04:24 - Superinfo

superinfo.ba

04:24 - Superinfo

Zenica, Kakanj, Busovača, Žepče, Vitez, Fojnica, Visoko, Zavidovići, Maglaj, Tešanj, Doboj Jug, Usora ...1.BH. BESPLATNE NOVINERamazan Šerif Mubarek OlsunPetak, 21. avgust 2009 / broj 69ALMY u veleprodaji i maloprodajinudi sve vrste gorivačije je porijeklo isključivo izEvropske unije.Četiri savremeno opremljenebenzinske pumpe. Dvije namagistralnom putu M-17 naulazu u Zenicu iz pravca Dobojai dvije u Zavidovićima.Terminalski rezervoari zasve vrste goriva.Certifikati garantuju kvalitet,a gorivo transportujemo vlastitimprijevozom iz rafinerija i nekoristimo terminalska goriva.Dostava je osigurana.DA VAM SE NE BI DESILO OVO,SIPAJTE GORIVO NA PUMPAMA ALMY!tel. 061 788 088, 063 992 100 www.superinfo.baNova pumpa u zeničkomnaselju Pečuj omogućuje vamnajsavremeniji sistem kartičnogsipanja goriva.V r e m e n s k a p r o g n o z az a z e n i č k u r e g i j uPetak, 21. avgustSubota, 22. avgust Nedjelja, 23. avgust Ponedjeljak, 24. avgustsunce sunce sunce suncejutarnja 13 0 Cdnevna do 30 0 Cjutarnja 13 0 Cdnevna do 29 0 Cjutarnja 12 0 Cdnevna do 28 0 Cjutarnja 12 0 Cdnevna do 28 0 CNAFTA I NAFTNI DERIVATITelefon 032 446 320, Fax 032 446 321nafta@almy.ba, www.almy.ba


Petak, 21. avgust 2009.3INTERVIEW SEDMICEAlmedin Trako,direktor NTV IC KakanjGARANCIJA1 godinaZadovoljni gledanošću u ZeniciNezavisna televizija IC u Kaknju djeluje od 1994.godine. Danas je to kadrovski i tehnički veoma dobroopremljena medijska kuća sa 33 uposlena radnika,među kojima je i pet diplomiranih žurnalista.Program ove TV stanice priliku ima gledati oko 200hiljada ljudi u Kaknju, Zenici i Visokom. Gost Superinfau rubrici Interview sedmice je Almedin Trako,direktor ove tv kuće.Za početak, kakva je programskašema tv stanice na čijem ste čelu?„U našoj programskoj šemi zastupljeni su svisadržaji, počevši od informativnog do igranog, dokumentarnog,zabavnog, dječijeg, vjerskog, sportskogi obrazovnog. Posebnu pažnju posvećujemoinformativnom programu, a naši novinari u Kaknjui Zenici svakodnevno obrađuju najaktuelnije lokalnei regionalne teme.“Koliko je vaša kuća tehnički spremnaodgovoriti izazovima novihtehnologija?„NTV IC Kakanj raspolaže digitalnom opremom,kamerama i nelinearnim kompjuterskimmontažama. Serverski smo riješili i pitanje emitovanjaprograma i mogu reći da u tehničkom pgledunećemo imati problema sa ispunjavanjem standardaEvropske unije koji do 2012. godine nalažu potpuniprelazak svih tv kuća na digitalnu produkcijui emitovanje.“Kako se finansira NTV IC i kako živijedna nezavisna tv kuća u našojzemlji?„Djelujemo u tržišnim uslovima i finansiramose iz marketinga i usluga koje pružamo. U posljednjevrijeme sve je veći broj firmi koje režu troškove,a izdvajanja za marketing među prvima su na udaru.Ipak, mi u velikoj mjeri radimo sa kompanijamakoje znaju koliko im donosi dobra reklama, odnosnoda ulaganje u marketing nije trošak već infesticija,tako da recesiju još nismo osjetili u tolikojmjeri. U proteklom periodu našim kvalitetom smozaslužili povjerenje velikog broja renomiranih partneraza koje smo radili promotivne filmove, međukojima su i Energoinvest, Turistička zajednica ZDK,Merkur i drugi.“Već neko vrijeme program NTV ICKakanj mogu gledati i građani Zenice.Kakve su reakcije?„Otkako smo program počeli emitovati u Zenici,unutar kablovskog sistema Telekabel, veoma smozadovoljni gledanošću u Zenici. Nismo previše očekivali,s obzirom na to da smo nova tv stanica u sistemui da je ponuda kanala izuzetno bogata, ali mogureći da imamo sve više poziva gledalaca iz Zenice unašim kontakt programima i sve izraženije interesovanjezeničkih firmi za oglašavanje na NTV IC. Mi setrudimo da kroz priloge i reportaže naših novinaraobuhvatimo što više zanimljivih tema za građaneZenice i da izađemo iz lokalnih okvira.“ul. Zmaja od Bosne 1, Tel. + 387 (32) 405 339,Fax + 387 (32) 406 255, e-mail: europart@telekabel.baElektronska dijagnostika061/763-248Jeste li zadovoljni kvalitetom programaiz vlastite produkcije?„Kontinuirana edukacija svih uposlenih naše jeopredjeljenje od početka rada NTV IC. U proteklomperiodu angažovali smo veliki broj vodećih domaćihtelevizijskih eksperata, a sa našim novinarima, montažerimai snimateljima radili su Hakija Topić, FahrudinBečić, Nenad Đurić i Gordana Muzaferija. Takav pristupovom poslu daje rezultate, a naši projekti odavno suprepoznati i van granica BiH. Naš dokumentarac „Traženjekoje dušu smiruje“ emitovan je na čak 22 državnei satelitske tv stanice, među koima su BHT1, HRT,Al Jazeera, TV Crne Gore itd. Zajedno sa BHT1 krenulismo u koprodukciju dokumentarno-igranog serijala„Posljednji bosanski kralj“ koji će imati 22 nastavka.Dvije epizode već su snimljene, a svi koji su imali prilikupogledati materijal, bili su iznimno zadovoljni.“Za kraj, nekoliko riječi o planovimaNTV IC Kakanj?„Planiramo u ovoj godini dovršiti izgradnju iopremanje naše nove zgrade u Kaknju. Zahvaljujućirazumijevanju ljudi u građevinskom preduzeću GMKi gospodinu Mirsadu Bjelopoljaku, radovi napredujuizvrsnom dinamikom i uskoro ćemo dugoročno riješitipitanje prostora za rad NTV IC. Dobit ćemo novestudijske i režijske prostorije te uredske prostore zarad redakcija koji će nam otvoriti prostor za produkcijuviše kvalitetnog i živog programa. Do kraja ovegodine u planu imamo pokrivanje signalom općineVisoko. Već smo podnijeli zatjev Regulatornoj agencijii očekujemo pozitivan odgovor. Dugoročno namje u planu pokrivanje područja centralne Bosne,odnosno cijelog Zeničko-dobojskog i Srednjobosanskogkantona. Nastojat ćemo u svakom gradu imatidopisnike koji će za gledaoce NTV IC Kakanj priprematimaterijale o aktuelnim dešavanjima u regiji ukojoj živimo.“za autobuse,kamione,prikolice i lakakomercijalnavozila svihevropskih,američkih iazijskihproizvođača


