Views
3 years ago

Spoje pro přenos kroutícího momentu z hřídele na náboj

Spoje pro přenos kroutícího momentu z hřídele na náboj

Spoje

Spoje pro p přenos kroutícího momentuPříklad 10/1Na obrázku je zobrazena hřídel se dvěma řemenicemi a řemeny. Obě řemenice jsou zatíženydle obrázku tahovými silami od řemenů . Pro řemenici A uvažujme velikost síly ve volné (horní)větvi řemenu 15% síly v tažné (spodní) větvi řemenu. Materiál hřídele: ocel tažená za studena11 550, hřídel je konstantního průměru.Určete průměr hřídele při bezpečnosti k meznímu stavu pružnosti 1.4. Navrhněte a dimenzujtespojení řemenic s hřídelí.Pro řemenici A navrhnětespoj pomocí pera a pro řemenici Bnavrhněte drážkové spojení. Prooba typy tvarových spojeníproveďte odpovídající pevnostníkontroly.4

5Spoje pro přenos kroutícího momentu

Národní přiřazovací zpráva ČR - shrnutí - Národní ústav pro ...
KOVÁNÍ A PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO BRÁNY - FAACCZ
Národní přiřazovací zpráva ČR - Národní ústav pro vzdělávání
...Přírodní nátěry na dřevo dřevo barvu - Poziadavka.sk
Spojení hřídel - náboj Svěrná upínací pouzdra
plošné spoje pro moduly atmel
NOVÉ LHŮTY PRO PODÁNÍ DAŇOVÉHO PŘIZNÁNÍ K DANI Z ...
Návrh elektronické časomíry pro předmět A3B99RO ... - Hlavní strana
NÁVOD K PROVOZU Planetové převodovky pro servomotory
NÁVOD K PROVOZU Planetové převodovky pro servomotory
Metodický návod pro tvorbu SWOT analýz s příkladem 1. Co je ...
závěrečná zpráva - Ústav pro odborné zjišťování příčin leteckých ...
Bulletin pro předplatitele - 5 - Národní divadlo
Původní návod k použití Preklad pôvodného návodu na ... - Extol
závěrečná zpráva z kampaně - Chrudim
Otázky pro písemnou část přijímací zkoušky z biologie
Otázky pro písemnou část přijímací zkoušky z biologie
Z historie povodní na Přerovsku - rosmus
Metodická pomůcka pro přípravu návrhů právních předpisů - Vláda ČR
Příručka pro žadatele a konečné příjemce
Metodická pomůcka pro přípravu návrhů právních předpisů (III.část)
Návod pro připojení do bezdrátové sítě eduroam pro MS Windows XP
Cvičný příspěvek na Diagnostiku `05
Využijte dotace z EU na nákup strojů pro vaše provozovny! - Šimek ...
Pro zajímavost předkládáme předpověď počasí na rok 2012, kterou ...
Lepší přístup na trh práce vyžaduje netradiční přístupy - Národní ...
Společné komuniké v návaznosti na rozhovor předsedy vlády České ...
Materiál pro domácí přípravu žáků: VY_09_Vla4E_8 Název ...
Materiál pro domácí přípravu žáků: VY_09_Vla4E_9 Název ...
Materiál pro domácí přípravu žáků: VY_09_Vla4E_3 Název ...