12.november UKA09/96 Nunalerinermik ... - Inatsisartut

cms.inatsisartut.gl

12.november UKA09/96 Nunalerinermik ... - Inatsisartut

12.novemberUKA09/96Nunalerinermik inuussutissarsiornerup siuarsarneqarnissaa pillugu Inatsisartutinatsisissatut siunnersuut nr. Xx xx. 2009-imeersoq(Naalakkersuisunut ilaasortaq Ane Hansen, Inuit Ataqatigiit)pilluguAalisarnermut ataatsimiititaliapISUMALIUTISSIISSUTAASiunnersuutip aappassaaneerneqarnerani saqqummiunneqartoqInatsisartut Aalisarnermut, Piniarnermut Nunalerinermullu Ataatsimiititaliaatsuliarinninnermini ukuninnga inuttaqarpoq:Inatsisartunut ilaasortaq Hans Aronsen, Siulittaasoq, Inuit AtagatigiitInatsisartunut ilaasortaq Andreas Uldum, Siulittaasup tullia, DemokraatitInatsisartunut ilaasortaq Anders Olsen, Inuit AtagatigiitInatsisartunut ilaasortaq Hans Enoksen, SiumutInatsisartunut ilaasortaq Siverth K. Heilmann, Atassut1. Siunnersuutip siullermeernera.Siunnersuut partiit tamarmik akornanni ataatsimut isigalugu Inatsisartuni tapersersorneqartoqAtaatsimiititaliap maluginiarpaa.2. Siunnersuutip imarisaa.Nunalerinerup imminut akilersinnaanera isiginiarlugu nunalerinermik inuussutissarsiummuttapiissuteqartarnermi sinaakkusiornissamut aalajangersaanissaq siunnersuummi pingaarnertutanguniarneqarpoq. Maannakkut tapiissuteqartarnermik aaqqissuussinermi periaaserineqartupallanngortinnissaa siunnersuummi siunertarineqanngilaq. Taarsigassarseriaatsitamerlassusaasa killilernerisigut aningaasat pitsaanerpaamik atorniarneqarneratsiunnersuummi anguniarneqarpoq, taamaalilluni nunaateqarnermikinuussutissarsiuteqarnermut siunissami taarsigassarseriaatsit marlut atorneqassallutik.Tassaapput inuussutissarsiutip siuarsarneqarnissaa pillugu taarsigassarsisitsineq aammaingerlatsinermut aningaasartuutinut taarsigassarsisitsineq. Siunnersuut malilluguNaalakkersuisut inuussutissarsiut siuarsarniarlugu taarsigassarsiat akilerneqarnissaannuttapiissuteqarsinnaapput, taamaalilluni taarsigassarsisup nammineq akilersuineranutsanilliullugu taarsigassarsiat sukkanerusumik nalikillilerneqarsinnaallutik. Pineqartoqaningaasatigut iluanaaruteqarnissaa ilimasaarutigineqarmat taamatut iliuuseqarneqtaarsigassarsisup taarsigassarsinermi isumaqatigiissummik naapertuinissaanutkaammattuutaasussatut Naalakkersuisunit naatsorsuutigineqarpoq. Peqqussummut atuuttumut________________________________EM09/9601.25.01/EM09-LABU-000961


