časopisem LEO Express - Vlaky.net

vlaky.net
  • No tags were found...

časopisem LEO Express - Vlaky.net

Normalized execution time1.351.301.251.201.151.101.051.000.95f177.mesaf179.artf183.equakef188.ammpi164.gziptrivial. However, another benchmark programs makeexecution time longer. Performance overhead becomes32.1% in worst case. Thus, we believe that challenging theperformance issue of low-leakage caches is worthwhile.Next, we represent the number of Data L1 cache missesin Figure 2. The y-axis shows the normalized DL1 missesby non-optimized conventional cache. If the value becomesone or more, it means sleep-miss which Cache decaycaused. This figure tells us that performance degradationgoes up in proportion to the number of sleep-miss. If wecan cut back these misses, we will obtain an advantage ofthe performance improvement.3.2 Sleep-Miss DensityIn general, the memory references have spatial locality.Therefore, it is expected that there is spatial locality also insleep-miss accesses. We refer to the frequency of sleepmissaccesses to each cache line as sleep-miss density(SMD). The SMD of line i is defined as follows:i175.vpri176.gccBenchmark ProgramsFigure 1: Normalized Execution Time of Cache decayNormalized DL1 misses4.03.53.02.52.01.51.00.50.0f177.mesa11.7f179.artf183.equakef188.ammpi164.gzipi175.vpri176.gccBenchmark Programsi181.mcfi181.mcfi197.parseri197.parserFigure 2: Normalized DL1 Missesi256.bzip2i256.bzip2AverageAverageSleep-Miss Density1816141210864201.61.41.21.00.80.6SMDNf183.equakei181.mcf0.40 200 400 600800 1000Cache-Line index (from 0 to 1023)Figure 3: Sleep-miss Density (f183.equake, i181.mcf)sleep−miss(line−i)i= (1)Nsleep−miss(avg)where N sleep-miss(line-i) is the total number of sleep-missaccesses occurred at the cache line i, and N sleep-miss(avg) is theaverage number of sleep-miss accesses for all cache lines.Namely, if the SMD value of a cache line is 2.0, it meansthat the line causes the double of sleep-miss accessescompared with the average.Based on the setup stated with section 2, we measuredSMD i in each line. Figure 3 shows the SMD of each cacheline for two benchmark programs. The x-axis shows thecache-line index in the assumed 32KB 32-way cache. Fori181.mcf, many cache lines have the SMD value of around1.0. Actually, the SMD value of all line is smaller than 1.6.On the other hand, for f183.equake, we see that some cachelines indicate much higher degree of SMD. Figure 4presents the breakdown of cache lines in terms of the SMD.The five programs, f179.art, f188.ammp, i175.vpr,i197.parser and i256.bzip2 show the same characteristicswith f183.equake. Namely, the SMD value of almost all thecache lines is less than 1.0, while that of a few lines (lessthan 10%) is equal to or greater than 4.0. Figure 5 reportsthe breakdown of sleep-miss accesses, that is, how muchthe sleep-miss accesses are dominated by the cache lineshaving different values of the SMD. For all benchmarkprograms, the cache lines indicating higher degree of SMD(equal or greater than 1.0) dominate the total sleep-missaccesses.From the observations explained above, we can considerthat in many cases a small number of cache lines areresponsible for the majority of sleep-miss accesses. Forinstance, in f183.equale, the cache lines with SMD≥4.0 areonly 7.7%, but they account for 75.2% of sleep-missaccesses. On average for all benchmarks, 2.6% of cachelines have SMD≥4.0, and they cause 25.2% of total sleep-


zaparkovatv garážíchpotvrdit rezervaci267 092 448Celý dens Olšankou !POZNÁMKYplavání, Sportovní centrum Olšanka06 30 30– 0725 metrový plavecký bazénsnídaně Premium07 30 – 08 30 v à la carte restauraci Olšankateplý i studený bufet, čerstvé ovocea zelenina…za 120 Kčschůzka, plánování konference,8 30 – 11 30 Mgr. Fejfarová, Hotel Olšankarychlý oběd,11 30 – 12 00 Samoobslužná restaurace Olšankavýběr až z 9 hlavních jídel,2 polévek, salátů v menu od 74 Kčteambuilding, turnaj v badmintonu,12 00 – 16 00 Sportovní centrum Olšanka4 kurty na badminton v kryté hale16 00 – 17 00 sauna + relaxační masáž, Sportovní centrum Olšankatradiční fi nská sauna + bohatá nabídka masáží17 00 – 19 00 večeře s přáteli,à la carte restaurace Olšankatradiční česká kuchyně a mezinárodní specialitymysliveckýples, Kongresový sál, Kongresové centrum Olšanka19 00 – 23 00 Kongresový sál s kapacitou 460 osob v divadelním uspořádáníspánek, pokoj LUX, Hotel Olšanka23 00 pokoj Lux s terasou na 9. poschodí s výhledem na celou PrahuHotel Olšanka, s.r.o.Táboritská 23/1000130 00 Praha 3www.hotelolsanka.czMGR. KRISTÝNA FEJFAROVÁCorporate Sales ManagerTel.: +420 267 092 873Mob.: +420 725 411 356Fax: +420 222 713 315kristyna.fejfarova@hotelolsanka.czw w w . h o t e l o l s a n k a . c z


OBSAH L E O5Fotografie: Archiv LEO ExpressO B S A HKOKTEJL 06Novinky, události a radostiv LEO ExpressZÁKULISÍ 09Z kuloárů LEO Express14 FIKCECo jste ještěneviděli16 PÁRAFenoménsteampunkZPOVĚĎ 10Rozhovors Václavem NeckářemJISKRA 13Fejeton Jana Poláčka20 OBZORYCestování za hranicevšedních dní26 TIPYPozvánky na kulturnía jiné akce30 SERVISNaše služby pro vás


O 6 L EE KOKTEJLFotografie: Archiv LEO ExpressČERVEN„ZAČÍNÁME″aneb testovánísouprav ve Velimi24. KVĚTEN„KŘTINY″aneb oficiální představeníprvní soupravy ve VelimiJAK SE ZRODILLEO EXPRESSLEO EXPRESS JE NOVÝ VLAKOVÝ DOPRAVCE V ČESKÉ REPUBLICEPROVOZUJÍCÍ SVÉ VLAKY NA TRASE PRAHA, PARDUBICE, OLOMOUC,OSTRAVA A BOHUMÍN. POJĎTE SE S NÁMI TEĎ PODÍVAT,CO VŠE PŘEDCHÁZELO V ROCE 2012 JEHO NAROZENÍ.2. ÚNOR„CO JE DOMA, TO SEPOČÍTÁ″aneb převzetí prvníhozbrusu nového vlakuLEDEN„MISSION POSSIBLE″aneb výroba vlaků v plnémprouduDUBEN„CHCETE MĚ?″aneb vyhlášení konkurzuna pracovníky palubníposádky


KOKTEJL L E O7ČERVENEC„VE SVĚTLE REFLEKTORŮ″aneb natáčení promo filmuSRPEN„POCHODEM CHOD″aneb zahájení výcvikupalubní posádkyZÁŘÍ„POSAĎTE SE U NÁS″aneb Promo Tours naším transitem15. ŘÍJEN„POPRVÉ″aneb vlak LEO Expressse představil v Praze„SPANILÉ JÍZDY″aneb představovaní vlakupotenciálním cestujícímve městech na trasePraha - Ostrava9. PROSINEC„NAPLNO″aneb zahájeníostrého provozu13. LISTOPAD„VÍTEJTE NA PALUBĚ″aneb první výjezdvlaku LEO Expresss cestujícími„VŠECH PĚT POHROMADĚ″aneb všechny jednotky poprvév České republice1. LISTOPAD„OTEVÍRÁME″aneb zahájeníprodeje jízdenek


