“OSMIĆ” - Superinfo

superinfo.ba

“OSMIĆ” - Superinfo

Zenica, Kakanj, Busovača, Žepče, Vitez ...Ovim brojem Superinfo je dostigao cifru od1.000.000odštampanih besplatnih primjeraka novinatel. 061 788 088, 063 992 1001.BH. BESPLATNE NOVINESubota, 18. oktobar 2008 / broj 48www.superinfo.baZLATARA“OSMIĆ”MARŠALA TITA 48 iShopping centar Džananović032 244 736-20%NA D&G SATOVEVremenska prognozaza zeničku regijuSubota, 18. oktobarNedjelja, 19. oktobar Ponedjeljak, 20. oktobar Utorak, 21. oktobarkiša kiša sunce -oblaci sunce -oblacijutarnja 5 0 Cdnevna do 18 0 Cjutarnja 7 0 Cdnevna do 19 0 Cjutarnja 4 0 Cdnevna do 19 0 Cjutarnja 4 0 Cdnevna do 20 0 C


Subota, 18. oktobar 2008.Produžen mandatAktuelni direktor JP Služba za zapošljavanjeZDK Nihad Pašalić obavljat će tudužnost i u narednom četvorogodišnjemmandatu. Pašalić je bio jedini kandidat nanedavno provedenom konkursu za izborprvog čovjeka Službe za zapošljavanjeZDK, a sa njegovim izborom saglasila sei Vlada Zeničko-dobojskog kantona.Ugovor vrijedan 11 milionaZenička firma Metalno injemačka DIA potpisalisu poslovni ugovor vrijedan11 miliona KM.Ugovor su parafirali generalnidirektor Dioničkogdruštva za proizvodnju,montažu i promet čeličnihkonstrukcija i opreme Metalno d.d.Zenica Semiz Šišić i tehnički direktorIrancipreduzeća DiA iz ŠtutgartaWerner Schmidt. Radi seo isporuci čeličnih konstrukcijai dijelova za kotlovekoji će se koristitiu termoelektrani koja segradi u njemačkom graduNeurathu. Vrijednost posla kojitreba biti realizovan do kraja 2009.godine iznosi 11 miliona KM.Iranski privrednici uspješno suse predstavili ove godine na sajmuZEPS. Za delegaciju iranske pokrajineMarkazi, na čelu sa guvernerom AliAkbarom Šebani Fard Jahromijem, usjedištu ZDK priređen je prijem. Ciljposjete našoj zemlji je jačanje ekonomske,privredne i svake druge saradnjeizmeđu ove pokrajine i ZDK.Markazi pokrajina izrazito je razvijenaindustrijska provincija, sa višeod 18 različitih industrijskih zonai godišnjim prihodom po glavi stanovnikaod oko 60.000 eura, istakaoje guverner iranske Ali Akbar ŠebaniFard Jahromi, izrazivši spremnost zasaradnju sa našim privrednicima,Gosti iz Irana posjetili su preduzećaPrevent i IGM u Visokom, te Termoelektranuu Kaknju.KAĆUNI- OPĆA LABORATORIJA,- INTERNA MEDICINA,- NEUROPSIHIJATRIJA,- PEDIJATRIJA, HERBASHOPRADNO VRIJEME:PON. - PET. 08.00 - 18.00SUB. 08.00 - 16.00uvjerite se da stomatologijamože biti i bezbolna !STOMATOLOGIJA:- savremenastomatološka služba- besplatni pregledi isavjeti,- RTG,RVG dijagnostika,- met.keramičke krunice,- bezmetalna keramika,- inley,onley,owerley,- polucirkularni,cirkularnimostovi,- komplikovani ikombinirani radovi,- atachmen-zglobneproteze,- proteze saakrilat,keramičkim ilikompozit postavomzuba,- implantati,- skelet proteze,- sve vrste komplikovanihvađenja,- dječija stomatologija,- ortodoncija.- OPĆA PRAKSA,- GINEKOLOGIJA,- ULTRAZVUČNA- DIJAGNOSTIKA,Za pacijente iz inozemstva, ili iz udaljenih mjesta, udogovoru sa našim stomatologom, tokom dugotrajnihradova obezbjeđujemo smještaj na bazi polupansiona.mail: nusrulah.omeragic@yahoo.com5Tel.: 387 30 543 615387 30 543 617Fax: 387 30 543 611


6 Subota, 18. oktobar 2008.Pola vijeka Đačkog domaZenički Đački domu martu naredne godineobilježava polavijeka postojanja. Ovaustanova pomogla jemnogim generacijamamladih ljudi - domaca, utoku školovanja. Premariječima vršioca dužnostidirektora Đačkog doma, Harisa Berbića,trenutno je u Domu smješteno 86-tero djece iz Goraždanskog, Hercegbosanskog,Srednjobosanskog, teZeničko-dobojskog kantona. Radi seo dvije populacije djece, učenicimakoji pohađaju redovne škole u Zenicii djeci sa lakom mentalnom retardacijom,njih 43-oje smještenih tu zbogblizine Specijalne škole. “Problemanema. Djeca sarađuju saodgajateljima koji su tuda im pruže upute, rades njima, da im pomognu.Roditelji su zadovoljnionim što se pruža djeci.Četiri odgajatelja radi sanjima. Prosjek je po 22učenika u grupi. Svaki odgajateljima svoju grupu i vodi računao djeci, obilazi škole, sarađuje sa razrednicima,predmetnim nastavnicimai roditeljima, ali u suštini rade sa svimučenicima”, kaže Haris Berbić. Općiuspjeh učenika domaca na kraju školske2007/2008. godine bio je veomadobar, što je rezultat kontinuiranograda i ogromnih napora svih učenika iodgajatelja.Činjenica da je eksplozivna naprava bila postavljena na javnom mjestu, sciljem da ubije bilo koga, ne birajući žrtvu, jako boli.Nažalost, rezultat uvog užasnogčina je teško ranjavanje jednog i smrtno stradavanje našeg drugog kolege,što je za FIS nenadoknadiv gubitak. Crna statistika pokazuje da su posljednjihgodina u našoj zemlji ubistva i samoubistva učestala i gotovo svakodnevna pojava,što jasno ukazuje na to da nešto nije u redu. Mišljenja smo da razloge trebapotražiti u teškom ekonomskom stanju u državi, socijalnom nezadovoljstvu iposlijeratnom sindromu. Apeliramo na sve strukture, od općinskih do državnih,da udruženim snagama rade na stvaranju ambijenta za otvaranje što više novihradnih mjesta, što će sigurno rezultirati boljim standardom u našoj državi ikvalitetnijim životom njenih građana. Svakako da svoj doprinos u tome trebajudati i bh. privrednici a moramo istaknuti da upravo to i jeste jedan od bitnijihciljeva naše poslovne politike. FIS trenutno upošljava preko 2500 radnika raznihprofila, a kroz ovu godinu provodimo i program upošljavanja osoba s invaliditetom.Ovaj projekat realiziramo u suradnji s Federalnim ministarstvom za radi socijalnu politiku koje je dalo doprinos u nabavci potrebnih postrojenja a mismo izgradili radni prostor, tako da uskoro pri proizvodnji namještaja sa radomtreba početi prva grupa od šest invalidnih osoba.FIS d.o.oPero Gudelj, generalni direktorNakon otvorenog muzeja kakanjskuurbanu sliku sada krasi i gradskidisplej koji je postavljen u centrugrada. Troškovi nabavke i ugradnjegradskog displeja finansirani su izopćinskog Programa uroška sredstavakomunalne naknade. “Na osnovuzahtjeva građana, na temelju odlukeOpćinskog vijeća Kakanj, tragano jeza modalitom koji će javnosti prezentovatiko su zagađivači okoline uKaknju. Gradski displej je postavljenkako bi se prezentovao tačan stepenzagađenja okoline i kako bi se pratiloda li se poštuju zakoni iz domene čovjekoveokoline. Podatke koje ćemoDisplayprezentovati prikupljat će naša mobilnastanica. Osim ovih informacija pomoćudispleja ćemo prezentovati i svedruge informacije koje su interesantnegrađanima, aktivnosti kakanjskihudruženja, aktuelne vijesti, te promovisatiprirodne i kulturno-historijskevrijednosti Kaknja...”, kazao je općinskinačelnik Mensur Jašarspahić.


