HLADINA 2002

measure.feld.cvut.cz

HLADINA 2002

HLADINA 2002součást řízení, monitorování, technické diagnostikya bezpečnosti technologických, energetických a ekologických procesůSeminář IMEKO18. června 2002, PrahaTechnický pokrok a ekonomické tlaky ovlivňují všechny oblasti měření a tedy i měření hladiny. Tradiční metodyměření se ukazují jako málo efektivní a v mnoha případech vedou k významným ztrátám a nejistotám měření.Konference umožní účastníkům podělit se o zkušenosti v oboru měření hladiny v různých oblastech průmyslu, ale ive vodárenství, čistírnách odpadních vod a všem ostatním, kteří potřebují měřit průtok tekutin a hladiny.IMEKO ČR technický komitét TC9 léta sdružuje mnoho odborníků v oblasti měření průtoku a hladiny. Někteříz nich jsou zaměstnanci výrobců průtokoměrů a hladinoměrů. Na ně navazují pracoviště universit a výzkumnýchústavů. S těmito pracovišti úzce spolupracuje metrologie ČR.Uspořádáním semináře je pověřen TECH-MARKET Praha, který po léta organizačně připravuje národníkonference.Seminář je určen pro odborníky:Energetiky, chemického průmyslu, vodního hospodářství, potravinářskéhoprůmyslu, farmaceutického průmyslu, plynárenstvíORGANIZAČNÍ INFORMACETermín a místo konáníSeminář a výstavka HLADINA 2002 se konáv Masarykových kolejích ČVUT v Praze 6.Spojení: metrem A do konečné stanice DEJVICKÁ nebotramvajemi 2, 20, 26 do stanice THÁKUROVA.Účastnický poplatekVložné: 870.- Kč (vč. 5 % DPH)Sborník: 270.- Kč (vč. 5 % DPH)Platbu poukažte na účet 1922146369/0800 (nevkládejtedalší pomlčky či mezery) u ČS, Praha 1 buď bankovnímpřevodem nebo složenkou vzor A-V (červenou). (Kopiisloženky přiložte k přihlášce.)Jako variabilní symbol uveďte: 3203.Naše údaje: IČO: 16100921, DIČ: 001-390515017Plátce DPH upozorňujeme, že jim na základě řádněvyplněné přihlášky připravíme daňový doklad a předámejej účastníkovi při registraci na konferenci. Platba,provedená před termínem akce je zálohou ve výši 100 %sjednané ceny; zúčtování bude provedeno v den konáníakce předáním daňového dokladu. Dnem uskutečněnízdanitelného plnění je den ukončení akce. Doporučujememít s sebou kopii platebního příkazu pro případ nejasností.SborníkBude obsahovat přehledové příspěvky, všechny technickéa obchodní informace, dodané autory.Stravování, UBYTOVÁNÍObědy jsou hromadně zajištěny v restauraciMasarykových kolejí. Cena obědu je 75.- Kč. Požadavkyvyznačte v přihlášce a uhraďte spolu s registračnímpoplatkem. Na místě nebude možné stravování objednat.Ubytování není hromadně zajišťovánoUzávěrka přihlášek, stornopodmínkyUzávěrka přihlášek je 12. června 2002. Při stornu do 14.června 2002 (písemně, faxem) vrátíme registračnípoplatek. Při stornu v pozdějším termínu registračnípoplatek nevracíme, ale zašleme Vám objednanépublikace.Předseda organizačního výboru:Ing. Pavel Kárník, CSc., předseda ČNK IMEKO TC 9KontaktIng. Jiří Král, TECH-MARKET, Hodkovická 115, CZ - 142 00 Praha 4tel./fax: (+420 2) 4171 9978, e-mail: techmark@ms.anet.cz


PROGRAM SEMINÁŘE18. června 20028.30 až 9.30 hod.: registrace účastníků9.30 až 12.00 hod.:Pavel Kárník, ČNK IMEKO, TC 9Zahájení seminářeStanislav Ďaďo, ČVUT FELPřehled současného stavu a směru vývoje hladinoměrůTomáš Palma, vedoucí oddělení údržby MaR Litvínov, Česká rafinérskáVýběr typu měřícího přístroje z pohledu budoucí údržbyIvana Bémová, Petr Bouška, Výzkumný ústav vodohospodářský T.G. MasarykaVypracování rozhodčích metod pro měření průtokuMichal Hůša, Level Instruments, s.r.o.Měření průtoku korelační metodou – OCM Pro13.00 až 15.00 hod.Marek Minařík, BCM Control, s.r.o.Nové trendy v oblasti radarového měření hladinyMichal Hůša, Level instruments, s.r.o.Přímé vážení kapalin uvnitř nádrží – ILW ElettaFilip Konig, Emerson Process Management Fisher-Rosemount, s.r.o.Trendy v měření hladiny se zaměřením na hydrostatické a radarové měřeníZbyněk Skotnica, RMT, s.r.o.:Accu-pulse pozicionerVýstavkaSouběžně s programem (10.00 až 15.00) bude probíhat výstavka spojená s obchodní nabídkou firem,které v oblasti měření hladiny nabízejí projekční, dodavatelské, montážní a servisní služby.


NABÍDKA PUBLIKACÍNabízíme Vám možnost zakoupení publikací, které v poslednídobě k uvedené problematice vydal TECH-MARKET Praha.Můžete si je vyzvednout při registraci nebo si je nechat zaslatpoštou. Ceny jsou uvedeny včetně 5 % DPH.Měření hladiny 2000Sborník příspěvků z konference12 článků, 112 stran A 5, cena 90.- KčPrůtok 2001Sborník příspěvků z konference19 článků, 172 stran A 5, rok vydání 2001, cena 190.00 KčBytové vodoměrySborník příspěvků ze semináře17 článků, 132 stran A 5, rok vydání 2000, cena 90.- KčIndikátory a systémy k rozdělování nákladů nateplo k vytápění(Technické minimum správce bytového fondu a konečnéhospotřebitele.)100 stran A 5, cena 90.- KčPoštovnéPokud se konference nezúčastníte, uhraďte také poštovnéve výši 24.- Kč za každou objednanou publikaci a zašlemeVám je po jejím skončení.TECH-MARKETHodkovická 115, 142 00 Praha 4Hladina 2002(Závazná přihláška)Jméno, příjmení, titul: ........................................................................................................................................................................................................................................................Organizace: ..........................................................................Adresa: .................................................................................(vč. PSČ)...............................................................................................Telefon: .................................. Fax: .....................................E-mail: ..................................................................Upozornění:Adresářová část přihlášky bude používána pro dalšímarketingovou činnost v tomto a příbuzných oborech.Nesouhlasíte-li, poznamenejte na spodní části tétopřihlášky NEZAŘAZOVAT DO DATABÁZE.Objednáváme publikace:• Indikátory a systémy .......... ksk rozúčtování nákladů na teplo k vytápění• Bytové vodoměry .......... ks• Měření hladiny 2000 .......... ks• Měření průtoku 2001 .......... ks• Hadina 2002 .......... ksDatum: ........................ Podpis: ...........................................Potvrzení o platběZkontrolujte správné obchodní jméno organizacena první straně přihláškyNaše číslo účtu (vč. bankovního kódu):......................................................................................DIČ plátce: ..................................................................Potvrzujeme, že jsme dne .............................................dali příkaz výše uvedené bance k úhradě následujícíchplateb:..... x vložné, celkem ........................... x sborník Hladina 2002 ........................... x oběd 18.6.2002 .......................... x Indikátory a systémy ......................k rozúčtování nákladů na teplo k vytápění.... x Bytové vodoměry, celkem ........................... x Měření hladiny 2000,celkem ........................... x Průtok 2001 ...........…............ x poštovné 24.- Kč ......................(pouze v případě, že sborníky nevyzvedneteosobně a chcete je zaslat poštou)Poukázaná částka celkem: ................................... KčDatum: .........................................................................Potvrzení účtárny: .....................................................………

More magazines by this user
Similar magazines