Kurier Powiatowy nr 4(77) - Powiat koniński

powiat.konin.pl

Kurier Powiatowy nr 4(77) - Powiat koniński

8Pomoc społecznaZ działalności Powiatowego OśrodkaPoradnictwa Rodzinnego i InterwencjiKryzysowej w ŚlesinieMieszkańcy powiatu konińskiego corazchętniej korzystają z pomocy PowiatowegoOśrodka Poradnictwa Rodzinnegoi Interwencji Kryzysowej w Ślesinie.W ciągu sześciu miesięcy tego roku,z oferty Ośrodka skorzystało już 420osób będących w trudnej sytuacji życiowej.Dla porównania, w ciągu pierwszegoroku funkcjonowania palcówki (2006 r.),specjalistyczną pomocą objętych zostałozaledwie 355 mieszkańców.Warto przypomnieć, że początkowoOśrodek dysponował dwoma pracownikami,którzy koncentrowali się główniena pracy w terenie. Do placówki zgłaszałosię też niewielu potrzebujących,bowiem przemoc w rodzinie traktowanabyła przez społeczność wiejską jako temat„tabu”.Z każdym rokiem, Ośrodek rozwijał sięi profesjonalizował swoją ofertę. Obecnie,radą i pomocą służy wykwalifikowanagrupa specjalistów: psycholog, prawnik,specjalista ds. niepełnosprawnościoraz specjaliści pracy z rodziną, pełniącydyżury w siedzibie placówki w Ślesiniea także (od stycznia bieżącego roku)w ośrodkach gminnych i na KomendzieMiejskiej Policji w Koninie. Ośrodekuruchomił także telefon zaufania, umożliwiającyuzyskanie porady z zachowaniempełnej anonimowości. Bardzobogata oferta programowa Placówkiobejmująca: interwencję kryzysową,wsparcie środowiskowe, poradnictworodzinne, pracę ze sprawcą przemocy,punkt porad o prawach i uprawnieniach,również w sytuacji niepełnosprawności,całodobowy hostelw sytuacjach interwencyjnych,umożliwia pomocrodzinie w rozwiązywaniujej problemówu źródła. Od zapewnieniabezpośredniegokontaktu i wsparcia poumożliwienie intensywnegoleczenia i terapiizarówno krzywdzonymczłonkom rodziny, jaki sprawcom.Placówka pełni ważnąrolę w rozwiązywaniuróżnych problemów społecznych, jestteż specyficznym „pogotowiem ratunkowym”w sytuacjach związanych z kryzysamiemocjonalnymi.Doświadczenia płynące z funkcjonowaniaOśrodka Poradnictwa Rodzinnegoi Interwencji Kryzysowej potwierdzajątrafność decyzji o jego powołaniu. Z każdymrokiem, wzrasta zarówno ilość mieszkańcówpowiatu korzystających z różnychform pomocy, jak i skuteczność działańpodejmowanych przez Ośrodek. Zaangażowaniejego pracowników oraz opiekai wsparcie samorządów: powiatowegoi gminnych, pozwalają Placówce wychodzićnaprzeciw potrzebom społecznymi rozszerzać działalność o nowe formypomocy. W najbliższym czasie Ośrodekzakupi 5 komputerów, 5 drukarek i kserokopiarkędla zespołu wsparcia w gminach,które w całości sfinansowane zostanąprzez Urząd Marszałkowski w Poznaniu.Pomoc w Powiatowym Ośrodku PoradnictwaRodzinnego i Interwencji Kryzysowejw Ślesinie można uzyskać od poniedziałkudo piątku, w godzinach od 7.00do 15.00 oraz telefonicznie codziennieprzez całą dobę.Marta J. BagrowskaRzecznik Prasowy StarostwaPodczas dyżurów w gminach, specjaliści z Ośrodka przyjmują:w Golinie - w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej,I wtorek miesiąca, w godzinach 7.30 – 10.30w Rzgowie/Starym Mieście (zamiennie) – w Urzędzie Gminy (Rzgów) bądź GminnymOśrodku Pomocy Społecznej (Stare Miasto),II wtorek miesiąca, w godzinach 7.30 – 10.30w Wierzbinku – w Urzędzie Gminy,III wtorek miesiąca, w godzinach 7.30 – 9.00w Sompolnie – w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej,III wtorek miesiąca, w godzinach 9.30 – 11.00w Kleczewie – w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej,IV wtorek miesiąca w godzinach 7.30 – 9.00W ramach dyżurów w Komendzie Miejskiej Policji w Koninie(Niebieski Pokój):Specjalista pracy z rodziną przyjmuje:we wtorek w godzinach11.30 – 13.30w czwartek w godzinach 14.00 – 15.30Prawnik przyjmuje:we wtorek w godzinach 11.30 – 13.30w środę w godzinach 16.00 – 18.00Psycholog przyjmuje:w czwartek w godzinach 14.00 – 15.30Pracownik socjalny ds. niepełnosprawności:w czwartek w godzinach 15.30 – 17.00.

More magazines by this user
Similar magazines