Views
3 years ago

Bez nazwy-1.indd - Instytut Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego

Bez nazwy-1.indd - Instytut Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego

Poniedziałek, 4 grudnia

Poniedziałek, 4 grudnia 20069 00 – POWITANIE UCZESTNIKÓW KONFERENCJI PRZEZ DYREKTORA IA UWSesja I: od epoki kamienia do wczesnej epoki żelaza9 15 – W. Migal (PMA), M. Przeździecki (IA UW), Sprawozdanie z badań nastan. „Mały Gawroniec” w Ćmielowie, woj. świętokrzyskie9 35 – K. Pyrzewicz, W. Migal (PMA) i M. Przeździecki (IA UW), Wynikibadań na stan. 3 w miejscowości Suchodółka, woj. świętokrzyskie9 45 – A. Brzóska, G. Kałwak i A. Grabarek (IA UW), Nadzory archeologicznepodczas budowy autostrady A1, w woj. pomorskim w 2006 r.9 55 – M. Nowakowska (IA UW), Cmentarzysko kultury łużyckiej w Pomiotowie,stan. 25, woj. zachodniopomorskie. Sprawozdanie z badań w sezonie 200610 05 – A. Waluś, P. Prejs (IA UW), Badania wykopaliskowe i podwodnew Ząbiu, stan. X, woj. warmińsko-mazurskie w 2006 r.10 25 – A. Jaremek (IA UW), Wstępne wyniki badań wielokulturowego kompleksuosadniczego w Jeziorku stan. I, woj. warmińsko-mazurskie w 2006 r.10 45 – dyskusja11 00 – przerwa na kawęSesja II: z badań nad okresem wczesnego średniowiecza w Polsce (1)11 15 – POWITANIE GOŚCI SESJI II-V PRZEZ DYREKTORA IA UW11 25 – H. Kóčka-Krenz (UAM, Poznań), Najdawniejszy Poznań wciąż odkrywany11 45 – J. Gąssowski (AH, Pułtusk), Ważniejsze badania Instytutu Antropologiii Archeologii Akademii Humanistycznej im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku12 05 – S. Moździoch (IAiE PAN, Wrocław), M. Przysiężna-Pizarska (UO,Opole), Wczesnośredniowieczny gród w Ryczynie na Śląsku. Siedziba biskupiaczy pogańskie miejsce kultu?12 25 – J. Piekalski (UWr, Wrocław), Archeologia Wrocławia12 45 – dyskusja13 00 – przerwa obiadowaSesja XIII: prahistoria i protohistoria – w Polsce i nie tylko… (3)14 30 – A. Szela (IA UW), Mazowsze z przełomu er na podstawie badańwykopaliskowych na stanowiskach w Kuczborku i Brudnicach, pow. Żuromin14 50 – L. Sawicka (IA UW), „Cudze chwalicie, swojego nie znacie” – z badańnad zbiorami archiwalnymi IA UW15 00 – W. Nowakowski (IA UW), Wojownicy bez mieczy – 12 lat później15 20 – M. Rudnicki II (IA UW), Wyniki badań wykopaliskowych w Pieckachk/Mrągowa na Mazurach15 30 – B. Kontny (IA UW), Komu i w jakim celu przyprawiano rogi? – zaskakująceznalezisko z grobu 22 w Čertogor (d. Trausitten) na Sambii15 40 – dyskusja15 55 – przerwa na kawęSesja XIV: ex Oriente lux (2) et Varia16 10 – M. Kornacka (IA UW), Wieże milczenia – starożytność i współczesność16 30 – M. Łuszczewska (IA UW), „Co dwie głowy, to nie jedna”. O pewnychaspektach dekoracji rzeźbiarskiej świątyni w Chhim (Liban)16 40 – A. Sołtysiak (IA UW), Próchnica zębów jako źródło historyczne. Przykładz dorzecza Haburu (Syria)17 00 – J. Żelazowski (IA UW), R. Żukowski (IAiE PAN, Warszawa), Na stykuarcheologii, numizmatyki i epigrafiki. Srebrna patera z medalionem Teodozjusza IIz Muzeum Narodowego w Warszawie17 20 – dyskusja17 35 – przerwa na spotkanie się z rozumem… (jeszcze jedna kawa ?!?)Sesja XV: śladami Ra17 50 – S. Rzepka (IA UW), Graffiti naskalne w Tebach Zachodnich18 10 – J.K. Winnicki (IA UW), Dary wotywne w Egipcie Epoki Późnej18 20 – A. Wodzińska (IA UW), Giza Plateau Mapping Project w 2006 r., zeszczególnym uwzględnieniem szkoły dla inspektorów egipskich. Prace nadpodręcznikiem do ceramiki egipskiej

Środa, 6 grudnia 2006Sesja XI: prahistoria i protohistoria – w Polsce i nie tylko… (1)9 00 – W. Brzeziński (PMA), Badania wykopaliskowe Państwowego MuzeumArcheologicznego – wyniki sezonu 20069 20 – S.K. Kozłowski (IA UW), Włodzimierz Antoniewicz, czyli studiowaćarcheologię w cesarskim Wiedniu9 40 – R.F. Mazurowski (IA UW), Tell Qaramel. Osada z okresu wczesnegoneolitu przedceramicznego w Syrii10 00 – M. Białowarczuk (IA UW), Wczesnoneolityczne konstrukcje ścian wewspółczesnym budownictwie północnej Syrii10 20 – J. Urban (IA UW), Uprawa roli w gospodarce ludności kultury łużyckiej– wybrane zagadnienia10 30 – dyskusja10 45 – przerwa na kawęSesja XII: prahistoria i protohistoria – w Polsce i nie tylko… (2)11 00 – M. Rudnicki I (IA UW), Krowa, trzy piece i coś jeszcze…, czyli sezon2006 w Pełczyskach11 20 – P. Dulęba (IA UW), Celtowie na Pogórzu Wielickim11 40 – M.F. Stępniowski (IA UW), O pożytkach ze spacerów11 50 – A. Cieśliński (IA UW), A. Kasprzak (Muzeum w Koszalinie),Najnowsze wyniki badań na cmentarzysku kurhanowym kultury wielbarskiejw Nowym Łowiczu, pow. drawski12 00 – A. Cieśliński (IA UW), J. Schuster (Universität Bonn), Polsko-niemieckiebadania kurhanu książęcego w Lubieszewie na Pomorzu Zachodnim12 20 – A. Maciałowicz (IA UW), Teczki i wykrywacze, czyli 110 lat badań nacmentarzysku kultury przeworskiej w Gołębiewie, na północnym Mazowszu12 40 – dyskusja13 00 – przerwa obiadowaSesja III: z badań nad okresem wczesnego średniowiecza w Polsce (2)14 30 – W. Chudziak (UMK, Toruń), Z badań nad miejscami kultu na Pomorzu.Góra św. Wawrzyńca w Kałdusie i wyspa na Jeziorze Zarańskim w Żółtem14 50 – M. Dulinicz (IAiE PAN, Warszawa), Wczesnośredniowieczne Mazowszew badaniach IAiE PAN15 10 – A. Andrzejewski (UŁ, Łódź), Dwór Sapiehów w Dubnie w woj.podlaskim w świetle najnowszych badań15 30 – E. Marczak (IA UW), Czy w Truszkach-Zalesiu istniał warsztat szklarski?15 40 – dyskusja16 00 – przerwa na kawęSesja IV: z badań nad okresem wczesnego średniowiecza w Polsce (3)16 15 – W. Wróblewski (IA UW), Perspektywy badań nad wczesnośredniowiecznąJaćwieżą16 35 – E. Marczak (IA UW), Non nova sed novae. Ornamentyka solarna nanaczyniach z Podebłocia, woj mazowieckie16 55 – J. Kalaga (IA UW), Brąz w kulturze wczesnośredniowiecznego Mazowsza17 05 – D. Gorlińska (IA UW), Żydowscy mincerze polskich władców końca XIIi 1 poł. XIII w. – źródła, stan badań i perspektywy badawcze17 15 – dyskusja17 30 – przerwa na kawęSesja V: z badań nad okresem wczesnego średniowiecza w Polsce (4)17 45 – A. Gręzak (IA UW), Konsumpcja mięsa w XIV-wiecznej Warszawie– wyniki badań na stanowisku Warszawa-Zamek Królewski18 05 – Z. Polak (IA UW), Wstępne wyniki badań na zamku krzyżackimw Gdańsku w 2006 r.18 25 – E. Kowalczyk-Heyman (IA UW), Cmentarzysko w Karwowie. Przyczynekdo współpracy archeologiczno-toponomastyczno-historycznej18 35 – dyskusja

T. 14, 2009 - Instytut Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego
T. 12, 2000 - Instytut Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego ...
T. 13, 2006 - Instytut Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego
bioetyka i genetyka - Instytut Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego ...
artykuł - Instytut Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego ...
Untitled - Instytut Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego
Program - Instytut Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego
artykuł - Instytut Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego
Untitled - Instytut Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego
STATUT UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO - Instytut Archeologii ...
Untitled - Instytut Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego
t - Instytut Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego
Wzor A,B-tekst - Instytut Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego ...
Wzor A,B-tekst - Instytut Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego ...
STUDIA ZAOCZNE - Instytut Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego
o^si - Instytut Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego
Wzor A,B-tekst - Instytut Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego ...
Wzor A,B-tekst - Instytut Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego
Wzor A,B-tekst - Instytut Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego ...
Wzor A,B-tekst - Instytut Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego ...
Wzor A,B-tekst - Instytut Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego ...
z E. Roszyk - Instytut Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego
Wzor A,B-tekst - Instytut Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego ...
Wzor A,B-tekst - Instytut Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego ...
STUDIA ZAOCZNE - Instytut Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego
Wzor A,B-tekst - Instytut Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego ...
Wzor A,B-tekst - Instytut Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego ...
STUDIA ZAOCZNE - Instytut Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego
Wzor A,B-tekst - Instytut Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego ...
Wzor A,B-tekst - Instytut Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego