Općina Feričanci

obz.hr

Općina Feričanci

REPUBLIKA HRVATSKAOPINSKO IZBORNO POVJERENSTVOOPINE FERIANCIUrbroj: 01/2009U Feriancima, 28. travnja 2009.Na temelju lanka 33. stavka 1. podstavka 6. u vezi s lankom 20. Zakona o izboru lanova predstavnikihtijela jedinica lokalne i podrune (regionalne) samouprave ("Narodne novine" broj 44/05. – proiš.eni tekst i109/07., dalje: Zakon) Op.insko izborno povjerenstvo Op.ine Ferianci u sastavu Emica Hvizdak, zamjenikpredsjednika, te Valentina Beni.-Kapraljevi. i Zlatica Riger, lanovi, odluuju.i o prijedlogu kojeg je podniopredlagatelj NEZAVISNA OP


REPUBLIKA HRVATSKAOPINSKO IZBORNO POVJERENSTVOOPINE FERIANCIUrbroj: 02-02/2009U Feriancima, 28. travnja 2009.Na temelju lanka 33. stavka 1. podstavka 6. u vezi s lankom 20. Zakona o izboru lanova predstavnikihtijela jedinica lokalne i podrune (regionalne) samouprave ("Narodne novine" broj 44/05. – proiš.eni tekst i109/07., dalje: Zakon) Op.insko izborno povjerenstvo Op.ine Ferianci u sastavu Emica Hvizdak, zamjenikpredsjednika, te Valentina Beni. - Kapraljevi. i Zlatica Riger, lanovi, odluuju.i o prijedlogu kojeg je podniopredlagatelj HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA - HDZ za izbor lanica/lanova Op.inskog vije.aOp.ine Ferianci, 28. travnja 2009. godine donijelo jeR J E Š E N J EUtvr?uje se pravovaljanom i objavljuje kandidacijska lista za izbor lanica/lanova Op.inskog vije.aOp.ine FerianciNAZIV LISTE:Nositelj liste:HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA - HDZIVICA TOMI


REPUBLIKA HRVATSKAOPINSKO IZBORNO POVJERENSTVOOPINE FERIANCIKlasa:Urbroj: 03-02/2009U Feriancima, 28. travnja 2009.Na temelju lanka 33. stavka 1. podstavka 6. u vezi s lankom 20. Zakona o izboru lanova predstavnikihtijela jedinica lokalne i podrune (regionalne) samouprave ("Narodne novine" broj 44/05. – proiš.eni tekst i109/07., dalje: Zakon) Op.insko izborno povjerenstvo Op.ine Ferianci u sastavu Emica Hvizdak, zamjenikpredsjednika, te Valentina Beni.-Kapraljevi. i Zlatica Riger, lanovi, odluuju.i o prijedlogu kojeg je podniopredlagatelj NEZAVISNA OP


REPUBLIKA HRVATSKAOPINSKO IZBORNO POVJERENSTVOOPINE FERIANCIUrbroj: 04-02/2009U Feriancima, 28. travnja 2009.Na temelju lanka 33. stavka 1. podstavka 6. u vezi s lankom 20. Zakona o izboru lanova predstavnikihtijela jedinica lokalne i podrune (regionalne) samouprave ("Narodne novine" broj 44/05. – proiš.eni tekst i109/07., dalje: Zakon) Op.insko izborno povjerenstvo Op.ine Ferianci u sastavu Emica Hvizdak, zamjenikpredsjednika, te Valentina Beni. - Kapraljevi. i Zlatica Riger, lanovi, odluuju.i o prijedlogu kojeg je podniopredlagatelj HRVATSKA STRANKA PRAVA - HSP za izbor lanica/lanova Op.inskog vije.a Op.ine Ferianci,28. travnja 2009. godine donijelo jeR J E Š E N J EUtvr?uje se pravovaljanom i objavljuje kandidacijska lista za izbor lanica/lanova Op.inskog vije.aOp.ine FerianciNAZIV LISTE:Nositelj liste:HRVATSKA STRANKA PRAVA - HSPDENIS JURIŠI


