Období 2004 - 2006 Podpora cestovního ruchu v SROP

nuts2severozapad.cz

Období 2004 - 2006 Podpora cestovního ruchu v SROP

Období 2007 - 2013Dopady realizovaných projektůNázev indikátoru/měrná jednotka Závazek – 3.9.2010 Dosažená hodnota – 3.9.2010 Cílová hodnota – 2015Délka nově vybudovaných nebo rekonstruovanýchcyklostezek/tras /kmPočet zrekonstruovaných památkových objektů/početPočet nově vybudovaných nebozrekonstruovaných lůžek celkem/ početPočet nových a zrekonstruovaných sportovněrekreačních zařízení celkem / početPočet vytvořených propagačních nebomarketingových produktů pro cestovní ruch /početPočet nově vytvořených pracovních míst v rámciprojektů na rozvoj cestovního ruchu/počet601,4 203,0 482,0127,0 52,0 105,08 561,0 4 004,0 2 200,061,5 35,0 90,01 733,0 858,5 118,01 209,1 320,1 387,0Zdroj: MSC2007, 3.9.201010


Období 2007 - 2013Přetrvávající problémy versuszlepšení v oblasti cestovního ruchu• Malý zájem o neinvestiční aktivity v oblasti cestovního ruchu (dopady:realokace finančních prostředků).• Některé kraje nemají významnou potřebu řešit problematikucestovního ruchu.• Nedostatečná koordinace národních projektů (podpořených z IOP) aprojektů kraje.Zlepšení:• Rozšíření integrovaného přístupu (integrované plány rozvoje území:aplikuje - ROP SM, připravuje - ROP MSK a ROP JZ).• Dostupnost úvěrů na cestovní ruch (OP Podnikání a inovace).• Zjednodušený a průběžný systém proplácení prostředků příjemcům.• Koordinace IOP a ROP v oblasti kulturního dědictví.11


Podpora cestovního ruchu v IOPOblast podpory 4.1Podporované aktivity:- Zavedení národního informačního arezervačního systému.- Zavádění a podpora národních amezinárodních standardů ve službáchcestovního ruchu.- Podpora marketingu, prezentace apropagace na národní úrovni.Oprávnění příjemci:Organizační složky státu a jimizřízené příspěvkové organizace,NNO a zájmová sdružení právnickýchosob.Oblast podpory 5.1Podporované aktivity:- Vytváření a zefektivňování národníchmetodických center.- Obnova a využití kulturního dědictví.- Zdokonalení infrastruktury promoderní kulturní služby.Oprávnění příjemci:12Organizační složky státu a jimizřizované příspěvkové organizace,obce a jimi zřizované organizace,svazky obcí, NNO a zájmovásdružení právnických osob.Bližší informace na: www.strukturalni-fondy.cz


Děkuji za pozornostIng. Šárka FojtíkováNárodní orgán pro koordinaciStaroměstské nám. 6, 110 15 Praha 1E-mail: nok@mmr.czwww.strukturalni-fondy.cz13

More magazines by this user
Similar magazines