Views
3 years ago

NIEKTÓRE ASPEKTY ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ - Koszalin

NIEKTÓRE ASPEKTY ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ - Koszalin

NIEKTÓRE ASPEKTY ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ -

ZESZYTY NAUKOWEINSTYTUTU EKONOMII I ZARZĄDZANIADariusz Woźniak NIEKTÓRE ASPEKTY ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄZarys treści: W artykule przeanalizowano niektóre aspekty związane z wdrażaniemi przestrzeganiem norm ISO w zmiennych warunkach na przestrzeni lat.Scharakteryzowano ewolucję systemów jakości od zarządzania typu: TQM, TQC, BPRpo najnowsze systemy typu: ISO, OHSAS, AQAP. Analizie poddano strukturę systemujakości w tym zasoby, personel, audit.Słowa kluczowe: jakość, systemy jakości, kontrola techniczna, audit.WstępObecnie znanych jest wiele definicji dotyczących jakości 1 . Najczęściejjakość określa się jako sumę cech i charakterystyk produktu lub usługi, któredają możliwość zaspokojenia określonych bądź ukrytych potrzeb klienta 2 . Dobredopełnienie tej definicji stanowi określenie zarządzania przez jakość, jakociągłego udoskonalania wszystkiego co robimy w całej organizacji przy użyciupowszechnie znanych metod i przy udziale wszystkich pracowników.JAKOŚĆDOSTAWCAODBIORCARys. 1. Wzajemne relacje jakościowe pomiędzy dostawcą a odbiorcąFig. 1. The mutual quality relations between the contractor and the receiverŹródło: Opracowanie własne.Source: The autor.Jakość to także cała sfera prac prawno-organizacyjnych, którącharakteryzują takie dokumenty, jak 3 : mgr inż. Politechnika Koszalińska, CNTH1Słowiński B., Podstawy badań i oceny niezawodności obiektów technicznych,Wydawnictwo Politechniki Koszalińskiej. Koszalin 1996.2 Kłos Z., Kształtowanie kultury przedsiębiorstwa, ITE, Radom 1997.3 Rączka M., Jakość totalna. Przegląd Odlewnictwa nr 5, 1993.

wewnętrzny system zarządzania jakością kształcenia na przykładzie ...
Współczesne systemy zarządzania. Jakość ... - Helion
Systemy zarządzania jakością - Kierunki zamawiane - Politechnika ...
system inteligentnego zarządzania budynkiem - Ela-compil
INSRUMENTY ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ Wstęp - Koszalin
Opis procesu certyfikacji systemów zarządzania jakością - Instytut ...
Przykład wdrażania Systemu Zarządzania Jakością w ...
Zagadnienia z Katedry Zarządzania Jakością do egzaminu ...
Zarządzanie jakością - podstawy, systemy i narzędzia - Structum
Systemy zarządzania jakością i systemy ... - PortalMorski.pl
Księga Zarządzania Jakością - Powiat Pabianicki - Pabianice
System zarządzania jakością ISO 9001:2008 - ARMATURY Group
księga systemu zarządzania jakością drugiego urzędu skarbowego
System zarządzania jakością dla przemysłu kolejowego - sirts
System zarządzania jakością powietrza w Polsce - Wojewódzki ...
Księga Zarządzania Jakością - Powiat Pabianicki - Pabianice
SYSTEMOWY MODEL ZARZĄDZANIA RYZYKIEM A JAKOŚĆ ...
Analiza narzędzi wspomagających zarządzanie jakością w ...
Zarządzanie jakością w instytucjach publicznych - SGGW
ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ PRODUKTU EKOLOGICZNEGO
Relacja z I Konferencji Zarządzania Ciągłością Działania 10-11 ...
Zeszyt naukowy - całość - Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług