Podpořte váš region, vrátí vám to! - Česká rafinérská, as

ceskarafinerska.cz
  • No tags were found...

Podpořte váš region, vrátí vám to! - Česká rafinérská, as

www.ceskarafinerska.czPODPOŘTE VÁŠ REGION,VRÁTÍ VÁM TO !aneb jak působí Česká rafinérskáve svých regionechIng. Aleš Soukup, CSc.PR ManagerČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a.s.21. ledna 2009seminář IIR, Praha1


www.ceskarafinerska.czČeská rafinérská a její vznikSídloLitvínovZaložena 28.3.1995Plnohodnotná činnost 1.1.1996Vznik:vyčleněním rafinérských částí Chemopetrolu aKaučuku s následným navýšením kapitáluzahraničními investory – Agip + Conoco + Shell2


www.ceskarafinerska.czMilníky vývoje společného podnikuProces vzniku bohatě medializován (česká cesta apod.), v centru pozornosti i následně15.11.1995 podpis akcionářských smluv – Hrzánský palác, PrahaTV zpravodajství, všechny deníky1.1.1996 převod základních prostředků, zásob a zaměstnanců do novéspolečnosti23.11.1996 požár tankoviště v Litvínově1.6.2002 neobnovení dodávek meziproduktů ( 36 hodin )1.8.2003 přechod na processingové uspořádání1.9.2007 prodej akcií Conoco akcionáři Eni (ex Agip )3


www.ceskarafinerska.czČeská rafinérská – dnešní stavSpolečný podnik Unipetrol 51,23%ENI 32,44%Shell 16,33%Procesingové uspořádání:Unipetrol RPA, s.r.oAgip Česká republika, s.r.o.Shell Czech Republic, a.s.Počet zaměstnanců (k 31.12.2008) 683Obrat450 mil. KčPořadí v Czech Top 100 (4. v roce 2002) 60. v roce 2007Dnes moderní zpracovatelská rafinérie srovnatelná se západoevropskými.Stejné standardy v bezpečnosti práce, ochraně ŽP, automatizaci, kontrole kvality, IT, ale i CSR.4


www.ceskarafinerska.czČeská rafinérská a lokality‣Litvínov, okres Most, Ústecký kraj‣Kralupy nad Vltavou, okres Mělník, Středočeský krajSpolečné znaky :‣ lokality s průmyslovou tradicí‣existující (mateřské) průmyslové podniky‣závislost zaměstnanosti na areálech‣převažuje průmysl nad ostatními sektory ( agrární, služby, turismus)5


www.ceskarafinerska.czPotenciální obavy v obou regionech při privatizaci(region je oblastí dopadu činnosti, bydliště zaměstnanců, dodavatelů služeb)Oba regiony sdílely obavy z působení podniku ze zahraniční účastí :‣omezení činnosti až uzavření závodů‣drastické snížení počtu zaměstnanců‣výměna vedení a vedoucích pracovníků a nahrazení zahraničními‣zatížení životního prostředí‣zastavení využívání místní vědecko­výzkumné výzkumné základny‣omezení komunikace s medii, veřejností a okolím‣významné snížení pomoci okolí na všech úrovních6


www.ceskarafinerska.czVývoj vnímání České rafinérské v období1996 – 2008 v celostátním pohleduCelostátně : Záhy byla pokládána za standardníekonomický subjekt, který zásadním způsobem( negativně) ovlivňuje cenu PH v cílem svého ziskuna úkor motoristů.Další vývoj v zásadě bez zájmu medií, jen omezenídodávek 2002 přineslo celostátní ohlas.Po přechodu na processing již bez soustavnéhozájmu, ojedinělá témata.7


www.ceskarafinerska.czVývoj vnímání České rafinérské v regionechv období 1996 – 2008 (1)LitvínovskoV prvním roce působení vstoupilo do povědomí veřejnosti požárem tankoviště, který mělza následek omezení dopravy po dobu 1 týdne. Protože nedošlo k lidské objeti, veřejnostakceptovala průmyslové riziko za příslibu zvýšení provozní bezpečnosti a následněochrany životního prostředí. Omezení obyvatel vlivem požáru vyvolalo ( katalyzovalo)zavedení sponzorských, donátorských a dalších aktivit ve prospěch regionu, často vstupdo rodících se aktivit.Omezení dodávek meziproduktů v roce 2002 nevyvolalo negativní reakci a oceněno rychléřešení. Přechod na processing v zásadě bez povšimnutí, deklarován příslib neměnnostipolitiky vnějšího působení.8


www.ceskarafinerska.czVývoj vnímání České rafinérské v regionechv období 1996 – 2008 (2)KralupskoVe stínu Litvínovska. Dlouho se nevžil název společnosti a jeho autonomní aktivity.Vnější působení ve stínu extenzivních akcí a aktivit mateřské společnosti.Ze stínu společnost vystupuje v období poklesu externích aktivit regionálních partnerů(změna vedení) emancipací sponzorských aktivit a prací s vybranými místnímiorganizacemi. Založení aktivit vůči rodinám zaměstnanců (piknik)Po roce 2000 již jednou z hlavních donátorských společností, partnerem vedení města obcí.9