4 Petak, 21. avgust 2009.O kompaniji„GM dijalog marketing“ d.o.o.Für unser neueröffnetes Unternehmen DC Marketing d.o.o. Zenica suchenwir 100 Mitarbeiter mit guten bis sehr guten Deutschkentnissen! Wirbilden sie zur:”DIALOG MARKETING FACHKRAFTWIR SIND:ein junges, neugegründetes, Dialogmarketing Unternehmenund beschaeftigen uns mit Marktanalysen und Telesales .Wir platzieren Produkte von schweizerischen, deutschen undösterreichischen Herstellern in den genannten Ländern viaTelemarketing.Wir suchen:kommunikative, freundliche und motivierte Mitarbeiter, die wir zu DialogMarketing Mitarbeitern ausbilden .Wir bieten Ihnen:- eine Vollzeit oder Teilzeitstelle,- ein gesundes Arbeitsklima mit einer guten Perspektive zur Weiterentwicklungund- ein langjähriges Beschäftigungsverhältniss,- Vollanmeldung ,an!Wenn Sie,- große Ambitionen haben- offen für neue Herrausforderungen sind,- ein gutes bis sehr gutes Deutsch sprechen und- von den Besten lernen wollen- und wenn sie 1000 KM Netto verdienen wollen.Dann schicken Sie uns Ihre Bewerbung mit Lebenslauf an die untengegebene Kontakte.Alle Bewerbungen und Lebensläufe bitte ausschlieβlich in deutscherSprache senden.Bewerben Sie sich per:E-mail: info@gm-marketing.baoder Persönlich: am 29.08 oder 30.08 , von 09:00 bis 18:00 Uhr (2.Stock)”Adresse:“Huseina Kulenovica 2(Zenicanka, 2. Stock)”„GM Dijalog Marketing“ d.o.o jekompanija koja uspješno djeluje kako uBosni i Hercegovini, tako i u drugim zemljamaEvropske unije. Osnovna djelatnostnaše kompanije je telemarketing,gdje zapošljavamo veliki broj mladih iuspješih radnika čime se i najviše ponosimo.Mi nudimo stručnu podrškuza vašu marketinšku kampanju, krozorganizovanu i dokumentovanu komunikacijusa potencijalnim klijentimaTelemarketing je djelatnost kojakoristi sofisticirane telekomunikacijskei informatičke sisteme u kombinacijis prodajnim i uslužnim vještinamai sposobnostima osoblja, kako bikompanija ostala u bliskom kontaktus postojećim ili ostvarila kontakt s novimpotencijalnim kupcima, povećalaprodaju i poslovnu produktivnost. Zaefikasnu telemarketing kampanjunužni su osnovni uvjeti: profesionalnoputem koje im se pružaju odgovori nasva postavljena pitanja. Telemarketingkoristimo za istraživanje tržišta ZapadneEvrope, zatim za analize kao i za informisanjepotencijelnih interesenata za razneproizvode. „GM Dijalog Marketing“d.o.o. u svom asortimanu sadrži velikibroj kvalitetnih proizvoda, i to:www.deutsche-gewinnboerse.dewww.helvetia-vital.dewww.aktion-deutschland-gewinnt.deŠta je telemarketing?Naša kompanija je razvila izvrstanCall Centar kojeg kompanije koje imajuodređene proizvode, ali nemaju ljudskeresurse za njihovu prodaju, moguangažovati u promociji i prodaji tihCall CentarKoliko ste danasproveli vremenas telefonom uruci? Možete lizamisliti život bez tenaprave, naročito,ako često koristite“žute stranice” itako pronalazitepotencijalne klijente.osoblje, sofisticirani telekomunikacijskiuređaji i treće kvalitetna bazapodataka. Vrlo je važno i povjerenjekupaca u vjerodostojnost i mogućnostiponuđača, koji se prvi put javljaputem telefonske veze. Telemarketingvam pruža trenutni feedback, vrijednuinformaciju koja može biti brzoanalizirana i jedini je oblik komunikacijes Vašim klijentom koji iziskujetrenutni odgovor.proizvoda. Call Centar je glavno mjestotelemarketing kontakta s klijentima.To je kombinacija sofisticiranih tehničkihrješenja, uvježbanih operatera kaoi sposobnog managementa.


Petak, 21. avgust 2009.Satelitski centar za hemodijalizuSatelitski centar za hemodijalizuu Žepču kao istureni organizacioni dioSlužbe za unutrašnje bolesti Odjeljenjaza hemodijalizu Kantonalne bolnice Zenicaotvoren je početkom sedmice. Častda simboličnim presijecanjem vrpceozvaniče njegov početak rada pripalaje premijeru ZDK Miralemu Galijaševićui načelniku Općine Žepče Mati Zovki.Na osnovu standarda i normativa, kadrova,prostora i opreme, ovaj centarkoji se nalazi u zgradi žepačkog Domazdravlja, je primjer kako približiti zdravstvenuuslugu korisniku. Trenutačnoga koriste 43 osobe (22 iz Žepča i 21 izZavidovića) kojima će se olakšati liječe-U sklopu izdvajanja sredstava zazaštitu i revitalizaciju kulturno historijskogi prirodnog naslijeđa, u 2009.godini Turistička zajednica Zeničkodobojskogkantona osigurala je iznosod oko 250 hiljada maraka. Riječ je osredstvima prikupljenim iz članarina uturističkim zajednicama i boravišnimtaksama. Ove godine planirano je saniranjekrova i fasade crkve sv. Prokopijau Visokom, fasade Sabornog hramau Zenici, te zvonika i južnog pročeljaFranjevačkog samostana u KraljevojNaslijeđenje. U Sateltskom centru je uposlenonovih deset medicinskih tehničara,spremačica i jedan specijalista internistasa iskustvom za rad na poslovimahemodijalize. Sam projekat vrijedan je1,2 miliona maraka, a finansirali su gaOpćina Žepče i Vlada ZDK.Sutjesci. Konzervirat će se i sanirati zidineStarog grada u Tešnju, te obnovitiTrzanska-Alibegova džamija u Žepču.Dio sredstava izdvojen je za projekatTragovima bosanskog kraljevstva.Eksproprijacija pri krajuVeći dio aktivnosti eksproprijacijezemljišta na teritoriji općine Zenicana trasi kroz koju će proći auto-putna Koridoru Vc je završena i uručenoje oko 100 rješenja, izjavio je direktoropćinske Uprave za imovinsko pravnepolove i katastar nekretnina HazboLičina. Dio trase autoceste, koji jepredmet eksproprijacije prolazi krozkatastarske općine Gorica, Perin Hani Janjići. “Nadamo se da će do krajaavgusta ovaj dio posla biti u potpunostizavršen“, kazao je Ličina, ističućida nije bilo većih problema na terenuprilikom angažovanja sudskih vještakana procjeni vrijednosti nekretnina.Početak gradnje nove dionice auto-puta predviđen je krajem ove godine,probijanjem tunela koji će povezivatitrasu iz pravca Kaknja, sa Goricom uopćini Zenica.5


6 Petak, 21. avgust 2009.Podrška investicijamaU posjeti Rudniku mrkog uglja Kakanj boravili sufederalni i kantonalni premijeri Mustafa Mujezinovići Miralem Galijašević. Visoki zvaničnici su upoznatisa nizom započetih i realiziranih investicija. Razgovaralose i o budućem koncernu Elektroprivrede BiHi federalnih rudnika uglja. Domaćin ovog susreta,direktor Mirsad Jašarspahić, upoznao je premijeresa aktuelnim stanjem u Rudniku Kakanj, naglasivšinužnost investiranja u razvoj, a posebno u izgradnjusistema za pretovar i transport uglja željeznicom.Ova investicija vrijedna više od devet milionakonvertibilnih maraka će riješiti decenijski problemtransporta uglja kamionima prema termoelektrani.Uskoro rebalansPremijer Zeničko-dobojskog kantona MiralemGalijašević izjavio je da su u toku aktivnosti naizradi rebalansa budžeta ZDK-a za 2009. godinu.„Rukovodit ćemo se smjernicama Međunarodnogmonetarnog fonda jer to je jedan od uvjeta za realizacijustand-by aranžmana za BiH“, izjavio je Galijašević.Procjenjuje se da bi nedostajuća sredstva,odnosno deficit u ovoj godini za Zeničko-dobojskikanton bio 15 miliona KM u odnosu na realizacijuprihoda. Aktivnosti oko rebalansa budžeta prate isindikati budžetskih korisnika, kojih je u ZDK-u okoosam hiljada. „Kantonalna vlada ostaje pri politici jedinstvenihplaća i sve poteze koje povučemo vezanoza rebalans, uradit ćemo u dogovoru sa sindikatom.Već smo imali određene razgovore s predstavnicimasindikata svih budžetskih korisnika i ovih dana ihtrebamo finalizirati i pretočiti u sporazum, odnosnou konačni rebalans“, izjavio je Galijašević.Dan BusovačeBusovača je 16. kolovoza obilježila Dan općine.Ime ovog grada se spominje prvi put 1371. godinea Busovljaci se nadaju da je konačno došlo vrijemeda ovaj mali gradić u srcu Bosne doživi svoj procvat.Kao i svake godine, povodom Dana općine, održanaje svečana sjednica Općinskog vijeća na kojoj suuručena Javna priznanja zaslužnim pojedincima iustanovama. Povjerenstvo je odlučilo ove godinedodijeliti dvije zlatne i dvije srebrene plakete: prvazlatna dodijeljena je Košarkaškom klubu Busovačaza 30 godina rada i djelovanja a druga zlatna za Lovačkodruštvo „Kaćunski zec“ Busovača za promocijuočuvanja prirode i zdravog načina života.Studentski centarKonačna lista primljenih studenata u zeničkiStudentski centar u predstojećoj akademskoj godinibiće poznata oko 10. septembra. Na konkurs kojije bio objavljen i otvoren 22. juna, a trajao mjesecdana, prijavilo se 298 studenata, što je znatno većibroj kandidata u odnosu na moguće smještajnekapacitete centra koji može primiti njih 228. Predkomisijom za prijem je posao rangiranja kandidataprema ranije utvrđenim kriterijima, dosadašnjimuspjehom studenata, njihovim socijalnim statusom,kao i materijalnim primanjima njihovih porodica.Cijena smještaja u Studentskom centru u Zenici idva dnevna obroka, je na nivou prošlogodišnje i zastudente iznosi 91 KM, dok bi ostalo trebali plaćatikantoni iz kojih studenti dolaze.Brovis već u EvropiPeradarska industrija“Brovis” izVisokog je sigurno jediniproizvođač u BiHkoji je vlastitim sredstvimai vlastitompameću dostigaostepen tehnološkogdostignuća, ravnopravanili bolji negokod ostalih zapadnoevropskih zemalja. “Uvijek smo insistiralina visokom stepenu higijene i kvaliteti proizvoda,što se u konačnici i vidi. Evropski sektori su prezadovoljnionim što su ovdje vidjeli i sami su rekli da imamo ono štoEvropa treba imati 2012. godine. Uradili smo generalnuprobu certifikacije, ovdje će se izvršiti standardizacija Hasapa,Iso standarda 9.001 i 14.000. Planiramo napravitifabriku prerade pilećeg mesa i zaposliti što veći broj vrijednihradnika specijalizovanih za ovakvu vrstu poslova.“,ističe Refik Kurgaš, prvi čovjek „Brovisa“.Razvojni timU Općini Tešanj održan je prvi radni sastanak Razvojnogtima Općine Tešanj, na kojem su prezentovaniaktuelni pozivi za projektne aplikacije. Općinskinačelnik je imenovao razvojni tim na čijem je čeludr.sc. Ismar Alagić, dipl.ing.mašinstva, čiji je zadatakpraćenje realizacije Strategije razvoja Općine Tešanj iutvrđivanje prioriteta u pripremi projekata za finansiranjeiz stranih izvora, posebno Evropske unije.


Petak, 21. avgust 2009.Prestanak radaNakon dvije godine uspješnog i kvalitetnog emitiranja,Radiopostaja Žepče (vlasništvo žepačkogpoduzeća K-projekt) prestaje s radom 1. rujna. Kaojedini razlog navode financijsku krizu, zbog koje višenisu u mogućnosti opstati. Inače, Radiopostaja Žepčeje bila prisutna i na internetu, čime je bilo omogućenosvim Žepčacima diljem svijeta da slušajuprogram ovog radija uživo.Civilna zastitaProgramom razvoja sistema zaštite i spašavanjaljudi i materijalnih dobara 2007-2011. godina, utvrđenisu osnovni ciljevi i pravci petogodišnjeg razvojazaštite i spašavanja na području općine Tešanj. Shodnotome, Služba civilne zaštite svake godine provodiaktivnosti koje imaju za cilj približavanju navedenimnormama. U mjesecu junu i julu izvršena je rekonstrukcijaoperativnog centra kojom su obezbjeđenitehnički i drugi funkcionalni uslovi i instalirana ranijai nova komunikacijska oprema. Projekat je finansiraniz sredstava posebnog poreza za zaštitu odprirodnih i drugih nesreća.Upisni rokDrugi upisni rok u prve razrede 34 srednje škole uZDK trajaće do 17., odnosno 24. avgusta. Prema informacijiiz Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu isport ZDK, u srednjim školama za zvanja, drugi upisnirok trajat će do 17., a u stručnim školama za zanimanja,do 24. avgusta. Prema Planu upisa u srednjimškoloma ZDK, ima mjesta za 5.771 novih srednjoškolaca,koji bi trebali biti raspoređeni u 218 odjeljenja. Udrugom upisnom roku ukupno je planirano da u prverazrede bude primljen 1.821 srednjoškolac.Zdrava hranaProizvodnja zdrave hrane u plastenicima uzimamaha i na području općine Fojnica. Sve je više proizvođača,a prednjače oni u Pločar polju i Ostružnici.Jedan od njih je i 64 godišnji Mesud Hadžimejlić,penzioner iz Visokog koji posjeduje plastenik naimanju u Ostružnici. „Bušotinom od četiri metra našaosam vodu i sad navodnjavanje vršim po sistemukap po kap. U plasteniku imam zasađene paradajzMonro sorte, paprike i krastavce. Očekujem ove godineod prodaje povrća prihod od 1500 KM a za dvijegodine ću otplatiti uloženo.”, kaže nam Mesud.Prvi kupačiPrvog dana nakon otvaranja AquareumalovogVodenog grada u Fojnici koji seprostire na 12 hiljada metara kvadratnihu rekreacijskom bazenu sa termalnomvodom se kupalo stotinjak kupaća iz Fojnice, Kreševai Visokog. Lijepo vrijeme i temperatura vode 32stepena privuklo je stotinjak kupaća u bazenima uFojnici koji su uživali u kupanju.Crveni polumjesecHumanitarna organizacija Crveni polumjesecZDK nedavno je na Odjelu za transfuziologiju krviKantonalne bolnice Zenica organizovala akcijudobrovoljnog darivanja krvi. Akcija je realizovanau okviru projekta Crvene kapi - Crvenog polumjeseca.Ovo je bila sedma akcija od početka ovegodine, a tog dana su prikupljene 64 doze dragocijenetečnosti.Moj ummete7Moj ummete - večer ilahija u zeničkoj Areni. Bilo jeovo večer sa jednom najpopunjenijih Arena od otvaranja.Više od osam hiljada posjetilaca uživalo je u večeriilahija „Moj umme“, održanoj u zeničkoj Areni. Prisutnimase obratio reisu-l-ulema IZ BiH Mustafa efendijaCerić, koji je govorio o predstojećem Ramazanu. Uz „Idemjesec Ramazan“ na scenu je došao orkestar, horovi i sviizvođači, tako da je na sceni bilo više od tri stotine izvođača.Program je započeo učenjem Kur’ana hafiza SenadaPodojka, a potom su se smjenjivali ostali izvođačimeđu kojima su bili Lejla Ćatić, Šejla Kadić, Afan Smajlović,Amela Kršič, Arabeske, Alma Čardžić, Izudin Bajrović,Hamza Ražnatović, Aziz Alili, Emina Hamidović, TurskiTrio, Burhan Šaban. hafiz Mensur Malkić, Emir Đulović,te Nataša Atlas, dok je program završen ilahijom „HasbiRabbi Džellallah“ u zajedničkom izvođenju.Šerijatsko vjenčanjeVrhovni poglavar Islamske zajednice u BiH reisu-lulemaMustafa Cerić na stadionu Kamberovića polje obavioje prvo kolektivno šerijatsko vjenčanje u našoj zemlji.Ovom činu pristupilo je 20 parova s područja više općinacentralne Bosne. Uglavnom je riječ o mladencimaod kojih su jedan ili oba u periodu od 1992. do 1995.godine boravili u Libiji, gdje su u tom periodu boravilina poziv tamošnjeg predsjednik Muamera el-Gadafija.Kompletnu svečanost, kao i večeru za mladence i višeod pet stotina zvanica u hotelu „Zenica“ finansirao je libijskipredsjednik. U programu koji je završio iza 23 satanastupili su hor Meše Bajraktarevića, hafizi Aziz Alili,Burhan Šaban i Mensur Malkić, te pjevači Alma Čardžić,Šejla Kadić, Emir Đulović, Eldin Huseinbegović i drugi.