ZÁKULISÍ L E O9DEN S LEOŠEM NOVOTNÝM█ JMÉNO:LEOŠ NOVOTNÝ█ POZICE V LEO Express:GENERÁLNÍ ŘEDITEL█ ZNAMENÍ: RYBA█ ŽIVOTNÍ KRÉDO:ÚSPĚCH SE MUSÍODPRACOVATFotografie: Archiv LEO Expressstart doSprávnýnovéhodne je sport, kvůli badmintonuvstává Leoš Novotný v šesthodin ráno. Já, jako reportérka,která má za úkol zjistit, covše obnáší být generálnímředitelem vlakového dopravce,se k Leošovi připojuji ažv kanceláři, kam přicházíkolem osmé hodiny. Stávám sesvědkem kolotoče meetingů,brainstormingů, jednánís kolegy a dodavateli. Leošmi hned zkraje upřesňujedění ve firmě: „Připravujemejednotlivé aspekty provozováníLEO Express, od obchodu přesfinancování až po marketinga samotný provoz.″ Ve chvilcevolna oceňuji projekt LEOExpress, který je na česképoměry odvážný. „Troufámsi říct, že je to můj životníprojekt. Věřím v jeho úspěcha otevřeně jsem s ním spojilsvé jméno. Čeká nás mnohopráce a nebude to jednoduché,″souhlasí Leoš. Zároveň senetají vizí, že během pár letnabídne LEO Express své službyi v okolních zemích.KDYŽ PĚT SEDMIN ŽIVOTA TRÁVÍTE PRACÍ,JE FAJN DĚLAT NĚCO, CO VÁS BAVÍ.LEOŠ NOVOTNÝ, ZAKLADATEL A GENERÁLNÍŘEDITEL LEO EXPRESS A.S.Po obědě míříme na hlavní nádraží Praha. Tam užna nás čeká nová vlaková souprava a mě okamžitězaujme její nekonvenční vzhled. Leoš vysvětluje některétechnické parametry: „Jednotka se dá během chvílespřáhnout s další, tak lze snadno zdvojnásobit kapacituvlaků. Soupravy jsou o polovinu lehčí než klasické vlakytažené lokomotivou, jejich provoz je více efektivní.Pomáhá v tom i hliníková konstrukce a systém podvozkůJakobs.″Během testovací jízdy se Leoš nezastaví, přesvědčuji se,že cestování autem je někdy opravdu ztráta času. Cestouzpět nepracujeme. Usadíme se do komfortních sedaček,já si připojuji notebook do zásuvky a vyzvídám, kde Leoščerpá dobrou náladu a energii. „Řídím se filozofií, žeživot není jen práce. V práci jsem průměrně deset hodin.Nevěřím lidem, kteří prohlašují, že pracují 16 hodindenně a jsou stále produktivní. Tělo i duše potřebujíodpočinek. Vím, že odpočatý udělám víc. Relaxuji přibadmintonu, rád čtu a v létě si užívám kitesurfingu.″Během chvíle tiše zastavujeme na nádraží, večer začínáa Leoš se chystá na setkání s přáteli.


1 0 L EZPOVĚĎDOBRÝ ČASYV CLAVAÁNECK ŘENESMĚLÝ VÝRAZ A NEZAMĚNITELNÝ HLAS,TAKOVÉHO „VAŠKA“ SI PAMATUJÍ NAŠEMAMINKY A TAKOVÝ JE I DNES. ZVÍTĚZILNAD TĚŽKOU CHOROBOU A JEHONÁVRAT NA VÝSLUNÍ ČESKÉ HUDEBNÍSCÉNY JE VÍCE NEŽ ZASLOUŽENÝ.VAŠE PRVNÍ MYŠLENKA, KDYŽSE ŘEKNE VLAKY1Samozřejmě Ostře sledované...HRÁL JSTE SI JAKO DÍTĚS VLÁČKY? 2 S bratrem jsme si hrávali s elektrickým vláčkem, kterýnám přinesl Ježíšek, to už je hodně dávno (smích).CO PRO VÁS ZNAMENALAROLE MILOŠE HRMY V OSTŘESLEDOVANÝCH VLACÍCH?3Všechno začalo v divadle Rokoko. Při premiéřepředstavení Čekání na slávu, která byla 1. 1. 1966, jsemod pana režiséra dostal útlou knížku s novelou BohumilaHrabala. Přes noc jsem ji přečetl, byl to silný a emotivnípříběh. V té době jsem netušil, že mě za dva měsícepozvou na kamerové zkoušky. Ty dělal i Jiří Menzel, kterýnakonec připustil, že se pro tu roli hodím víc, a jehovolbu odsouhlasil i pan Hrabal. Jiří Menzel tenkrát řekl,že mám ideální naivní výraz.KTERÁ SCÉNA SE PRO VÁSSTALA NEZAPOMENUTELNOU? 4 Jen jednu scénu jsme museli točit dvakrát. To jezáběr, kdy přicházím do sklepa za paní přednostovou,ona zrovna krmí husu… Tehdy Jirka Menzel rozhodlo přetočení, protože z mých očí se ta naivita vytratilaa bylo v nich znát, že už o „tomhle“ něco vím…NAPADLO VÁS NĚKDYZATÁHNOUT ZA ZÁCHRANNOUBRZDU?5V roce 1981 jsme byli s kapelou vysláni Pragokoncertemdo tehdejšího Sovětského svazu. Jeli jsme vlakem,a proto jsme si podmínili, že vyrazíme s veškerouaparaturou. Ta nakonec zabrala celý nákladní vagon. Nanádraží jsme pak zjistili, že náš vagon je na slepé kolejia samotný vlak na třetím nástupišti. Strojvedoucí odmítldát vagon za soupravu, protože byl tak těžký, že bypůsobil potíže v zatáčkách, nezbylo než jej připojit přímoza lokomotivu. Rychlík rázem nabral dvě hodiny zpožděnízpůsobené rozpojováním soupravy a šibováním s našímvagonem. Během toho jsme se všichni klidně rozešli. Povíce než dvou hodinách se vlak bez výstrahy rozjel.


ZPOVĚĎ L E 11NAIVNÍ VZHLEDVYSLOUŽILVÁCLAVU NECKÁŘINEZAPOMENUTELNÉFILMOVÉ ROLE.SNÍMKY, VE KTERÝCHZAZÁŘIL, ZÍSKALYMEZINÁRODNÍOCENĚNÍ. V ROCE1968 ZÍSKALSNÍMEK OSTŘESLEDOVANÉ VLAKYOSCARA ZA NEJLEPŠÍZAHRANIČNÍ FILM.VÁCLAV NECKÁŘ█ NAROZEN:23. ŘÍJNA 1943 V PRAZE█ POČÁTKY KARIÉRY:MOSTECKÉ DIVADLO,PLZEŇSKÉ DIVADÉLKOALFA, PRAŽSKÉ DIVADLOROKOKO█ ČLEN PĚVECKÉSKUPINY:GOLDEN KIDS, BACILY█ FILMOVÉ ROLE: MILOŠHRMA (OSTŘE SLEDOVANÉVLAKY), PAVEL HVĚZDÁŘ(SKŘIVÁNCI NA NITI),PRINC VÁCLAV (ŠÍLENĚSMUTNÁ PRINCEZNA)█ DVORNÍ AUTOŘI:BRATR JAN NECKÁŘ,OTA PETŘINA, KARELSVOBODA, JAROMÍRŠVEJDÍK, DUŠANNEUWERTH A DALŠÍ█ VYZNAMENÁNÍ:1986 BYL JMENOVÁNZASLOUŽILÝM UMĚLCEM█ 2011 VSTOUPIL DODVORANY SLÁVYA ZÍSKAL DVĚ CENYANDĚL ZA SKLADBUA VIDEOKLIP K PÍSNIPŮLNOČNÍ█ AKTUÁLNÍ ALBUM:DOBRÝ ČASYAmerický časopisTime zařadilOstře sledované vlakymezi sto nejlepšíchfilmů všech dob.Fotografie: Jiří Stach pro Barrandov Studio


