Evropský polytechnický institut, s

vos.cz

Evropský polytechnický institut, s

Působení internetu a mobilních telefonů má však také negativní stránku na vliv dítěte:nadměrný uţivatelský přístup na úkor vlastní aktivity, propagace násilí a dalšíchnegativních jevů. Volnočasová výchova musí nutně na tento aspekt reagovat.Děti mají moţnost denně se setkávat s médii v rodině, škole i ve volném čase. Jiţv předškolním věku se jim nabízí moţnosti pro jejich vyuţívání. Média umoţňují dětemzískávat informace o vrstevnících i světě dospělých, rozvíjet jejich zájmy, motivovat sepro nové způsoby zábavy a proţívat chvíle radosti, dobrodruţství a napětí. [1, s. 128-129]10

More magazines by this user
Similar magazines