Kurier Powiatowy nr 4(77) - Powiat koniński

powiat.konin.pl

Kurier Powiatowy nr 4(77) - Powiat koniński

Rolnik KonińskiFundusze unijne szansą dla rolników„Żeby było lżej, żebyułatwić sobie życie w gospodarstwie”-to słowaPani Katarzyny w odpowiedzina pytanie o cel,jaki skłonił państwa Kluczyńskichdo sięgnięciapo środki unijne. PaniKatarzyna i Pan Stanisławto młode małżeństwo,prowadzące na tereniegminy Skulsk 35-hektarowegospodarstwo, zajmującesię uprawą roślinnasiennych i warzyw.Ci młodzi ludzie swoją„przygodę” z pozyskiwaniemśrodków unijnychrozpoczęli jeszcze przedprzystąpieniem Polski doUnii, korzystając z programuSAPARD.O możliwości pozyskaniapieniędzy na inwestycje pan Stanisławdowiedział się podczas szkolenia,którego organizatorem było StarostwoPowiatowe w Koninie.Jak się później dowiedziałam - moirozmówcy zajmują się również naprawąpojazdów. Jednak nie prowadziliby żadnejz tych działalności gdyby nie środkiz programów unijnych, które pozwoliłyim na zakup rozrzutnika, opryskiwacza,ciągnika, przyczep i innych maszyn rolniczych.Jednym z programów umożliwiającychzakup maszyn był wspomniany wyżejprogram SAPARD na lata 2000-2003.Inwestycja w ramach tego programuumożliwiła zakup ciągnika, z czego refundacjipodlegało 50% kosztów kwalifikowanych.O możliwości uzyskania dofinansowaniaw ramach SAPARD-u decydowałakolejność składania wniosków.Pan Stanisław miał ułatwione zadaniegdyż zainteresowanie korzystaniem z tejformy pomocy było znikome. Jak siępóźniej okazało w całej Wielkopolscezostało wykorzystane bardzo mało środkówpochodzących z Special AccessionProgramme for Agriculture and RuralDevelopment czyli SAPARD-u.Po pierwszych pozytywnych doświadczeniachPan Stanisław zgłosił się nakurs pt. ”Dobra idea kluczem do sukcesu”.Dotyczył on Programu RozwojuObszarów Wiejskich. Kursy odbywałysię w gminach, ich celem było nauczenierolników pisania wniosków i biznesplanów. Tutaj mój rozmówca dowiedziałsię o kolejnej możliwości pozyskaniapomocy na nowe inwestycje. Na zakończeniekursu wybrano najlepszy biznesplan i to właśnie stwarzało możliwoścido aplikowania o dofinansowanie.Już na początku 2004 roku, tzn.w pierwszym okresie programowaniana lata 2004-2006, Pan Kluczyńskizłożył następny wniosek w ramach SektorowegoProgramu Operacyjnego Restrukturyzacjai Modernizacja SektoraŻywnościowego oraz Rozwój ObszarówWiejskich. W ramach tego programupodobnie jak przy poprzednim o uzyskaniudofinansowania decydowała kolejnośćzłożenia wniosku. I tym razemrodzina Kluczyńskich uzyskała szansęna rozwój gospodarstwa. Nowa inwestycjaprzekraczała 50.000 złotych, w tym65% kosztów kwalifikowanych zwróciłabeneficjentowi Unia Europejska.Kolejnym celem jakiwyznaczyli sobie panStanisław i pani Katrzynabyło pozyskaniepieniędzy na rozwójprzedsiębiorstwausługowego zajmujacegosię naprawą pojazdów.Tutaj konkursodbył się w ramachZintegrowanego ProgramuOperacyjnegoRozwoju Regionalnego,dotyczył działania2.5 - Promocja Przedsiębiorczości.PrzedKluczyńskimi sytuacjabyła o tyle trudna,że otrzymanie dofinansowaniazależałood tego czy wniosekpozytywnie przejdzieocenę konkursową.Co do umiejętności młodych rolnikównie ma wątpliwości, ponieważ kolejnyraz otrzymali środki na rozbudowębudynku potrzebnego do naprawianiapojazdów oraz na zakup maszyn, m.in.myjni ciśnieniowej, automatu spawalniczego,komputera. Kwota dofinansowaniaw ramach tego działania wynosiłamaksymalnie 20.000 zł. W chwili obecnejprojekt jest realizowany.Jednak to jeszcze nie koniec przygodypani Katarzyny i jej męża, gdyż realizującobecny projekt już myślą o kolejnym.Państwo Kluczyńscy bardzo pozytywnieoceniają fundusze europejskiei zachęcają wszystkich do aplikowaniao środki, bo niestety, ale nie każdegostać, by z własnej kieszeni móc inwestowaći dokonywać takich zmian niezależnieod tego czy jest się rolnikiem,przedsiębiorcom czy kimś innym.Joanna PośnikPunkt Informacyjny WRPO w Koninieul. Aleje 1 Maja 9, 62-510 Konintel.: 0-63 2403276fax: 0-63 2403223www.wrpo.wielkopolskie.pl,e-mail: konin.wrpo@wielkopolskie.pl3PROGRAMREGIONALNYNARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCIWOJEWÓDZTWOWIELKOPOLSKIEUNIA EUROPEJSKAEUROPEJSKI FUNDUSZROZWOJU REGIONALNEGO