1 2 L EZPOVĚĎCHVÍLE, KTERÁ VÁM MUSELAZVEDNOUT HLADINUADRENALINU…6Ano, s hrůzou jsme vlak sledovali a z dálky slyšeli volatprůvodčí „už to jede“. Naskakovali jsme za jízdy a vechvíli, kdy nám chyběli poslední dva členové kapely,kteří utíkali, co mohli, jsme opravdu uvažovali, zdanezatáhnout za záchrannou brzdu.UPLYNULO 45 LET A VY7JSTE SE OPĚT DOSTALDO SPOJENÍ S ŽELEZNICÍPROSTŘEDNICTVÍM FILMUALOIS NEBEL…Ano, díky písni Půlnoční, ta mimo jiné vznikla dřívenež film. Jaromír Švejdík tu píseň hrál s Umakartem užpřed dvěma roky, pak skončila v šuplíku. Ve chvíli, kdydělali s Janem Muchowem muziku k filmu, přišla opětna řadu. Filmová toaletářka Květa má ráda VáclavaNeckáře, jenomže do filmu se nehodila žádná píseňz mého repertoáru. Kluci mě tedy oslovili ke spolupráci,když jsem slyšel demo, šel jsem do toho.PŮLNOČNÍ SE BĚHEM PÁR DNÍSTALA OBROVSKÝM HITEM...8Píseň ve filmu zazněla jen krátce, a možná protoproducent filmu Pavel Strnad vymyslel v rámci propagačníkampaně samostatný klip. Jedno nedělní odpolednejsme na hlavním nádraží natočili pár záběrů a ještě předpremiérou se klip dostal na internet a pak se stal zázrak.Ta píseň a klip udělaly obrovskou službu nejenom filmu,ale i mně, najednou jsem měl vánoční hit.PROŽÍVÁTE VELKÝ NÁVRAT NAČESKOU HUDEBNÍ SCÉNU, JAKÉJSOU VAŠE PLÁNY?9Čeká nás Půlnoční turné, 17. prosince v Pardubicích,18. v Plzni a 19. v Praze. Nebudeme tam s Bacily sami,doprovázet nás bude chlapecký pěvecký sbor Puerigaudentes a jako host Maruška Rottrová.Fotografie: Alan PajerVáclav Neckář a skupina Bacily


JISKRA L E 13… OD JANA POLÁČKA,AUTORA KNIHY SPĚŠNÝVLAK CH.24.12DAROVANÝ ČASSe starýmivlaky to mám jako jinís automobilovými veterány.Líbí se mi. Některý bych sii rád pořídil na „hraní“. Jenmít tak kus vlastních kolejí…a nějaké ty peníze. S nostalgiívzpomínám na červený,hranatý motoráček přezdívanýHurvínek nebo také méněpoeticky – splašená bedna.Vybavuji si malé vesnickénádraží, čekárnu s podlahovýmiprkny napuštěnými neskutečněaromatickým olejem, žárovkuse světlem, co se jen těžceprodírá šerem do koutůmístnosti. A potom zahoukánípřijíždějícího vozu, kovovýschůdek kdesi ve výši, kam měrodiče museli vysadit, tvrdédřevěné lavice vozu a malákamínka uprostřed. Ta měfascinovala.Průvodčí do nich čas od časuhodil lopatku uhlí. Ve škvírkáchzářily plameny a já do nich zajízdy koukal jako do krbu. Kdybych mohl, pořídil bych sitakového veterána, svátečně do něj usedal a vzpomínal.Povyrostl jsem a ocitl se i v těch větších, kouřícíchvlacích. Nikdy jsem nenahlédl do topeniště parnílokomotivy, znám ho jen z filmů. Viděl jsem aleproklouznutí obrovských kovových kol na kolejích a slyšeldýchavičný zvuk ujíždějícího vlaku. Ještě cítím sazi, kterámi přistála na tváři, když jsem se moc vykláněl z okna,a pořád jsem okouzlený snopy jisker letící nocí.Až na výjimky je to pryč. Přesto je pro mě jízda vlakemdál vzpomínkou i novým dobrodružstvím současně.Vyrážím za svým cílem a dobu, kterou na cestě trávím,prožívám vlastně dvakrát. Je to takový darovaný čas.První jeho část se děje bez mého přičinění, vezu seodněkud někam, a tu druhou, darovanou, mohu využítpodle vlastního uvážení. Nemusím se jen dívat z okénkaa sedět na svém místě, v tom je vlak nejúžasnější.Dá se po něm korzovat, mohu se jít najíst nebo napít,a v současnosti dokonce i připojit na internet a pracovat,či se jen tak brouzdat sítí. Hlavu mohu zvednoutk okénku jen čas od času a přemýšlet nebo vzpomínat…Zdá se, že už to není taková romantika, ale kdo můžeříct, co bude romantickou vzpomínkou za padesát let.Kolejnice pod koly vlaku znějí přece i dnes. Jen tenrytmus se trochu zrychlil.


FIKCE L E 15V NEJBLIŽŠÍCH DNECH DOJDE KE VZNIKU NOVÉ METROPOLEA KOSMOPOLITNÍ OSTRAPRAŽSKO BUDE POTŘEBOVATSPOLEHLIVOU DOPRAVNÍ OBSLUŽNOST. KVALITNÍ, RYCHLOU,BEZPEČNOU. CESTUJTE MEZI OCELOVÝMI A KAMENNÝMIHRADČANAMI NA LINKÁCH LEO EXPRESS.160 km/hDOSTAT SE Z OSTRAVY DOPRAHY A ZPĚT JE HRAČKA.VÝKONNÉ VLAKY LEOEXPRESS TOTIŽ DOSAHUJÍBĚŽNÉ CESTOVNÍRYCHLOSTI 160 KM/HA AKCELERACE 1,2 MS-2.I ZA TĚCHTO FYZIKÁLNĚVYPJATÝCH PODMÍNEKMŮŽETE V NAŠICH VLACÍCHODPOČÍVAT, PROSTĚSI NA PÁR HODINEKSCHRUPNOUT V GENIÁLNĚERGONOMICKÝCHSEDAČKÁCH.Pražané odnaučí zpívat a Ostravané začnoufandit Spartě. Tohle už v Bruselu vážně přehnali.Poslední, kdo se ke kauze Ostrapražsko vyjádřil, bylifilozofové, kteří jej hodnotili jako možné sídlo hlavystátu: Vítkovice se prý lépe vytápějí, kamenné prostoryale považují za ideální chlazení pro typická ostrapražskádusna ještě před jejich sloučením. Mít nějaký ten zimnía letní palác po ruce není od věci a historie koneckoncůnaznačuje, že i hlavounům se rychlé vlaky mohouhodit.Ať už vás projekt Ostrapražska zaujal, vyděsil, zaskočilči ve vás vyvolal jiné rozporuplné reakce, zůstaňte klidní,pouze jsme žonglovali s myšlenkami. Kdo z nás je všakschopen s jistotou určit, jak tenká je hranice mezi fikcía realitou.


1 6 L EPÁRASTYL,KTERÝ MÁPÁRUCO SE VÁM VYBAVÍ, KDYŽ SE ŘEKNE STEAMPUNK?NEJPÍŠE BAREVNÁ ČÍRA, PLACKY, SPÍNACÍ ŠPENDLÍKYA PONĚKUD SPECIFICKÁ HUDEBNÍ TVORBA... SAMÁ VODA!OVŠEM NEŽ VÁS DOPRAVÍME VČAS DO CÍLE, BUDETESTEAMPUNKOVÝM ZNALCEM.OTCOVÉ SCIENCE FICTIONI když o tom ve své době neměli ani páru,o zrození steampunku se postarali dva spisovateléJules Verne a Herbert George Wells, zakladateléžánru sci-fi. Kdo by dnes neznal dobrodružnoucestu čítající Dvacet tisíc mil pod mořem čipoutníka ze Stroje času, jehož cílem je vzdálenábudoucnost v roce 802 701? Steampunk jepodžánrem sci-fi a jeho příběhy se odehrávajíněkde mezi alternativní minulostí a paralelnípřítomností, oslavují dokonalé stroje, strojkyi stroječky poháněné párou. Druhá tvář těchtopříběhů je postapokalyptická budoucnost, kdese typický scénář nese v duchu antiutopickéspolečnosti vybavené zastaralými technologiemi.Steampunk zbožňuje hustou, bílou mlhu, kterouvypouštějí vynálezy poháněné párou, a otevřeněpřiznává fascinaci ozubenými koly a kotouči. Beznich by nebylo páry a bez páry by nebylo pohybu.Zdroj: Warner Bros


PÁRA L E 17STEAMPUNK JDE DÁLK celosvětovému rozmachusteampunku i jeho subkultury došlona konci minulého století. Postupněse steampunk dostává z knižníchvazeb i na filmová plátna. Poslednífilmové ztvárnění Sherlocka Holmesenebo legendární komedie Wild WildWest mají místy ponurou atmosféruplnou roztodivných vynálezů a strojůpo zuby ozubených kolečky, k jejichž jichžrozpohybování slouží co jiného než –pára. Steampunk však nereprezentují entujíjen knihy a filmová branže; tento stylpřináší inspiraci do nečekaných odvětví,ovlivňuje práci módních návrhářů,designérů nábytku, malířů i skladatelů.DÍKY UNIKÁTNÍMUINFOTAINMENTU, KTERÝNALEZNETE POUZE NA PALUBĚVLAKŮ LEO EXPRESS, MŮŽETEBĚHEM JÍZDY SLEDOVAT VÁŠOBLÍBENÝ FILM. NA VÝBĚR MÁTEZ DESÍTEK ČESKÝCH I ZAHRANIČNÍCHTITULŮ – OD CENĚNÉ KLASIKY PŘESSLAVNÉ KOMEDIE A DĚTSKÉ FILMYPO ŠPIČKOVÁ DRAMATA.Zdroj: Warner Bros


1 8 L EPÁRAFoto: Catherinette Rings SteampunkJSEM STEAMPUNKSteampunk je v neposlední řadě nekonvenční životnístyl. Stoupenci této subkultury rozhodně nezapadajív šedi velkoměst a v davu lidí je poznáte na prvnípohled, možná i dřív. Steampunkeři o sobě dávají vědětpředevším svým nekompromisním módním projevem à laviktoriánská éra a chronickou zálibou v období 19. století.Až příště na nádraží narazíte na skupinku tmavě oděnýchjedinců, jejichž hlavy zdobí kožené pilotní čapky a leteckébrýle, obdivující starobylou parní lokomotivu, víte, s kýmmáte tu čest.PŘÍŠTÍ ZASTÁVKAMUZEUM KARLA ZEMANA!Jednotlivé části muzea jsou koncipovány jakofilmové scény a malé ateliéry s kulisami,do kterých můžete volně vstupovat. Můžetese vznést na létajícím stroji, projít po měsíciBarona Prášila anebo zkusit ovládat známouponorku z Vynálezu zkázy. Současně vám takéexpozice nabízí možnost seznámit se s dosudnepublikovanými fotografiemi, originálnímiloutkami a dalšími materiály dokumentujícímiZemanovo dílo. V muzeu je možné si všeosahat a vyzkoušet, a tak se bude bavit celáV PRAZE MŮŽETE NAVŠTÍVITNOVOU UNIKÁTNÍINTERAKTIVNÍ EXPOZICI,KTERÁ VÁS PROVEDE SVĚTEMFILMOVÝCH TRIKŮGENIÁLNÍHO FILMAŘE20. STOLETÍ KARLA ZEMANA.rodina. Pravidelně se zde takékonají workshopy animace a trikovétvorby pro děti od 5 do 99 let. Svoupolohou na Malé Straně, jen párkroků od Karlova mostu, je MuzeumKarla Zemana ideální zastávkou naprocházce historickým centrem Prahy.Nezapomeňte si svůj fotoaparát nebovideokameru. Focení v muzeu je totiždoporučeno.Aktuální program a další informacenaleznete na webu muzea.Otevřeno je denně od 10.00 do 19.00.Muzeum Karla Zemana,Saská 3, Malá Strana, Praha 1www.muzeumkarlazemana.cz


L EADVERTORIAL 19NA DOVOLENOU SE SLEVOVÝMSERVEREM?PROČ NE!CHCETE SE V ZIMĚ PODÍVATDO VYSOKÝCH TATER?ZALETĚT SI NA NÁKUP DONĚKTERÉHO Z EVROPSKÝCHMĚST? NEBO ZA VELMIVÝHODNOU CENU A PODMÍNKYZKUSIT NĚCO, CO JSTE NIKDYNEZKOUŠELI?Využijte příležitost ušetřit a nenechte siutéct skvělou příležitost v podobě slevovéhoserveru. Zapakatel.cz, jeden z největšíchčeských slevových serverů, je fenomenálnív cestování a v jeho nabídce najdetepravidelně nejenom něco z výše uvedeného.Nespornou výhodou slevových serverů jecena. Kde jinde než na slevovém serverumůžete koupit letní dovolenou v příštím roces 50% slevou, Silvestr na Sicílii za necelých11 tisíc korun, letecky se vypravit na RealMadrid pod 6 tisíc korun až na tři dny. Pětdní ve Vysokých Tatrách vyjde například na1 925 korun.V nabídce na www.zapakatel.cz najdetekaždý týden novou nabídku pobytů,lyžování, wellness, leteckých i autobusovýchzájezdů, poznávacích zájezdů. Všeprověřeno, od známých cestovních kancelářía v řadě případů jde o hotely a destinace,které Zapakatel.cz zajišťuje již druhýmrokem.Slevy 30 až 60 procent, včetně praktickénabídky pobytů i zájezdů pro více osob.Proč si například nepořídit 3 dny pro dvave Špindlu za necelé tři tisíce korun? Nebooslavit výročí se svými nejbližšími nanějakém místě, kde by to vůbec nečekali.Stačí málo. Navštívit www.zapakatel.cz,vybrat si pobyt či zájezd, objednat,zaplatit a jet.www.zapakatel.cz


2 0 L EOBZORYDOBYTÍ ALPSKÉHO RÁJEZatímcose železniční společnosticelého světa předhánějí, čí žeaerodynamický vlak dosáhne přinejmenším rychlostisvětla, Švýcaři holdují i kultu železniční turistiky. Jejichšvýcarský horský vlak je sice jedním z nejpomalejšíchzpůsobů, jak mezi alpskými hřbety cestovat, nadruhou stranu – co byste z projížďky vyhlášenýmGlacier Expressem měli, kdyby mezi velkolepýmiledovci proletěl nadzvukovou rychlostí?ŠVÝCARSKÉ VLAKYJSOU PŘESNÉ JAKOŠVÝCARSKÉ HODINKY,A TO I V PŘÍPADĚ, ŽE POZEMI PROSLAVENÉ DĚRAVÝMEMENTÁLEM I PRECIZNÍMBANKOVNICTVÍM CESTUJETENEJPOMALEJŠÍM RYCHLÍKEMSVĚTA. DOST RYCHLENA TO, ABY ZBYL ČAS NAPANORAMATA, A DOSTPOMALU, ABYSTE JICHVIDĚLI CO NEJVÍC.Trasa tohoto „ledovcového“ vlaku vede po nejvýšesituovaných úzkorozchodných tratích švýcarskýchAlp, místy jste nadosah horám věčně zmrzlého ledu,dechberoucím vodopádům, průzračným jezerůma panenské přírodě. V soupravě proto bývá zařazeni panoramatický vůz otevírající cestujícím skutečněnevídaný rozhled. Nebudete tedy ani první ani poslední,kdo se přistihl při nevědomém ševelení: „To jsoupanoramata…“A věřte, že mezi těmi švýcarskými plyne čas zcelajinou rychlostí, přičemž zdejší všudypřítomný klid,mír a specifický řád může i mírně znervózňovat.Člověk tu totiž není pánem tvorstva, dokoncei nezbedná stáda horského skotu mají bez výjimkypřednost. Pocestným tak nezbývá nic jiného, nežse zastavit a zaposlouchat se do koncertu zvonců,které se zvířatům hypnoticky pohupují na srstnatýchkrcích. Leckdy na tak pokojné atmosféře vzniknezdravá závislost a turistése do hektického podhůřívracejí „vyšinutí“ do příjemnéletargie.CESTOU NECESTOUTrasa Glacier Expressu jefenomenální, čítá 291 mostů,přičemž vlak projíždí skrze91 tunelů a přes průsmykOberalpass ve výši 2 033metrů nad mořem. Pokudtrpíte závratěmi, raději se dolůnedívejte. Mezi nejkouzelnějšíscenérie patří pohled napamětihodnosti kantonuGraubünden a údolí Albula,trať se zde všelijak stáčív mnoha tunelech, vede přes