Subota, 18. oktobar 2008.Bolji dani za KlopčeNaselje Klopče koje je udaljenotek nešto više od kilometra od gradaZenice, jedno je od rijetkih prigradskihnaselja koje nema ni javnurasvjetu, niti je uključeno u gradskivodovod. Ipak, taj problem bi uskorotrebao biti riješen. „Dosta toga je urađenou posljednjih dvije-tri godinezahvaljujući razumijevanju Općine.Riješili smo problem ambulante kojaje otvorena ove godine, radimo rekonstrukcijudruštvenog doma, imamoprojekat igrališta, kao i obećanjada bi mogli iduće godine krenuti nadovođenje rasvjete. Namjera nam jeuraditi proširenje glavnog puta zaKlopče. Pola naselja je već dobilo kablovskuteleviziju, još treba polovicuriješiti“, objašnjava Mirnes Duvnjak,mještanin Klopča. Do prošle godinestanovnici Klopča su imali velikih problemaoko vode, a sada je zahvaljujućiizgradnji dva bazena i vlastitog minivodovoda stanje bolje. Postoji najavada se naredne godine naselje uključi iu gradski vodovod.Novi projekti KB Zenica“Prevencija i ranootkrivanje karcinomadojke” i “Ranootkrivanje karcinomagrlića materice”,nazivi su projekatakoji se počinju provoditiu Kantonalnojbolnici Zenica.U okviru prvog projekta koji je podingerencijom Zavoda zdravstvenogosiguranja i reosiguranja FederacijeBiH odobrena su sredstva u iznosuod milion maraka za cijelu Federacijui to za 24.000 ispitanica dobi između40-65 godina, od čega je predviđenoza Zeničko-dobojski kanton 4.141žena koje će obaviti besplatni mamografskipregled u zeničkoj bolnici,kojim se u ranoj fazi otkriva rak dojke.Vrijednost Projekta ranog otkrivanjakarcinoma grlića materice je 530.000eura za dvije godine njegove provedbena prostoru ZDK. Projekat zajed-7nički finansiraju federalni i kantonalniZavodi zdravstvenog osiguranja,Vlada ZDK i italijanski partner RegijaPiemonte. Projektom će biti obuhvaćenesve žene životne dobi od 25 do64 godine. Zvanični početak projektaplanira se za januar naredne godine,tako što će prvih šest mjeseci realizacijabiti samo na području općineZenica, zbog lakše kontrole načinapraktične primjene svih komponentiProjekta (slanja obavijesti-poziva,uzimanje briseva, očitavanja, unošenjasvih predviđenih podataka upripremni program).


8 Subota, 18. oktobar 2008.Superinfo d.o.o. Zenica raspisujeKONKURSZa upražnjeno radno mjestoKomercijalista - predstavnik na terenu - 1 izvršilac* FLASH INFO * FLASH INFO * FLASH INFO * FLASH INFO *FLASH INFO *KoncesijaPreduzeću AZ-EN Petrol iz Tešnja dodijeljena je koncesija za crpljenje prirodnemineralne vode sa izvorišta Zmajeva vrela na sjeveru Zenice, na granici saopćinom Teslić. AZ-EN Petrol je od Vlade u Zenici krajem prošle godine zatražiokoncesiju, ali je resorno ministarstvo odlučilo da budućeg koncesionara izabereputem tendera.RadoviPolovina oktobra u kakanjskoj MZ Brnj je u znaku radova na sanaciji puta.Asfaltiranje u zaseoku Mašići završeno je 15.ovog mjeseca, u toku je asfaltiranjeu zaseoku Gaj. Intenzivno se radi i na izgradnji puta za Groce. Asfaltiranje puta uMramoru je završeno, preostalo je još postavljanje bankina.InspekcijeKantonalna uprava za inspekcijske poslove ZDK, u cilju preventivnog djelovanja,odlučila je da uvede rad i u drugoj smjeni, te u dane vikenda. Tačnije, ovo seodnosi na kantonalne tržišne inspektore, zatim na kantonalnu inspekciju za oblastrada i radnih odnosa te na kantonalne turističko-ugostiteljske inspektore.StanicaOpćinski načelnik Mensur Jašarspahić uputio je JP Željeznice FBiH Zahtjev zaizgradnju potrebnih elemenata željezničke stanice: “Općina Kakanj u svojim redovnimkontrolama stanja saobraćaja ponovo je konstatovala nedostatke vezaneza prilaz putnika željezničkoj stanici Kakanj, kao i prijelaz stanovništva naseljenihmjesta koje je željeznička pruga fizički odvojila od gradskog jezgra.“GolbalPovodom 15. oktobra - Dana Bijelog štapa, u organizaciji Saveza udruženjaslijepih građana ZDK u Zenici će se ovog vikenda održati Međunarodni turnir ugolbalu za slijepa i slabovidna lica. Turnir će se igrati u sportskoj dvorani srednjeMješovite trgovinsko-ugostiteljsko-poljoprivredne škole.Opis radnog mjestaPrezentacija i promocija firme i ugovaranje prodaje oglasnog prostoraunutar magazina „Superinfo“. Posao se obavlja većim dijelom na terenu, uzobavezno planiranje.Uslovi:- Minimalno SSS- Poznavanje rada na računaru- Položen vozački ispitPoželjne karakteristike:- Dinamičnost- Proaktivnost- Samoinicijativnost- Komunikativnost- Pregovaračke sposobnosti- Organizacijske sposobnostiBiografiju sa fotografijom i prijavom dostaviti lično ili na adresu:Superinfo d.o.o. Štrosmajerova 11, 72000 Zenicaili na e-mail: zesuperinfo@gmail.com.Oglas ostaje otvoren 14 dana od dana objavljivanja.Uspjeh rafteraEkipa sportsko rekreativnog kluba«Bosna» iz Zenice zauzela je 2. mjestona Otvorenom rafting kup-u BIH, kojeje u organizaciji Rafting kluba «EkoViking» iz Visoko, održano na rijeciFojnici. Učestvovalo je 6 ekipa iz BiH,jedna ekipa iz Srbije, te dvije ekipe izSlovenije. Takmičenje koje je ujednobilo i posljednje u ovogodišnjoj takmi-čarkoj sezoni, odvijalo se u disciplinamasprint, slalom i spust. Imajući uvidu da je takmičenje na rijeci Fojnicibio prvi nastup raftera zeničkog kluba«Bosna», ostvareni rezultat je za svakupohvalu. Inače,rafteri ovog Kluba redovnotreniraju na rijeci Bosni, te najavljujujoš bolje rezultate u narednojtakmičarskoj sezoni.


