Evropský polytechnický institut, s

vos.cz

Evropský polytechnický institut, s

Otázka č. 17 – Jsi spokojený/á s vedoucím krouţku?30%25%20%15%10%5%0%Jsi spokojený/á s vedoucím kroužku?30%25%21%8%5% 6%1%3%1% 0% 0% 0%Ano Spíše ano Spíše ne Ne1. třída2. třída3. třídaGraf č. 17: Spokojenost s vedoucím krouţkuZdroj: VlastníV návaznosti na předchozí otázku vychází najevo, ţe vedoucí v krouţcích odvádívynikající práci a děti jsou s nimi spokojeni. Úplná nespokojenost s vedoucímse neobjevila.Otázka č. 18 – Uvítal/a bys častější konání krouţku?Uvítal/a bys častější konání kroužku?25%20%15%10%5%0%21%19%16%11%8%9%7%0% 0%3% 2% 4%Ano Spíše ano Spíše ne Ne1. třída2. třída3. třídaGraf č. 18: Častější konání krouţkuZdroj: VlastníVzhledem k tomu, ţe jsou děti s krouţky i vedoucími spokojeni, lze pozorovat, ţe byčastější konání krouţků uvítaly. Většina dětí cítí, ţe konání krouţků jednou týdně pro něnení dostačující, avšak v několika případech dětem frekvence konání krouţku vyhovuje.35

More magazines by this user
Similar magazines