OBZORY L E 21TIPY NA CESTUWWW.GLACIEREXPRESS.CH█ REZERVACE MÍST V JÍDELNÍMVOZEGLACIER EXPRESSTEL.: +41 (0)81 252 14 25,SALES.CHUR@ELVENTINO.CHWWW.ZERMATT.CH█ UBYTOVÁNÍ V TURISTICKÉMCENTRU ZERMATT█ AKTUÁLNÍ PŘEDPOVĚĎPOČASÍ█ ON-LINE WEB KAMERA█ VIRTUÁLNÍ PROHLÍDKA OKOLÍ█ POZVÁNKY NA PROBÍHAJÍCÍA PŘIPRAVOVANÉ AKCEřadu mostů, viaduktů, stoupání a klesání v průsmykuOberalpass. Celá cesta nabízí to nejúchvatnějšíz divoké alpské přírody – horské lesy, louky a pastviny,hory s vodopády, křišťálově čistá jezera a vesničkyjako malované zasazené v údolích mezi zasněženýmivrcholky hor. Turistům chtivým vyhlídek zaručujepohodlné cestování komfortní zařízení vagonů, kteréposkytuje na dlouhé cestě dostatek pohodlí. Hladi žízeň lze zažehnat ve stylovém jídelním voze, vekterém hostům servírují kulinářské speciality.KAMERA, KLAPKA A JEDEMPoutavá, dobrodružná a leckde i adrenalinová jízdatrvá celkem sedm a půl hodiny a rozhodně si zasloužínáležitou dokumentaci. Kdo s sebou nemá kameru čipřinejmenším kvalitní fotoaparát, neubrání se tichýmvýčitkám, prudší nátury klení a volání do nebes. Takženež se definitivně zavřou dveře vlaku, zkontrolovatbaterie a náhradní zdroje energie.Vlaková souprava GlacierExpressu jezdí kyvadlověpravidelně ze Svatého Mořicea Davosu do nejnavštěvovanějšíhorské vesnice Zermatt, ze kteréje možné podniknout výstupna horu Matterhorn. Vlaksice staví jen ve významnýchturistických místech, čímžale spojuje důležitá východnía západní horská centra jižníchŠvýcarských Alp na hranicíchs Itálií. Takže váš film či sérieuměleckých fotografií à la Dobytíalpského ráje zaručeně neskončív propadlišti nočního šuplíku.Glacier Express dokážeprudce rozbušit srdce skalním


2 2 L EOBZORYCESTA GLACIER EXPRESSEM VÁS MŮŽEZBAVIT STRACHU Z VÝŠKY. PŘÍRODNÍ SCENÉRIEVÁS PŘINUTÍ MÍT OČI OTEVŘENÉ, I KDYŽ SE JIMIKOCHÁTE ZE STOMETROVÝCH MOSTŮ.Až do roku 1982 byla trať provozuschopnápouze v letních měsících.Dnes už je celoročně sjízdná.fanouškům železnice i běžným turistům. Zkrátkanepřijdou ani ti, kteří by se rádi vžili do pocitů jehoprvních cestujících ve třicátých letech minulého století.I přes plnou elektrifikaci tratě a využití moderníchvlakových souprav tady jezdí speciální historické parnívozy. Také zcela původní trať přes sedlo Furka bylapo letech obnovena a dnes se po ní v letních měsícíchprohání nostalgické parní vlaky. A to je teprve jízda,na kterou se nezapomíná. Takže zkontrolovat výbavu,koupit jízdenky, vydobýt si místo u okna, prsty na spoušťa plnou parou vpřed.www.mojesvycarsko.comZA HISTORIÍ I KRAJINOUDO SRDCE ČESKÉHO STŘEDOHOŘÍPOKUD RÁDI CESTUJETE, ZKUSTE SE NĚKDY VYDATDO SEVEROZÁPADNÍCH ČECH. ÚSTECKÝ KRAJNABÍZÍ NEPŘEBERNÉ MNOŽSTVÍ PŘÍRODNÍCH KRÁSI CENNÝCH HISTORICKÝCH PAMÁTEK.Klenotem,který se nachází na soutokuLabe a Ohře, jsou Litoměřice.Královské město je sídlem biskupství a jeho centrumtvoří cenná památková rezervace. Jedno z největšíchnáměstí v republice obklopují měšťanské domy, jejichžfasády návštěvníkům vyrazí dech. Fascinující výhledyna řeku Labe potěší umělecké duše, stejně jako kdysitěšily básníka Máchu, který zde pobýval. Ve zdejšíúrodné krajině si na své přijdou také milovníci vína.Přímo v centru královského města pak mohou celoročněnavštívit Expozici českého vinařství, situovanou v místnímhradu. A pro ty aktivní, kteří chvíli nevydrží na místě, jsoutu okolní kopce. Vyhaslé sopky, svědci předlouhé historietohoto kraje. Krásné jsou všechny, vyzdvihněme všakRadobýl, který skýtá krásné výhledy na město.Centrum cestovního ruchuLitoměřice, p. o.Mírové náměstí 16/8ainfo@litomerice-info.czTel.: +420 416 916 440www.litomerice-info.cz


ADVERTORIALL EOA23TRÁPÍ VAŠE DÍTĚ ALERGICKÁ RÝMA,ASTMA ČI JINÉ ONEMOCNĚNÍDÝCHACÍCH CEST?NEVÁHEJTEA VYŽÁDEJTE SIU LÉKAŘE SVÉHODÍTĚTE DOPORUČENÍNA POBYTV KLIMATICKÝCHLÁZNÍCH A ZAVÍTEJTEDO TATRANSKÝCHLÁZNÍ LUČIVNÁ.I vaše dítě má nárok strávit ozdravný, léčebný pobytv luxusním lázeňském zařízení bez ohledu na to, zda nato finančně máte, nebo ne. Nemusíte šetřit, půjčovat sia cestovat dlouhé hodiny k moři, navštivte Lázně Lučivnána Slovensku, které se nacházejí v přírodním lesoparkuo rozloze 30 ha v nadmořské výšce 816 m n. m. Tatonadmořská výška v kombinaci se specifickou flórou,podpořena léčebnými procedurami je předurčenak tomu, aby zlepšila zdravotní stav vašeho dítěte. LázněLučivná poskytují komplexní lázeňskou léčbu ve forměklimatoterapie, skupinové a individuální léčebné tělesnévýchovy a léčebné rehabilitace.Lázeňská péče je poskytována dětem ve věku od3 do 18 let. Rodič se může zúčastnit lázeňskéhopobytu s dítětem jako doprovod. Cena pro průvodceodsouhlaseného pojišťovnou je velmi přijatelná a závisína typu ubytování. Lázně Lučivná vycházejí vstříci maminkám či tatínkům, kterým zdravotní pojišťovnaneschválí doprovod v rámci pojištění.I VOLNÝ ČAS, HRY A RELAX LÉČÍ...Kulturní program nabízejí animátoři volného časuve společenském sále. V zimním období mají klientik dispozici bezplatné užívání kluziště se službamipůjčovny bruslí a přileb, stejně tak lyžařský vlek přímov areálu s půjčovnou lyží a bot. Běžecká, sáňkařskáa snowtubingová dráha doplňují široké spektrumvolnočasových aktivit. Na jaře, v létě a na podzim jsouk dispozici dětská hřiště, nové tenisové kurty, hřiště naplážový volejbal, plážový nohejbal a fotbalové hřiště.Dětem je plně k dispozici půjčovna kol a koloběžek.Všechny tyto atrakce a půjčovné jsou bezplatné.KÚPELE LUČIVNÁ, A. S.Lučivná 290, 059 31 LučivnáTel.: +421 524 314 511, 524 314 500Fax: +421 524 314 526, E-mail: tkl@tkl.skwww.kupelelucivna.sk


