahrenholz w Niemczech, maj nieodłączniekojarzy się nam z EuropaTag (Dzień Europy), organizowanymw Giforn. Zawsze w pierwszą niedzielępo 1. maja, na plac zamkowytego pięknego niemieckiego miasta,zjeżdżają przedstawiciele wielu europejskichkrajów, aby przygotowaćstoisko promocyjne i godnie reprezentowaćswój naród.2 maja br. nie zabrakło stoiska powiaturadziejowskiego. Nad głowamiwielonarodowościowego tłumu łopotałana wietrze flaga polska, a stoisko„ubrane” było w nasze barwy narodowe– biel i czerwień.Choć dzień był chłodny i wietrzny,wiele osób chciało skosztować specjałówkuchni kujawskiej: pysznego chleba,ogórków kiszonych, sernika z bakaliamiczy bigosu – potrawy narodowej.Ten jeden dzień w roku jest okazjądo pokazania naszego powiatumieszkańcom niemieckiego miastaoraz gościom, którzy przyjeżdżająw tym dniu do Giforn.RozmaitościWspólnie w EuropieWahrenholz – RadziejówDelegacja polska wraz z niemieckimi eurodeputowanymi.Odpowiadamy na liczne pytania dotyczące Polski, Radziejowa, Kujaw.Często odwiedzają nasze stoisko Polacy, którzy od wielu lat mieszkająw Niemczech. Z sentymentem wspominają swoją Ojczyznę, cieszą się, żemogą porozmawiać w ojczystym języku.Wspólnie budujemy Europę.Tekst: Wanda WiatrowskaFoto: Zbigniew ZasadaPUNKT POŚREDNICTWA PRACY88-200 Radziejów, ul. Kościuszki 58tel. 54/285-21-09 (I piętro), e-mail: ppp.radziejow@ohp.plSzukasz pracy stałej lub krótkoterminowej?Zgłoś się doPUNKTU POŚREDNICTWA PRACYPośrednik Pracy umożliwi Ci:• udział w targach i giełdach pracy• zdobycie informacji o lokalnym rynku pracy• uzyskanie oferty pracy krótkoterminowej lub stałejZapraszamy• młodzież bezrobotną i poszukującą pracy stałej oraz krótkoterminowej(np. wakacyjnej)• młodzież powyżej 15 roku życia uczącą się, studentów• pracodawów dysponujących wolnymi miejscami pracyKażda usługa jest bezpłatnaProjekt „OHP jako realizator usług rynku pracy” współfinansowanyze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego„POWIATOWE ABC – GAZETA POWIATU RADZIEJOWSKIEGO” miesięcznik.Wydawca: Stowarzyszenie Rozwoju Powiatu Radziejowskiego88-200 Radziejów, ul. Kościuszki 58, tel. (54) 285-06-18 lub 285-07-18 w. 29, e-mail: promocja@radziejow.plRedaguje Zespół: Wanda Wiatrowska (redaktor naczelna), Ewelina Olczak (sekretarz redakcji), Arleta Brochocka, Elżbieta Raszka, Konrad Lewandowski,Józefa Wiśniewska, Mirosław CzynszSkład i druk: EXPOL, 87-800 Włocławek, ul. Brzeska 4, tel./fax (054) 232-37-23, e-mail: sekretariat@expol.home.plPISMO ZRZESZONE W STOWARZYSZENIU POLSKICH MEDIÓWMŁODZIEŻOWE CENTRUM KARIERY88-200 Radziejów, ul. Kościuszki 58tel. 54/285-41-71 (I piętro), e-mail: mck.radziejow@ohp.plNie wiesz, jaki wybrać zawód? Nie wiesz, jak szukać pracy?Zgłoś się doMŁODZIEŻOWEGO CENTRUM KARIERYDoradca Zawodowy pomoże Ci:• określić Twoje predyspozycje zawodowe• wybrać kierunek dalszego kształcenia• wybrać zawód• poznać kierunki i możliwości przekwalifikowaniaZapraszamy• młodzież uczącąsię i bezrobotną• osoby nieaktywne zawodowo• osoby w wieku 15-25 lat• osoby pragnące stworzyć Indywidualny Plan DziałaniaKażda usługa jest bezpłatnaRedakcja nie zwraca niezamówionych materiałów i zastrzega sobie prawo dokonywania zmian oraz nie odpowiada za treść zamieszczanych ogłoszeń.


InformacjeASTRO-BAZAjuż niebawemPod koniec 2010 roku będziemymogli korzystać z nowego obiektu„Astro-Bazy” wybudowanego przyLiceum Ogólnokształcącym w Radziejowie.„Astro-Baza”, czyli obserwatoriumastronomiczne, to autorskipomysł samorządu województwa realizowanyprzy wsparciu z RegionalnegoProgramu Operacyjnego WojewództwaKujawsko-Pomorskiego.Prace nad obiektem niebawem sięrozpoczną. Za kilka tygodni ogłoszonyzostanie przetarg na wykonawcę.Kontakt z astronomią to nie tylkopodziwianie różnorodności i pięknaobiektów astronomicznych, aleprzede wszystkim wspaniała przygodaintelektualna dla uczniów szkółoraz wszystkich mieszkańców naszegopowiatu.Projekt budowy sieci 14. obiektóww województwie kujawsko-pomorskimjest inicjatywą nie tylko na skalęPolski, ale również Europy.Tekst: Ewelina JaworskaRadni obradują27 maja 2010 r. odbyła się XXXIXsesja Rady Powiatu w Radziejowie IIIkadencji, w sali konferencyjnej StarostwaPowiatowego w Radziejowie.W porządku obrad znalazły się m.in.:sprawozdanie starosty z prac Zarządumiędzy sesjami, ocena sytuacji w rolnictwiez uwzględnieniem wykorzystaniaśrodków UE, sprawozdania instytucjibezpieczeństwa publicznego.Podjęto uchwały w sprawach: statutuSPZOZ w Radziejowie, realizacjiprojektu edukacyjnego dotyczącegowspierania szkół podstawowych, gimnazjówi licealistów, a także zmianw budżecie powiatu na rok 2010. (ww)Puchar za ciekawą promocjęTargi Turystyczno-Ogrodnicze „Lato na Wsi 2010” odbyły się 9 maja 2010 roku naterenie Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Minikowie. Udział w imprezie wzięło ok.243. wystawców.W imprezie zaprezentowano produkty regionalne, rośliny ozdobne, sprzęt ogrodniczy,ofertęgospodarstw leśnych i ekologicznych, wystawę zwierząt futerkowych,samochodów osobowych, udzielano także doradztwa w zakresie rozwoju obszarówwiejskich.Powiat radziejowski, który prezentował na tej wystawie swoje walory, zdobył PucharDyrektora Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Minikowieza najciekawszą promocję powiatu na targach.Sukces ten zawdzięczamy paniom: Bogumile Niespodzińskiej, Barbarze Ornat,Dorocie Rosińskiej, Marii Stężewskiej, które działały pod kierunkiem Anny Patykz Powiatowej Rady Kół Gospodyń Wiejskich.W konkursie „ Przetwory z jabłka” Arleta Gralak ze Szczeblotowa otrzymała III miejsceza jabłecznik.Przetwory z gospodarstwaekologicznegowystawiłaGrażyna Gawineckaz Narkowa. Powiatreprezentowałarównież poetka ludowa,Elżbieta Robakowska,ze Zborowca.Rękodziełoartystyczne wystawiłakoronczarka– Jadwiga Reskaz Radziejowa.Oprawę muzycznąstoiska powierzonozespołowifolklorystycznemu„Od Dobrego” podPowiatowa Rada Kół Gospodyń Wiejskich.kierunkiem Władysława Stranca. W skład kapeli wchodzą także: Piotr Kruszyniak,Henryk Szymkiewicz, Leszek Stranc, Jan Marciniak.Stoisko powiatu radziejowskiego przygotowywały wspólnie z wystawcami: MałgorzataPatyk, Ewelina Olczak, Ewelina Jaworska.Komisja konkursowa w składzie: Hanna Nowakowska-Hapka, Aleksandra Bielińska,Henryk Szwochert dokonała oceny stoisk powiatowych.Spośród trzech równorzędnie ocenionych powiatów, radziejowski uplasował sięjako pierwszy.Stoiska powiatowe oceniane były w trzech kategoriach:I. Kategoria dziedzictwa kulinarnego połączonego z prezentacją ,opisem i degustacją.II. Kategoria rękodzieła i folkloru.III. Kategoria promocji powiatu.Tekst: Małgorzata PatykFoto: Ewelina Olczak… „mury pną się do góry”…Władze i mieszkańcy powiatuz zainteresowaniem obserwująpace budowlane na terenie przyszłejkrytej pływalni w Radziejowie.Tempo robót jest imponujące.Pomyślnie układa się współpracaz wykonawcą prac. Budowa wyszłaz etapu prac ziemnych. Obecniestawiane są mury.Tekst: Ewelina OlczakFoto: Sylwester Wojciechowski


