Wektory i pętla for – zadania Zip

zarz.agh.edu.pl

Wektory i pętla for – zadania Zip

Wektory i pętla for zadania ZipDo komórek C5:C20 wpisz następujące liczby całkowite:18, 38, 99, 24, 8, 25, 68, 24, 61, 22, 49, 39, 80, 85, 50, 86,Utwórz wektor o nazwie tabl i wczytaj te liczby wektora. Wypisz te liczby do wiersza czwartego począwszy odkolumny D.Zmodyfikuj program z zadania 1 tak, aby w:a) komórce D5 wypisywał sumę parzystych elementów znajdujących się w wektorze tabl,b) komórce E5 średnią z elementów wektorac) komórce F5 zliczał liczbę elementów większą od średniej arytmetycznej.Utwórz 70-elementowy wektor, którego pierwsze 20 elementów to 20 kolejnych liczb naturalnych, począwszyod 12, kolejne 20 elementów jest generowanych z przedziału od


Przygotuj arkusz w Excelu według wzoru poniżej:AB1 Kontrahent Rabat2 Firma A 0,13 Firma B 0,14 Firma C 05 Firma D brak6 Firma E 0,077 Firma F 0,048 Firma G brak9 Firma H 0,0410 Firma I negocjacjeW arkuszu znajduje się zestawienie rabatów na zakupy w pewnejfirmie XYZ.Wczytaj do wektora kontrahent wszystkie firmy z kolumny A, anastępnie wypisz w kolumnie C tylko te firmy, które posiadają jakiśrabat.Składnia:Dim a(8) As String ‘deklaracja tablicy zawierającej textIsNumeric(a(2)) ‘sprawdza czy w elemencie a(2) znajdujesię wartość numeryczna, i zwraca odpowiednio wartość Truealbo FalsePrzygotuj arkusz a Excelu według wzoru poniżej:A B C1 Kontrahent Obroty (tyś) Waluta2 Firma A 125,6 PLN3 Firma B 35,6 USD4 Firma C 181 PLN5 Firma D 131,5 PLN6 Firma E 31,1 USD7 Firma F 22 EUR8 Firma G 11,5 EUR9 Firma H 20,5 USD10 Firma I 88,7 PLNDo wektora Kontrahent wczytać wielkość obrotówposzczególnych firm, a do wektora Waluta symbol waluty wjakiej te obroty zostały dokonane. Następnie w wektorze Rabatoblicz wartość rabatu dla poszczególnych firm według wzoru:Za każde 20 tyś złotych obrotu firma otrzymuje 1% rabatu.Przyjmij, że 1 USD = 3,02 PLN, a 1 EUR to 3,97 PLN. Wartościrabatów wypisz w kolumnie D.Przygotuj arkusz a Excelu według wzoru poniżej:AB1 Obroty (zł) Miasto2 60901,70 Kraków3 30958,93 Kraków4 26105,64 Warszawa5 22383,39 Kraków6 21731,37 Poznań7 21428,11 Wrocław8 21048,86 Kraków9 20399,15 Częstochowa10 19655,63 Warszawa11 19568,42 Częstochowa12 19543,42 Kraków13 19433,54 Poznań14 19193,28 Toruń15 18976,25 Kraków16 18659,51 Toruń17 18053,65 Rzeszów18 17948,37 Kraków19 17887,08 Częstochowa20 17551,15 Warszawa21 17445,57 Katowice22 17282,78 Katowice23 17057,67 Toruń24 16778,49 Warszawa25 16668,86 Wrocław26 15704,62 Kraków27 15651,11 Kraków28 15487,74 Warszawa29 14982,01 Gdańsk30 14771,83 KrakówWczytaj obroty do wektora Obroty. Oblicz sumę elementówtego wektora, a następnie zlicz, ilu kontrahentów stanowi conajwyżej 20% obrotów firmy i liczbę tą wpisz do komórki B2 zodpowiednim komentarzem. Następnie podziel wektor na dwapodzbiory. Wszystkich kontrahentów z Krakowa wypisz wkolumnie C, a pozostałych w kolumnie D.


Do kolumny A w Excelu wypisz liczby wg wzoru:A B C D E1 2 2 62 2 5 43 5 0 74 0 1 35 0 3 16 1 27 3 48 29 210 4Wczytaj do wektora komórki z kolumny A. Następnie:Kolumna C wypisz elementy zgodnie z regułą: Jeżeliobok siebie znajduje się kilka elementów o takiejsamej wartości to w kolumnie C powinien znaleźć siętylko jeden taki element.Kolumna D odpowiednio sumy pierwszego iostatniego elementu wektora, drugiego iprzedostatniego, trzeciego i trzeciego od końca, etc.Wynik działania programu przestawiono w kolumnieobok.

More magazines by this user
Similar magazines