Evropský polytechnický institut, s

vos.cz

Evropský polytechnický institut, s

Literatura[1] HOFBAUER, B. Děti, mládež a volný čas. Praha : Portál, 2004. 173 s.ISBN 80-7178-927-5.[2] HÁJEK, B.; HOFBAUER, B.; PÁVKOVÁ, J. Pedagogické ovlivňování volnéhočasu. Praha : Portál, 2008. 240 s. ISBN 978-80-7367-473-1.[3] SÝKORA, J. Zážitkové kurzy jako nástroj pedagoga volného času. HradecKrálové : Gaudeamus, 2006. 58 s. ISBN 80-7041-380-8.[4] PÁVKOVÁ, J.; HÁJEK, B.; HOFBAUER, B.; HRDLIČKOVÁ, V. Pedagogikavolného času. Praha : Portál, 2002. 231 s. ISBN 80-7178-711-6.[5] ZÁHOŘÁK, M.; ZETĚK, J. Vizovice v písni, tanci, muzice a vyprávění. Zádveřice :Region, 2005. 235 s. ISBN 80-239-4560-2.[6] MAŇÁK, J.; ŠVEC, V. Cesty pedagogického výzkumu. Brno : Paido, 2004. 78 s.ISBN 80-7315-078-6.[7] FOŘTÍK, V.; FOŘTÍKOVÁ, J. Nadané dítě a rozvoj jeho schopností. Praha :Portál, 2007. 126 s. ISBN 978-80-7367-297-3.[8] MONKS, F. J.; YPENBURGOVÁ, I. H. Nadané dítě. Praha : Grada, 2002. 100 s.ISBN 80-247-0445-5.[9] SPOUSTA, V. Metody a formy výchovy ve volném čase. Brno : Masarykovauniverzita, 1996. 84 s. ISBN 80-210-1275-7.[10] MATĚJČEK, Z. Co děti nejvíc potřebují. Praha : Portál, 1994. 108 s.ISBN 80-7178-853-8.[11] HÁJEK, B.; HARMACH, J.; HOFFMANN, O.; JÍRA, O. Děti, vedoucí, volný čas.Praha : IDM MŠMT, 2004. 120 s. ISBN 80-86784-06-1.[12] HANUŠ, R.; CHYTILOVÁ, L. Zážitkově pedagogické učení. Praha : Grada, 2009.192 s. ISBN 978-80-247-2816-2.[13] REUYSOVÁ, E.; VIEHOFFOVÁ, H. Jak s dětmi trávit volný čas. Praha : Portál,1996. 180 s. ISBN 80-7178-073-1.[14] TOVIM, A. B.; BOYD, D. Hudební nástroj a naše dítě. Praha : Portál, 2007. 136 s.ISBN 978-80-7367-206-5.[15] VÁŢANSKÝ, M. Volný čas a pedagogika zážitku. Brno : Masarykova univerzita,1992. 64 s. ISBN 80-210-0428-2.[16] PŘADKA, M. Kapitoly z dějin pedagogiky volného času. Brno : Masarykovauniverzita, 1999. 93 s. ISBN 80-210-2033-4.44

More magazines by this user
Similar magazines