Zenica03:59 05:49 12:53 16:44 19:54 21:3004:01 05:50 12:53 16:43 19:52 21:2804:03 05:51 12:52 16:42 19:51 21:2604:04 05:52 12:52 16:41 19:49 21:2404:06 05:53 12:52 16:40 19:48 21:2204:08 05:54 12:52 16:40 19:46 21:2004:10 05:56 12:51 16:39 19:45 21:1804:11 05:57 12:51 16:38 19:43 21:1504:13 05:58 12:51 16:37 19:42 21:1304:15 05:59 12:51 16:36 19:40 21:1104:17 06:00 12:50 16:35 19:38 21:0904:18 06:01 12:50 16:33 19:36 21:0704:20 06:02 12:50 16:32 19:34 21:0504:22 06:04 12:49 16:30 19:31 21:01


04:24 06:05 12:49 16:29 19:30 21:0004:25 06:06 12:49 16:28 19:28 20:5804:27 06:07 12:48 16:27 19:26 20:5604:28 06:09 12:48 16:26 19:24 20:5304:30 06:10 12:48 16:25 19:22 20:5104:31 06:11 12:47 16:24 19:20 20:4904:33 06:12 12:47 16:23 19:19 20:4704:35 06:13 12:47 16:22 19:17 20:4504:36 06:15 12:46 16:21 19:15 20:4304:37 06:16 12:46 16:19 19:13 20:4104:39 06:17 12:46 16:18 19:11 20:3904:40 06:18 12:45 16:16 19:10 20:3704:42 06:19 12:45 16:15 19:08 20:3504:43 06:21 12:45 16:14 19:06 20:3304:45 06:22 12:44 16:13 19:04 20:3104:46 06:23 12:44 16:12 19:02 20:2804:48 06:24 12:44 16:11 19:00 20:2604:49 06:25 12:43 16:10 18:59 20:2404:50 06:26 12:43 16:09 18:57 20:2204:51 06:27 12:42 16:07 18:55 20:20Bajram namaz je u nedjelju 20. septembra u 7:11 sati.Vremenske razlike u odnosu na Zenicu:Busovača -, Doboj -, Fojnica -1, Kakanj -1, Maglaj -,Vitez -, Visoko -2, Tešanj +1, Zavidovići -1, Usora -1, Žepče -TeleKabel


10 Petak, 21. avgust 2009.Prvi festival „Studentsko ljeto“ održanje 1964.godine. Svojevremeno jesvojom kvalitetom prerastao okvire Maglajai BiH pa je održavan kao kruna svihfestivala na prostoru bivše Jugoslavije.Pobjednicima iz Makedonije, Slovenije,Srbije itd. bila su otvarana vrata svihdiskografskih kuća, nastajale su estradnezvijezde. U to vrijeme to nije bio nimalolak zadatak. Tako su svoje prve korakeupravo na maglajskoj pozornici počinjalioni koji i danas traju Lepa Brena, Severina, Guliano,Alma Čardžić, Asim Brkan, Šerif Konjević,Željko Samardžić i brojni drugi. NaovogodišnjimStudentsko ljetofestivalskim večerima nastupilo je 26 mladih inedovoljno afirmisanih interpretatora narodnei zabavne muzike iz nekoliko bh. gradova ali iAustrije, Crne Gore i Makedonije. Premaocjeni žirija i novinara, pobjednik u konkurencijiizvođača narodne muzike je JasminHasić iz Srebrenika, a nagrada publikepripala je Dini Banjanoviću iz Beča.Među „zabavnjacima“ žiri je nagradioDemiru Pašić iz Sanskog Mosta, premaocjenama novinara najbolja je bila MostarkaSelma Repeša, a Zeničanin DamirBrdarević osvojio je glasove publike.Tragajući za MusalomGotovo svaki grad i kasaba u našoj zemlji nekadasu imali svoju musalu. Riječ koja potiče iz arapskog iturskog jezika, danas češće preživljava kroz naziv ulica,nego li kao vrijedan kulturno-historijski spomenik.Musala (tur. musalla) je mjesto (livada, bašča ili kakavdrugi povelik prostor) na kome muslimani cijelog grada,varoši,grupno pod otvorenim nebom, klanjaju bajramskumolitvu „bajram namaz“, džumu i dženaze. Visočkamusala bila je locirana u gradskom parku, otprilike napočetku današnje spomen kosturnice. Posljednji tragovimusale su uklonjeni sredinom 1963. godine, kada se poprojektu Marijana Kockovića, čuvenog arhitekta tog vremena,počela graditi partizanska spomen kosturnica.Musala je danas naziv ulice koji vodi od parka prema visočkomhotelu. Totalna nebriga za očuvanje arhitektonsko-kulturnognaslijeđa u Visokom, učinila je, da tokomgodina, pored musale, u potpunosti nestanu i stupe ihambašče, koje su koristili čuveni visočki tabaci, razvijajućikožarski zanat na prostorima uz rijeku Fojnicu.- SNIŽENJE - AKCIJA - SNIŽENJE - AKCIJA -Mi činimo stanovanje ljepšimCentar iza uglaŠiroka ponuda kvalitetnedječje odjeće, obuće,opreme i igračakaPri kreiranju ponude i asortimana vodili smo računao važnosti koju suvremeni čovjek pridaje kvalitetistanovanja. Uređenost prodavaonice potičena kupnju, a ako to nije dovoljno, tu je paleta proizvodanajvažnijih svjetskih i domaćih brandova:Pierre Cardin, S. Oliver, Bugatti, Svilanit, Domo iMoya Home. Bogata ponuda proizvoda za uređenjei opremanje doma uz pristupačne cijene.Prodavaonica Centra ima bogatu ponudu ženskog,muškog i dječjeg asortimana, kao i kućanskog tekstilaskrojena je prema specifičnosti svake lokacije. Povoljnecijene i ljubazna usluga dio su Centrinog imidža, anerijetko naši prodavači poznaju veliki broj svojih kupacakao i njihove potrebe i ukuse.PSC Džananović - Kamberovića polje ZenicaVesela i zaigrana atmosfera prodajnog mjesta postignutazahvaljujući vedrom uređenju prilagođenomdjeci i roditeljima koji, osim dobre kupovine,žele i ugodno okruženje te pokoje lijepo iznenađenje.Brandovi kao što su Montefiore, Benetton,Lego, Chicco... vežu svoje stalne kupce. Stručna iljubazna, djeci prijateljska usluga.


Petak, 21. avgust 2009.OpančarSličice iz života Ešrefa Reše Efendire, zanatlijekoji je opančarstvo u Visokom spasio od nestajanja,slagale su se poput petljica na „prednjici“ ili „opetku“visočkog opanka. Pomalo nevjerovatno zvuči podatakda za proizvodnju jednog „visočkog opanka“treba između 500 i 700 uboda šilom i drugim opančarskimalatom. Isti se sastavlja od 30-50 dijelovatzv. kajasom, bez ikakve pomoći ljepila. Kompletanproces proizvodnje majstor Rešo radi ručno. Osamsati potrebno mu je da uradi jedan par opanaka, nakončega slijedi tri dana sušenja na sobnoj temperaturi.„Zanat sam izučio pomažući ocu koji je bio velikimajstor svoga doba. Još uvijek čuvam par opanaka iz1920. godine koje on izradio još dok je učio zanat. Idanas su kao novi.“, kaže nam Rešo.Gorski spasiociPlaninarski savez Bosne i Hercegovine dodijelio jezvanje „gorski spasilac“ za osam mladih planinara izTravnika, Zavidovića i Zenice. Radi se o prvoj nakon ratageneraciji iškolovanih gorskih spasilaca. Travničani DamirPašalić, Davor Pinjo, Adin Pinjo i Vahid Vukotić, ZavidovićaniAdmir Bajraktarević, Ljubo Šuščević i MustafaMahmutović, te Zeničanin Benjamin Karić svoje školovanjesu počeli u oktobru 2005. na Ruištu kod mostara,a okončali ga u maju ove godine na Vlašiću.Ovo je i moj gradFilm koji govori oživotu u Busovači, krozpovijest pa sve do današnjihvremena, filmkoji nosi naziv „Ovo je imoj grad“ autora MirzeBegovića, predstavljenje u javnosti uoči Danaopćine Busovača. Željamladih ljudi koji su seokupili zbog ovoga projekta je afirmirati i promoviratiBusovaču na jedan poseban način. Čini se da su na startuto i uspjeli....Okupljeni u sportskoj dvorani uživali suu revijalnom programu, nastupu folklora, tamburaškogsastava, “Napredak”, ”Preporod”, break dancera....Ljepote FojniceTuristička zajednica SBK je tradicionalno provodilaakciju “Da nam grad bude ljepši”. Akcija bi trajalaod maja do polovine augusta, kada bi se biraonajljepše uređeni vrt, bašta ili terasa. Prva tri mjestasu bila i nagrađivana. Ta akcija je imala dobre rezultatejer je potakla građane da uređuju svoje bašte,okućnicu i terase. Iz godine u godinu su se povećavalepovršine zasađene cvijećem. Šetajući ulicamaFojnice okom kamere zabilježili smo u nekoliko naseljai u jezgru grada mnogo cvijeća i uređenih građevina.Kako jedan gost ovog grada reče: „Fojnica jegrad vode, cvijeća, lijepih zgrada i modernih fasada“.Uvjerite se i sami u to.Ford TransitRođendanNajljepša dvorišta112004. godište, 1.9 dizel, prešao 185.000 km,cijena 13,900 KMdo registracije, plaćen porez i carina.Tel. 062/786-336 i 062/786-338Javna ustanova “Dom za stara lica” Zenica proslavilaje svoj prvi rođendan. Na skromnom slavlju trojicinajstarijih korisnika po stažu, Zeničanima OsmanuHaračiću, Šimi Čaktašu i Voji Đuriću pripala je čast dazajednički zrežu slavljeničku tortu.U povodu obilježavanja Dana općine Busovača,16. kolovoza, Udruga Eko-Bus uz potporu Općine te uzmedijsko pokroviteljstvo Radio Busovače, organiziralaje izbor najljepše uređenog dvorišta. I ove godine biloje desetak prijavljenih skoro iz svih dijelova općine Busovača:Kaćuni, Gudelj, Solakovići, Tisovačka ulica…Trud, vrijeme i ljubav prema prirodi i biljkama, temeljsu jednog lijepog dvorišta. Odlučeno je da ove godineprva nagrada ide obitelji Josipa i Jasne Znahor iz Solakovića,druga nagrada obitelji Pere i Luce Vujica iz Bešićate treća nagrada Sabaheti Neslanović iz naselja Luka.


12 Petak, 21. avgust 2009.RekonstrukcijaBilinog poljaStadion Bilino polje biće rekonstruisan do 9.septembra kada našu nogometnu selekciju očekujejedan od najvažnijih duela za plasman na Svjetskoprvenstvo u Južnoj Africi - meč sa Turskom. Rekonstrukcijastadiona se vrši u tri faze, a prema ocjeninadležnih, sve ide svojim tokom, te bi svi radovitrebali biti okončani u narednih 15-ak dana. U tokuje rekonstrukcija krova na zapadnoj tribini, a ranijeje postavljen sistem za navodnjavanje travnjaka,napravljen novi bunar za vodu, te promijenjeno oko400 kvadrata travnjaka.Čelik u kriziIz premijerligaša sa Bilinog polja i ove godinesu najavljivali borbu za sami vrh bh. nogometa,međutim već nakon tri kola, mnogi smatraju da sudošli u situaciju da treba da počnu razmišljati kakouspjeti sačuvati premijerligaški status. Porazi odkuće od Željezničara i Borca, te remi u Prijedoru saRudarom, doveli su Čelik na dno ljestvice, zajednosa Travnikom i Rudarom. Upravni odbor je daopodršku stručnom štabu i ekipi. Detaljnija analizaće biti obavljena u pauzi prvenstva nakon 5. kola.Uprava je na prijedlog Komisije za transfere ukinulasuspenziju kolumbijskom napadaču PhilluJacksonu uz uslov da potpiše ranije usaglašeniugovor na dvije godine. Jackson je zimus stigao uČelik iz Laktaša, a u jesenjoj polusezoni bio ponajboljiigrač crveno-crnih.11. Kengur kupNakon nastupa košarkaške reprezentacije, Zenicaće ponovo biti u središtu košarkaških dešavanja. Uorganizaciji Košarkaškog kluba „Kengur“ posljednjegavgustovskog vikenda u Zenici će se održati jedanaestiturnir za mlađe kategorije: pionire, kadete, juniorkei juniore. Na turniru koji je jedan od najmasovnijihu regionu očekuje se više od 400 učesnika uzrastaod 12 do 17 godina iz sedam zemalja: Slovenije, Hrvatske,Srbije, Makedonije, Mađarske, Austrije i BiH.„Učešće na turniru najavili su naši sportski prijateljiiz Maribora, Koroške (Slovenija), UBSC Graza (Austrija),ZTE Zalaegerszega (Mađarska), ABC Zadra, Splita(Hrvatska), Lazarevca (Srbija), Plejmejkera iz Skopja,(Makedonija), Bosne, Koša, Falconssa, Jedinstva tedomaćina Kengura. Utakmice će se igrati u zeničkimdvoranama, a prvi put finalni dio bit će odigranu novoj Areni.“, kaže za Superinfo Enver Jahić, osnivačKengura. U toku su završne pripreme za početakturnira čiji je generalni pokrovitelj Zeničko-dobojskikanton, a Organizacionim odborom i ove godinepredsjedava zenički načelnik Huseijin Smajlović.Fojničanima Kup SBKNogometaši „Fojnice“ pobjednici su nogometnogKupa Srednjobosanskog kantona. U finalnojutakmici savladana je ekipa FK „Viteza“ rezultatom5:3. Inače, Fojničani su u polufinalu eliminisali idrugi viteški klub, NK „Vitez“, nakon boljeg izvođenjajedanaesteraca 7:6, a nakon devedetet minuta igrerezultat je glasio 2:2. Finalni susret je odigran naGradskom stadionu u Fojnici pred oko 150 gledalaca,a sudio je Travničanin Adnan Grabus. Finalisti KupaSrednjobosanskog kantona, zajedno sa premijerligašomTravnikom, igrat će u završnici Kupa na područjuFederacije, među 32 najbolje ekipe.Hamzin podvigNajbolji bosanskohercegovački atletičar Hamza Alićjoš jednom je zablistao na velikoj svjetskoj sceni i ostvariomožda i najveći atletski uspjeh od osamostaljenja našezemlje. Ulaskom u finale i plasmanom na deveto mjestou bacanju kugle na 12. Svjetskom prvenstvu u BerlinuHamza je dokazao da je dio svjetske atletske kreme. Iakoje ovaj vrsni sportista već osvajao medalje na balkanskimi mediteranskim igrama, ono što je ostvario u Berlinusvojevrsna je kruna ove briljantne serije uspjeha vangranica naše zemlje. Ako kažemo da je u ovoj disciplini uBerlinu nastupilo čak 36 bacača, a da je magičnu granicuod 20 metara prebacilo samo 13 bacača, ovaj uspjeh jošdobija na težini. Hamza je u kvalifikacijama ostvario hitacod 20 metara i 10 centimetara. I u finalu je bio na visinizadatka i hicem od tačno 20 metara iza sebe ostavio trojicukonkurenata, među kojima su Britanac Carl Myerscoughkoji kuglu baca izvrsnih 21,92 te domaći atletičarPeter Sack čiji je lični rekord 21 metar i 19 centimetara.Na ovom je velikom takmičenju na kojem učestvuje višeod dvije hiljade atletičara iz 204 države tridesetogodišnjiZeničanin jedini predstavnik Bosne i Hercegovine, ali i ponosnipredstavnik svog grada i matičnog kluba. „Mi smovjerovali u Hamzu sveove godine i znali daće njegove sportske iljudske kvalitete donijetijedan ovakav rezultatkojim moramobiti izuzetno ponosni.To je u svakom slučajui jedna dodatnaobaveza da svi zajedno u klubu, gradu, kantonu i državiovom vrsnom atletičaru i njegovom treneru MehmeduSkenderu osiguramo što bolje uslove priprema za Olimpijskeigre u Londonu naredne godine.“, kazao nam jeSuad Kaknjo, predsjednik Atletskog kluba „Zenica“. Ostajenam samo da i mi čestitamo Hamzi Aliću i njegovom treneruMehmedu Skenderu za rezultat ostvaren u Berlinu ipoželimo im da bosanskohercegovačku kraljicu sportovai u narednim godinama predstavljaju u najboljem svjetlu.


Petak, 21. avgust 2009.XXL BasketUspješan startMlade ekipe Čelika novu sezonu su uspješnootvorile u Laktašima. Kadeti su odigrali neriješeno1:1 dok su aktuelni juniorski prvaci BiH deklasiralidomaćina sa 0:6 i na taj način najavili odbranu titule.To je još jedna potvrda dobrog, kontinuiranog radasa najmlađim kategorijama u klubu.Ford Explorer13Košarkaška škola “XXL Basket” iz Visokog nakonobavljene prozivke planira učešće četiri kombinovaneekipe 22. i 23. ovog mjeseca na turniru “Street Basket4x4” u Sarajevu, u organizaciji kompanije AND1 i NLBLige. Timovi će se tom prilikom boriti za odlazak na regionalnifinalni turniru u Ljubljanu - 28. avgusta ovegodine. Krajem mjeseca, pionirska i kadetska selekcijaće učestvovati na AND1 turniru u Trebinju u organizacijiDejana Bodiroge i AND1 Rising Stars kampa kojivodi proslavljeni stručnjak prof.dr. Milivoje Karalejić.Međunarodni turnirTradicionalni šesti Međunarodni rukometni turniru organizaciji RK Čelik igraće se 28. i 29. augustau Gradskoj areni u Zenici. I ove godine na turniru će,pored domaćina, učestvovati nekladašnji evropski prvak,šabačka Metaloplastika, te CCM Split (bivši nazivKotex Split), te ekipa Gradačca. Prvog dana turniraotvorenje je u 17 sati, a sat kasnije u prvoj utakmicisnage će odmjeriti Metaloplastika i Gradačac, dok u20 sati igraju CCM Split i Čelik. Drugog dana turniraigrat će se finale i susret za treće mjesto. Inače, rukometašizeničkog Čelika vrijedno se spremaju za nastupeu Premijer ligi BiH, a klub je doživio promjene iu igračkom, trenerskom, ali i organizacionom planu.Tako je novi predsjednik Čelika postao Pane Škrbić,čovjek koji je prije više od tri decenije već jednombio na ovoj funkciji, dok će klub sa klupe predvoditinekada jedan od najboljih evropskih i svjetskih rukometaša,danas trener, Zlatan Saračević. Dosadašnjipredsjednik Šefik Šeper ostaće u klubu i biće dio noveUprave. Na poziciji direktora ostao je Meho Merdanović,a na poziciji sekretara Bero Šunjić.2004. godište, 4.0 benzin, prešao 185.000km, potrošnja 12 l na 100 km,cijena 21,900 KM,auto je na Američkim tablicama.Tel. 062/786-336 i 062/786-338Svakog vikenda na programu Eurosport 2,samo u kablovskom sistemu TELEKABEL Zenica.4 DIREKTNA PRENOSA BUNDESLIGEOVOG VIKENDA !!!petak, 21. avgust20,30 sati: Hoffenheim- Schalke 04subota, 22.avgust15,30 sati: Mainz - Bayern M.nedjelja, 23. avgust15,30 sati: Bochum - Hertha17,30 sati: Wolfsburg - Hamburg SV+ najave kola+ reprize+ direktni prenosi 2. Bundeslige …TeleKabelŠtrosmajerova 14, 72000 Zenica, www.telekabel.ba, e-mail: info@telekabel.baNova regionalna verzija Eurosport 2 na teritoriji Bosne i Hercegovine vlasnik je ekskluzivnih TV pravaza prenose Bundeslige i 2.Bundeslige u naredne tri sezone.TELEKABEL je za svoje pretplatnike otkupio prava emitovanja kanala Eurosport 2i omogućio vam da uživate u majstorijama naših asovaDžeke, Misimovića, Ibiševića i Salihovića.Pozovite 446-110 ili 446-111i uživajte u 44 TV kanala


Petak, 21. avgust 2009.15

More magazines by this user
Similar magazines