12.novemberUKA09/96sanilliullugu suusupaginnittoqarnerani Naalakkersuisut iliuusissatut periuserisinnaasaatassigiinngitsut killilerneqarput, tamatumammi kingunerisaanik peqqussummi atuuttumiakilersuinerluttunut pillaammik ernialiisarnerup kissaatigineqartututsunniuteqanngitsoortartoq takuneqarsinnaammat. Aammattaaq pissutsit immikkut ittutpineqartillugit ukiut marlut tungaannut inuussutissarsiutit siuarsarniarlugit taarsigassarsianutakilersuutinik kinguartitsisinaannermik siunnersuut imaqarpoq. Pissutsini immikkut ittuniakiliinissamut piffissaliussaq suli kinguartinneqarsinnaavoq. Inatsisissatut siunnersuutmalillugu taarsigassarsinermi isumaqatigiissut suli eqqortinneqarsimanngippat periarfissaqtassatuaavoq taarsigassarsianik atorunnaarsitsineq, qularnaveeqqutillu tuniniarnissaatsiunertaralugu tigusineq. Aammattaaq aaqqissuussinermut atuuttumut sanilliullugusiunnersuummi siamasinnerusumik isiginninniartoqarlunilu anguniagaqartoqarpoq,inatsisissatummi siunnersuummi oqariaatsit ”nunalerineq” aamma ”nunalerinermikinuussutissarsiuteqarneq” uumasuutinik ingerlatsinertut kinguaassiortitsinertullu, kiisaluorpinnik naatsitsinertut, naatitanik naatsitsinertut aamma ivikkanik naatsitsinertutpaasisariaqarmata, tamatumalu saniatigut amernik meqqunillu atuinermut ingerlatsiviitaamma nassuiaatigineqarlutik.3. Siunnersuutip tusarniaassutigineqarneraSiunnersuut manna tusarniaassutigineqarpoq ulloq 08. april 2009 akissuteqarnissamutkillissarititaq ullormut 15. juli 2009-mut tigusassanngorlugu. Ukualu tusarniaanermutilaatinneqarsimapput; Kalaallit Nunaanni Kommuneqarfiit Kattuffiat (KANUKOKA),Savaatillit Peqatigiit Suleqatigiissut (SPS), Konsulenttjenesten for Landbrug, SulisitsisutPeqatigiiffiat (GA), Nunaqavissut Sulisitsisut Kattuffiat (NUSUKA) aamma SulinermikInuutissarsiuteqartut Kattuffiat (SIK). Tusarniaanermi piffissaq killigititaasup qaangiunneranioqaaseqaatinik Inuussutissarsiornermut aamma SuliffissaqartitsinermutNaalakkersuisoqarfimmit (matuma kingorna ISN) aamma ataatsimoorussamiktusarniaanermut akissuteqaammik Nunaateqarnermut Siunnersuisoqatigiinnit aamma SPS-ipsiulersuisuinit tigusisoqarpoq. Ataatsimiititaliaq isumaqarpoq tusarniaaneq pitsaasumikingerlanneqarsimasoq, aamma tusarniaanermit akissutit siunnersuummut nalinginnaasumikoqaaseqaatinut peqqisaartumik oqaaseqaasiorneqarsimasut. Taamaattumiknaalakkersuisoqarfimmit tusarniaaneq maligassiuinertut isigisariaqarpoq.4. Siunnersuutip ataatsimiititaliami suliarineqarneraNunalerinermi pissutsit maanna atuuttut naleqqussarnissaat aamma inuussutissarsiummiatuisunut pitsaanerusumik atugassaqartitsinissaq inatsisissatut siunnersuummianguniarneqarpoq. Kalaallit Nunaanni nunalerineq ineriartupilooqaaq, tamannaluinuiaqatigiinnut inuussutissarsiummullummi annertoqisumik piumasaqarfiuvoq. Ineriartorneqingerlasoq qularnaarniarlugu sinaakkusiussatut piumasaqaatit ataavartumik nalequssarnissaatpitsaanerpaanissaallu pingaaruteqartuusut Ataatsimiititaliaq isumaqarpoq. Nunalerineqaallartissallugu ineriartorteqqissallugulu akikitsuinnaanngilaq, taamaattumilluaallarnisarnermut, annertusaanermut, narsaatinik nutaanik naggorissaanermut il.il.taarsigassarsinissamut naammattumik aningaasaliisoqartarnissaa pingaaruteqarpoq. Imminutpilersornerulersinnaaneq periarfissaavoq, taamaalillunilu nunami maani pinngortitamiisumalluutit amerlaqisut nungusaataanngitsumik atuinikkut imminut annertunerusumiknapatitsisoqarsinnaalluni, naluneqanngitsutummi nunalerinermik inuussutissarsiuteqarneqannertoqisumik periarfissaqartitsivoq. Taamatuttaaq nunalerineq suliffissaqartitsinermutpitsaasumik sunniuteqaqataasinnaavoq, aaqqissuulluakkamimmi ingerlatsinikkut ukioqkaajallallugu suliffiusinnaasunik amerlanerusunik pilersitsisoqarsinnaammat. Kujataani________________________________EM09/9601.25.01/EM09-LABU-000962


12.novemberUKA09/96periarfissat avaqqunneqarsinnaanngillat, taamaattumillu inuussutissarsiutip siunissamiperiarfissaritai siuarsarniarlugit misilittagaalereersut atorluarnissaat pissusissamisoorportaaq.Inuussutissarsiutitsinnik ingerlatsinerup minnerunngitsumik aningaasarsiornermiineriartornermut pilersitseqataasinnaasut pitsanngorsarnissaat nunatsinni tamattasoqutigisaraarput, taamaalilluta aningaasarsiorneq imminut napatinnerusoq aammailapittuutaassammat. Taamaattumik suli imminut pilersornerunissaq ineriartortinniarlugununalerinerup tungaatigut pitsaasumik ineriartortitsinissamik pilersitsinissamutkissaateqarpugut – minnerunngitsumik tunisassiat tunisassianik eqqussuinermut killiliisutsiuarsaaviginissaat periarfissaatinniarlugu. Taamaattumik inatsisissatut siunnersuutip matumaperiarfissiinneratigut nunalerinermut sinaakkutissatut piumasaqaatinik pitsaasunikatugassaqartitsinissaq Ataatsimiititaliap pisariaqartutut isigaa.5. Ataatsimiititaliap inassutaaAtaatsimiititaliap isumaqatigiittup siunnersuut akuersissutigineqassasoq inassutigivaa.Taamatut oqaaseqarluni Aalisarnermut ataatsimiititaliap siunnersuut siuliani tunngavilersuutitinnersuussutigalugit aappassaaniigassanngortippaa., Siulittaasoq, Siulittaasup tullia________________________________EM09/9601.25.01/EM09-LABU-000963

More magazines by this user
Similar magazines