Evropský polytechnický institut, s

vos.cz

Evropský polytechnický institut, s

Nejméně volného času, jak lze vyčíst z grafu, mají ţáci prvních tříd, coţ je vzhledemk nástupu k povinné školní docházce logické. Domácí úkoly v tomto období jim zaberouvíce času neţ starším dětem. Naopak třetí třídy mají relativně dostatek volného času.Otázka č. 3 – S kým nejvíce trávíš svůj volný čas?15%12%9%6%3%0%S kým nejvíce trávíš svůj volný čas?17%12%12%11%7%8%8%7%5%5%4% 4%S kamarády Se sourozenci S rodiči Sám1. třída2. třída3. třídaGraf č. 3: Interakce ve volném časeZdroj: VlastníŢáci prvních a třetích tříd tráví nejvíce volného času ve společnosti jiných osob, jako jsoujejich kamarádi nebo sourozenci. Naproti tomu ţáci druhých tříd upřednostňují být sami.Děti všech kategorií tráví nejméně času s rodiči.Otázka č. 4 – Co by pro tebe měl volný čas splňovat?Co by pro tebe měl volný čas splňovat?18%15%12%9%6%3%9%7%9%8% 8%4%4%12% 13%16%2%8%1. třída2. třída3. třída0%Zábavu Pohyb Čas skamarádyOdpočinekGraf č. 4: Funkce volného časuZdroj: Vlastní28

More magazines by this user
Similar magazines