www.ceskarafinerska.czSystémové kroky pro založení a rozvojregionálního (vnějšího) působení‣PR strategy ( oblasti a cíle vnějšího působení ) 1996‣Sponsorský výbor ( rozhodnutí GŘ o založení a statutu ) 1996‣Řízení vnějších vztahů ( External Relations Management) 2000‣Formalizovaná příručka řízení vnějších vztahů (ISO) 2001‣Uzavírání rámcových smluv:LitvínovskoKralupsko1997 – 19991999 ­ 2004‣Připojení ke SOF ( standard odpovědná firma) 2005‣Vydávání výroční zprávy o společenské odpovědnosti 200610


www.ceskarafinerska.czSpecifické kroky pro budování regionálního působení‣Návštěvy akcionářů – Shell, Agip, Conoco‣Training v ČR i v zahraničí‣Založení Ekologického centra v Mostě (2000) a Kralupech (2006)‣Horizontální spolupráce s okolními společnostmi11


www.ceskarafinerska.czZpůsoby vnějšího působení firmy v regionu v praxi‣Finanční daryProaktivníReaktivní‣Umístění reklamy‣Materiální pomoc‣Spolupráce bez hmotného plnění­ městům a obcím­ ostatní­ komisionelní vyřizování žádostí­ provedenou službou podpořit subjekt­ předání vyřazených PC­ poskytnutí reklamních předmětů­ další materiál ( zakoupení)­ bezpečnost provozu­ životního prostředí12


www.ceskarafinerska.czSpecifické formy působení firmy v regionuSpolufinancování dotací ze strukturálních fondů ( EU )‣Společné projekty‣Pomoc při povodních a jiných živelných pohromách‣Den dobročinnosti ( dobrovolné směny v neziskové organizaci v prac. době)Po přechodu na processing maximalizován podíl alokace finančních prostředkův rámci rámcových smluv (ročních dodatků) a ukončení celorepublikového , resp.mimoregionálního působení.13


www.ceskarafinerska.czCo od firmy region očekává?Co region očekává od zahraniční firmy?‣Dnes není rozdíl českého a zahraničního vlastnictví průmyslových podniků z pohledu regionu‣Kontinuální finanční pomoc – alokace podle společné dohody nebo „bianco šek“‣Pomoc v akutní nouzi‣Podpora projektům místní komunity‣Paralelní pomoc potřebným v regionu přímo z firmy14


www.ceskarafinerska.czCo může firma regionu dát?přímo :dary, reklama, spolufinancování, materiálnepřímo : zaměstnanost, životní prostředí, kontrakty, image15


www.ceskarafinerska.czCo může region dát firmě?Podporu podnikáníveřejnoprávní projednávání rozvoje firmyPomoc při řešení problémůLidský faktorTechnikaŽivotní prostředíPromotion uvnitř i vně regionu16


www.ceskarafinerska.czKonkrétní případové studie (case study)aktivit České rafinérské pro regiony17


www.ceskarafinerska.czHC Litvínov, o.s.Občanské sdružení se zabývá výchovou mladýchhokejistů až do dorosteneckého kategorie ahokejistek v Litvínově.Podpora reklamou (umístění loga na dresech a nastadionu od roku1997 ve výši 1 mil. Kč.Pozitivní odezva v regionu:• z pohledu HC• z pohledu města (majitel stadionu a akcionáři)• skupina přímých sponzorů• sportovní fanoušci• rodiče hráčů• hrdost zaměstnanců18


www.ceskarafinerska.czGalerie Výtvarné umění MostUmístěna v podzemí přesunutého kostela v MostěAmbiciosní výstavní program moderního umění z ČR i zahraničíV 90. letech provozována ve stavu daném rekonstrukcí po přesunu,Včetně osvětlení – zářivky v tělesech ( obé poruchové )Po dohodě s městem Most realizována společná podpora s cílem zakoupit a instalovatšpičkového osvětlení umožňující individuální osvětlení exponátů za 1 milion Kč ( CRC –MmM – GVUM )Přínos :vedení mosteckého okresu i Ústeckého krajepříznivci umění v ČR i zahraničí19


www.ceskarafinerska.czPartnerské městoMěsto MeziboříBudování, resp. rekonstrukce sportovníchzařízení s cílem vytvořit sportovně rekreačnícentrum pro regionŘada realizací :­ sjezdovka­ lehkoatletický areál­ hokejbalový stadio­sportovní halaUznání : vedení a občané městasportovní veřejnost regionu20


www.ceskarafinerska.czHipodrom MostDlouhodobý partnerský vztah (od 1998)Pořádání Dostihového odpoledne a hlavního dostihu1. kategorie v tradičním termínuReklamní plnění 800.000 KčMožnost zvaní VIP a zaměstnancůČasto televizní přenos nebo záznamPřínos :podpora aktivit v regionuocenění vedení města i krajeobčané i sportovní příznivcioslovení zaměstnanců i VIP21