219 rocznicaKonstytucji 3. MajaInformacjeMajowe spotkanieMaj to najpiękniejszy miesiąc w roku, nieodłącznym atrybutemsą pięknie kwitnące o tej porze sady oraz roznoszący sięwokół zapach bzów i konwalii.W maju zbieramy pierwsze zioła z naszych pól, ogrodówi łąk. W związku z tym Gminna Rada KGW w Dobrem zaprosiłana majowe spotkanie Zbigniewa Przybylaka – znanego specjalistęw tej dziedzinie. Autora wielu książek i poradników z zakresuziołolecznictwa, medycyny naturalnej oraz ogrodnictwaekologicznego.Pan Zbigniew zwrócił uwagę słuchaczek na fakt, że dzisiejszychczasach stosuje się bardzo dużo chemii, różnego rodzajukonserwantów i na dodatek połykamy mnóstwo tabletek. A tojuż wystarczający powód, aby na nowo odkryć zbawienne działaniei moc ziół oraz docenić żywność ekologiczną – bo przecieżzdrowie ma się tylko jedno.Udzielił wielu cennych wskazówek i praktycznych uwag natemat sporządzania domowych leków i mikstur.Kombatanci Edward Rutkowski i Tadeusz Rejman219 lat temu – 3 maja 1791r. Sejm Czteroletni po burzliwejdebacie przyjął przez aklamację ustawę rządową , która przeszłado historii jako Konstytucja 3. Maja. Ustawa określała podstawyustroju I Rzeczypospolitej.Konstytucja 3. Maja była drugą na świecie (po Stanach Zjednoczonych)i pierwszą w Europie ustawą regulującą organizacjęwładz państwowych, prawa i obowiązki obywateli. Zabezpieczałamożliwość rozwoju gospodarczego i politycznego kraju.Uroczystości święta Konstytucji 3. Maja rozpoczęły się w RadziejowieMszą Św. w kościele farnym. Następnie uroczystyorszak złożony z pocztów sztandarowych, delegacji zakładówpracy, instytucji, szkół i mieszkańców miasta przeszedł ulicamiprzy akompaniamencie orkiestry Szkoły Muzycznej pod pomnikTadeusza Kościuszki.W trakcie uroczystości Sławomir Bykowski burmistrz miastawygłosił okolicznościowe przemówienie. Licznie zgromadzonedelegacje złożyły wiązanki kwiatów.Na zakończenie uroczystość uświetnił występ orkiestry dętejSzkoły Muzycznej, która wykonała kilka utworów ze swojegorepertuaru.Tekst: Marek SzuszmanFoto:Sylwester WojciechowskiOpowiadał także na liczne pytania. Była również możliwośćzaopatrzenia się w książki o ziołach serii „Słynne leki i porady”oraz „Ekologiczny Poradnik Księżycowy na 2010 rok ”autorstwazaproszonego gościa.Tekst/Foto: Katarzyna KorzeniewskaIII MISTRZOSTWA KUJAWW WYCISKANIU SZTANGI LEŻĄC18 czerwca 2010r. w hali sportowej Zespołu SzkółMechanicznych w Radziejowie odbędą się III OtwarteMistrzostwa Kujaw w Wyciskaniu Sztangi Leżąc. Imprezajest cyklicznie organizowana przez MłodzieżowyUczniowski Klub Sportowy „LIDER” od 5. lat, a od 3. latma rangę Mistrzostw Kujaw. Zawody cieszą się z rokuna rok coraz większym zainteresowaniem zawodnikówz całej Polski i kibiców. Zmagania sportowe odbędą sięw poszczególnych kategoriach wiekowych: do 18 lat(rocznik 1992 i młodsi); od 19-23 lat (rocznik 1991-1987);od 24-30 lat (rocznik 1986-1980 ); od 31-40 lat (rocznik1979-1970); powyżej 40 lat (rocznik 1969 i starsi), kategoriaOPEN. Wszystkie informacje na temat rozgrywaniazawodów można uzyskać na stronie internetowej: www.mukslider.pl. Dla najlepszych zawodników przewidzianesą wartościowe nagrody rzeczowe. Sponsorem nagródjest firma OLIMP – Producent odżywek dla sportowców,lokalni przedsiębiorcy i sympatycy klubu MUKS „LIDER”.W tym roku klubowi udało się pozyskać nowego sponsora,którym jest firma OLYMP – Producent sprzętu sportowego.Tekst: Paweł Dziubich


Kultura i edukacjaŚwięto biblioteki bibliotekarzy„To biblioteki są centrami kultury. Poprzez różne formy promująmiasto, gminę, powiat. Mam głęboki podziw i szacunekdla bibliotekarzy, którzy z pasją wykonują swoja pracę i są jejoddani.” – powiedziała dyrektor Miejskiej i Powiatowej Bibliotekiw Radziejowie, Halina Paczkowska, otwierając uroczystośćz okazji Powiatowego Dnia Bibliotek i Bibliotekarza. Spotkanieodbyło się 25 maja br. w radziejowskiej książnicy. Uczestniczyliw nim bibliotekarze z powiatu radziejowskiego oraz zaproszenigoście: Dariusz Jałoszyński, wicestarosta powiatu radziejowskiego,Wojciech Kotarski, sekretarz starostwa, Marek Pawlak,Przewodniczący Rady Miasta Radziejów, Regina Sakrajda,przewodnicząca Oddziału Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskichw Toruniu, a także emerytowany dyrektor Biblioteki w Radziejowie– Wiesława Idrjan.W czytelni zapanowała bardzo uroczysta atmosfera. Wśródżyczeń, kierowanych do pracowników bibliotek, wypowiedzianowiele ciepłych słów. Goście podkreśli rolę, jaką mają do spełnieniabiblioteki w propagowaniu czytelnictwa wśród różnych grupspołecznych.Redaktor naczelna„Powiatowego ABC”składa życzeniaw imieniuzespołu redakcyjnegoW ZwierzątkowieGrupa czterdzieścioro sześcioro dzieci z oddziałów przedszkolnychi przedszkoli z całego powiatu wzięła udział w PowiatowymKonkursie Recytatorskim i Plastycznym.„W Zwierzątkowie”, który odbył się 13 maja br. w Miejskieji Powiatowej Bibliotece Publicznej w Radziejowie. Była to jedenastaedycja konkursu.Uczestników konkursu recytatorskiego oceniało jury w składzie:Alina Krupińska, Bożena Płaczkowska i Danuta Wielgosz.I miejsce przyznano Mariuszowi Kosińskiemu z Topólki, drugiegrupie „Biedronki”ze Szkoły Podstawowej w Radziejowie, trzecie– Karolinie Bentkowskiej z Przedszkola Publicznego nr 1w Radziejowie. Wyróżniono Zuzię Krasucką ze Szkoły Podstawowejw Morzycach i Szymona Brzezińskiego z PrzedszkolaSamorządowego z Piotrkowa Kujawskiego.ZuziaWicestarosta wręczył wyróżniającym się bibliotekarzom upominkii listy gratulacyjne. Wyróżnienie odebrały: Iwona Sikorska– dyrektor Biblioteki Publicznej w Osięcinach, MałgorzataWojtczak – dyrektor Biblioteki Publicznej w Topólce i MonikaKardacz – pracownik Biblioteki Publicznej w Piotrkowie Kujawskim.Wszyscy uczestnicy spotkania otrzymali z okazji ich świętakwiaty.Regina Sakrajda poinformowała zebranych o nadaniu decyzjąZarządu Głównego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskichnajważniejszego odznaczenia „Bibliotheca Magna Perennisgue”Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej im. Franciszka Becińskiegow Radziejowie. To najwyższe dla książnicy radziejowskiejodznaczenie odebrała dyr. Halina Paczkowska, 19 majabr., na uroczystości w Toruniu.Z okazji powiatowego święta bibliotekarzy wyróżnienie zazasługi otrzymała Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w PiotrkowieKujawskim.Tegoroczne święto przypada w roku obchodów 200. rocznicyurodzin Fryderyka Chopina.Z tej okazji część artystyczna uroczystości nawiązywała dożycia i twórczości wielkiego polskiego kompozytora.Malwina Wozińska, nauczyciel Szkoły Muzycznej I stopniaw Radziejowie wystąpiła z recitalem fortepianowym.Spotkanie zakończyła projekcja fragmentów filmu dokumentalnego„Serce Chopina” w reżyserii Piotra Szalszy.Tekst: Wanda WiatrowskaFoto: Ewelina OlczakNa konkurs plastyczny nadesłano 141 prac. Jury w składzieAlina Miętkiewicz, Karolina Ćwikła i Marta Barbarowicz oceniłoprace plastyczne i wybrało następujących zwycięzców: I miejsceAgata Brzezińska, II miejsce Adrianna Muszyńska, III SzymonNowak, IV miejsce Wiktoria Kalafus, V miejsce Julia Pyczka.Wyróżnienie otrzymało pięcioro dzieci: Wiktoria Szatkowska,Magdalena Kubicka, Natalia Mirzejewska, Adrianna Waśkiewicz,Martyna Nogieć.Mali artyściLaureaci konkursów otrzymali nagrody książkowe, wszyscyuczestnicy – dyplomy z książeczkami. Nagrody ufundowałoStarostwo Powiatowe w Radziejowie.Tekst: Karolina ĆwikłaFoto: Ewelina Jaworska


