Statystyki magazynów i e-magazynów

mish.amu.edu.pl

Statystyki magazynów i e-magazynów

Najnowsze statystykidotyczące magazynów ie-magazynówna podstawie przeglądu magazynu branżowego „Press”


Papierowa sieć – lipiec 2011 Zamknięcie wersji drukowanej „Machiny” iprzeniesienie tytułu do internetu Błąd strategii: w przeciwieństwie do np. „Przekroju” niezostawiono chociażby okrojonej wersji wydaniapapierowego „Porażka w Internecie będzie oznaczać koniec tegotytułu.” „Jeśli im się uda, to wielu wydawców pójdzie w ichślady.” Koszt „Machiny” w sieci to 3 zł za wydanie elektroniczne,wydanie będzie ukazywać się co tydzień, a nie comiesiąc


Szanse „Machiny” na sukces?!Aktualizacja treściZwiększona częstotliwośćukazywania się wydaniaNiższa cena wydaniaWspółpraca z Iplay.pl, gdziemożna ściągać odpłatniemuzykęPromocje na prenumeratęmagazynuMożliwość zobaczeniazwiastunów filmów, o którymmowa w artykułachDuża konkurencja w sieci (tasama tematyka, ale bezpłatnydostęp do tytułu)Nie każdy zmieni swojeprzyzwyczajenia czytelnicze„Internauci będą płacić tylkoza te treści, których nie mogązastąpić innymi”„Ludzie zapłacą zaekskluzywną informacjępotrzebną w pracy”Studenci nie zapłacą za treść,którą można przeczytać winnym miejscu za darmo, a tooni głównie chodzą do kina isłuchają muzyki


Odchudzanie wydań drukowanych „Sukces” z 180 na 130 stron „Przekrój” stracił około 20 kolumn Skupiono się na rozbudowaniu tych tytułów w sieci,głównie przez codzienną aktualizację wiadomości Cena za roczną prenumeratę w sieci to 100 zł, a zatygodniowy dostęp – 3 zł Oferta prenumeraty próbnej – kody na darmowy dostępprzez pewien okres czasu „Przekrój” ma 700 płatnych użytkowników w sieci, w tym400-500 to czytelnicy wersji ipadowej = wynagrodzenie1 dziennikarza w redakcji !!!


Sukces w wersji online „Internet Standard” poświęcony biznesowi w internecie Funkcjonuje do dziś i przynosi zysk Udostępnia serwis za darmo, ALE płaci się zaorganizowane konferencje branżowe, które sązasadniczym źródłem przychodu Udział w konferencji to 950-1200 zł netto


2 sposoby przeniesienia tytułu dosieci Równoległe budowaniegrupy odbiorców wróżnych mediach: papier,internet, iPhone,iPad, czyAndroid Obserwacja tego, czegopragną czytelnicy i próbazaspokojenia tychpotrzeb Zamykanie wydaniapapierowego i próbawtłoczenia redakcji wnowe realia „Ludzie nie chcą płacić zagazety winternecie…chętniej płacąza pisma na urządzeniamobilne, bo wygodniejsię na nich czyta, a samsystem płatności jestbardzo uproszczony”


Rewolucji nie było–listopad 2011 Jakość tekstów w „The Daily” nie odpowiada świetnemudesignowi tego dziennika, co zniechęca czytelników dopłacenia za tytuł. „The Daily” – pierwszy tytuł wydawany na iPoda w02.2011r. „Nowe czasy wymagają nowego dziennikarstwa” -Rupert Murdoch „The Daily” nie wywołało rewolucji na rynku mediów Prenumerata roczna „Daily” to koszt 40 dolarów,tygodniowa – 1 dolara, a i tak ludzie nie chcą płacić zatreść w sieci! 80 tys. czytelników online, a potrzeba min. 250-300 tys.płatnych czytelników, żeby redakcja wyszła chociaż na 0


Powody porażki „The Daily” Słaby poziom artykułów w sieci Niestabilność aplikacji Płatny dostęp do treści, które takie same lub o znaczniewyższej jakości można przeczytać za darmo w sieci Za dużo reklam, a przecież nie za to płaci czytelnik Brak przełomowych analiz i newsów Tytuł nie jest cytowany w innych mediach Brak wyjątkowej bądź specjalistycznej treści, której niema nigdzie indziej, a za nią czytelnik jest w staniezapłacić Nie dostarcza też szczególnej rozrywki, ani też informacji


Zalety „The Daily” Świetnie przygotowane interaktywne mapy i infografiki,nagrania video i audio oraz sondy dla czytelników Niska cena prenumeraty online Aktualizacja treściALE CO Z TEGO SKORO JAKOŚĆ ARTYKUŁÓW JEST NASŁABSZYM POZIOMIE NIŻ W WERSJI DRUKOWANEJ?!


Papier + WWW= zasięg, 12.2012„Wyniki badań czytelnictwa gazet drukowanych i ich stroninternetowych w Wielkiej Brytanii przeczą twierdzeniu, żeczytelników tradycyjnych tytułów ubywa.”Okres badania: kwiecień 2011-marzec 2012; NRS PADDWyniki badania:• mimo, że sprzedaż egzemplarzowa gazet drukowanych spada,czytelników tych tytułów wcale nie ubywa – zwłaszcza w przypadkudzienników opiniotwórczych, których współczytelnictwo tytułu jestporównywalne z 2000 rokiem• Np. „The Daily Telegraph” –prawie 2 mln czytelników wydaniadrukowanego dziennie, a 540 tys. czytelników online dziennie, 100tys. czytelników dziennie wersji drukowanej i online• Np. „The Guardian” -1,65 mln czytelników dziennie (1,07 mln –wersja drukowana, 580 tys. – wersja online, współczytelnictwo – 50tys. osób)

More magazines by this user
Similar magazines