Subota, 18. oktobar 2008.Proteklih dana, kako je i najavljeno,uspostavljen je sistem daljinskoggrijanja, odnosno zagrijavanje stambenogi poslovnog prostora u Zenici.Prema informacijama iz Javnog preduzeća«Grijanje», sve podstanice suu funkciji, a iz kotla ArcelorMittal-apostepeno se u sistem preuzima to-Centar iza uglaGrijanjeplotna energija. Toplije radijatore građanisu u svojim domovima osjetili već8. Oktobra, a kako je ranije potvrđenona sjednici Općinskog vijeća, cijenagrijanja u tekućoj sezoni niža je za 10posto u odnosu na prethodnu. Cijenaza poslovne subjekte ostala je na raziniprošlogodišnje.Pri kreiranju ponude i asortimana vodilismo računa o važnosti koju suvremeničovjek pridaje kvaliteti stanovanja. Uređenostprodavaonice potiče na kupnju,a ako to nije dovoljno, tu je paletaproizvoda najvažnijih svjetskih i domaćihbrandova: Pierre Cardin, S. Oliver,Bugatti, Svilanit, Domo i Moya Home.Bogata ponuda proizvoda za uređenje iopremanje doma uz pristupačne cijene.* FLASH INFO * FLASH INFO * FLASH INFO * FLASH INFO *FLASH INFO *RačunarstvoProtekle sedmice počela je akademska godina dislociranog Stručnog studijaračunarstva u Žepču, pri Sveučilištu u Mostaru. Radi se o prvoj generaciji žepačkihstudenata koji nastavu mogu pohađati u svom gradu.Modernizacija bolniceVlada Zeničko-dobojskog kantona donijela je Odluku o odobravanju416.000 KM za sufinansiranje izrade projektne dokumentacije energetskogi centralnog operativnog kompleksa Kantonalne bolnice “Zenica”. MiralemGalijašević, premijer ZDK-a je kazao da su sredstva osigurana iz budžetskihsredstava opredjeljenih za kapitalna ulaganja, a Vlada je odlučna da modernizacijui opremanje Kantonalne bolnice provede u cijelosti. Prema projektnojdokumentaciji operacionog bloka sa centralnom intenzivnom njegom i energetskimblokom, ova dva projekta koštaju 23 miliona KM, a biće finansiranikreditom Austrijske vlade.Interes djeceRegionalna konferencija o temi”Unapređenje mehanizama zaštite najboljeginteresa djeteta u kontaktu sa zakonom” održana je u Zenici. Organizator je MisijaOSCE-a u BiH a u radu konferencije učestvovalo je pedesetak predstavnika izcentara za socijalni rad, policije i tužiteljstva iz regije Doboj, Zeničko dobojskogi Srednjebosanskog kantona, kao i većeg broja nevladinih organizacija koje sebave zaštitom djece.9Prodavaonica Centra ima bogatuponudu ženskog, muškog i dječjegasortimana, kao i kućanskog tekstilaskrojena je prema specifičnosti svakelokacije. Povoljne cijene i ljubaznausluga dio su Centrinog imidža,a nerijetko naši prodavači poznajuveliki broj svojih kupaca kao i njihovepotrebe i ukuse.Mi činimo stanovanje ljepšimŠiroka ponuda kvalitetne dječje odjeće,obuće, opreme i igračakaVesela i zaigrana atmosfera prodajnogmjesta postignuta zahvaljujućivedrom uređenju prilagođenom djeci iroditeljima koji, osim dobre kupovine,žele i ugodno okruženje te pokoje lijepoiznenađenje. Brandovi kao što suMontefiore, Benetton, Lego, Chicco...vežu svoje stalne kupce. Stručna iljubazna, djeci prijateljska usluga.Svaki prostor odiše jedinstvenim ozračjem i stoga podržavamo zaseban pristup svakom projektu. Sustavnim praćenjemsvjetskih trendova i stalnom suradnjom s kupcima, zajednički pronalazimo rješenje koje, prema kriterijima funkcionalnostii atraktivnosti za kupca, zadovoljava i najstrože zahtjeve.PSC Džananović - Kamberovića polje, Zenica


10 Subota, 18. oktobar 2008.Penzija ostaje samo sanNekolicina zeničkihtaksista spada među najstarijeu Evropi a vjerovatnoi svijetu, jer zbog problemaoko odlaska u starosnupenziju, prinuđeni su raditido poznih godina, tvrdeDževad Dajić, predsjednikUdruženja taksista u ZDK i Kasim Đulić,predsjednik Udruženja taksista općineZenica. Zbog toga što nije mogao otići upenziju taksista Salko Omerović bio je prinuđenraditi i u 74-toj godini, a smrt ga jenedavno zadesila za volanom dok je čekaona semaforu kod zeničke raskrsnice naJaliji i Odmutu. „Salko je taksirao od 1966.godine. Iako je trebao davno otići u staro-snu penziju, nije mogao, baš kao što to nemogu mnogi zenički taksisti“, objašnjavaKasim Đulić. Prošle godine preminuo je u77. godini taksista Ivica Čabraja. Ni on nažalost nije dočekao taj odlazak u penzijuzbog neriješenog odnosa u PIO i Poreznojupravi oko nastanka duga. U Zenici većinataksista nema ni licence za rad, jer ih tereteza dug iz spornog perioda u kojem tvrdeda nisu ni radili niti bili prijavljeni. Licenceod 220 zeničkih taksista koji imaju svoještandove, posjeduje svega njih 30-tak kojisu počeli raditi u posljednjih pet godina.Preostaje da se vidi da li će se nešto bitnijepromjeniti u narednom periodu, ili će zeničkitaksisti, kako najavljuju, u štrajk dorazrješenja ovog problema.Ninja akademijaTropik film & video bio je uspješanorganizator zanimljivog happeningaza najmlađe, po nazivom Prva ninjaakademija 2008. Učestvovalo je 40-akmališana iz cijele Bosne i Hercegovine,uzrasta od četiri do 14 godina. Obožavateljicrtane serije Ninja kornjače kojisu marljivo skupljali DVD-ove i kuponeu nagradnoj igri prisustvovali su akademiji.Bezbrižno druženje djece protekloje bez prisustva roditelja, ali uznadzor animatora i dobrih Ninja kornjača.Dječaci su upoznali naš gradkroz savladavanje različitih vještinasportskog i zabavnogkaraktera, ninja misijusa poligonom spretnosti,memory zadataktraganja te školu borilačkihvještina.* FLASH INFO * FLASH INFO * FLASH INFO * FLASH INFO *FLASH INFO *KotlovnicaOpćina Kakanj i Vlada ZDK, posredstvom resornog Ministarstva obrazovanja,nauke, kulture i sporta, te preduzeće “Kakanj-Mont” potpisali su Ugovor o tekućemodržavanju kotlovnice u Osnovnoj školi “Omer Mušić”. Ukupna vrijednostradova iznosi 25.255 KM. Ministarstvo za obrazovanje preuzelo je obavezu finansiranjaradova, a Općina obavezu praćenja realizacije radova.PuteviZapočeli su radovi na sanaciji puta u kakanjskom naselju Mramor. Početniradovi podrazumijevaju podizanje starog i dotrajalog asfalta. Za sanaciju ovogputa Općina Kakanj je izdvojila 20.050 KM, a ZDK 30.000 KM. Izvođač radova,kakanjski Trgošped, završio je tamponiranje putnog pravca Brnj, a asfaltiranje ćeuslijediti nakon što se s mještanima dogovore detalji vezani za sanaciju.CijeneKompanija Konzum snizila je u prosjeku za 15 posto cijene 24 osnovne namirniceširoke potrošnje u svojim maloprodajnim objektima, što će osigurati najnižecijene osnovnih životnih namirnica na tržištu BiH. Oznaka «Sniženo za vas!»istaknuta je na šećeru, brašnu, ulju, tjestenini, riži, piletini, krompiru, deterdžentui drugim artiklima u svih 70 prodajnih objekata Konzuma u BiH.Novi proizvodiZenička industrija mlijeka ZIM na sajmu ZEPS predstavila je svoja nova triproizvoda: sirnog i mliječnog namaza i kajmaka. Oprema za proizvodnju ovihnamaza nabavljena je u Holandiji, a njena vrijednost iznosi oko 200.000 eura. Zeničkaindustrija mlijeka ZIM, konzumna je mljekara koja je s radom počela 1959. iprošle je godine od 160 kooperanata otkupila 7.384.000 litara mlijeka.PoticajiVlada Zeničko-dobojskog kantona donijela je set odluka kojim će za razvojpoljoprivredne proizvodnje u ovom kantonu iz budžeta izdvojiti novih 150.000KM. Kako je izjavila Mirzeta Džonlagić, ministrica za poljoprivredu, šumarstvoi vodoprivredu ZDK-a, u ovoj godini Vlada realizuje 25 različitih vrsta poticaja.Za 14 uzgajivača brojlera, uglavnom kooperanata visočkog Brovisa, Vlada ZDK-aizdvojit će premije od 77.318 KM.BudžetPunjenje budžeta općine Zenica u tekućoj godini, zacrtanog na 47 miliona i 100hiljada konvertibilnih maraka, odvija se uglavnom planiranom dinamikom sa procjenomda će biti ostvaren sa više od 90 posto, izjavio je Dževad Selimović, šef Službe zabudžet i finansije. Uporedo sa pripremom rebalansa ovogodišnjeg budžeta,resornaopćinska služba provodi aktivnost i na izradi nacrta budžeta za 2009. godinu,koji bitrebao biti razmatran na decembarskoj sjednici Općinskog vijeća.MarkaHrvatska pošta Mostar izdala je poštansku marku “550 godina Žepča, a u povodu550. obljetnice prvog spomena imena Žepče u jednom pisanom dokumentu.Riječ je o povelji koju je 1458. godine ‘na Žepču’ kralj bosanski Stjepan Tomašsa sinom knezom Stjepanom dao visokom činovniku Stjepanu Ratkoviću, a što jeprvi pisani trag o gradu Žepču.