2 4 L EADVERTORIALPOKUD JSME NESPOKOJENÍ SE SVÝMVZHLEDEM A NECÍTÍME SE KVŮLI TOMUDOBŘE, ZTRACENÁ SEBEDŮVĚRA JENA NÁS ZNÁT. NĚKDY JE VŠAK ŘEŠENÍNAŠICH OBTÍŽÍ OPRAVDU SNADNÉ, STAČÍVYHLEDAT POMOC ODBORNÍKŮPLASTICKÉ NEBO ESTETICKÉCHIRURGIE.KRÁSAV HLAVNÍ ROLIMohloby se zdát, že proti přibývajícímrokům, které nám ukrajují z krásya svěžesti, jsme zcela bezmocní. Ano, tento proces nelzezastavit, ale můžeme jej zcela určitě zpomalit. Trendemsoučasnosti je mladistvý vzhled, sebevědomí, pozitivnípřístup k životu a duševní harmonie.Bohužel, dnes stále přetrvává názor, že vylepšení vzhledupomocí zákroků invazivní a neinvazivní estetické chirurgieje jenom „pro horních deset tisíc“ a mohou si ho dopřátpouze tzv. celebrity. Na Klinice plastické chirurgiePEM Praha však vědí, že tyto zákroky nejsou finančněnedostupné a vyhledávají je lidé různých profesí,věkových skupin, ženy i muži.Klinika plastické a estetické chirurgie PEM, včetněBeauty centra, provádí zákroky celoročně, tedy i v létě.Místo zahraniční dovolené si tak můžete dopřátomlazující a regenerační kúru svého těla. Ani vašikolegové v práci se vůbec nemusí dozvědět, že jstezákrok podstoupili. Po vaší dovolené se budou pouzepodivovat, kde jste to byl či byla, že vám to tak slušía že vypadáte o pár let mladší.PLASTICKÁ CHIRURGIE – INVAZIVNÍ ZÁKROKYIN jsou operace očních víček, které se provádějíve většině případů v lokální anestezii, a MUDr. PavelHlava, CSc., vedoucí lékař kliniky PEM, jich odoperujekaždoročně stovky. Tato celkem jednoduchá operacepřispívá nejen k vylepšení vzhledu, ale v mnohapřípadech odstraní únavu a zlepšuje vidění. To je takédůvod, proč stále častěji navštěvují kliniku i muži.Výhodou tohoto zákroku je krátká rekonvalescence.Operace obličeje jsou dalším velmi oblíbenýmzákrokem, který klientovi či klientce ubere pěkných párlet. Pomocí face-liftu se úspěšně odstraní vrásky v oblastikrku a v dolní a střední části obličeje. Zákrok se dá poletech i několikrát zopakovat,není věkově omezený.Operace nosu se dá přirovnatk sochařině. Tvarové odchylkynosu mohou být vrozené nebozískané následkem úrazu. Operacílze nejen vylepšit vzhled nosu,ale i upravit dýchání. Operacese provádí po ukončení růstua puberty. K tomuto zákrokuje nutno přistupovat obzvlášťodpovědně, neboť nos jakocentrum obličeje je velmi citlivěvnímán každým jedincem i jehookolím zejména proto, že jehotvar dává obličeji výraz.Doménou žen je samozřejměoperace prsů. Snad každážena chce mít krásná ňadra.Některá touží po větším poprsí,další naopak po menším,v určitém věku se začínáKLIENTI KLINIKYPEM PRAHA SE MOHOUCÍTIT KOMFORTNĚ DÍKYPŘÁTELSKÉMU, TÉMĚŘRODINNÉMU PROSTŘEDÍA INTIMITĚ, KTEROU KLINIKANABÍZÍ. DÍKY PŘÍZNIVÉPOLOZE BLÍZKO LETIŠTĚVYUŽÍVAJÍ SLUŽEB KLINIKYI ZAHRANIČNÍ HOSTÉ.


ADVERTORIAL L E 25projevovat přitažlivost zemskáa nastupuje modelace. U tzv.augmentace, čili zvětšení prsůpomocí implantátů, je namístěvelmi pečlivě prokonzultovats odborným plastickýmchirurgem představu klientkys jejími reálnými možnostmia vybrat správný typ implantátů.DVA HLAVNÍ SMĚRYPLASTICKÉ CHIRURGIEKLINIKY PEM█ INVAZIVNÍ PLASTICKÉOPERACE█ NOVĚ- NEINVAZIVNÍMETODY A TECHNIKYOMLAZENÍOBA TYTO SMĚRY, JAKV KOMBINACI, TAKJEDNOTLIVĚ, NAPOMÁHAJÍK ZDOKONALENÍ VZHLEDURŮZNÝCH OBLASTÍ LIDSKÉHOTĚLA.Liposukce neboli odsátí tuku je především metodouformování postavy. Na kliniku přicházejí nejčastěji ti, kdojiž zkusili všechny metody hubnutí. Obyčejně se odsávápřebytečný tuk na bocích, hýždích, vnitřních stehnech,tedy v partiích, kde se problematicky hubne.Dalším velmi citlivým tématem, kdy estetická chirurgiemůže nabídnout řešení, jsou problémy s vlasy. Ztrátavlasů je pro většinu mužů jedním z největších životníchtraumat. Odborníci MUDr. Pavel Svoboda a MUDr. JiříMaršálek se věnují této problematice již řadu let a postudiu různých přístupů v zahraničí – v USA, Německu,Itálii – vyvinuli vlastní metodu transplantace vlasů. Tentozákrok provádějí nyní i na klinice PEM Praha. „Důležitéje, aby klient přišel včas a aby se podařilo zachovata přenést vlasovou cibulku živou,“ tvrdí oba lékařishodně. Občas se dá proces vypadávání vlasů zastavitspeciálními přípravky, kdy lékaři diagnostikují problém,který zapříčiňuje ztrátu vlasů.Existuje řada dalších invazivních plastických operací,které jsme zde nestihli zmínit. Patří k nim např. operacebřicha, tzv. abdominoplastika, operace ušních boltců,plastické operace paží a nohou, zvětšování rtů pomocíimplantátů, operace intimních partií. Díky specialistůms dlouholetou praxí a s citem pro dokonale odvedenoupráci jsou schopni na klinice PEM Praha nabízet opravduširokou škálu operací. MUDr. Pavel Hlava, MUDr. BlankaVraspírová, MUDr. Alexander Vatľak, lékaři kliniky PEM,jsou všichni odborníci na slovo vzatí a mají „své“ klienty,kteří se za nimi na kliniku vrací.BEAUTY CENTRUMDonedávna se klinika specializovala pouze nachirurgické invazivní plastické operace. Nově všaknabízí řadu dalších novinek v neinvazních metodácha technikách omlazení. Nové Beauty centrum jevybaveno nejmodernějšími lékařsky testovanýmipřístroji. Mezi nové metody omlazení patří např.microneedling, 3DEEP radiofrekvence, kavitace,fotoomlazení, luxusní kosmetické ošetření Hydrafacialatd. Ovšem ne všechny procedury zde lze zmínita podrobněji vysvětlit jejich průběh a následnépůsobení. Každopádně všechny jednotlivě, čiv kombinaci dopomohou k vylepšení vašeho vzhledui k vaší duševní harmonii.KLINIKA PLASTICKÉCHIRURGIE – BEAUTYCENTRUM&KOSMETIKAOBJEDNÁVKY:RECEPCE@PEM-PRAHA.CZTEL.: +420 235 313 661MOB.: + 420 604 243 249KLINIKA PLASTICKÉ CHIRURGIERUZYŇSKÁ 26, 161 00 PRAHA 6www.pem-praha.cz


2 6 L ETIPYPŘI SVÝCH CESTÁCH ZA ZÁBAVOU SE NEMUSÍTE NUDIT!MEZI STANDARDNÍ VYBAVENÍ VLAKŮ LEO EXPRESS PATŘÍ BEZPLATNÉWI-FI PŘIPOJENÍ A VNITŘNÍ INFORMAČNĚ-ZÁBAVNÍ SYSTÉM,DÍKY KTERÉMU MŮŽETE SLEDOVAT FILMY, POSLOUCHAT HUDBU,HRÁT HRY NEBO CHATOVAT SE SPOLUCESTUJÍCÍMI.FEBIOFEST 2013BŘEZEN14. 3. 2013 – 22. 3. 2013Svátek všech filmových fajnšmekrůse vrací, jubilejní 20. ročníkmezinárodního filmového festivaluosvěží vaše jaro. Přijďte zhlédnoutnejvydařenější a nejlepší snímkyz posledního filmového roku, filmyvšech délek, žánrů a formátů.BOHEMIANCARNEVALE PRAHA1. 2. 2013 – 12. 2. 2013Velkolepý festival oživující historickéalegorické slavnosti v Čechách, jejichžpočátky sahají až do středověku.Pražské ulice si podmaní rej masek,akrobatů, pierotů i klaunů na chůdách.Obnovená tradice tohoto karnevalupronikla do všech sfér veřejného života.Oslavovat můžete v ulicích, palácích,muzeích, galeriích, divadlech, školáchi v restauracích. Posláním karnevalu jenáležitá oslava lidského bytí, radosti zeživota a pospolitosti našeho národa.KONCERTVÁCLAVA NECKÁŘE,TIPSPORT ARÉNA19. 12. 2012Hvězda, která přinesla do českéhudební sféry nezapomenutelné hity.Kdo by neznal, jak voní lékořice či jakse maluje a miluje v podání jednohoze „zlatých dětí“. Přijďte si poslechnoutmelodie, na kterých vyrůstají celégenerace. Václav Neckář se vracía s ním i nejnovější nezapomenutelnýhit filmu Alois Nebel – Půlnoční.MATĚJSKÁ POUŤ, VÝSTAVIŠTĚ PRAHA2. 3. 2013 – 21. 4. 2013Pozor, přijely „kolotoče“! Největší a nejzábavnější pouťv naší republice. Na návštěvníky čeká množství rozmanitýchzahraničních i českých atrakcí. Vyznavači adrenalinu i milovníciromantiky si přijdou na své. Hlavně se nezapomeňte prohnatpo jediné funkční ocelové horské dráze v Čechách, která letosslaví 40 let svého provozu. Samozřejmě nebudou chybět aniklasické střelnice, cukrová vata a grilované dobroty.DUBEN


