Cement do produkcji betonu towarowego - Lafarge

lafarge.pl

Cement do produkcji betonu towarowego - Lafarge

KARTA PRODUKTOWACEMENTTMCement do produkcjibetonu towarowegoOznaczenie normowe. CEM III/A 42,5 N-LH/HSR/NAOpis produktu. MONOLIT 42,5 to cement hutniczy klasy 42,5z dodatkiem granulowanego żużla wielkopiecowego, charakteryzujący sięwysoką odpornością na działanie agresji siarczanowej, niskim ciepłemhydratacji oraz niską zawartością alkaliów.Zastosowania. Cement MONOLIT 42,5 przeznaczony jest do:• wytwarzania betonów i zapraw zgodnych z PN-EN 206-1, w tymtakże narażonych na agresję chemiczną (m.in. do wykonywaniaposadzek w budynkach inwentarskich, płyt obornikowych, przewodówkominowych, ścianek oporowych)• wytwarzania betonów do konstrukcji i elementów monolitycznych• wytwarzania betonów do konstrukcji hydrotechnicznych (np. zapórwodnych) i morskich (np. nabrzeży) oraz obiektów budownictwaekologicznego (np. oczyszczalni ścieków, składowisk odpadówi ekranów przeciwfiltracyjnych)• wytwarzania betonów na budowle podziemne (np. przepusty, tunele)• wytwarzania betonów na posadzki• wytwarzania betonów architektonicznychCechy produktu. Cement MONOLIT 42,5 wyróżnia się:• wysoką odpornością na agresję chemiczną (szczególnie siarczanową)• niskim ciepłem hydratacji i niskim skurczem betonu• umiarkowaną dynamiką narastania wytrzymałości w początkowymokresie i uzyskiwaniem dodatkowych przyrostów wytrzymałościw późniejszym czasie (dłuższym niż 28 dni)• bardzo dobrą urabialnością przygotowanej mieszanki betonowej• dużą szczelnością przygotowanych przy jego użyciu zapraw i betonów• jaśniejszą barwą uzyskiwanych zapraw i betonów


Korzyści z zastosowania produktu. Użycie cementu MONOLIT 42,5:• umożliwia wyprodukowanie betonów lub elementów prefabrykowanycho wysokiej szczelności i odporności na szkodliwe działanie środowiskagresywnych chemicznie (w tym szczególnie odpornych na korozjęsiarczanową)• ogranicza ryzyko spękań betonu w przypadku wystąpienia w kruszywiereaktywnej krzemionki• za sprawą niskiego ciepła hydratacji zmniejsza ryzyko powstawania rysskurczowych, co umożliwia wykonywanie masywnych konstrukcji orazzwiększa trwałość konstrukcjiWarunki stosowania. Cement MONOLIT 42,5 przy przy dozowaniuzgodnym z normą PN-EN 206-1 oraz polską PN-B-06265 może być stosowanywe wszystkich klasach ekspozycji.Zdrowie i bezpieczeństwo. Cement jest sklasyfikowany jakosubstancja drażniąca. Częste wdychanie dużych ilości pyłu cementowegomoże powodować ryzyko wystąpienia chorób. Kontakt cementu (suchegolub mokrego) z oczami i skórą może powodować poważne i nieodwracalneobrażenia. Dodatkowe informacje, w tym dotyczące kontroli rozpuszczalnegochromu sześciowartościowego, zawarte są w Karcie Charakterystyki PreparatuNiebezpiecznego zamieszczonej na stronie www.lafarge.pl.Gwarancja. Cement MONOLIT 42,5 objęty jest 60-dniową gwarancjąobejmującą utrzymanie zadeklarowanych przez Lafarge Cement parametrówjakościowych i redukcji Cr(VI).Warunki przechowywania. Okres przechowywania w zbiornikach lubsilosach nie powinien być dłuższy od okresu gwarantowanego utrzymaniaparametrów jakościowych.Właściwości fizyko-chemicznePowierzchnia właściwa 4400–4800 cm 2 /gPoczątek czasu wiązania200–250 minKoniec czasu wiązania270–310 minTelefony2-dniowa wytrzymałość na ściskanie oznaczonazgodnie z PN-EN 196-112–18 MPa28-dniowa wytrzymałość na ściskanieoznaczona zgodnie z PN-EN 196-146–52 MPaGęstość właściwa 2,9–3,0 kg/dm 3Wodożądność 28–30%Zawartość siarczanów SO 32,6–3,1%Zawartość chlorków Cl - 0,03–0,06%Zawartość alkaliów (eq Na 2O) 0,8–0,9%Doradztwo technicznetel. +48 41 248 75 33Zawartość granulowanego żużla wielkopiecowego 55%16.02.2011LAFARGE CEMENT SAul. Warszawska 11028-366 Małogoszczwww.lafarge.pl

More magazines by this user
Similar magazines