Views
3 years ago

Červen 2009 - Richard Falbr

Červen 2009 - Richard Falbr

1. Úvodní

1. Úvodní slovoRichard Falbr, poslanec EPSkupina sociálních demokratů v EPVýbor pro zaměstnanost a sociální věciVýbor pro regionální rozvojVážení čtenáři,cílem informačního zpravodaje, jehož páté letošní vydánímáte právě k dispozici, je usnadnit Vám orientaciv problematice dotačních a podpůrných programů.Tento materiál přehledně upozorňuje na vyhlašovanédotační programy a zajímavé akce pro podnikatele,vzdělávací instituce, města, obce a nevládní neziskovéorganizace. Má napomoci k tomu, abyste v rámciaktuálně vyhlašovaných programů získali finančníprostředky k uskutečnění Vašich záměrů, projektů a jinýchrozvojových akcí. Další vydávaná čísla rádi přizpůsobímeVašim přáním a připomínkám. Obracejte se s nimi namou kancelář sekretariat@ falbr.cz. Současně námmůžete posílat informace o zajímavých připravovanýchakcích, které rádi v příštích číslech otiskneme.Jak jistě sami poznáte, nechceme Vás zahltit přemírouúdajů, chceme, aby zpravodaj byl přehledný a srozumitelný,proto i v textu odkazujeme na další informační zdroje.V následujícím bodě Vás budu pravidelně seznamovats děním ve Výboru Evropského parlamentu proregionální rozvoj, jehož jsem členem a s dalšímiinformacemi z oblasti dotační politiky Evropské unie.Přeji Vám mnoho úspěšných projektůRichard Falbrposlanec Evropského parlamentuPro kancelář poslance Evropského parlamentu Richarda Falbrazpracovala společnost Asistenční centrum, a. s., Most

2. PoděkováníVážení čtenáři,děkuji vám za pozornost, kterou pravidelně věnujete tomutoměsíčníku, za vaše ohlasy a především za snahu získatEvropské dotace, které si cením, protože vím, jak je procesžádostí i čerpání dotací složitý.Přeji vám mnoho štěstí a úspěchu a budu-li zvolen,těším se na spolupráci v příštím období.VášRichard FalbrPro kancelář poslance Evropského parlamentu Richarda Falbrazpracovala společnost Asistenční centrum, a. s., Most

Červen 2009 - Richard Falbr
Červen 2006 - Richard Falbr
Červen 2012 - Richard Falbr
Červen 2012 - Richard Falbr
Červen 2006 - Richard Falbr
Červen 2013 - Richard Falbr
Červen 2010 - Richard Falbr
Červenec, srpen 2009 - Richard Falbr
Červenec, srpen 2009 - Richard Falbr
Duben 2009 - Richard Falbr
Listopad 2009 - Richard Falbr
Listopad 2009 - Richard Falbr
Duben 2009 - Richard Falbr
Květen 2009 - Richard Falbr
Květen 2009 - Richard Falbr
Březen 2009 - Richard Falbr
Česká republika - Richard Falbr
Česká republika - Richard Falbr
Březen 2009 - Richard Falbr
Leden, únor 2009 - Richard Falbr
Leden, únor 2009 - Richard Falbr
Česká republika - Richard Falbr
Česká republika - Richard Falbr
Česká republika - Richard Falbr
Česká republika - Richard Falbr
Česká republika - Richard Falbr
Česká republika - Richard Falbr
Česká republika - Richard Falbr
Prosinec 2009 / Leden 2010 - Richard Falbr
Česká republika - Richard Falbr