REPUBLIKA HRVATSKAOPINSKO IZBORNO POVJERENSTVOOPINE FERIANCIUrbroj: 05-02/2009U Feriancima, 28. travnja 2009.Na temelju lanka 33. stavka 1. podstavka 6. u vezi s lankom 20. Zakona o izboru lanova predstavnikihtijela jedinica lokalne i podrune (regionalne) samouprave ("Narodne novine" broj 44/05. – proiš.eni tekst i109/07., dalje: Zakon) Op.insko izborno povjerenstvo Op.ine Ferianci u sastavu Emica Hvizdak, zamjenikpredsjednika, te Valentina Beni.-Kapraljevi. i Zlatica Riger, lanovi, odluuju.i o prijedlogu kojeg je podniopredlagatelj HRVATSKI DEMOKRATSKI SAVEZ SLAVONIJE I BARANJE – HDSSB, HRVATSKANARODNA STRANKA–LIBERALNI DEMOKRATI – HNS i HRVATSKA STRANKA UMIROVLJENIKA -HSU - KOALICIJA STRANAKA za izbor lanica/lanova Op.inskog vije.a Op.ine Ferianci, 28. travnja 2009.godine donijelo jeR J E Š E N J EUtvr?uje se pravovaljanom i objavljuje kandidacijska lista za izbor lanica/lanova Op.inskog vije.aOp.ine FerianciNAZIV LISTE:Nositelj liste:HRVATSKI DEMOKRATSKI SAVEZ SLAVONIJE I BARANJE – HDSSBHRVATSKA NARODNA STRANKA–LIBERALNI DEMOKRATI – HNSHRVATSKA STRANKA UMIROVLJENIKA – HSU - KOALICIJA STRANAKAANTUN GLAVAŠBroj važee osobneRedni IME I PREZIME Nacionalnost Adresa prijavljenog iskaznice i mjestobroj prebivališta njezina izdavanja1. ANTUN GLAVAŠ Hrvat Ferianci, Kolodvorska 132 103716671, Našice2. MIRKO JURIEVI< Hrvat Ferianci, Feri.eva 85 102459873, Našice3. TOMISLAV GREGURI< Hrvat Ferianci, Feri.eva 34 101064474, Našice4. MARIN LIOVI< Hrvat Ferianci, Mirogojska 24 103049913, Našice5. SINIŠA BOŽI< Hrvat Ferianci, Vinogradska 15 102940815, Našice6. PETAR JUKI< Hrvat Ferianci, Kolodvorska 122 100686302, Našice7. ZLATKO BILANDŽI< Hrvat Ferianci, Vinogradska 7 100412645, Našice8. ŽELJKO CELCNER Hrvat Gazije, Vladimira Nazora 51 101325136, Našice9. MIROSLAV FARKAŠ Hrvat Vujak Fer., Kur?enovaka 195 101714658, NašiceUputa o pravnom lijeku:Prigovor protiv ovog rješenja mogu podnijeti politike stranke, kandidati, najmanje 100 biraa ili 5%biraa op.ine u kojoj se izbori provode (lanak 56. stavak 1. Zakona).Prigovor zbog nepravilnosti u postupku kandidiranja podnosi se Županijskom izbornom povjerenstvuOsjeko-baranjske županije u roku od 48 sati raunaju.i od isteka dana kada je izvršena radnja na koju je stavljenprigovor (lanak 57. stavak 1. i 58. stavak 1. Zakona).IlanoviOp.inskog izbornog povjerenstvaOp.ine FerianciValentina Beni. – Kapraljevi., v.r.Zlatica Riger, v.r.Zamjenik predsjednikaOp.inskog izbornog povjerenstvaOp.ine FerianciEmica Hvizdak, v.r.


REPUBLIKA HRVATSKAOPINSKO IZBORNO POVJERENSTVOOPINE FERIANCIUrbroj: 06/2009U Feriancima, 28. travnja 2009.Na temelju lanka 33. stavka 1. podstavka 6. u vezi s lankom 20. Zakona o izboru lanova predstavnikihtijela jedinica lokalne i podrune (regionalne) samouprave ("Narodne novine" broj 44/05. – proiš.eni tekst i109/07., dalje: Zakon) Op.insko izborno povjerenstvo Op.ine Ferianci u sastavu Emica Hvizdak, zamjenikpredsjednika, te Valentina Beni. - Kapraljevi. i Zlatica Riger, lanovi, odluuju.i o prijedlogu kojeg je podniopredlagatelj HRVATSKA SOCIJALNO LIBERALNA STRANKA - HSLS za izbor lanica/lanova Op.inskogvije.a Op.ine Ferianci, 28. travnja 2009. godine donijelo jeR J E Š E N J EUtvr?uje se pravovaljanom i objavljuje kandidacijska lista za izbor lanica/lanova Op.inskog vije.aOp.ine FerianciNAZIV LISTE:Nositelj liste:HRVATSKA SOCIJALNO LIBERALNA STRANKA - HSLSKURO DADOBroj važee osobneRedni IME I PREZIME Nacionalnost Adresa prijavljenog iskaznice i mjestobroj prebivališta njezina izdavanja1. KURO DADO Hrvat Ferianci, Dore Pejaevi. 74 101213652, Našice2. IVANKA JURJEVI< Hrvatica Ferianci, Mirogojska 1 101496917, Našice3. ZORAN KLJAJI< Hrvat Vujak Fer., Kur?enovaka 169 103040599, Našice4. TOMISLAV DERNER Hrvat Ferianci, Kolodvorska 62 15185869, Našice5. ZDENKO GAVLIK Hrvat Ferianci, Kolodvorska 100 102936897, Našice6. SNJEŽANA IIKVAR Hrvatica Vujak Fer., Kur?enovaka 52 103178231, Našice7. IVICA DERNER Hrvat Ferianci, Kolodvoeska 5 102968958, Našice8. IVO KLJAJI< Hrvat Vujak Fer., Kur?enovaka 93 103025197, Našice9. ARIJANA SILAKI Hrvatica Ferianci, Kolodvorska 5 100245835, NašiceUputa o pravnom lijeku:Prigovor protiv ovog rješenja mogu podnijeti politike stranke, kandidati, najmanje 100 biraa ili 5%biraa op.ine u kojoj se izbori provode (lanak 56. stavak 1. Zakona).Prigovor zbog nepravilnosti u postupku kandidiranja podnosi se Županijskom izbornom povjerenstvuOsjeko-baranjske županije u roku od 48 sati raunaju.i od isteka dana kada je izvršena radnja na koju je stavljenprigovor (lanak 57. stavak 1. i 58. stavak 1. Zakona).IlanoviOp.inskog izbornog povjerenstvaOp.ine FerianciValentina Beni. – Kapraljevi., v.r.Zlatica Riger, v.r.Zamjenik predsjednikaOp.inskog izbornog povjerenstvaOp.ine FerianciEmica Hvizdak, v.r.