Subota, GREEN 18. oktobar 2008. PAGEZagađenje ?!?Da je zagađenje koje prijeti Zeničanima sve agresivnijei bezobzirnije, pokazuje primjer iz naselja Tetovo, kojegraniči sa kompanijom ArcelorMittal Zenica.Za vrijemedženaze na mjesnom mezarju “proradila” je Aglomeracija,a osim na dimnjake, gusti dim i čađ pokuljali su nasve prozore, zidove, ispuste. Ovakvu scenu, kažu mještani,doživljavaju desetak puta dnevno, a ovaj put vjetarje spasio da dim i zagađenje ne krenu u smjeru stotinaokupljenih. Pogled iz Gradišta pokazuje gdje završavajuhiljade tona sumpora, čađi i otpada iz proizvodnje kompanije,a najstariji Zeničani trenutno stanje upoređuju sanajcrnjim danima prijeratne Željezare. Građani, pogotovou prigradskim naseljima, ogorčeni su na lokalne vlasti štoultimativno ne traže obustavu rada kapaciteta koji prijetezdravlju, iako su federalni inspektori prošle sedmiceustanovili da “Mittal uopće ne prati i ne mjeri izbacivanjezagađenja u atmosferu i vodu”.Kraljevski gradoviFederalni ministar okoliša i turizma, dr.Nevenko Herceg sa suradnicima, razgovaraoje u Mostaru sa predstavnicima Regionalnerazvojne agencije REZ iz Zenice, kojeje predvodio Aladin Ormanović. Sastanak umostarskoj zgradi Vlade Federacije BiH iskorištenje i za potpisivanje ugovora o realizacijisredstva s pozicije «Transferi nižim razinamavlasti» koja će biti korištena za izradu Masterplana razvoja turizma, očuvanja prirodnih vrijednosti i kulturno-povijesnih spomenikana području općina Vareš i Kakanj, s posebnim naglaskom na stavljanjeu kontekst turističke ponude Kraljevskog grada Bobovca i Kraljeve Sutjeske.Zajedničko je stajalište ministra Hercega i gospodina Ormanovića kako je Masterplan općina Vareš i Kakanj od značaja ne samo za lokalnu zajednicu negoi Federaciju Bosne i Hercegovine zbog neprocjenjive koristi koja će praktičnodokazati značaj planiranja i korištenja iskustava i dobre prakse razvijenih društava.Osim praktičnog značaja, ovakvi projekti revitalizacije predstavljaju neophodankorak ka njihovoj punoj afirmaciji u cilju razvoja turizma, zaštite i unaprjeđenjakulturno-povijesne baštine, a istovremeno doprinose jačanju suradnjena obostranu korist. Glavni rezultati izrade Master plana, između ostaloga, jesurazvijanje osnovne infrastrukture i objekata za nesmetano odvijanje turističkihaktivnosti i razvoj turističke ponude, usvajanje strateških dokumenata za razvojturizma, zaštita kulturno-povijesnih spomenika i zaštita prirode na području općinaVareš i Kakanj, ali i povećanje broja zaštićenih područja i kapaciteta zanjihovo uključivanje u turističku ponudu. Također, kulturno-povijesni spomenicizaštićeni su sukladno njihovu značaju i potrebama, a provedeni su i programirestauracije, obnove i konzerviranja spomenika koji do sada nisu bili adekvatnotretirani. «Zajednička suradnja i podupiranje kvalitetnih projekata koji doprinoseukupnom napretku, najbolji je način da se napravi iskorak prema novoj kvalitetiživljenja na ovim prostorima. U skladu sa svojim mogućnostima, Federalno ministarstvookoliša i turizma će nastaviti podržavati sve lokalne zajednice koje imajujasne vizije razvoja gospodarstva» istaknuo je na kraju sastanka ministar Herceg.BajkovitikutakU dvorištu porodice Zudernaše kolege iz Kaknja zabilježilesu fotografije kojeprenosimo čitaocima Superinfa.Radi se o svojevrsnojoazi zelenila koje bi uz prisustvonekoliko različitihživotinja očarali prije sveganajmlađe posjetice. Nekolikofotografija prenosimo začitaoce Superinfa.11Projekat je podržan od strane Ministarstva okoliša i turizma FBiH iMinistarstva za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu životne okoline ZDK


Od ovog broja Superinfo će, kroz prigodne materijale,fotografije i tekstove, promovisati turističkepotencijale općina Regije Centralna BiH. Posebannaglasak dat ćemo na neafirmisane i manje poznatedestinacije. Uvjereni smo da turistički potencijalisredine u kojoj živimo nisu dovoljno poznati iadekvatno iskorišteni. Nadamo se da će kroz našmagazin čitaoci imati priliku upoznati se sa ovimatraktivnim lokacijama za rekreaciju i odmor, te da ćeih u narednom periodu češće posjećivati.PEPELARINa Pepelarima se nalazi Dom zdravstvenihradnika, udaljen je 48 km odZenice, na nadmorskoj visini 770 m/n.Prilaz ovom domu je iz pravca BegovogHana, a pješački prilaz je iz pravcasela Sebuje.Planinarski dom raspolažesa 36 ležaja i dva apartmana.Posjete Domu, koji je okružen gustomborovom šumom i živopisnim terenimapitomih Pepelara, neponovljiv su doživljajza izletnike, rekreativce i ljubiteljeprirode iz Zenice i drugih bosanskohercegovačkihmjesta.LISACPlaninarski dom na Liscu udaljenje 12 km od Zenice. Pristup je mogućisključivo pješačenjem i to označenimplaninarskim stazama. Nalazi se na1000 m/n, a ovim domom raspolažePlaninarsko društvo “Tajan”.Projekat je podržan od strane Ministarstva okoliša i turizma FBiH