TIPY L E 27IRSKÝ KULTURNÍFESTIVAL17. 3. 2013„Zelený“ festival má na svém kontějiž osm skutečně vydařených oslavdne svatého Patrika. Nechejte seunést neopakovatelnou atmosférouv rytmu Irska a jeho tradic. Čekajína vás koncerty irské hudby, kouzloirských tanců a v neposlední řadětaké typické irské delikatesy, mezikteré se jednoznačně řadí takéirské pivo.www.irishculturalfestival.comDUBENACADEMIA FILMOLOMOUC,UNIVERZITA PALACKÉHO16. 4. – 21. 4. 2013Mezinárodní festival populárněvědeckéhodokumentárního filmupředstavuje každoročně bohatýa zajímavý program, kterýjednoznačně prokazuje, že vědanení nudná a nezáživná. K pořadůmz oblasti humanitních, přírodníchči sociálně-vědních oborů jsoupřizváni i přední odborníci z řadfilmových vědců, kteří konfrontujísvůj pohled s diváky, a podílejí setím na divácké pluralitě. Přijďte sepřesvědčit na vlastní oči, že i vědamůže být zábavná.OSTRAVSKÁ LAŤKA,MULTIFUNKČNÍ HALAU ČEZ ARÉNY22. 1. 2013Osmý ročník této soutěže přivítánejvětší domácí i zahraničníatletické hvězdy. Přijďte podpořitčeskou výškařskou elitu namezinárodní halový atletickýmítink ve skoku do výšky.LEDENBŘEZENVELIKONOČNÍVESELÍ,ZÁMEK PARDUBICE30. 3. 2013Období Velikonoc je v našichkrajích nerozlučně spojenos mnoha lidovými zvyklostmi,které vycházejí z křesťanskýchtradic. Nádvoří pardubickéhozámku se každoročně měnív dějiště rozmarného veselí, pronávštěvníky je připraven bohatýkulturní program v podoběvystoupení folklorních souborůči cimbálové muziky. Připravenbude dobový jarmark s velikonočnínabídkou dřevěných ozdoba keramiky.


2 8 L ENEJLEVNĚJŠÍ-TAXI.CZ226 000 226Vyzkoušejte, že jsme nejlevnější! přistavení vozu taxi již do 3 min. jízdné pouze 18 Kč/km nástupní sazba pouze 27 Kč čekání 3,40 Kč/min.VOLEJTE NONSTOP 226 000 226SMS NONSTOP 736 300 299www.nejlevnejsi-taxi.czinfo@nejlevnejsi-taxi.cznejlevnejsi-taxi_118x100_2012-11.indd 26 11.12.12 14:13


L E 29Plaza Alta Hotel & Ekologický hotel* Kombinace komfortu a příznivých cen * držitel prestižní ekoznačky * 87 novězmodernizovaných pokojů * Nová konferenční místnost * Mexická restaurace7 Tacos Steak & Grill * Wi-Fi zdarma * Parkování * FitnessOrtenovo nám. 22, Praha 7+420 220 407 011, booking@plazahotelalta.comRezervujte přímopřes naše stránky a získejte benefity!www.plazahotelalta.comVODNÍSVĚTROZSÁHLÝSAUNOVÝSVĚTMODERNÍFITNESSLUXUSNÍ SPAvíce na:www.aquapalace.cz


3 0 L ESERVISV ZAHRADĚ CENSI ˶UTRHNĚTE˝SVOU NEJLEPŠÍLEO Express – jako vůbec první na českých kolejích –představuje nový systém pro komfortní výběr a koupijízdenek na internetu. Po přihlášení do rezervací nawebové adrese www.le.cz se dvěma snadnými kroky,tedy výběrem svých stanic a zvolením cestovní třídy,dostanete do pestré ZAHRADY CEN. U nás si nevybírátepouze místo ve vlaku, ale i cenu, kterou chcete zaplatit.V přehledné tabulce vidíte všechny vlaky ve vašem směruna celý týden. Stačí si jen vybrat ten, který vám nejvícevyhovuje, a to právě časem odjezdu i cenou.Můžete svou cestu plánovat? Pak neváhejte s výběremsvých vlaků v předstihu, jízdenku si můžete rezervovati čtyři týdny dopředu. Nemusíte cestovat ve špičkácha vyhovuje vám cestování i o víkendu nebo napříkladdopoledne? I vás čekají ty nejzajímavější ceny. To navícplatí pro všechny naše třídy, tedy Economy, Businessa Premium. Budete překvapeni, jak výhodně můžetev některých dnech vyzkoušet nejvyšší komfort cestování.Jednoduchým stisknutím tlačítka s vaší cenou mátejízdenku zarezervovánu. Zbývá jen vyplnit několik údajůk platbě a můžete jet. Bez starostí, s kvalitními službamia nabídkou zábavy vlaků LEO Express. A jestliže vám doplánované cesty něco přišlo, nevadí. U nás můžete svoujízdenku bez komplikací stornovat až do poslední chvilkypřed odjezdem.SVOU JÍZDENKU SIMŮŽETE ZAKOUPITTAKÉ NA NAŠICHPRODEJNÍCHA KONTAKTNÍCHMÍSTECH V NAŠICHZASTÁVKÁCH:█ PRAHA HL. N.WILSONOVA 8, PRAHA 1█ PARDUBICENÁMĚSTÍ JANAPERNERA 217, PARDUBICE█ OLOMOUC HL. N.JEREMENKOVA 23,OLOMOUC█ OSTRAVA SVINOVPETERKOVA 16, OSTRAVA█ OSTRAVA HL. N.NÁDRAŽNÍ 21, OSTRAVAZdroj: Archiv LEO ExpressJízdenka s místenkoucestujícíjan.novak@novak.cz/ firma: frantisek.zvonecek@le.czkategorie:dospělýčíslomístenky:32a0 - 0d39čísloprůkazu:---vlak LE002 dne 13.11.2012 pravidelný odjezd: 13:02 pravidelný příjezd: 16:27ze stanice: přes: do stanice:Praha hl. n. Pardubice, Olomouc hl. n., Ostrava Svinov Ostrava hl.n.třída business vůz: B sedadlo: služby:---B31---------------Více informací o kontaktních a prodejních místechnaleznete nawww.le.cz


SERVIS L E 31TO NEJLEPŠÍ PRO VÁSV NAŠICH MODERNÍCH, KOMFORTNÍCH VLAKOVÝCH SOUPRAVÁCHPRO VÁS MÁME K DISPOZICI TŘI RŮZNÉ CESTOVNÍ TŘÍDY.INSPIROVALI JSME SE U ZÁPADOEVROPSKÝCH DOPRAVCŮ A VYTVOŘILIJSME KONCEPT TŘÍ CESTOVNÍCH TŘÍD TAK, ABYCHOM USPOKOJILII TY NEJNÁROČNĚJŠÍ CESTUJÍCÍ.Chcete-li si vychutnat jízdu skutečněv luxusním prostředí, nabízíme vám tříduPremium. Potřebujete nerušeně pracovati relaxovat? Pak pro vás máme třídu Business.Hledáte-li vysokou kvalitu za přijatelné ceny, jetu pro vás třída Economy. U nás vždy najdeteto, co je pro vás nejlepší. Ve všech třídáchvám poskytujeme zdarma wi-fi připojeník internetu, přístup do intranetu a možnostvyužívání služeb Infotainmentu, elektrickázásuvka je samozřejmostí. Využít můžetei cateringu a služeb palubního personálu.Premium třídaSYNONYMUM NAPROSTÉHO POHODLÍA LUXUSU NA PALUBĚ█ 6 INDIVIDUÁLNĚ NASTAVITELNÝCH,VYSOCE KOMFORTNÍCH MÍST█ ERGONOMICKÁ, ELEKTRICKY PLNĚPOLOHOVATELNÁ KOŽENÁ SEDADLA SEČTECÍ LAMPIČKOU█ HLAVOVÉ POLŠTÁŘKY█ ZASOUVACÍ STOLKYBusiness třídaPRACUJETE NAPLNO, ODPOČÍVEJTETAKÉ TAK█ 19 PROSTORNÝCH A POHODLNÝCH MÍSTPRO PRÁCI, ZÁBAVU I ODPOČINEK█ ERGONOMICKÁ POLOHOVATELNÁSEDADLA S KOŽENÝM POTAHEM█ HLAVOVÉ POLŠTÁŘKY█ SKLOPNÉ STOLKYEconomy třídaVŠE, CO CHCETE, A NAVÍC EKONOMICKY█ 212 POHODLNĚ A PRAKTICKY USPOŘÁDANÝCHMÍST█ ERGONOMICKÁ POLOHOVATELNÁ SEDADLAS JÍDELNÍM STOLKEM UZPŮSOBENÝM PRO PRÁCIS NOTEBOOKEM█ USPOŘÁDÁNÍ SEDADEL PO DVOJICÍCH I ODDÍLYPRO SKUPINOVÉ CESTUJÍCÍFotografie: Archiv LEO Express


