12. Å¡tevilka glasila Carina.si - Carinska uprava Republike Slovenije

carina.gov.si

12. Å¡tevilka glasila Carina.si - Carinska uprava Republike Slovenije

[IZOBRAŽEVANJE]Cariniki so e-učenje v veliki večinisprejeli zelo pozitivno in marsikdoizmed njih se je učil tudi doma, vsvojem prostem času. Vsekakor je bilza carinike dobrodošel prevod e-tečajav slovenski jezik, zadovoljni sobili njegovo uporabnostjo pri vsakdanjemdelu, pogrešali pa so nadgradnjos praktičnim delom.Zaključno testiranje v Carinskem uradu Maribor.Foto: Edvard NemšakE-učenje je prineslo večjo prilagodljivostučenja (udeleženci sami izberejokraj in čas učenja, prilagajajohitrost učenja, rešujejo konkretne nalogein spremljajo svoj napredek, komunicirajoz mentorji in ostalimi udeleženci…), vendar pa ta oblika hkratizahteva od posameznika večjo samodisciplinoin prilagajanje novostim.V e-tečaju so cariniki reševali konkretne naloge.Foto: Mateja LogarCARINA.SI | 17

More magazines by this user
Similar magazines