Subota, 18. oktobar 2008.Gradska galerijaUdruga mladih‘’Enter’’ Vitez ‘’izrežirala’’je još jednu povijesnupriču grada Viteza. Dugogodišnjisan likovnihumjetnika, ali i svihzaljubljenika u likovnuumjetnost u ovomgradu konačno je postaojava.’Vitez je dobioGradsku galeriju. Riječje o reprezentativnom prostoru s čijimće otvaranjem ljubitelji likovne umjetnostikonačno doći na svoje. Gradskagalerija Vitez bit će stjecište likovnihstvaratelja i mjesto prezentiranjaoriginalnih vizualnih kreacija suvremenicimai sumjesnicima. Galerija jesmještena u prostorijama bivše čitaoniceGradske knjižnice Vitez, i slobodnomožemo reći da je to hram kulturejer će se u njemu moći održavati viševrsta kulturnih manifestacija i progra-ma. U okviru izlobe Udruge Likovnihstvaratelja Lašvanske doline svoja sudjela predstavili brojni autori. Velikupomoć u realizaciji projekta Gradskegalerije ‘’Vitez’’ pružila je Općina Vitez iMZ Vitez, te poduzeće ‘’Economic’’ i Radiopostaja Vitez. Nazočne je pozdravioi Toni Zlojo, predsjednik Udruženja likovnihstvaratelja Lašvanske doline teizrazio svoje zadovoljstvo što je Viteznapokon dobio kvalitetan prostor zaizlaganje umjetničkih djela.Međunarodni simpozijUz 550. obljetnicu prvog pisanogspomena mjesta Žepče, Općina Žepče,Hrvatski institut za povijest, Hrvatskidržavni arhiv i Institut za crkvenu povijestKatoličkog bogoslovnog fakultetaSveučilišta u Zagrebu organiziralisu Međunarodni znanstveni simpozij„Žepče 1458.-2008.“ u Svečanoj dvoraniDoma kulture Žepče i koji je trajaodva dana. Na simpoziju su sudjelovanjeuzeli najrelevantniji znanstvenici ipredstavnici svih vjerskih zajednica.Simpozij je održan pod pokroviteljstvompredsjednice Federacije Bosnei Hercegovine Borjane Krišto iMinistarstva znanosti, obrazovanja išporta Republike Hrvatske Za vrijemeodržavanja otvorena je i izložbaakademske slikarice, keramičarkei kiparice Ljerke Njerš, čija će djelatrajno ostati u Žepče u prostorijamaDoma kulture.LiBELA ELSi BiH71000 SARAjEVo, Br anska 16komercijala: 033/714-790, 063/895-479, 063/996-965servis: 033/714-792, , 063/895-478fax: 033/714-791E-mail: libela@bih.net.bavaganje i automatizacija servis - trgovinavage elektronske zatrgovinu i industrijuvage za pakovanjei kontrolu proizvodavage kamionskekontrola tehnološkihprocesaPOSJETITE NAS NA SAJMU U ZENICI-ZEPS 2008Hala A 07.10-12.10.2008DOBRODOŠLI15* FLASH KULTURA * FLASH KULTURA *FLASH KULTURA *FLASH KULTURA *Abdulah HodžićZenički slikar Abdulah Hodžić predstavio se zeničkoj publici retrospektivnomizložbom povodom pedeset godina svog rada, stvaranja i djelovanja nakulturnoj sceni Zenice.SnoviđenjaU Muzeju grada Zenice otvorena je izložba slika “Snoviđenja”. Riječ je oakvarelima autorice Mirsade Baljić, koja bogati kolorit rodne Hercegovine dojmljivopretače u svoje akvarele s dominantnim cvjetnim motivima u kontrastus plamtećim nebom i opuštajućim plavetnilom i zelenilom rijeka Neretve, Bregave,Trebižata i Kupe.MESSMeđunarodni teatarski festival MESS će ove godine svoje otvaranje imati iu Zenici, uz direktan TV prijenos, a predstava koja će se izvesti na sceni Bosanskogpozorišta Zenica na otvaranju, „Istina u prijevodu“ je pobjednica festivalau Edinburgu, čime je stekla status najbolje predstave na svijetu. U pratećim programimaMESS OFF bit će održani zanimljivi koncerti, izložbe, promocije novihteatarskih knjiga, workshopovi i okrugli stolovi kritike.Dani kazalištaVitez će od 17. do 24. ovog mjeseca biti domaćin Dana kazališta na kojimaće publici biti predstavljeno sedam predstava koje će izvesti pet kazališnihtrupa. To su Amatersko pozorište Neretva iz Konjica, domaće Gradsko kazalištemladih iz Viteza, Hrvatsko amatersko kazalište iz Travnika te Kazalište slijepihi slabovidnih Novi život iz Zagreba. Na repertoaru su uglavnom predstave zamlađe gledatelje, te nekoliko komedija koje će zasigurno izazvati burne reakcijekazališne publike u Vitezu.


16 Subota, 18. oktobar 2008.U sklopu obilježavanja Dječjegtjedna Centar za socijalni rad Novi Travniku suradnji sa općinom Novi Travniki UG ‘’Galerija’’ proveo je više aktivnosti,a jedna od najatraktivnijih je organizacijakazališne predstave za svunovotravničku djecu školskog uzrastaod prvog do četvrtog razreda. Tako suu kino dvorani u Novom Travniku održanepredstave u izvedbi Gradskog kazalištamladih ‘’Vitez’’ iz Viteza. Gotovo1 500 djece, učenika osnovnih škola izIako su pozivnice izJU Predškolski odgoj iobrazovanje očiglednootišle samo na adrese„odabranih“ medija,naša ekipa ipak jeuspjela zabilježiti programupriličen u šopingcentru na Kamberovićapolju povodom međunarodnog Danadjeteta - dječije nedjelje. Više od 150mališana iz svih sedam zeničkih obdaništaizveli su šarolik i razdragan zabavniprogram „Šta se u vrtiću radi“ koji jeDječiji tjedanDjecaNovog Travnika, pogledalo je predstavu‘’Ljubav jednog maslačka’’ koju suizveli njihovi vršnjaci iz Viteza. ČlanoviGKM Vitez iskoristili su ovaj odlazak uNovi Travnik te posjetili i Centar za djecusa poteškoćama u razvoju ‘’Duga’’ teza korisnike ovog centra izveli kratkiulomak iz predstave. Vrlo topao prijemod strane korisnika i menadžmentacentra ‘’Duga’’ rezultirao je obečanjemmalih glumaca i njihovih voditelja daće vrlo skoro doći u cjelodnevni posjet.oduševio sve okupljene. U ovoj veselojpriredbi učestvovao je i tuzlanski mađioničarAladin, sarajevska baletska škola„Amadeus“ i učenici zeničke osnovnemuzičke škole.Dječijoj radosti u Kaknju proteklihdana nije bilo kraja. Programskihsadržaja u okviru obilježavanja Danadječije nedjelje bilo je u izobilju. Djecasu se mogla zabavljati i uživati uprigodno uređenoj igraonici u centrugrada. Upriličen je defile djece JUza predškolski odgoj i obrazovanje“Mladost” i učenika prvih razredakakanjskih osnovnih škola. Djecasu nosila transparente koji govore odječijim pravima. Centralna mani-Udruga mladih ‘’Enter’’, Učeničkavijeća Osnovne i Srednje škole Vitez tebend ‘’No Limit’’ organizirali su humanitarnikoncert za pomoć Centru za djecus poteškoćama u razvoju ‘’Duga’’ iz NovogTravnika. Velik doprinos u realizacijiovoga humanitarnog projekta pružila jei Radio postaja Vitez. Koncert je održanDjecafestacija održana je o u kino-Sali, azenički Tropik je upriličio lutkarskupredstavu “Fifi i cvjetno društvo”.Pripremljeni su i pokloni iznenađenjaza djecu.Vitez dječjeg srcau kino dvorani Vitez, a od prodanih ulaznicai donacija prikupljeno je ukupno1.700 KM. Malina Kvasina, ravnateljicaCentra ‘’Duga’’ nije uspjela suzdržatisuze, a organizatori su najavili kako ćenastaviti u okviru svojih mogućnostipomagati rad centra ‘’Duga’’, ali svihonih kojima pomoć bude potrebna.


