Středoškolská technika 2012 Hydratační jednotka

www1.fs.cvut.cz

Středoškolská technika 2012 Hydratační jednotka

4.4.4 Konzola ventilátoruKonzola je tvořena normalizovanými profily, převážně tvarem U. Uchyceníventilátoru je realizováno za pomocí šroubů na vyztužené ocelové destičky, které jsoupřivařeny k rámu.Profily svařené do velkého písmene A, jsou nosnou částí hřídele oběžného kola. Nanich se nachází stejná ložisková tělesa jako u hydratační vany s tím rozdílem, že jsoumenších rozměrů.Na profily do písmene A je přivařena konstrukce držící elektromotor. Opět je tosvařenec z U profilů, přičemž do svislích profilů jsou vyfrézovány drážky pro možnostpřesného nastavení elektromotoru a správné napnutí klínových řemenů.Obrázek 17 Konzola ventilátoru24

More magazines by this user
Similar magazines