Speciální pedagogika

userweb.pedf.cuni.cz

Speciální pedagogika

Studijní program: Speciální PedagogikaKombinované bakaláské studium - 2007/08Studijní obor: Speciální pedagogikaUniverzitní základPOVINNÝ MODULKód Název Uitelé Ukon. Rozsah Kred. Sem.K0218003 eský jazyk-univerzitní základ Z,Zk 0 1KUZ05014K0218004KUZ19021KUZ19022eské djiny v kontextusvtovýchSvtový jazyk (A, F, N -základní)Úvod do informa. a komunik.technol.Zpracování a prezentace dat napoítaiDr.Parkán Z,Zk 2 1Dr.trynclová Z,Zk 2 2Ing.Novák Z,Zk 3 2Ing.Novák Z,Zk 3 2POVINN VOLITELNÝ MODULModul Jazyková výchovaKód Název Uitelé Ukon. Rozsah Kred. Sem.KUZ18043 Romistika Doc.otolová Z,Zk 2 2 3.Modul "Biologie a environmentální výchova"Kód Název Uitelé Ukon. Rozsah Kred. Sem.KBEV Biologie lovka Mgr.Ehler Z,Zk 2 21.,2.KBEVZáklady ekolologie aproblematikyivotního prostediMgr.Janaíková Z,Zk 2 2Pedagogicko psychologická pípravaPOVINNÝ MODULKód Název Uitelé Ukon. Rozsah Kred. Sem.K0218001 Úvod do pedagogiky Zk 2 2 3.,4.K0218003 Základy psychologie Mgr.Broová Zk 3 3 1.K0218007 Vývojová psychologie Mgr.Broová Zk 2 2 3.K0218009 Variabilita a patologie dts.vývoje * Z,Zk 4 2 4.,5.Kapitoly z ped.a sociální5.K0218008 * Z 2 1psychologieK0218010 Specifické poruchy uení Dr.Strnadová Z 2 1 5.1.1.1.,2.1.,2.1.


Speciální pedagogikaPOVINNÝ MODULBlok oborovýKód Název Uitelé Ukon. Rozsah Kred. Sem.K0218099 Propedeutika spec. pedagogiky Dr.Muáková Z,Zk 8 2 1.K0218411 Základy zdravotních nauk I. Doc.MUDr.Mrzena Z 6 2 1.K0218111 SpPg znevýh. lov. s MP I. Doc.ika Z 12 6 1.K0218112 SpPg znevýh. lov. s TP I. Dr.Hájková Z 12 6 1.K0218140 Sociální patologie Doc.Havlík Zk 8 2 2.K0218250 Psychologie handicapu Mgr.Broová Z,Zk 8 2 1.K0218421 Základy zdravotních nauk II. Doc.MUDr.Mrzena Zk 6 2 2.K0218113 SpPg znevýh. lov. se SP I. Dr.Hádková Z 12 6 2.K0218114 SpPg znevýh. lov. s P I. Dr.Housarová Z 12 6 2.K0218116 SpPg znevýh. lov. se ZP I. Doc.Kvtoová Z 12 6 2.K0218115 SpPg znevýh. lov. s KP I. Dr.umníková Z 12 6 3.K0218117 SpPg znevýh. lov. s PCH I. Dr.Strnadová Z 12 6 3.K0218220 Právní ochrana znevýhodnných Dr.Huta Zk 6 1 3.K0218240 Etika v pomáhajících profesích Mgr.R.Kvtoová Z 6 3 3.Metodologie prakticky orientov.4.K0218270 * Z 4 2výzkumuK0218211 SpPg znevýh. lov. s MP II. Doc.ika Zk 12 6 4.K0218212 SpPg znevýh. lov. sTPII. Dr.Hájková Zk 12 6 4.K0218215 SpPg znevýh. lov. s KP II. Dr.umníková Zk 12 6 4.K0218218 SpPg znevýh. lov. se SPU Dr.Strnadová Z,Zk 8 2 4.K0218213 SpPg znevýh. lov. se SP II. Dr.Hádková Zk 12 6 5.K0218214 SpPg znevýh. lov. s P II. Dr.Housarová Zk 12 6 5.K0218216 SpPg znevýh. lov. se ZP II. Doc.Kvtoová Zk 12 6 5.K0218280 Rozvoj poátení gramotnosti Doc.Wildová Z 8 4 5.SpPg podpora os. s poruchou autist.5.K0218219 Dr.Strnadová Z 4 2spektraK0218217 SpPg znevýh. lov. s PCH II. Dr.Strnadová Zk 12 6 5.Podpora samostatnosti a6.K0218260 Doc.ika Zk 8 2nezávislostiTvorba individuáln vzdlávacích6.K0218290 Dr.Zemková Z 8 2plánK0218299 Sociální pedagogika * 12 2Blok praxíKód Název Uitelé Ukon. Rozsah Kred. Sem.K0218901 Oborová praxe I. Doc.Kvtoová Z 20 2 1.Program ízené reflexe spec. pedagoga1.K0218911 Doc.Kvtoová Z 2 2I.


K0218902 Oborová praxe II. * Z 20 2 3.K0218912K0218911Program ízené reflexe spec.* Z 6 2pedagoga II.K0218903 Oborová praxe III. * Z 20 2K0218913Program ízené reflexe spec. pedagogaIII.* Z 6 23.5.5.POVINN VOLITELNÝ MODULBlok Terapie ve speciální pedagogice I.Kód Název Uitelé Ukon. Rozsah Kred. Sem.K0218311 Arteterapie l. * Z 8 3 2.K0218312 Muzikoterapie l. * Z 8 3 2.K0218313 Ergoterapie l. * Z 8 3 2.Blok Terapie ve speciální pedagogice II.Kód Název Uitelé Ukon. Rozsah Kred. Sem.K0218321 Arteterapie II. * Z,Zk 8 3 3.K0218322 Muzikoterapie II. * Z,Zk 8 3 3.K0218323 Ergoterapie II. * Z,Zk 8 3 3.Blok ManagementKód Název Uitelé Ukon. Rozsah Kred. Sem.K0218401 Základy sociálního managmentu * Z 4 2 4.K0218402 Základy kolského managmentu * Z 4 2 4.Blok Komunikaní systémy v SpPgKód Název Uitelé Ukon. Rozsah Kred. Sem.Alternativní a augmentativní6.K0218511 Mgr.arounová Z 16 4komunikaceK0218512 Základy znakového jazyka Mgr.Kotvová Z 16 4 6.K0218513 Romský jazyk Mgr.Pletichová Z 16 4 6.


Poznámka: Z kadého bloku povinn volitelného modulu volí student vdy jeden kurz (terapiivdy stejnou).* bude upesnno

More magazines by this user
Similar magazines