www.ceskarafinerska.czZámek LitvínovHistorická budova Valdštejnského zámku ve středu městaLitvínov převedena z kraje na město (2005)1. Pomoc finančním darem při rekonstrukci2. Příspěvek k oživení společenského života na zámku :V rámci výročí „20 let výrobní jednotky Hydrokrakování“uspořádáno společenské setkání České rafinérské, včetnědnešních i bývalých pracovníků jednotky, s odbornými aregionálními partnery na nádvoří zámku (120 osob) ss kulturním programem a občerstvením (2008).3. Budoucí spolupráce při spolufinancování externí dotace22


www.ceskarafinerska.czObec Louka u LitvínovaObec v blízkosti Litvínova, avšak bezrámcové smlouvy o spolupráciNa základě individuálních žádostí podpořeno :­ vybudování dětského hřiště­ rekonstrukce školní zahradyOhlasy : podpora vedení obceohlasy občanů, vč. zaměstnancůmedializace23


www.ceskarafinerska.czRámcové smlouvy o spolupráci ročnídodatky– Most, Litvínov, Meziboří,Kralupy, Veltrusy, ChvatěrubyKaždé podepsání ročního dodatku je organizováno naodpovídajícím společenském standardu : GŘ, primátor nebostarostové, vedení města, novináři, tisková zpráva.Ohlasy:mediálníprojednání zastupitelstvemtransparentní dárcovství zohledňující potřeby organizacía spolků24


www.ceskarafinerska.czPovodně 2002Povodní postiženo okolí Kralup nad Vltavou a Ústecký krajPo opadnutí vysoké vody ihned osobní příslib finanční pomoci v maximální výši zbývajícíchprostředků v rozpočtu. Do týdne proveden převod finančních prostředků s určení na pomocpostiženým občanům a náhradu škod ve :Kralupy nad VltavouVeltrusyChvatěrubyÚstecký kraj1 milion Kč500.000 Kč500 000 Kč1 milion KčZároveň sbírka pro ZŠ Komenského nám. Kralupy nad Vltavou spolu s dlouhodoboubrigádnickou pomocí při asanaci škod ( voda tam dosáhla výše 2,2, m )Zprostředkován dar akcionáře městu Kralupy nad Vltavou – 11 kusů vysoušecích souprav25


www.ceskarafinerska.czKulturní a společenské středisko Vltava,Kralupy nad VltavouTradiční partner „ kamenného kulturáku“Rekonstrukce šaten (1997)Rekonstrukce kinosálu, sedadla a dolby systém (1999)Malý sál v kulturním domě Vltava v roce 2008Rekonstrukce dětského hřiště v roce 200726


www.ceskarafinerska.czStacionář pro předškolní děti trpící alergickýmionemocněními Veltrusy, dříve Kralupy n. Vlt.Nestátní zdravotnické zařízení zajišťující denní pobyt se zdravotnickým dohledem aabsolvování programů na posílení imunity dětí ve věku 3 – 6 let často trpící alergickýmionemocněními.Podpora o.p.s. Alergie, která stacionář provozuje, od roku 1996Česká rafinérská pomáhá finančně i dárky pro děti k DD a MikulášiOhlasy:ocenění vedením města Veltrusy, dříve Kralupyrodiče dětí, někdy i zaměstnancipartneři progresivní formy péče o děti s dobrými výsledky s odbornými oceněnímimedializace27


www.ceskarafinerska.czVeltrusy – spolufinancováníPartnerské město od roku 2004Zásadní forma – spolufinancování projektů města:­ Kanalizace ( 1997 – 1998 )­ Povrchy vozovek ( 2005 – 2009 )­ Základní škola ­ rekonstrukce sociálek, kuchyně a jídelny­ Mateřská škola ­ nový nábytek­ prvky na školní hřiště28


www.ceskarafinerska.czChvatěruby – turistické centrumTuristické centrum při cyklostezce Praha –Drážďany vystavěné s podporou EU za 13milionů Kč, z čehož Česká rafinérská 2 mil. KčAreál fotbalového hřiště po devastující povodni roku 2002kompletně rekonstruován a doplněn ubytovnou, restaurací aspolečenským sálem. Využití místně a projíždějícími cyklisty zČR i zahraničí.Ohlasy:pozitivum v regionuobčané a sportovciukázka schopnosti podpořit projekty i vyšší částkou29


www.ceskarafinerska.czVeltrusy ­ počítačová učebna na ZŠVybavení třídy informatiky ZŠ stanicemi a2 servery – vyřazená technika České rafinérské.Pomoc s instalací a následným doplněním.Ohlasy:vedení městarodiče a veřejnostžáci30


www.ceskarafinerska.czStředisko sociálních služeb při arcidiecéznícharitě v Kralupech nad VltavouDen Dobročinnosti 2008V rámci Dne dobročinnosti 2007 a 2008zorganizována pracovní směna v azylovém domě –pomoc při malování a opravě nábytkuOhlasy:vedení městaklienti domumedia31


Děkuji za pozornosta možná na shledanouAleš Soukup, PR ManagerČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a.s.www.ceskarafinerska.czales.soukup@crc.czwww.ceskarafinerska.cz32

More magazines by this user
Similar magazines