SportBrązowi medaliści konkursu marynistycznegow BydgoszczyOtwarcia konkursu dokonał specjalista do spraw uzbrojeniai sportów obronnych, Mirosław Wachowiak. Zawody rozpoczętood rozwiązania testu z wiedzy o morzu,następnie rozgrywano konkurencjerzut rzutką ratowniczą, strzelanie z broni pneumatycznej,wiązanie węzłów żeglarskich i pływanie na odległości 50 m.21 kwietnia 2010 roku Biuro Kujawsko-Pomorskiego ZarząduWojewódzkiego LOK w Bydgoszczy przeprowadziło finał wojewódzki48. edycji konkursu wiedzy morskiej pod nazwą „PolskaMarynarka Wojenna a historia Wybrzeża Polskiego”. Konkursprzeprowadzono w obiektach LOK w Bydgoszczy przy ul. Toruńskiej30 oraz na basenie VIII LO w Bydgoszczy.Konkurs ten ,cieszący się dużym uznaniem wśród młodzieży,stanowi swoisty sprawdzian i jest próbą dla tych, którzy potrafiąpływać,umieją strzelać, znają węzły żeglarskie, sprawnie rzucająrzutką ratowniczą, interesują się morzem i jego historią.Na finał wojewódzki przyjechali zawodnicy ze szkół gimnazjalnychi ponadgimnazjalnych z województwa kujawsko-pomorskiego.Bardzo dobrze wypadła w klasyfikacji generalnej drużynaz ZSM w Radziejowie zajmując III miejsce. Również trzeciemiejsce w grupie dziewcząt po 5. konkurencjach wywalczyłaKlaudia Waszak. Barwy szkoły reprezentowali: Waszak Klaudia,Siwek Emilia, Lewandowski Paweł, Tychólski Remigiusz,Paprocki Dawid, Bachurski Adam, Kieszkowski Mateusz,Waszak Adrian.Tekst/Foto: Krzysztof RosińskiStrzelcy z „Mechanika” w KrakowieSprawdzianem pracy z młodzieżą w strzelectwie sportowymsą coroczne Mistrzostwa LOK Młodzików i Juniorów Młodszych.W pierwszej grupie mieszczą się zawodnicy w wieku 14 i 15 lat,w drugiej natomiast liczące 16 i 17 lat. Znaczna część z nich,zasmakowawszy emocji w strzelectwie trenuje nadal, przechodzącdo kolejnych kategorii wiekowych,to jest juniorów, a następnieseniorów.W dniach 21-23 maja 2010 roku na strzelnicy kulowej Fundacji„Wawel Sport”, usytuowanej wśród zieleni na podkrakow-skim Pasterniku, odbyłysię Otwarte OgólnopolskieMistrzowstwa Ligi ObronyKraju Juniorów Młodszychi Młodzików w strzelectwiesportowym.Udział w imprezie wzięłoponad 200. zawodnikówz 32. klubów LOK. Ponadtostrzelali też zawodnicyz WKS „Wawel”. Wśróduczestniczących zawodnikównie zabrakło strzelcówz „Mechanika”.Strzelcy z „Mechanika”w konkurencji Ksp60L (karabinek sportowy)wywalczyli bardzo dobremiejsca. W klasyfikacji generalnejw grupie dziewcząt Emilia Siwek piąte miejsce z wynikiem556/600 pkt, Klaudia Waszak szóste miejsce z wynikiem555/600 pkt, a w grupie chłopców Mirosław Kowalski 10 miejscez wynikiem 555/600 pkt, a czternaste miejsce zajął DawidPaprocki z wynikiem 536/600 pkt. W trakcie zawodów panowałabardzo miła atmosfera.Tekst/Foto: Krzysztof Rosiński


Wieści gminne z BytoniaMaj – miesiąc książkiMaj – jeden z najpiękniejszych miesięcy w roku, uznany zostałmiesiącem książki. W Gminnej Bibliotece Publicznej w Bytoniuz tej okazji odbyły się spotkania autorskie, mające na celuprzybliżenie społeczeństwu roli i znaczenia czytelnictwa orazbiblioteki.Tegoroczne obchody Tygodnia Biblioteki nawiązywały do obchodówRoku Chopinowskiego. Z tej okazji odbyło się spotkaniez Izabellą Klebańską pt. „Nuty Chopina”. Zaproszono uczniówklas drugich Szkoły Podstawowej w Morzycach z wychowawczyniami.Spotkanie przebiegło w miłej atmosferze, dzieci wyszływzbogacone cennymi wiadomościami na temat wybitnegopianisty F. Chopina.Kolejne spotkanie odbyło się 11 maja. Autorem była ElizaPiotrowska – autorka i ilustratorka książek dla dzieci. Miało onocharakter warsztatów. Dzieci z klas trzecich Szkoły Podstawowejw Morzycach zadowolone z autografem autorki opuściłynaszą bibliotekę.Spotkanie z Izabellą KlebańskąPasowanie na czytelnika i spotkanie z Teatrzykiem TrójkaSpotkanie z Elizą PiotrowskąMajowe spotkania zamknęło „Pasowanie na czytelnika”klas pierwszych Szkoły Podstawowej w Morzycach. Uczniowiezłożyli uroczyste przyrzeczenie w obecności swoich pań wychowawczyń,pani z biblioteki szkolnej i bibliotekarek z GBP.Pamiątką spotkania były dyplomy oraz drobne upominki. Pouroczystości ślubowania dzieci spotkały się z „Teatrzykiem Trójka”,który przedstawił program autorski „Pchła Szachrajka i jejgoście”. Dzieci świetnie się bawiły.Mam nadzieję, ze majowe spotkania promują czytelnictwoi przybliżają działalność biblioteki.Mistrzostwa w tenisie stołowymW gminie Bytoń tradycją stało się dofinansowanie przezGminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowychdziałań, mających na celu spędzanie wolnego czasu przezdzieci, młodzież i dorosłych bez alkoholu, narkotyków i innychużywek.Od lutego 2008 roku organizowane są zajęcia nauki gryw tenisa stołowego w sali OSP w Bytoniu. Instruktorem jestemerytowany nauczyciel Konstanty Idziak. Pierwsze spotkaniarozpoczynały się od zachęcania do nauki dzieci i młodzieżyze szkoły podstawowej i publicznego gimnazjum. Obecniew rozgrywkach udział biorą również dorośli.30 kwietnia 2010 roku odbyły się Mistrzostwa Gminy w tenisiestołowym. Mecze rozgrywane były każdy z każdym. Sędziowali:Piotr Kręplewski i Konstanty Idziak.Tekst: Renata SzymborskaFoto: Ewelina ZarzyckaPuchar, nagrody i dyplomy wręczał wójt gminy Bytoń –– Zygmunt Sosnowski i członek Gminnej Komisji RozwiązywaniaProblemów Alkoholowych – Zbigniew Nowakowski.I miejsce zdobył Bartosz Szymkiewicz. II miejsce – KamilSzcześniak, III miejsce – Przemysław Słomczewski, IV miejsce– Ireneusz Szcześniak, V miejsce – Tomasz Siarkowski,VI miejsce – Wojciech Kostrzewa.Tekst/Foto: Irena Matuszak