Subota, 18. oktobar 2008.Koncert Nedžada SalkovićaNOVO U GRADU, LPG - AUTO PLIN,BP ALMY II, ZENICADOSTAVA LOŽ ULJA NA KUĆNU ADRESU17Doajen bh. narodne muzikeNedžad Salković u Zenici je održaokoncert u sklopu svoje bh. i evropsketurneje kojom obilježava 50 godinaumjetničkog rada. Uz Salkovića i nje-gov prateći bend u zeničkom BNP-usu nastupili i Muhamed Hame Nalić,te Salkovićeva unuka Dženana Huseinagić,student Muzičke akademije uIstočnom Sarajevu.Ilahije i kasideTelefon: 032 446 320 Fax: 032 446 321,nafta@almy.baMažoretkinjeAbdulatif Muhamed iz Željeznogpolja kod Žepča, pobjednik je Drugogomladinskog festivala ilahija i kasidakoji je održan u Zenici. Na festivalu jeŽiri za dodjelu književne nagrade«Anka Topić» za prvu knjigu poeziježena u BIH za razdoblje 2002 - 2008.(tri bienalna ciklusa) koju dodjeljujupodružnice HKD Napredak iz Vitezai Žepča u sastavu Anto Zirdum, AmirBrka i Željko Grahovac pregledao je 97prvih knjiga poezije bh. pjesnikinja zarazdoblje 2002 - 2008. i donio konačansud o dobitnicama nagrade «AnkaTopić» za prvu knjigu poezije žena uBosni i Herecegovini. Nagrada se do-Laureatkinjenastupilo 13 mladih izvođača iz Zenice,Žepča, Kalesije, Sarajeva i Maglaja, teNovog Pazara (Sandžak). Sve izvođačepratio je Omladinski hor iz Zenice.djeljuje trima autoricama i to SuzaniLovrić za knjigu ‘’Pisma iz uzaludnosti’’(F FGM, Kreševo, 2008.), Vesni Vujićza knjigu Bijela jutra (Rijeka - Brčko,2006.) i Melidi Travančić za knjiguRitual (Tešanj, 2008.).U nedjelju 12.10.2008 održana jesmotra mažoretkinja SFBiH u Žepču.Na smotri su nastupili timovi iz Mostara,Gruda, Posušja, Širokog Brijega iPovodom Dječijenedjelje Udruženje građana„Učitelji bez granica„ Zenica realizovaloje projekat Igrotekapod motom „Družimose u borbi protiv droge“.Ovo je još jedan unizu projekata kojegje realizovalo Udruženje. Igroteka jesmještena u obdaništu Kanarinac uzeničkom naselju Crkvice. Prostor jeopremljen uz pomoć općine Zenicai talijanske regije Emilija Romanja.Projekat je koštao 17.000 KM. Igraonicaje otvorena za djecu Zenice i nji-Igrotekanaravno Žepča Mažoretkinje su prodefiliralegradom i nakon toga se uputilena poligen O.Š. Žepče gdje su izvelesvoje nastupe.hove roditelje i radit će svaki dan potri sata. Djeca i njihovi roditelji moćiće uz stručnu pomoć dva pedagogada dobiju pomoć u učenju, te da seopuštaju i provode slobodno vrijemeuz stotinjak različitih igara kojesu im na raspolaganju.


18 Subota, 18. oktobar 2008.Druženje prijateljaSalih Arnautović - BilanSalih Arnautović- Bilan, nekadašnjiistaknuti igrač zeničkogČelika i legendaBilinog polja, preminuoje u Zenici u 80.godini. Bilan je bioitekako prepoznatljivsvima kojima je dragacrveno-crna bojazeničkog kluba, jer je ostavio traga ikao igrač Čelika, a svi su ga poznavalis obzirom na to da je čitav život pro-Tetovo je proteklih dana bilo domaćinragbi festivala. Zbog radovana terenima Kamberovića polje IVMeđunarodni turnir za kadete “Dječijanedjelja 2008” održan je na stadionuNK Borac u Tetovu. Učestvovale su ekipeNade (Split), Tomislava (Tomislavgrad),te zenički klubovi Čelik i Rudar,dok ekipa iz Srbije nije doputovala naturnir. U polufinalnim duelima eki-veo na Bilinom polju,gdje je imao stan kojise nalazi na istočnojstrani stadiona. Iz NKČelika uputili su telegramesućuti Bilanovomsinu i kćerki, ana dženazi su vijenacpoložili omladinci Čelika,dok je pročitangovor koji je pripremio nekadašnjiigrač i predsjednik Kluba BranimirTucaković.Dječija nedjeljapa Čelika savladala je Tomislav 12:0,a Nada je bila bolja od Rudara 15:0.U borbi za treće mjesto sastali su seRudar i Tomislav i tu je pobjedu ostvariodomaćin sa rezultatom od 42:0. Ufinalnoj utakmici snage su odmjeriliNada i Čelik. Obje ekipe pokazale sudobar ragbi ali uz bolju taktičku igruČelik je trijumfovao 13:12 i zasluženoosvojio prvo mjesto.Više stotina nekadašnjih sportaša,sportskih radnika, ljudi iz javnog ikulturnog života Zenice prisustvovaloje memorijalnoj malonogometnoj utakmiciigranoj na Papirnoj u sjećanje narahmetli Saliha Smajića - Rudakova, legendarnoggolmana malonogometnihterena u gradu metalurga, Jasmina Hajduka- Macana, Zlatana Šahmića i IsmetaDolazak ministraznanosti, prosvjete išporta u Vladi RH, DraganaPrimorca u Busovačuod velikog je značajaza sve stanovnikeovoga grada. Napravljenoje puno toga što ćeobradovati najviše busovačkesrednjoškolce teljubitelje malog nogometai košarke. Načelnik Nikica Petrovićupoznao je ministra o urađenim aktivnostimana polju infrastrukture, gospodarstvate obrazovanja. «Danas smoovdje kako bismo vašem gradu predaliugovor gdje se Vlada RH obvezuje dati650.000 kuna za proširenje postojećeBaždalića - Klipeta. Utakmicu je iniciraoSalihov brat Tahir Smajić, koji već tri i podecenije živi u inostranstvu. Među onimakoji su između ostalih prisustvovali ovommeču bili su brojni nekadašnji i aktivnisportaši, sportski radnici, glumci i drugipoznati sugrađani. Među okupljenim suse našli i oni koji danas žive u inostranstvu,od Holandije do SAD.650.000 kuna za dvoranušportske dvorane koja je izgrađena usklopu škole. Naš je koncept jačanjeSredišnje Bosne, posebice u segmentuobrazovanja», naglasio je ministarPrimorac. Novac koji donira RepublikaHrvatska bit će pokretač svih radovakoji će se izvoditi na športskoj dvorani,a cilj je da se proširi dio gledališta,jer u posljednje vrijeme, pokazalo sepotreba za većim prostorom s obziromna sve veći broj športskih i kulturnihdešavanja koja su u prošlom perioduupriličena u općini Busovača. MinistarPrimorac je iskoristio vrijeme te je sasvojim suradnicima zaigrao basketa.


