download - Ekonomická fakulta - TUKE

ekf.tuke.sk

download - Ekonomická fakulta - TUKE

Výzva LLP ERASMUS• V rámci programu LLP Erasmus Ekonomická fakulta ponúka študijné pobyty v zahraničí na akademický rok 2013/2014.• Na výmeny sa poskytuje štipendium, ktoré pokrýva nevyhnutné náklady na cestovné, ubytovanie a stravu. Ďalšie podrobné informácie získajúštudenti po uskutočnení výberu. Pri výbere univerzity môžu pomôcť informácie a skúsenosti bývalých účastníkov Erasmus mobilít na:• Všetky ostatné dôležité informácie nájdete na: http://web.tuke.sk/erasmus/Žiadosť záujemcov musí obsahovať: vyplnenú elektronickú prihlášku s priloženými dvoma fotografiami: http://web.tuke.sk/erasmus/sk/index_student_studium.htm výpis doteraz absolvovaných predmetov s váženým priemerom vytlačený z MAIS - potvrdený študijným oddelením, potvrdenia (certifikáty) o jazykových a odborných znalostiach, doterajšom štúdiu v zahraničí, a pod. motivačný list v príslušnom jazyku, doklady o vedeckých alebo akademických oceneniach, ak sú, zoznam príloh, dostupné na: http://www.tuke.sk/tuke/pre-studentov/stipendia-a-pozicky/prilohy/Zoznam-priloh-k-prihlaske.docx/view‣ Žiadosť doručte najneskôr do 04.04.2013 na študijné oddelenie EKF v obálke s označením: Erasmus, s Vašim menom a priezviskom.Nekompletné žiadosti budú vyradené.Kritériá komisie pre výber študentov:• študijné výsledky,• jazyková znalosť vyučovacieho jazyka alebo jazyka krajiny hostiteľskej univerzity,• motivačný list,• prípadná angažovanosť študenta v rámci fakulty resp. univerzity, vedecké alebo akademické ocenenia, účasť v anglofónnom programe na EKF(zdôrazniť v motivačnom liste).Možnosti pre študentov Ekonomickej fakulty:Č. Univerzita Jazyk KapacitaPočetštudentov1. Universidad de Castilla-La Mancha, Cuidad Real, Španielsko angličtina/španielčina 4 mesiace 52. Universidad de Valencia, Španielsko angličtina/španielčina 4 mesiace 23. Vaasan Yliopisto, Vaasa, Fínsko angličtina 4 mesiace 24. Université de Nice Sophia Antipolis, Francúzsko francúzština 4 mesiace 75. Université de Strasbourg, Francúzsko francúzština 4 mesiace 26. Université de Versailles Saint Quentin en Yvelines, Francúzsko francúzština 4 mesiace 27. Ecole de Management de Normandie, Francúzsko NOVÉ! francúzština/angličtina 4 mesiace 4


8. University of Teesside, Middlesbrough, Veľká Británia angličtina 10 mesiacov 29. Bergische Universität GH Wuppertal, Nemecko nemčina 4 mesiace 1010. Fachhochschule Frankfurt am Main, Nemecko nemčina 4 mesiace 211. Hochschule für Telekommunikation, Leipzig, Nemecko NOVÉ! nemčina 4 mesiace 1*12. Universita degli Studi di Milano- Bicocca, Taliansko angličtina/taliančina 4 mesiace 213. Selcuk Universitesi, Konya, Turecko angličtina 4 mesiace 214. Afyon Kocatepe Üniversitesi, Turecko angličtina 4 mesiace 215. Karabük Universitesi, Turecko angličtina 4 mesiace 216. Yildirim Beyazit Üniversitesi, Ankara, Turecko NOVÉ! angličtina 4 mesiace 217. Usak Üniversitesi, Turecko NOVÉ! angličtina 4 mesiace 218. Karol Adamiecki University of Economics, Katowice, Poľsko angličtina 4 mesiace 2**19. Uniwersytet Rzeszowski, Poľsko angličtina 4 mesiace 220. Akademia Polonijna, Czestochowa, Poľsko angličtina 4 mesiace 221. Universitatea Babes Bolyai din Cluj Napolca, Rumunsko angličtina 4 mesiace 522. Universitatea din Oradea, Rumunsko angličtina 4 mesiace 223. Universitatea Petru Maior din Targu Mures, Rumunsko angličtina 4 mesiace 224. Universitate Nord din Baia Mare, Rumunsko angličtina 4 mesiace 225. Budapest Business School, Maďarsko angličtina 4 mesiace 426. Miskolci Egyetem, Maďarsko angličtina/maďarčina 4 mesiace 227. Karl Franzens Universität Graz, Rakúsko nemčina/angličtina 4 mesiace 428. Instituto Superior de Gestao, Lisboa, Portugalsko angličtina/portugalčina 4 mesiace 329. Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologias, Lisboa, PT angličtina/portugalčina 4 mesiace 230. University of Maribor, Slovinsko angličtina 4 mesiace 231. Univerzita Pardubice, Ekonomicko-správní fakulta, Česká republika čeština/angličtina 4 mesiace 2* len pre druhý a tretí stupeň a najmä pre študentov odboru Verejná správa a regionálny rozvoj** len pre druhý stupeňIng. Marianna Siničáková, PhD.fakultná koordinátorka programu Erasmus

More magazines by this user
Similar magazines