Wieści gminne z DobregoTeatr w biblioteceEuropejski Fundusz Rolnyna rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich„Europa inwestująca w obszary wiejskie”Dobiega końca przebudowa świetlicy wiejskiej w Krzywosądzy,która w większej mierze dofinansowana jest z programu Odnowawsi ze środków Unii Europejskiej. Umowę na dofinansowanie 75%wartości zadania wójt gminy Dobre podpisał 11 września 2009r.w Radzyniu Chełmińskim. Obecnie trwają prace wykończeniowezwiązane z przebudową obiektu. W ramach przedsięwzięcia zostałkompleksowo przebudowany budynek świetlicy, który równieżzostał podwyższony o 50 cm. Zmianie uległa cała konstrukcja dachui pokrycia dachowego, która opiera się na rozstawionych co4 m kolumnach – słupach żelbetowych, podkreślając specyficznycharakter obiektu. Wymieniono również okna i drzwi, wybudowanosanitariaty dla ok. 120 osób, wymianie uległa instalacja elektryczna,wod.-kan. Powierzchnia całego obiektu to ponad 350 m 2 , w tymsala świetlicy ok. 180 m 2 . Ponadto w ramach pozyskanych środkówunijnych świetlica wyposażona zostanie w niezbędny sprzęt tj. stoły,krzesła, meble kuchenne, kuchnia gazowo-elektryczna i inne.Sukcesem zakończyły się również starania o zdobycie środkówna dofinansowanie przebudowy stacji uzdatniania wody w Dobremoraz budowy kanalizacji sanitarnej na ulicy Wiejskiej. Uzyskana dotacjato wartość około 1 mln zł.9 i 12 kwietnia 2010r. wójt gminy – Henryk Gapiński podpisałumowy na wykonanie robót budowlanych z firmami wyłonionymiw drodze przetargu nieograniczonego. Obecnie trwają prace przygotowawcze.Przebudowa będzie polegała na wymianie technologiii urządzeń, zmianie technologii na bardziej nowoczesną, niezawodną.Obecne urządzenia są zużyte, przestarzałe, o obniżonejsprawności, nie nadające się do dalszej eksploatacji bez ryzyka wystąpieniapoważnych usterek i awarii. Konieczność wymiany urządzeńwynika z tego, że część z nich znacząco się zużyła, wysłużyłai niebawem zakończy się ich żywotność eksploatacyjna. Dalszaeksploatacja może spowodować zagrożenie nieprawidłowego funkcjonowaniacałego procesu uzdatniania wody. Przebudowa stacjiprzyczyni się przede wszystkim do stabilizacji jakości dostarczanejwody mieszkańcom gminy Dobre. Nowe urządzenia zostały tak dobrane,by w przyszłości w razie konieczności umożliwić ewentualnezwiększenie przepustowości. Obecna wydajność stacji to Q dśr-1088m 3 /dobę. Przyjęte rozwiązania techniczne tworzą możliwość rozwojumiejscowości podłączonych do hydroforni oraz dla przyszłych potencjalnychinwestorów. W tym samym projekcie wodno-ściekowym,oprócz przebudowy ujęcia wody zaplanowano wybudowanie kanalizacjisanitarnej dla mieszkańców ulicy Wiejskiej w Dobrem. Jest tokolejny ważny etap realizacji przyjętego przez Radę Gminy Dobrew 2007r. Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowychi Urządzeń Kanalizacyjnych. Termin oddania do użytku zmodernizowanegoobiektu ujęcia wody i sieci kanalizacyjnej sanitarnej zaplanowanona wrzesień br.Kolejny sukces przyniosło zakwalifikowanie projektu przebudowyświetlic wiejskich na terenie gminy do programu LEADER realizowanegow ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata2007-2013. Wyremontowane zostaną świetlice m.in. w Bronisławiu,Byczynie Kolonii, Czołpinie, wybudowany zostanie parking przyświetlicy w Krzywosądzy. Planuje się również wyposażenie wyremontowanychświetlic wraz ze świetlicą w Szczeblotowie w podstawowysprzęt i urządzenia.Funkcjonowanie świetlic zwiększy dostępność dla dzieci i młodzieżyoraz innych mieszkańców gminy do podstawowych potrzebspołecznych i kulturalnych. Zagospodarowanie budynków świetlicna potrzeby działalności kulturalnej i edukacyjnej zaktywizuje społecznośćlokalną oraz wykorzysta potencjał intelektualny młodzieżywiejskiej i zniweluje różnice w dostępie do szeroko pojmowanejkultury.Tekst: Katarzyna Krypska28 kwietnia w Gminnej Bibliotece Publicznej w Dobrem odbyłysię eliminacje gminne do Powiatowego Konkursu Recytatorskiegopn. „Wędrówki po Zwierzątkowie”.W konkursie udział wzięły dzieci z klas „0” z PublicznejSzkoły Podstawowej z Byczyny, Dobrego oraz z Krzywosądzy.Oprawę plastyczną stanowiły rysunki uczniów. Komisja w składzieWanda i Eugeniusz Rzyscy – aktorzy z Kabaretu „Trójka”z Bydgoszczy oraz Bożena Krzyżaniak – dyrektor PublicznegoPrzedszkola w Dobrem przyznali I miejsce grupie ze SzkołyPodstawowej w Byczynie za inscenizacje „Żuk” oraz „ChoryKotek”. Wyróżnienie otrzymała grupa ze Szkoły Podstawowejw Krzywosądzy za utwór „Żuraw i czapla”. Zwycięzcy otrzymalinagrody książkowe, a ponadto reprezentowali naszą bibliotekęw konkursie powiatowym.Atrakcją spotkania był występ artystów z Kabaretu „Trójka”z Bydgoszczy, który zaprezentował edukacyjny spektakl teatralnyzatytułowany „I kto tu śmieci?”. Niespodzianką dla wszystkichuczestników były drobne upominki.„Biblioteka – słowa,dźwięki, obrazy”„Kolorowy obiad z Bajusiami” to tytuł spektaklu, który zapoczątkowałcykl spotkań zorganizowanych w ramach obchodówTygodnia Bibliotek w Gminnej Bibliotece Publicznej w Dobrem. Wspotkaniu z artystami z Dobrego Teatru z Poznania, które odbyłosię 6 maja, wzięły udział dzieci z Publicznego Przedszkola w Dobrem.Przedstawienie o charakterze edukacyjnym było połączeniemzabawy z zasadami dobrego zachowania się przy stole. Niezabrakło również miłych niespodzianek. Wszystkich przedszkolakówobdarowano słodyczami i drobnymi upominkami.Kolejnym punktem z okazji Tygodnia Bibliotek było spotkaniez Elizą Piotrowską – laureatką wielu nagród, na stałe mieszkającąwe Włoszech, autorką książek dla dzieci oraz artykułów doczasopism dziecięcych (Miś, Świerszczyk). W swoich utworachukazuje ona rym, rytm, folklor, naturę, kolory oraz magię codzienności.Na spotkanie z pisarką, które odbyło się 10 maja, przybyliuczniowie z Publicznej Szkoły Podstawowej w Krzywosądzy.Autorka miała świetny kontakt z dziećmi, zaciekawiła ich opowieściamio kraju, w którym mieszka oraz o swojej pracy. Młodziczytelnicy z kolei bardzo chętnie i aktywnie uczestniczyli w spotkaniu,zadając autorce pytania oraz słuchając jej z wielkim zainteresowaniem.Spotkania sfinalizowane są ze środków Poakcesyjnego ProgramuWspierania Obszarów Wiejskich.Tekst: Elżbieta LoksztejnFoto: Mariola Lewandowska