Subota, 18. oktobar 2008.Kalušić odustao od SPKaratista Arnel Kalušić(28), jedan od najboljihbh. sportista, saopštioje kako zbognekorektnog odnosaselektora karate reprezentacijeBiH SuadaĆupine odlučio odusta-Škola košarke NETSti od odlaska na Svjetskoprvenstvo u Japan(7. do 17.novembra).Kalušić je obavijestiopismenim putem KarateSavez BiH o svojojodluci a razloge jesaopštio novinarimana pres konferencijiodržanoj u Zenici.“Već dvije godine nemamnikakvu podrškuod selektora. Protežirapojedine reprezentativcekoji ne dolazena turnire, niti nastupajuna Državnomprvenstvu”, kazao jeKalušić. Dodao je kakomu se status u reprezentacijipromijenioprije tri godine, kadaje napustio sarajevskuBosnu.19Od samog osnivanja, u protekla dvamjeseca, zenička škola košarke “NETS”učinila je velike napore kako bi na najboljii najkvalitetniji način organizovalarad sa djecom uzrasta od 7 do17 godina,okupljenim u četiri muške i jednojženskoj selekciji. Osigurani su terminiza trening u dvoranama Srednje ugostiteljskeškole i O.Š. Meša Selimović.Djevojčice i dječaci odigrali su i prveprijateljske utakmice sa vršnjacima izTešnja, Sarajeva i Hrasnice. Zahvaljujućiugovoru sa osiguravajućom kućom BosnaSunce Osiguranje djeca su osigura-na od sportskih povreda na treninzima,a obezbjeđen je specijalistički ljekarskipregled za sve članove Škole. U saradnjisa Raiffeisen Bankom svi polaznici školekošarke dobili su majice za trening, a„Netsi“ se nadaju da će uslovi rada bitijoš bolji, nakon potpisa jednogodišnjegspozorskog ugovora. Sve četiri muškeselekcije prijavljene su za nastup u LigiMladih ZDK, a u prvom kolu očekuju ihsusreti protiv vršnjaka iz Zavidovića.„Netsi“ trenutno broje oko 100 članova,a ova brojka svakim danom se povećava.


20 Subota, 18. oktobar 2008.Uspješan startStigli Jančevski i MuratovićUprava NK Čelikpostigla je dogovor sanekadašnjim igračemVarteksa i reprezentativcemMekedonije33-godišnjim IgoromJančevskim i napadačemVedranom Muratovićem(25) iz Hrvatske.Šef struke Čelikaitekako dobro poznajeJančevskog kojem je biotrener u Brotnju iz Čitluka,te će ovaj igrač ojačati vezni redcrveno-crnih. Muratović je igrač koji jeprošao omladinsku školu zagrebačkogDinama a u karijeri je igrao još za KamenIngrad, Slaven Belupo, bugarskiVihern Sandanski, grčki OFI Kretu, teu Francuskoj, u trećeligašu Ententeu.Upravni odbor Čelika razmatrao je dosadašnjerezultate u prvenstvu i Kupui iskazao nezadovoljstvo, s obzirom naambicije sa kojima je klub ušao u sezonu.“Upravni odbor je postavio jasne ciljeve unaredna tri prvenstvena kola pred igračei stručni štab, nakon čega će ponovo bitiodržana sjednica na kojoj će biti urađenadetaljna analiza postignutog. Takođe,data je puna podrška daljem radu stručnogštaba na čelu sa Ivom Ištukom, nastvaranju mlade i perspektivne ekipedostojne imena Čelika.Ragbi reprezentacija Bosne iHercegovine nastavlja seriju dobrihrezultata. Nakon ostvarenih pobjedaprotiv reprezentacija Izraela i Slovenijete nerješenog rezultata u Finskojprotiv istoimene reprezentacije,reprezentativci Bosne i Hercegovinesu na startu novog ciklusa Evropskogprvenstva u Mentonu deklasiralireprezentaciju Monaka rezultatom50:5. Selektor Safet Čerim je od svojihigrača tražio da od prve minutekrenu žestoko, što je rezultiralo brzimvodstvom naše selekcije. SabahudinSubašić iz kaznenenog udarca dovodinašu ekipu u vodstvo 3:0 da bi nekolikominuta kasnije šutem iz igre povećaoprednost na 6:0. Isti igrač uspješnopolaže loptu u protivnički prostorNakon dvije pobjedena startu domaćegprvenstva, protiv Studenta(3:0) i sarajevskeBosne (3:1), kakanjskiodbojkaši izvrsno su sepredstavili i na evropskojsceni. Građevinari su kaogosti ostvarili maksimalnupobjedu nad danskim prvakomOdenseom u prvom kolu Challengeza poentiranje i rezultat je 11:0. To jeujedno i rezultat sa kojim se otišlo naodmor. U drugom poluvremenu našiigrači pojačavaju tempo i uspješnopoentiraju Albin Kapić (12), ArminVehabović (5), Sabahudin Subašić(7), Damir Jovanović (5), Damir Razić(5) i Arnes Hajrić (5). Za igračautakmice proglašen je SabahudinSubašić. Lakšu povredu vrata zaradioje Ermin Mušinović. Ali trebao bi bitispreman za narednu utakmicu protivreprezentacije Azerbejdžana kojase igra u Zenici 25. Ovog mjeseca.Predsjednik Ragbi saveza Monaka jeu Monte Carlu organizovao prijemza naše reprezentativce, te im uručiosimbolične poklone i iskoristio prilikuda se zahvali na fer i korektnoj igri.Maksimalno u Danskojkupa. Po setovima je bilo 25:22, 25:20 i25:17 za naše aktuelne prvake i pobjednikeKupa Bosne i Hercegovine. Revanšse igra u gradskoj dvorani u Kaknju ovenedjelje u 18 sati, a samo jedan osvojenset bit će dovoljan kakanjskim Građevinarimaza plasman u 2. kolo Challengekupa. Evidentno je da je ekipa treneraEdina Bakovića u kojoj je čak šest novihigrača, spremna da izvanredne rezultateiz proteklog perioda nastavi i u ovojtakmičarskoj sezoni.