3 2 L ESERVISNECHTESE HÝČKAT NAŠIMISLUŽBAMICHCETE SE PODÍVAT NA FILM,ALE NEMÁTE SLUCHÁTKA?ŽÁDNÝ PROBLÉM, STAČÍ POŽÁDATVAŠEHO STEVARDA A ON VÁMSLUCHÁTKA RÁD ZAPŮJČÍ.Z VLAKU RYCHLE DO AUTA?LEO EXPRESS VÁM VE SPOLUPRÁCIS AUTOPŮJČOVNOU SIXT ZAJISTÍVE STANICÍCH PRAHA HL. NÁDRAŽÍA OSTRAVA SVINOV AUTOMOBIL PŘÍMOK VLAKU, A TO ZA ZVÝHODNĚNÉ CENY.OBJEDNÁVAT MŮŽETE NA TELEFONNÍMČÍSLE 222 324 995.RÁDI SI ZA JÍZDY ČTETE?ČERSTVÝ DENNÍ TISK A ČASOPISYJSOU PO VÁS NA PALUBĚ VŽDYPŘIPRAVENY. POKUD JSTE JE NEOBDRŽELIAUTOMATICKY, STAČÍ POŽÁDAT VAŠEHOSTEVARDA.ŽIJETE KULTUROU?VÝBORNĚ, MÁME PRO VÁS VÝHODNOUKOMBINACI JÍZDENKY A VSTUPENKYTŘEBA DO HUDEBNÍHO DIVADLA KARLÍN.KONTAKTUJTE NAŠE OBCHODNÍ ODDĚLENÍNA ČÍSLE 773 740 519 NEBO NADAVID.FULLSACK@LE.CZ A ZÍSKEJTESVŮJ KULTURNÍ BALÍČEK.CESTUJETE S MIMINKEM?ABYSTE SI VY I VÁŠ NEJMENŠÍ UŽILIJÍZDU V POHODLÍ, MÁME PRO VÁSPŘÍMO VE VLAKU PŘEBALOVACÍPULT. NAJDETE HO NA VELKÉBEZBARIÉROVÉ TOALETĚ, KTERÁ JEUMÍSTĚNA V PŘEDNÍ NEBO ZADNÍČÁSTI VLAKU (V ZÁVISLOSTI NASMĚRU JÍZDY). PRO UPŘESNĚNÍ SEZEPTEJTE VAŠEHO STEVARDA.MÁTE RÁDI, KDYŽ VÁMCESTOVÁNÍ PŘÍJEMNĚ UTÍKÁ?NA PALUBĚ LEO EXPRESS MÁTEK DISPOZICI INTERNET, FILMY,HUDBU A DALŠÍ ROZPTÝLENÍ – TOVŠE V RÁMCI NAŠEHO VNITŘNÍHOZÁBAVNÍHO KANÁLU.PTÁTE SE, KDE BUDETE V CIZÍMMĚSTĚ SHÁNĚT JÍZDENKY NA MHD?I TUTO STAROST HOĎTE ZA HLAVU.JÍZDENKY MHD V PRAZE, PARDUBICÍCH,OLOMOUCI ČI OSTRAVĚ SI MŮŽETEZAKOUPIT PŘÍMO U NÁS VE VLAKU. STAČÍPOŽÁDAT VAŠEHO STEVARDA.


SERVIS L E 33CESTUJETE S MALÝMI DĚTMI?ZEPTEJTE SE STEVARDA A OBJEVTEVY I VAŠE DÍTĚ NAŠE KOUZELNÉDĚTSKÉ KUFŘÍKY PLNÉ PŘEKVAPENÍA ZÁBAVY. KROMĚ HRAČEK MÁMEV NAŠICH VLACÍCH K DISPOZICII SPOLEČENSKÉ HRY. PROTOŽE KDOSI HRAJE, NEZLOBÍ!POTŘEBUJETE S NĚČÍM PORADITNEBO SE ZDOKONALIT V CIZÍCHJAZYCÍCH?SPOLEČNOST VE VLAKU VÁM MŮŽE DĚLATPRÁVNÍK, SVATEBNÍ KONZULTANT NEBOTŘEBA UČITEL ANGLIČTINY. JEDNODUŠEUŠETŘÍTE ČAS. PRO VÍCE INFORMACÍKONTAKTUJTE NAŠE OBCHODNÍ ODDĚLENÍNA ČÍSLE 773 740 519 NEBO NADAVID.FULLSACK@LE.CZ.POTŘEBUJETE OBJEDNAT TAXIČI PŘISTAVIT LIMUZÍNU?VYUŽIJTE VÝHODNĚJŠÍCH TARIFŮNAŠICH SMLUVNÍCH PARTNERŮ –TAXI SLUŽEB, KTERÉ JSME PRO VÁSPŘIPRAVILI. OBJEDNÁVAT MŮŽETENA ČÍSLECH 737 222 333 (PRAHA),800 666 660 (PARDUBICE),800 113 030 (OLOMOUC)A 800 280 280 (OSTRAVA).S OBJEDNÁVKOU VÁM RÁDIPOMOHOU I NAŠI STEVARDI.NECHCETE SE ZDRŽOVAT NÁKUPEM?NAKOUPÍME PŘESNĚ DLE VAŠEHO PŘÁNÍA VŠE NA VÁS JAK MÁVNUTÍMKOUZELNÉHO PROUTKU BUDE ČEKATVE VAŠÍ CÍLOVÉ STANICI. OBJEDNÁVEJTENA 220 400 000 A NEZAPOMEŇTE UVÉST,ŽE JSTE ZÁKAZNÍKEM LEO EXPRESS.CO TAKHLE DOZLATOVAUPEČENOU HUSU SE ZELÍMA KNEDLÍKEM?NEVÁHEJTE VYUŽÍT SLUŽEBMESSENGERA, KTERÝ VÁM JIDORUČÍ PŘÍMO DO VLAKU.OBJEDNÁVKA JE MOŽNÁ MINIMÁLNĚ3 PRACOVNÍ DNY PŘEDEM NA ČÍSLE220 400 000. PŘI OBJEDNÁVCEJE NUTNO UVÉST DATUM, ČÍSLOSPOJE, STANICI, KAM MÁ BÝT HUSADORUČENA A ČÍSLO VAŠÍ SEDAČKY(NEPLATÍ PRO ŽS PARDUBICEA BOHUMÍN).SHÁNÍTE UBYTOVÁNÍ?NENÍ NIC JEDNODUŠŠÍHO, NEŽ SIZAJISTIT NOCLEH PŘES LEO EXPRESSV MÍSTĚ NAŠICH ZASTÁVEK. NAŠIZÁKAZNÍCI MAJÍ NÁROK NA SLEVU5% A TUTO SKUTEČNOST JE TŘEBA PŘIREZERVACI UVÉST. OBJEDNÁVKU LZEPROVÉST NA ČÍSLE 841 111 117.Vice informací o poskytovaných službáchnaleznete nawww.le.cz


s LEO Express na cestáchwww.ondrasovka.cz


AŽ BUDETE CHTÍT CESTOVATO NCO DÁLWWW.INVIA.CZ tel.: 800 999 800

More magazines by this user
Similar magazines