Wieści gminne z Osięcin70. Rocznica Męczeńskiej Śmierci Błogosławionych22 maja 2010 roku społecznośćPublicznego Gimnazjumw Osięcinach naczele z Wiesławą Klajn,dyrektorem szkoły orazGrażyną Kamionką, wicedyrektoremuczestniczyław pieszej pielgrzymce domiejsca męczeństwa PatronówGminy Osięciny.Pielgrzymka rozpoczęła obchody 70. rocznicy męczeńskiejśmierci błogosławionych: ks. kan. Wincentego Matuszewskiegooraz ks. Józefa Kurzawy, którzy zostali zamordowani przez hitlerowcóww nocy z 23 na 24 maja 1940 roku w Witowie.W uroczystościach udział wzięli: ks. bp Wiesław Alojzy Mering(ordynariusz), ks. bp Stanisław Gębicki, ks. bp BronisławDembowski (senior), pracownicy Kurii Diecezjalnej Włocławskiej,klerycy Wyższego Seminarium Duchownego we Włocławkuz ks. Rektorem, księża z Diecezji Włocławskiej, delegacjewładz gminnych i samorządowych, dyrektorzy szkół, nauczyciele,uczniowie szkół z terenu gminy, delegacje zakładów pracy,wierni. Uroczystość zorganizował proboszcz parafii Osięcinyks. kan. Zbigniew Cabański.W Szkole Podstawowej w Pocierzynie, 06.05.2010r. ,odbyłsię konkurs piosenki dziecięcej „Śpiewaj razem z nami”. Udziałw nim wzięły dzieci z oddziału przedszkolnego i klas I-III z sąsiednichplacówek.Uczestnicy zaprezentowali wysoki poziom wokalny. Komisjapo burzliwych obradach wyłoniła zwycięzców, którzy otrzymalidyplomy i nagrody.I miejsca zajęli – Piotr Paczkowski – Przedszkole Komunalnew Osięcinach, Artur Dębski – kl. I Szkoły Podstawowejw Pocierzynie, Julia Mikołajczyk – kl. II Szkoły PodstawowejwOsięcinach, Joanna Gutowska – kl. III Szkoły Podstawowejw Pocierzynie.II miejsca zajęli: Oliwia Błaszczyk – kl. I Szkoły Podstawowejw Osięcinach, Adam Tumiński – kl. II Szkoły Podstawowejw Osięcinach, Karolina Misterska – kl. III Szkoły Podstawowejw Kościelnej Wsi.III miejsca zajęli: Krzysztof Kwiatkowski – kl. II Szkoły Podstawowejw Pocierzynie, Weronika Świtalska – kl. III SzkołyPodstawowej w Osięcinach, Kinga Schmidt – kl. II Szkoły Podstawowejw Kościelnej Wsi.Sukcesy uczniówOrkiestry dęteW Witowie – w miejscu męczeństwa Błogosławionych – odbyłasię modlitwa, której przewodniczył Pasterz Diecezji ks. bpWiesław Alojzy Mering. Następnie delegacje w osobach: przewodniczącyRady Gminy oraz radni, przedstawiciele RadyDuszpasterskiej Osięcin, dyrektorzy szkół, starosta powiatu radziejowskiegoi wójt gminy Osięciny, Ochotnicza Straż Pożarna,przedstawiciele spółki OHZ Osięciny, przedstawiciele zespołuKujawy Stare Bachorne, przedstawiciele Kujawsko-DobrzyńskiegoBanku Spółdzielczego oraz przedstawiciele Akcji Katolickiejz Osięcin złożyły kwiaty pod pomnikiem pomordowanych księży.O godz. 12.00 społeczność gimnazjalna wzięła udział weMszy św., którą celebrował ks. bp Wiesław A. Mering wraz z kapłanamiprzybyłymi na Diecezjalną Pielgrzymkę. Homilię wygłosiłks. prałat Sławomir Order – postulator procesu beatyfikacyjnegoJana Pawła II.W bieżącym roku pielgrzymka miała szczególny charakter.Parafia w Osięcinach została ustanowiona SanktuariumBłogosławionych Męczenników Eucharystii i Jedności Kapłańskiej.Na zakończenie Eucharystii ks. kan. Zbigniew Cabański podziękowałwszystkim kapłanom i osobom świeckim za udziałi pomoc w zorganizowaniu uroczystości.Tekst: Aneta RatajczykFoto: Agnieszka MłodkowskaPiotruś Paczkowski.Organizatorzy konkursu podziękowali komisji, opiekunom,a przede wszystkim dzieciom za udział w konkursie.Tekst/Foto: Bożena Koźmińska, Wioletta Kurdubska30 maja 2010 roku na stadionie w Osięcinach odbył się IVOsięciński Festiwal Orkiestr Dętych Województwa Kujawsko-Pomorskiego.W przeglądzie udział wzięły zespoły z: OSP Koronowo,Orkiestra Reprezentacyjna Powiatu Lipnowskiego, OSP Raciążek,OSP Topólka, OSP Waganiec, Orkiestra Górnicza Solinoz Inowrocławia oraz gospodarze uroczystości – OSP Osięciny.Orkiestry mogły pochwalić się grupami dziewcząt – marżonetek.Takie uroczystości na stałe wpisują się w harmonogramimprez gminy Osięciny.Tekst: RomualD TrzeciakFoto: Antoni Trzeciak


Wieści gminne z Piotrkowa KujawskiegoDobra współpracaW ramach współpracy między Gminnym Ośrodkiem Kulturyw Dobrem i Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Kultury, Sportu i Rekreacjiw Piotrkowie Kujawskim, zostało zorganizowane spotkaniez artystką Aleksandrą Sas Wisłocką.(od lewej)Henryk Gapiński,Aleksandra Sas WisłockaEkspozycja prac miała miejsce w holu Urzędu Gminy Dobre,natomiast spotkanie z młodzieżą – w budynku Domu Kultury.Spotkanie poprowadził dyrektor GOK-u Robert Stranc.Aleksandra Sas Wisłocka zaprezentowała drugi tomik swoichwierszy, pod tytułem „Powroty” oraz kilkanaście prac malarskich.W imprezie uczestniczył wójt gminy Dobre – Henryk Gapiński,dyrektor MGOKS i R w Piotrkowie Kujawskim Marek Marynowskioraz duża grupa młodzieży, która zadawała wiele pytańodnośnie stosowanych przez artystkę technik malarskich oraztworzenia poezji.Należy dodać, że jest to już trzecia wystawa autorska uczestnikówpracowni malarskiej działającej przy MGOKS i R w PiotrkowieKujawskim.Tekst: Anna KaletaFoto: archiwum MGOKSiRZ okazji Świąt Majowych oraz Dnia Strażaka Miejsko-GminnyOśrodek Kultury, Sportu i Rekreacji zorganizował 3 maja br.piknik dla mieszkańców Piotrkowa i okolic.Blok zabaw na świeżym powietrzu poprzedziła msza św. w intencjiOjczyzny i strażaków, odprawiona w kościele parafialnymw Piotrkowie Kujawskim, w której uczestniczyli włodarze miasta,przedstawiciele instytucji i zakładów pracy, poczty sztandaroweoraz Ochotnicze Straże Pożarne z miasta i piotrkowskiej gminy.O godz. 17 00 rozpoczął się Turniej Strzelecki z karabinkapneumatycznego. Zwycięzcami w kategorii kobiet zostały: NataliaHabecka i Anna Belter, a w kategorii mężczyzn – MirosławCzerwiński, Jacek Belter i Maksym Szczurowski. Zawodnicy– laureaci turnieju- otrzymali puchary oraz dyplomy.Podczas pikniku odbyły się liczne konkursy i zabawy z nagrodami.Dużym zainteresowaniem cieszył się quiz o tematycestrażackiej. Dzieci wykazały się bogatą wiedzą, na temat zagrożeńpożarowych. Milusińscy wzięli udział w konkursie malowaniakredą na asfalcie. Komisja nagrodziła wszystkie prace.Uczestnicy pikniku mogli skorzystać z dodatkowych atrakcji– karuzeli, zjeżdżali, trampoliny dla dzieci oraz stoisk handlo-6 maja 2010r. o godz. 18.00 przy współpracy StowarzyszeniaRozwoju Miasta i Gminy Piotrków Kujawski, Miejsko GminnyOśrodek Kultury, Sportu i Rekreacji oraz Biblioteki Publicznej(od lewej)Wanda Wiatrowska,Aleksandra Sas WisłockaMajówkaSpotkanie autorskieOrkiestra DętaOSP Piotrków Kujawskiwych, a także posłuchać dwóch koncertów – zespołu „Meteor”i „Mister”.Zabawa trwała do północy.Tekst: Agnieszka RosińskaFoto: archiwum MGOKSiRw sali biesiadnej Teresy Piaskowskiej, odbył się wieczór autorskirodzimej poetki Aleksandry Sas Wisłockiej.Około 40. słuchaczy w stylowo przystrojonej sali, udekorowanejkwiatami i obrazami artystki, przy blasku świec, miałomożliwość wysłuchania wybranych utworów z tomiku pt: „Powroty”.Oprawę muzyczną stanowiły utwory Carlosa Santany,Gary Moore w wykonaniu zespołu w składzie: Marek Marynowski,Adam Marynowski, Piotr Marciszewski, ArkadiuszDziubich, Bogusław Szałkiewicz. Imprezę prowadziła WandaWiatrowska.W czasie trwania całej imprezy prowadzona była sprzedażprezentowanego tomiku wierszy, a pod koniec spotkania autorkapodpisywała zakupione książki.Impreza była jednym z elementów cyklu pod wspólnym tytułem„Chopin 2010”. Zorganizowanego z okazji 200. rocznicyurodzin słynnego kompozytora.Tekst: Agnieszka Rosińska, Anna KaletaFoto: archiwum MGOKSiR


