Views
3 years ago

Červen 2009 - Richard Falbr

Červen 2009 - Richard Falbr

3. Obsah1. Úvodní

3. Obsah1. Úvodní slovo 22. Poděkování 33. Obsah 44. Strukturální fondy pro nové období 2007-2013 54.1. Úvod do problematiky SF EU 54.2 Rozdělení operačních programů pro nové období 54.3. Tematické operační programy | základní charakteristika 64.4. Regionální operační programy 74.5. Operační programy | Praha 74.6. Evropská územní spolupráce 85. Dotační programy pro rozvoj podnikání 95.1. Dotační programy a příležitosti 96. Dotační programy pro rozvoj lidských zdrojů 256.1. Stručný přehled programů pro nové období 2007-20 56.2. Dotační programy a příležitosti | Česká republika 7. Dotační programy pro rozvoj měst, obcí 39a nestátních neziskových organizací7.1. Stručný přehled programů pro nové období 2007-20 97.2. Dotační programy a příležitosti | celostátní 9Pro kancelář poslance Evropského parlamentu Richarda Falbrazpracovala společnost Asistenční centrum, a. s., Most

Červen 2009 - Richard Falbr
Červen 2006 - Richard Falbr
Červen 2012 - Richard Falbr
Červen 2012 - Richard Falbr
Červen 2006 - Richard Falbr
Červen 2013 - Richard Falbr
Červen 2010 - Richard Falbr
Červenec, srpen 2009 - Richard Falbr
Duben 2009 - Richard Falbr
Listopad 2009 - Richard Falbr
Červenec, srpen 2009 - Richard Falbr
Květen 2009 - Richard Falbr
Květen 2009 - Richard Falbr
Březen 2009 - Richard Falbr
Duben 2009 - Richard Falbr
Listopad 2009 - Richard Falbr
Česká republika - Richard Falbr
Česká republika - Richard Falbr
Březen 2009 - Richard Falbr
Prosinec 2009 / Leden 2010 - Richard Falbr
Leden, únor 2009 - Richard Falbr
Leden, únor 2009 - Richard Falbr
Česká republika - Richard Falbr
Česká republika - Richard Falbr
Česká republika - Richard Falbr
Česká republika - Richard Falbr
Česká republika - Richard Falbr
Česká republika - Richard Falbr
Česká republika - Richard Falbr
Česká republika - Richard Falbr