Subota, 18. oktobar 2008.21* FLASH SPORT *FLASH SPORT *FLASH SPORT *Čelična rukavicaGoran Despotović, bokser novosadske Vojvodine,pobjednik je 37. međunarodne bokserske revijeČelična rukavica, koja je održana u Zenici, Žiri jeodlučio da Despotovića koji je meč teške kategorijeprotiv Ante Paradžika iz Ljubuškog dobio prekidom udrugoj rundi, proglasi pobjednikom ove tradicionalnebokserske revije. Za najbolji meč revije na kojojje nastupilo 20 boksera iz Srbije i BiH proglašen jedvoboj u poluvelter kategoriji između Armina Kukićaiz Novog Travnika i Almina Alića iz Banovića.Karate klub ČelikKarate klub Čelik Zenica osnovan je u septembru,a već u prvom mjesecu svoga postojanjanjegovi takmičari osvojili su nekoliko medalja naturnirima po Bosni i Hercegovini. Klub trenutnobroji preko 50 članova, među kojim je 12 takmičara.Na turniru u Tuzli osvojene su 4 medalje ito 2 zlatne,1 srebrena i 1 bronzana. U Travnikusu karatisti Čelika ostvarili veliki uspjeh u konkurenciji25 klubova osvajanjem 8 zlatnih i 2 bronzanemedalje. Trener Marijo Zakić je oduševljennastupom svojih takmićara i obećava još boljerezultate u budućnosti.Sarajevski maratonČlan Atletskog kluba Zenica Senaid Hasić i članicaAK Borac iz Banjaluke Lucija Kimani pobjednici suDrugog sarajevskog maratona. Dionicu dugu 10.200metara, Hasić je pretrčao za 32 minuta 29.1 sekundu.Kod atletičarki bh. olimpijka Lucija Kimani utrkuje pretrčala za 35 minuta 48,8 sekundi. Uz aktivneatletičare iz BiH, Srbije i Hrvatske u utrci je učestvovaloviše od 900 rekreativaca, studenata, te učenikasarajevskih srednjih i osnovnih škola.Prva liga ZDKU 8.kolu Prve nogometne lige ZDK postignuti susljedeći rezultati: Pobjeda - Omladinac 4:0, Nemila- Proleter 4:0, Zmaj Miprogradnja - Stupčanica 2:0,Moštre - Mladost 1:0, Čelik 1945 - Vis 3:0, Novi Šeher- Napredak 3:0.. U narednom 9. kolu koje se igraovog vikenda sastaju se: Napredak - Pobjeda, Mladost- Čelik 1945, Stupčanica - Moštre, Proleter - Zmaj M.,Omladinac - Nemila i Vis - Novi Šeher.Prva liga F BiHU 9. kolu 1. lige FBiH nogometaši NK Žepče suuspjeli osvojiti vrlo važna tri boda potiv trenutno trećeplasiraneekipe Rudara iz Kaknja. Vitez je kao gostporažen u Bihaću kod Jedinstva sa 2:1. Rezultati 9.kola: Čapljina - SAŠK Napredak 0:3, Troglav - Krajina2:1,Bosna Visoko - Bratstvo 1:0, Iskra Bugojno - Ozren(S) 2:0,Jedinstvo - Vitez 2:1, Budućnost (B) - GOŠK 3:1,Žepče - Rudar Kakanj 1:0 i Omladinac - Olimpik 0:1.Tijesan porazProteklog vikenda započela je nova košarkaškasezona. U okviru prvog kola Prve košarkaške ligeBiH košarkaši Viteza gostovali su kod ekipe Gruda.U vrlo neizvjesnoj utakmici domaći košarkaši slavilisu tijesnu pobjedu 74:72. U sljedećem kolu košarkašiViteza su slobodni. Evo i svih rezultata Prvog kola:Slavija - Posušje 88:78, Hercegovac - Sloboda Dita74:82, Mladost - Zrinjski 86:89, Novi Grad - Leotar86:92, Grude - Vitez 74:72. Slobodan je bio Široki.Sportske igre RVIU Sarajevu su održane 5. Sportske igre ratnihvojnih invalida BiH, na kojima je učestvovalo oko 400takmičara, od čega sa područja ZDK 55 ratnih vojnihinvalida sportista. Sportisti ZDK u ukupnom plasmanusu osvojili drugo mjesto, iza takmičara iz Kantona Sarajevo,a ispred Tuzlanskog kantona. Sportisti ZDK osvojilisu prvo mjesto u streljaštvu, druga mjesta u sjedećojodbojci, bacanju kugle i šahu, a treća mjesta u malomnogometu, sportskom ribolovu i stonom tenisu.


22 Subota, 18. oktobar 2008.It’s TIME for FashionPod zanimljivim sloganom It’sTIME for Fashion (vrijeme je zamodu), Modna agencija „Fashion“Zenica organizirala je zanimljivumodnu reviju u novootvorenom EconomicovomFranšiznom centru BiH uVitezu. Dvadeset top modela agencijeFashion je prezentiralo najnovijekolekcije renomiranih brendova,koji su otvorili svoja prodajna mjestaupravo u ovom novom centru.Voditelji ovog eventa bili su EdvinHodžić - Ljoljo i Lejla Damardžić kojisu svoj posao odradili na profesionalnomnivou. Gošća revije bila jei modna dizajnerica Emina Husedžinović.Nakon revije manekenke imanekeni te mnogobrojne zvaniceopustili su se na coctel showu uzukusne koktele poznatih koktel maj-1 2 3 4 57 869 10 1112 1314 1516 17 18 19 20 21 2223 24 2526 27 28 29Da biznis ne poznaje granice i da suizlagači spremni na gotovo sve kako biprivukli posjetioce na svoje štandove,potvrđuje i slika koju je na sajmištuKamberovića polja u Zenici, pretposljednjegdana sajma ZEPS 2008,ovjekovječio fotoreporter Zede. Dvijeatraktivne hostese provozale su se nastora. Pored turneje „Fashion andBeauty Tour“, koja je planirana zaovaj mjesec, agencija Fashion uvelikopriprema i osmi po redu „ZenicaFashion Weekend”, koji će, kako sunajavili, biti uistinu spektakl modei modne fotografije, a kao i uvijekimaće i humanitarni karakter.Privlačenje pažnjemotokultivatoru pozivajući posjetioceda ih posjete na sajmskom štandu.30 31 32 3334 35 3637 38 39 4041 42 4344 45 46 4748 49Vodoravno: 1. Diskonto; 6. Mjera za papir; 7. Seoski sajam; 9. Erbijum; 10. Diosedmice; 12. Koja je velikog repa; 14. Južnoafrička republika; 15. Inicijali OmeraPobrića; 16. Osobina strasnog čovjeka; 23. Otok na Jadranu; 25. Kip; 26. InicijaliIbrahima Jukana; 27. Okrug, srez; 29. LR; 30. Car, cesar; 32. Napet, zategnut; 34.Televizija, skr.; 35. Borilište, ring; 37. Bliska, usko povezana; 39. Pripadnik nekeskupine, kluba, stranke...; 41. Vrsta ljubičaste boje; 42. Stil u plivanju; 44. Ubistvopoznate osobe; 46. Titula bosanskih vladara; 48. Proizvođač vina; 49. Ulaz u kuću.Uspravno: 1. Ime i prezime ličnosti sa slike; 2. Kaštel skr.; 3. Morska riba; 4.Pripovjedač, pričalac; 5. Tuzlanski kanton, skr.; 8. Površina, gradilište, lat.; 11. Osobakoja predstavlja smetnju; 13. Grudi; 17. Utrka; 18. Uzan put, puteljak, mn.; 19. Južnovoće; 20. Osnove telekomunikacija, skr.; 21. Suad, odmilja; 22. Škotska vunenatkanina išarana kockama; 24. Provjetravati, zračiti; 28. Raspoložen, horan; 31. Koji jeod svile; 33. Gornji dio brodskog trupa; 36. Grob, grobna jama; 37. Koji je plave boje;38. Rijeka u BiH; 40. Oruđe, alatka; 43. Radio televizija, skr.; 45. Stara autooznakaza Travnik. 47. Natrijum.IMPRESSUM: Magazin Superinfo izdaje ”SUPERINFO” d.o.o. Zenica, Štrosmajerova 11. (zgrada Izgradnje, II sprat). Tel. 061 788 088, 063 992 100, 063992 101, 063 992 102 ; www.superinfo.ba ; zesuperinfo@gmail.com ; Reg.br. 043-0-Reg-06-002101, Matični broj 1-9625 ; PDV broj: 218552430000 ;Direktor Feđa Jovanović, finansije Zumreta Tufekčić, urednik izdanja Ibrahim Muratović, zamjenik urednika izdanja Mirza Dajić, tehnički urednik SelverOmerović, komercijala Safija Šehović, fotografije Muhamed Tunović, šef distribucije Jasmin Hećimović ; Tiraž izdanja: 20.000 primjeraka ; ŠtamparijaUnioninvestplastika d.d. Semizovac bb, Reg. br. 1-17984


DOBITNICI NAGRADNOG KVIZAObjavljujemo imena dobitnika drugog kruga BINGO SMS nagradnog kviza.Sve informacije o ovom kvizu čitaoci Superinfa mogu pronaći na www.bingotuzla.com.Ime i prezimeNagradaSmajlović Edina, Visoko (062/588-290) kućno kino izvučen 29.09.2008Avdić Midhat, Đurđevik (061/803-406) mikrovalna, izvučen 29.09.2008Suvada Hasanović, Šićki brod (061/235-642) mobitel, izvučen 29.09.2008Hajrudin Smajić, Tuzla (062/974-795) mobitel, izvučen 03.10.2008Lačić Šemsa, Lukavac (062/140-501) mobitel, izvučen 13.10.2008Barčić Vehid, Kalesija (061/945-327)mikrovalna, izvučen13.10.2008

More magazines by this user
Similar magazines