REPUBLIKA HRVATSKAOPINSKO IZBORNO POVJERENSTVOOPINE FERIANCIUrbroj: 07-02/2009U Feriancima, 28. travnja 2009. godine.Na temelju lanka 33. stavka 1. podstavka 6. u vezi s lankom 20. Zakona o izboru lanova predstavnikihtijela jedinica lokalne i podrune (regionalne) samouprave ("Narodne novine" broj 44/05. – proiš.eni tekst i109/07., dalje: Zakon) Op.insko izborno povjerenstvo Op.ine Ferianci u sastavu Emica Hvizdak, zamjenikpredsjednika, te Valentina Beni. - Kapraljevi. i Zlatica Riger, lanovi, odluuju.i o prijedlogu kojeg je podniopredlagatelj SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE - SDP za izbor lanica/lanova Op.inskog vije.aOp.ine Ferianci, 28. travnja 2009. godine donijelo jeR J E Š E N J EUtvr?uje se pravovaljanom i objavljuje kandidacijska lista za izbor lanica/lanova Op.inskog vije.aOp.ine FerianciNAZIV LISTE:Nositelj liste:SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE - SDPZORKO BAJI


REPUBLIKA HRVATSKAOPINSKO IZBORNO POVJERENSTVOOPINE FERIANCIUrbroj: 09/2009U Feriancima, 28. travnja 2009.Na temelju lanka 33. stavka 1. podstavka 6. u vezi s lancima 20. i 21. Zakona o izboru lanovapredstavnikih tijela jedinica lokalne i podrune (regionalne) samouprave ("Narodne novine" broj 44/05. –proiš.eni tekst i 109/07., dalje: Zakon) Op.insko izborno povjerenstvo Op.ine Ferianci, sastavilo je iobjavljujeZBIRNU LISTU KANDIDACIJSKIH LISTA ZA IZBOR LANICA/LANOVAOPINSKOG VIJEA OPINE FERIANCI1. HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA - HDZIVICA TOMI< – nositelj liste2. HRVATSKA SOCIJALNO LIBERALNA STRANKA - HSLSKURO DADO – nositelj liste3. HRVATSKA STRANKA PRAVA - HSPDENIS JURIŠI< – nositelj liste4. HRVATSKI DEMOKRATSKI SAVEZ SLAVONIJE I BARANJE – HDSSBHRVATSKA NARODNA STRANKA – LIBERALNI DEMOKRATI – HNSHRVATSKA STRANKA UMIROVLJENIKA – HSU - KOALICIJA STRANAKAANTUN GLAVAŠ - nositelj liste5. NEZAVISNA OPINSKA LISTAANTUN KAPRALJEVI< – nositelj liste6. NEZAVISNA OPINSKA LISTAIVAN MARUNICA, bacc.oec. – nositelj liste7. SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE - SDPZORKO BAJI< – nositelj listeIlanoviOp.inskog izbornog povjerenstvaOp.ine FerianciValentina Beni. – Kapraljevi., v.r.Zlatica Riger, v.r.Zamjenik predsjednikaOp.inskog izbornog povjerenstvaOp.ine FerianciEmica Hvizdak, v.r.

More magazines by this user
Similar magazines