Wieści gminne z RadziejowaZ radnym o samorządzieGościem szóstoklasistów ze Szkoły Podstawowej w Płowcach,18 maja 2010 roku, był radny gminy Radziejów MirosławLinowiecki. Spotkanie wpisało się w cykl zajęć dotyczących samorząduterytorialnego. Uczniowie wiele dowiedzieli się o zadaniachgminy, pracy Rady Gminy, podejmowanych działaniachi inwestycjach. Skorzystali także z możliwości zadawania pytań.Mirosław Linowiecki – radny z wieloletnim doświadczeniem– to dla naszych uczniów przykład człowieka zaangażowanegow sprawy małej Ojczyzny.Takich właśnie przykładów potrzebujemy.Tekst:Krystyna MolińskaStarego gramofonu czar12 maja 2010 r. w „Tygodniu Bibliotek” w płowieckiej biblioteceodbywały się prelekcje. Pierwsza – wygłoszona przez StanisławaGórskiego z Jastrzębia Zdroju, od lat wcielającego sięw postać Władysława Łokietka podczas kolejnych inscenizacji„Bitwy pod Płowcami”, nosiła tytuł „Biala broń od czasów średniowieczado współczesności”.W trakcie prelekcji przedstawiono wybrane egzemplarzebroni białej: miecze, rapiery, szable XVII wieczne, szable XIX/XX wieku, wykorzystywane w wojsku polskim w okresie 1918-1939, a także pochodne długiej broni białej, półszable, tasaki,Szkoła Podstawowa im. Władysława Łokietka w Płowcachprzystąpiła do projektu K-PCEN w Bydgoszczy „Podnoszenieosiągnięć edukacyjnych uczniów szkół podstawowych województwakujawsko-pomorskiego” w ramach Programu OperacyjnegoKapitał Ludzki 9.1. 2.Projekt będzie realizowany od 1.05.2010 do 31.03.2011roku. W bieżącym roku szkolnym objęci są nimi uczniowie klasyV, w przyszłym – klasy VI. W ramach projektu uczestnicy skorzystająz zajęć z psychologiem, zajęć dydaktyczno-wyrównawczychz matematyki i języka angielskiego oraz zajęć pozalekcyjnych(koło matematyczne).To szansa na poznanie technik twórczego myślenia, wzmocnieniemotywacji do nauki oraz szansa na podwyższenie ocenszkolnych i poprawę wyników sprawdzianu.Szczegółowe informacje dotyczące projektu można znaleźćna stronie: www.projektunijny.cen.bydgoszcz.plTekst: Krystyna Molińskabagnety. Wiele przedstawionych okazów to oryginały o wartościmuzealnej i kolekcjonerskiej.Drugą prelekcję pt. „Sary gramofon, stara płyta” wygłosił LeszekKalicki.Gramofon – jeden z wielu wynalazków XIX wieku, nie byłdziełem sztuki, a urządzeniem czysto użytkowym, popularnymjuż w okresie międzywojennym, aż po lata osiemdziesiąteXX w.W gminnej bibliotece wyeksponowano gramofony od najstarszych,a więc tubowych, skrzynkowych, nakręcanych mechanicznieza pomocą korbki, do powojennych – gramofony elektryczne,radiogramofony, adaptery stereofoniczne. Wystawietowarzyszy prezentacja dawnych nośników dźwięku: płyt szelakowychna 78 obrotów oraz tych lepiej zapamiętanych, długogrającychna 33 1/3 obrotów, a także popularnych singli i pocztówekdźwiękowych na 45 obrotów. Dodatkowo można obejrzećprezentację starych reklam, kopert i okładek od płyt, albumówdo przechowywania płyt, wymiennych igieł gramofonowych.Gramofony i płyty przechodzą swój renesans. Współczesnegramofony oprawione w gustowne drewniane skrzynki przypominającete dawne karoserie. Od kilku lat renomowane koncernyfonograficzne ponownie tłoczą w swych wytwórniach płytydługogrające.To cudowna podróż w przyszłość. Kiedyś tak właśnie umilanoczas, organizowano uroczystości i spotkania towarzyskie.Należy o tym przypominać i ocalić od zapomnienia.Tekst: Urszula RosółFoto: Arleta MatuszewskaNowy projekt – nowa szansa


10 Wieści gminne z TopolkiGimnazjum w pierwsząrocznicę nadania imienia21 maja 2010r. Publiczne Gimnazjum im. Adama Mickiewiczaw Topólce obchodziło pierwszą rocznicę nadania imienia.Uroczystość rozpoczęła msza św. odprawiona przez ks.kanonika Antoniego Wojciechowskiego w kościele parafialnymw Topólce.Po przejściu do szkoły uczestnicy obchodów złożyli kwiatypod tablicą pamiątkową patrona Gimnazjum Adama Mickiewicza.Wśród przybyłych na uroczystość gości byli przedstawicielewładz lokalnych z zastępcą wójta Romanem Antczakiem,radni gminy Topólka, przedstawiciel rady powiaturadziejowskiego Grzegorz Łojewski, dyrektorzy szkół, osobywspierające naszą szkołę i rodzice. W głównej części uroczystościdyrektor gimnazjum Elżbieta Budzyńską przedstawiłanajważniejsze wydarzenia mijającego roku szkolnego.Podkreśliła osiągnięcia dydaktyczne uczniów, sukcesyodnoszone w konkursach i zawodach sportowych, zaangażowaniegimnazjalistów w akcjach charytatywnych i działaniachna rzecz społeczności lokalnej. Następnie wystąpililaureaci Konkursu Recytatorskiego Poezji Adama Mickiewicza– Monika Nowak (kl. I) i Rafał Maciejczak (kl. III). Przybyligoście obejrzeli również wystawę prac plastycznych inspirowanychżyciem i twórczością naszego wieszcza.Autorami obrazów byli uczniowie – uczestnicy konkursuplastycznego, w którym pierwsze miejsce zajęła Daria Frątczak(kl. III).Gimnazjaliści zaprezentowali się w inscenizacji fragmentów„Pana Tadeusza” zatytułowanej „W Soplicowie”.Szkolny kabaretW bieżącym roku szkolnym zawiązało się w Szkole Podstawowejw Topólce koło kabaretowe: „ALE HECA”. W jego składwchodzą utalentowani parodystycznie uczniowie klas IV-VI.W swojej krótkiej działalności wystapili aż pięć razy: podczasszkolnych obchodów Pierwszego Dnia Wiosny, dla mam z okazjiDnia Matki, dla uczniów gimnazjum, a także dla Szkół Podstawowychw Paniewie i Czamaninie.Kabaret był wszędzie przyjmowany z dużym aplauzem, codało młodym artystom wiele satysfakcji i motywacji do dalszejpracy.Tekst/Foto: Lidia WąsikowskaZ potrzeby serca1 czerwca br. delegacja radnych i sołtysów gminy Topólkapod przewodnictwem wójta gminy – Henryka Orłowskiego udałasię do Słubic, niewielkiej gminy w powiecie płockim, która dotkniętazostała klęską powodzi.Na apel wójta o pomoc dla powodzian mieszkańcy odpowiedzieliotwartym sercem. Kwotę 14 400 złotych, jaką udało sięzebrać, przekazano na specjalnie utworzone w tym celu konto.Odtwórcami głównych ról byli: Izabela Wasiak, KarolinaGłowacka, Dawid Gołębiewski, Konrad Irzemski i DanielSzelągowski. Akcję dopełniały epickie opisy dwojga narratorów– Karoliny Siwińskiej i Krzysztofa Lorenca. Oprawę muzycznąprzedstawienia stanowiły nastrojowe piosenki MarkaGrechuty w wykonaniu szkolnego chóru. W atmosferę soplicowskiegodworku wprowadziły widzów dekoracje – stylowemeble i obrazy.Widowisko zakończył słynny polonez z poematuMickiewicza. Przedstawienie przygotowali nauczycielegimnazjum: Beata Jankowska, Renata Pierucka, BarbaraPrzybysz, Agnieszka Kordylak i Katarzyna Wujkiewicz.W części końcowej głos zabrali zaproszeni goście, którzypodzielili się z młodzieżą swoimi wrażeniami po obejrzeniuwidowiska. W imieniu posła Eugeniusza Kłopotka głos zabrałp. R. Antczak. Poinformował on, że sponsorowana przez posławycieczka na Litwę dla trojga uczniów gimnazjum: MonikiNowak, Darii Frątczak i Krzysztofa Lorenca, laureatówkonkursów poświęconych patronowi szkoły, odbędzie się napoczątku września.Tekst/Foto: Renata PieruckaW imieniu wójtów Topólki i Słubic przekazujemy serdecznepodziękowania wszystkim, którzy choćby najdrobniejszą kwotąwsparli potrzebujących.Tekst: Konrad LewandowskiFoto: archiwum gminy


Bezpieczeństwo11KOMENDA POWIATOWA POLICJI w RadziejowieINFORMUJEPolicjanci uratowali tonącegoPolicyjne pokazy w biblioteceW niedzielę (23.05) kilka minut po 15.00 dyżurny KomendyPolicji w Radziejowie odebrał telefon od kobiety, która poinformowałgo, że w jeziorku w Sadłużku, tonie mężczyzna. Natychmiastna miejsce tragedii zostali wysłani policjanci z posterunkuw Topólce. Funkcjonariusze dojechali błyskawicznie na miejsce.Na środku akwenu, zauważyli tonącego człowieka, który wzywałpomocy. Do tonącego dopłynęła łódź z dwójką wędkarzy,którzy próbowali uratować tonącego. Jednak nie byli w staniewyciągnąć mężczyzny z wody. Policjanci zdawali sobie sprawę,że w takiej sytuacji liczy się każda sekunda. Bez chwili namysłui wahania mł.asp. Robert Zarębski oraz st. post. BartłomiejJarmużewski wskoczyli do wody, dopłynęli do potrzebującegopomocy. Następnie umieścili go na łodzi i przetransportowali nabrzeg. Na lądzie czekała już załoga pogotowia ratunkowego, którazabrała przytomnego mężczyznę do szpitala na obserwację.Bartek i RobertBiorący udział w akcji st. post. Bartłomiej Jarmużewski, powiedział:Nie jestem bohaterem, po prostu zrobiliśmy z Robertem toco trzeba. W takiej akcji nie ma czasu na długie myślenie. Trzebadziałać szybko i skutecznie, bo każda zwłoka groziłaby śmierciątonącego. Cieszę się, że uratowaliśmy tego człowieka.Błyskawiczne i profesjonalne działanie stróżów prawa kolejnyraz pozwoliło uniknąć tragedii.Tekst: mł.asp. Marcin KrasuckiFoto: archiwum KPP w RadziejowieRadziejowscy mundurowi stawili się 13.05.2010r.w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej w Radziejowie.Na zaproszenie dyrektor Haliny Paczkowskiej,zorganizowali pokaz psów policyjnych. Była to specjalnanagroda dla około 50. przedszkolaków z powiatu radziejowskiego,biorących udział w Powiatowym Konkursie Recytatorskim„W Zwierzątkowie”.Dzieci podziwiały wyszkolenie Taysona oraz Barego– owczarków niemieckich, służących w radziejowskiejkomendzie. Przewodnicy psów: st.sierż. Rafał Czyżewskii sierż. Rafał Stasiak oraz dzielnicowy asp. Michał Braszkiewiczopowiedzieli jak wygląda praca policjanta. Mówilijak trzeba zachować się w przypadku spotkania agresywnegopsa i jak przyjmuje się bezpieczną pozycję tzw.„jeżyka”. Następnie był pokaz posłuszeństwa oraz zatrzymaniegroźnego przestępcy.Dzieci gromkimi brawami nagrodziły pokazy. Na zakończeniepolicjanci otrzymali od milusińskich dyplomya psy – psie przysmaki.Tekst: mł. asp. Marcin KrasuckiFoto: asp. Michał BraszkiewiczWspólnie przeciwko przemocy„Przemoc i ja” – pod takim tytułem odbyła się konferencja zorganizowanaprzez Powiatowy Zespół ds. Przeciwdziałania PatologiomSpołecznym w Radziejowie. Komendę Powiatową Policjireprezentował mł. asp. Marcin Karsucki (zdjęcie obok), który podzieliłsię swoimi doświadczeniami w pracy z ofiarami przemocy,ale również z jej sprawcami. Omówił procedury NiebieskiejKarty. „Nie we wszystkich przypadkach interwencji ofiary przemocydecydują się na sporządzenie Niebieskiej Karty – stwierdziłMarcin Krasucki. W ubiegłym roku na 315 interwencji tylkow 149. przypadkach spisaliśmy omawiany dokument. Konferencjastanowiła ciekawą płaszczyznę, na kanwie której można byłowymienić się doświadczeniami i poznać sposoby rozwiązywaniaproblemów związanych z przemocą” – dodał młodszy aspirantKrasucki.Tekst: Wanda WiatrowskaFoto: Małgorzata Staszakmł. asp. Marcin Krasucki


12 BezpieczeństwoSTRA¯ PO¯ARNA INFORMUJEOd 15 marca do 15 kwietnia 2010 roku w KomendziePowiatowej Państwowej Straży Pożarnejw Radziejowie odnotowano łącznie 29 zdarzeń,w tym:• pożary – 10,• miejscowe zagrożenia – 19,• alarmy fałszywe – 0.ZDARZENIA CHARAKTERYSTYCZNE:1. 19.04.2010 roku – w miejscowości Szewce gm. Piotrków Kujawskio godz.23.20 powstał pożar budynku gospodarczego. W działaniachuczestniczyły zastępy z JRG Radziejów i OSP Piotrków Kujawski, którepo przybyciu na miejsce zdarzenia, przystąpiły do gaszenia budynku, podającjeden prąd wody w natarciu, a drugi w obronie. Straty jakie powstałyoszacowano na 1 tys. złotych. Przypuszczalna przyczyna powstaniapożaru – nieustalona.2. 04.05.2010 roku o godz. 12.12 w miejscowości Rybiny gm. Topólkapowstał pożar przyczepy kempingowej. Po przybyciu zastępów z JRGRadziejów i OSP Bycz podano jeden prąd wody na palącą się przyczepę.Straty jakie powstały podczas pożaru oszacowano na 3 tys. złotych. Przypuszczalnaprzyczyna powstania zdarzenia – podpalenie.3. 14.05.2010 roku w miejscowości Czamanin Kolonia gm. Topólkao godz. 01.40 miał miejsce pożar poddasza na budynku mieszkalnym. Poprzyjeździe na miejsce zdarzenia zastęp z OSP Topólka podał jeden prądwody na palące się poddasze. Drugi prąd wody został podany po przyjeździezastępu z JRG Radziejów. W działaniach gaśniczych brały równieżudział zastępy z OSP Bycz, Bytoń i Orle. Przypuszczalna przyczynapowstania zdarzenia – nieszczelność przewodu kominowego. Straty jakiepowstały w wyniku powstania pożaru oszacowano na 20 tys. złotych.Z ŻYCIA KOMENDY:Komendant Powiatowy PSP w Radziejowie st. kpt. mgr Piotr Muszyński,01.05.2010 r. uczestniczył w obchodach Dnia Strażaka zorganizowanychw Jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej w Dębołęce – RudzkDuży gm. Piotrków Kujawski. Podczas uroczystości został przekazanypojazd ratowniczo-gaśniczy dla ww jednostki.04.05.2010 r. Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnejw Radziejowie st. kpt. mgr Piotr Muszyński uczestniczył w obchodach jubileuszu110-lecia powstania Ochotniczej Straży Pożarnej w Osięcinach.Uroczystości poprzedziła zbiórka pododdziałów, przemarsz do kościołaparafialnego. Po uroczystej mszy zgromadzeni druhowie przemaszerowalina plac przed jednostkę, gdzie odbył się dalszych ciąg obchodów.04 maja 2010 r. dowódca Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej mł. bryg.inż Tomasz Ziółkowski uczestniczył w gminnych obchodach Dnia Strażakazorganizowanych dla strażaków z terenu gminy Topólka.04 maja 2010 r. mł. kpt. mgr Jarosław Stokwisz uczestniczył w gminnychobchodach Dnia Strażaka zorganizowanych w Bytoniu. Uroczystościpoprzedziła msza święta w kościele parafialnym. Po uroczystej mszyzgromadzeni druhowie przemaszerowali na plac przed jednostkę, gdzieodbyło się przekazanie i poświęcenie zmodernizowanego pojazdu ratowniczo-gaśniczegona podwoziu VW T4 dla jednostki OSP Bytoń.15 maja 2010 r. w Dobrem odbyły się gminne obchody Dnia Strażaka.W uroczystościach brał udział st. kpt. mgr Piotr Muszyński, KomendantPowiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Radziejowie. Uroczystości poprzedziłamsza święta po, której druhowie z jednostek OSP Dobre, Krzywosądz,Bronisław i Bodzanowo otrzymali z rąk wójta gminy HenrykaGapińskiego 4 pojazdy ratowniczo-gaśnicze.15.maja 2010 r. odbyły się Międzynarodowe Zawody TFA w Toruniuo Puchar Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej. W zawodachbrało udział 132. zawodników z Polski i zagranicy. Naszą Komendęreprezentował st. str. Andrzej Bykowski.Komenda PSP przypomina:Dzieci pamiętajcie! Dom to miejsce bezpieczne. Tutaj wypoczywasz,bawisz się, rozmawiasz z rodzicami. Jednak czasami mogą wystąpić takiesytuacje, w których od Twojego zachowania i postępowania może zależećżycie, zdrowie i bezpieczeństwo najbliższych.Tutaj także może pojawić się pożar. Pamiętaj!Jeżeli zauważysz pożar, natychmiast powiadom osobę dorosłą, o iletaka jest w domu.Jeżeli jest to niemożliwe, a masz w domu telefon dzwoń pod 998 lub112 podając dokładny adres zamieszkania, imię i nazwisko oraz numertelefonu, z którego dzwoniłeś.Jeżeli jest to niemożliwe, to jak najszybciej wyjdź z mieszkania i powiadomsąsiadów lub napotkaną dorosłą osobę.Gdy pożar zaskoczy cię w pomieszczeniu – idź w stronę wyjścia schylonyjak najbliżej podłogi.Po wyjściu czekaj na przyjazd Straży Pożarnej i opowiedz im co sięstało. W żadnym wypadku nie chowaj się w szafach, zakamarkach, za firanamilub zasłonami, ponieważ utrudni to strażakom odszukanie Ciebie.PAMIĘTAJ! W żadnym wypadku nie wolno dzwonić do Straży Pożarnejbez potrzeby. W tym momencie ktoś inny może naprawdę potrzebowaćpomocy!Tekst: Jarosław StokwiszPOGOTOWIE RATUNKOWE INFORMUJEWypadki – 10 Stany zagrożenia życia – 166 Zachorowania – 331Wyjazdy lekarskie karetką wizytową – 46 Wyjazdy pielęgniarskie karetką wizytową – 80W ambulatorium udzielono pomocy 306 chorymZDARZENIA CHARAKTERYSTYCZNEWysokie ciśnienie01.04 – zespół ratownictwa medycznego „S” wyjechał do miejscowościRadziejów, gdzie u 72-letniej kobiety doszło do zwyżki ciśnieniatętniczego krwi. Wykonano pomiar ciśnienia i tętna, założono wkłucie dożyły, podano leki zabezpieczające. Pacjentka pozostała na miejscu.Ból w klatce piersiowej01.04 – zespół wyjazdowy „S” wyjechał do miejscowości Radziejów,gdzie u 78-letniej kobiety wystąpił ból w klatce piersiowej. Po oceniepodstawowych parametrów życiowych zespól wykonał wkłucie do żyły,podano leki zabezpieczające, podłączono tlen do oddychania. Chorąprzewieziono do szpitala w Radziejowie.Wypadek drogowy05.04 – zespół wyjazdowy „P” wyjechał do miejscowości Samszyce,gdzie doszło do wypadku samochodowego w którym poszkodowanychzostało dwoje młodych mężczyzn. Zespół po przybyciu na miejscezdarzenia i ocenie sytuacji wezwał na pomoc zespół specjalistyczny „S”z Radziejowa, natychmiast podejmując czynności ratownicze. Rozpoczętoresuscytację krążeniowo-oddechową. Wdrożono pośredni masażserca w stosunku 30 uciśnięć 2 wdechy wraz z defibrylacją elektryczną.W międzyczasie wykonano wkłucie do żyły obwodowej, podano lekistosowane w resuscytacji , zastosowano wentylację workiem AMBU. Poprzybyciu zespołu „S” kontynuowano dalsze czynności ratunkowe. Po45. minutowej akcji ratunkowej nie uzyskano powrotu czynności życiowych.Odstąpiono od dalszych czynności ratunkowych, Na miejscu zginęłodwoje bardzo młodych ludzi.Zasłabła06.04 – zespół wyjazdowy „P” wyjechał do miejscowości Jarantowicegm. Osięciny, gdzie 83-letnia kobieta nagle zasłabła. Po przybyciu, zebraniuwywiadu stwierdzono, że pacjentka ma zawroty głowy i chorujena nadciśnienie tętnicze. Wykonano wstępne badania. Podano leki obniżająceciśnienie tętnicze krwi. Chora pozostała na miejscu.Udar06.04 – zespół wyjazdowy „P” wezwany został do miejscowości Szalonkigm. Osięciny, gdzie u 78-letniej kobiety wystąpił udar mózgu. Poprzybyciu zespół zmierzył podstawowe parametry życiowe, wykonanowkłucie do żyły, podłączono tlen. Pacjenta w trybie pilnym przewiezionodo oddziału neurologii szpitala w Inowrocławiu.Nieprzytomna29.04 – zespół ratownictwa medycznego „S” wezwany został do miejscowościRadziejów, gdzie znaleziono nieprzytomną 72-letnia kobietę.Po przyjeździe zespołu kobieta była przytomna i w kontakcie słownym.Uskarżała się na silne bóle brzucha oraz na złe samopoczucie. Wykonanopomiary ciśnienia i tętna. Uzyskano dostęp do żyły. Przetransportowanodo szpitala w Radziejowie.ratownik medyczny Radosław Woźniak


ProfilaktykaPRZEMOC – ZŁO,KTÓREMU MÓWIMY NIE!Problematyce przemocy w rodzinie i agresji wszkole poświęcona była konferencja zorganizowanaprzez Powiatowy Zespół ds. PrzeciwdziałaniaPatologiom Społecznym w Radziejowie,która odbyła się 12 maja br. w sali konferencyjnejZespołu Szkól i Placówek. Patronat nadkonferencją objął starosta radziejowski. Wśródzaproszonych gości byli dyrektorzy szkól, pedagodzyszkolni, przedstawiciele instytucji pomocowych,takich jak: Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, Powiatowe Centrum PomocyRodzinie, Komenda Powiatowa Policji, OddziałTerapii Uzależnień oraz Sąd Rejonowy w Radziejowie.– to osoby uzależnione, 70% ofiar przemocy– to ofiary sprawców uzależnień. Pomoc powinnabyć skierowana do ofiar, ale też do agresorów.Warto zastanowić się nad powołaniemw Radziejowie Ośrodka Interwencji Kryzysowej.Umożliwi on interdyscyplinarne działanie w temacieprzemocy i agresji” – zaapelowała HannaMańkiewicz. Wniosek o utworzenie OśrodkaInterwencji Kryzysowej został wypracowanyprzez Powiatowy Zespół ds. PrzeciwdziałaniaPatologiom Społecznym w Radziejowie, pracującypod przewodnictwem dyrektora PPP – MarioliPińskiej.W trakcie konferencji rozstrzygnięto i wręczononagrody w konkursie na plakat pt: „Przemoci ja”. Konkurs skierowany był do gimnazjalistów.Mariola Pińskaodczytuje listęlaureatów konkursu.Dariusz Jałoszyński.W imieniu starosty radziejowskiego przybyłychgości powitał Dariusz Jałoszyński, wicestarosta.Z kolei dyrektor PPP, Mariola Pińska wprowadziław temat konferencji. Podkreśliła fakt, iż problemprzemocy i agresji w rodzinie i szkole jesttematem nowym, a jednak wciąż poszukujemyskutecznych jego rozwiązań: „To spotkanie jestkolejną próbą na wypracowanie interdyscyplinarnychdziałań w celu zmniejszenia, a najlepiej,powstrzymywania narastającej fali przemocyi agresji” – stwierdziła Mariola Pińska.Prelegenci konferencji dzielili się doświadczeniamiz pracy z ofiarami i sprawcami przemocy.Kuratorzy sądowi przybliżyli aspekty prawneomawianego tematu.Zamknięcia i podsumowania konferencji dokonałaHanna Mańkiewicz, terapeuta OddziałuTerapii Uzależnień. Zwróciła uwagę zebranychna bardzo istotny element przemocy: „Idzie onaw parze z uzależnieniem. Około 60% sprawcówPierwsze miejsce zajęła praca Malwiny Pawłowskiejz Gimnazjum Publicznego nr 1 w Radziejowie,drugie – Daria Adrian z PublicznegoGimnazjum w Skibinie, trzecie ex aequo – KingaDanielewicz i Karolina Siwińska z PublicznegoGimnazjum w Topólce i Monika Pańka z PublicznegoGimnazjum nr 1 w Radziejowie.Wyróżniono i nagrodzono również uczniówGimnazjum Specjalnego nr 1 w SpecjalnymOśrodku Szkolno-Wychowawczym w Radziejowie.Nagrody ufundowało Starostwo Powiatowe.Wszystkim zwycięzcom i wyróżnionym serdeczniegratulujemy.W krótkiej części artystycznej zaprezentowałysię uczennice Zespołu Szkół i Placówek w Radziejowie.Tekst: Wanda WiatrowskaFoto: Marcin Krasucki


Foto: Zbigniew Zasada

More magazines by this user
Similar magazines