13.07.2015 Views

Multifunkční digitální termo stat TER-9 - ELKO EP, sro

Multifunkční digitální termo stat TER-9 - ELKO EP, sro

Multifunkční digitální termo stat TER-9 - ELKO EP, sro

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Multifunkční digitální termostat TER-9EAN kódTER-9/230V: 8595188124478TER-9/24V: 8595188129190Technické parametry:NapájeníPočet funkcí:Napájecí svorky:Napájecí napětí:Příkon:Tolerance napájecího napětí:Typ záložní baterie:Měřící obvodMěřící svorky:Teplotní rozsah:Hystereze (citlivost):Diference(pro diferenční termostat):Senzor:Indikace poruchy senzoru :PřesnostPřesnost měření:Opakovatelná přesnost:Závislost na teplotě:VýstupPočet kontaktů:Jmenovitý proud:Spínaný výkon:Spínané napětí:Indikace výstupu:Mechanická životnost:Elektrická životnost (AC1):Časový obvodZáloha reál. času:Přesnost chodu:Min. interval sepnutí:Doba uchování dat programů:Programový obvodPočet paměťových míst:Program:Zobrazení údajů:Další údajePracovní teplota:Skladovací teplota:Elektrická pevnost:Pracovní poloha:Upevnění:Krytí:Kategorie přepětí:Stupeň znečištění:Průřez připojovacích vodičů (mm 2 ):Rozměr:Hmotnost:Související normy:104A1 A2 T1 T1 T2 T215 16 18 25 26 28INOVACE!TER-96A1 - A2AC 230 V (AC 50-60 Hz) galvanicky oddělené /AC/DC 24 V galvanicky neoddělenémax. 4 VA-15 %; +10 %CR 2032 (3V)T1-T1 a T2-T2-40.. +110 °Cnastavitelná v rozsahu 0.5.. 5 °Cnastavitelná 1.. 50 °Ctermistor NTC 12 kΩ při 25 °Czobrazeno na LCD5 %< 0.5 °C< 0.1 % / °C1x přepínací pro každý výstup (AgNi)8 A / AC12000 VA / AC1, 240 W / DC250 V AC1 / 30 V DCsymbol ON/OFF1x10 71x10 5až 3 rokymax. ±1 s za den při 23°C1 minmin. 10 let100denní, týdenní, ročníLCD displej, podsvětlený!!!!!!!!!!!!!!-10.. +55 °C-30.. +70 °C4 kV (napájení - výstup)libovolnáDIN lišta EN 60715IP 40 z čelního panelu / IP 20 svorkyIII.2max.1x 2.5, max.2x1.5/ s dutinkou max. 1x2.590 x 35.6 x 64 mm(230V) 127 g(24V) 120 gEN 61812-1. EN 61010-1. EN 60730-2-9; EN 60730-1; EN 60730-2-7digitální termostat s 6 funkcemi a vestavěnými spínacími hodinami s denním, týdenním a ročním programem(jako SHT-3). Teplotní funkce a průběhy lze ještě takto omezovat v reálném čase.komplexní ovládání vytápění a ohřevu vody v domě, solární vytápění...dva termostaty v jednom, dva teplotní vstupy, dva výstupy s bezpotenciálovým kontaktemmaximálně univerzální a variabilní termostat zahrnující všechny běžné termostatické funkcefunkce: dva nezávislé termostaty, závislý termostat, diferenční termostat, dvouúrovňový termostat, pásmovýtermostat, termostat s mrtvou zónou, teplotní funkce, funkce hlídání zkratu nebo odpojení senzoruprogramové nastavení funkce výstupů, kalibrace senzorů dle referenční teploty (offset)termostat je podřízen programům digitálních hodinširoký pracovní rozsah nastavených teplot, možnost měření v 0 C i 0 Fpřehledné zobrazování nastavovaných a měřených údajů na poosvětleném displeji LCDnapájení AC 230 V nebo AC/DC 24 Vzálohování dat a času pomoci baterie (rezerva baterie až 3 roky)snadná výměna záložní baterie pomocí zásuvného modulu umístěného na předním panelupřístroje (bez demontáže)výstupní kontakt 1x přepínací 8 A / 250 V AC1 pro každý výstupv provedení 2-MODUL, upevnění na DIN lištuSymbolZapojeníT1T1T2T2A1°CA216TER-918 26 2815 25Popis zobrazovaných prvků na displejiZobrazení dne v týdnuIndikace stavu (1.kanál)Indikace stavu (2.kanál)Zobrazení data /teploty 1 a 2nastavovacího menuZobrazení časuOvládací tlačítko PRG / +ResetOvládací tlačítko MAN1 / -Popis přístrojeSvorky napájecího napětí (A1)(A2)Podsvětlený displejPlombovací místoZásuvný modulpro výměnu záložní baterieVýstup kanál 1(15-16-18)Auto + tA1 A2 T1 T1 T2 T2AutoTER-9RESETProgPRG +ManMAN15 16 18 25 26 28_MAN 2ESCOKUnSenzor 1 Senzor 2A1 A2 T1 T1 T2 T215 16 18 25 26 28Indikace provozních režimůZobrazuje 12/24 h režimIndikace spínacího programuOvládací tlačítko MAN2 / ESCOvládací tlačítko OKSvorky -senzor 1Svorky -senzor 2Ovládací tlačítkaVýstup - kanál 2 (26-25-28)


Multifunkční digitální termostat TER-9Dva nezávislé jednoúrovňové termostatyT1Ts1dy1 dy2 dy1 dy215-18Funkce topeníT225-28T225-28T115-1815-1815-1825-18T1DT15-1825-28T1DT2 T15-1825-28DT1T2 T15-1825-28Tsdy1Funkce topeníTs2dy1 dy2 dy1 dy2Závislá funkce dvou termostatůTs1Ts2Ddy1dy2Ts1H1H1H2H2dy1 dy2 dy1 dy2Diferenční termostatTsdy1dy1 dy2 dy1 dy2 dy1dy1 dy2 dy1 dy2Ts2D-H1dy2Dvouúrovňový termostatdy1dy2Ddy1D-H2dy1 dy2 dy1 dy2Termostat s funkcí “OKNO”dy2dy1dy2dy1H2H2H2H1H1H1dy1dy2dy1 dy2 dy1 dy2 dy1 dy2Termostat s mrtvou zónouTsdy1dy2dy1 dy2 dy1H1H2dy2H1H1H2H2H1H2Ddy1H1H1H2H2H1H1H1H2H2H2Legenda ke grafu:Ts1 - skutečná (měřená) teplota 1Ts2 - skutečná (měřená) teplota 2T1 - nastavená teplota T1T2 - nastavená teplota T2H1 - nastavená hystereze k T1H2 - nastavená hystereze k T2dy1 - nastavené zpoždění sepnutí výstupudy2 - nastavené zpoždění rozepnutí výstupu15-18 výstupní kontakt (přísluší k teplotě T1)25-28 výstupní kontakt (přísluší k teplotě T2)Legenda ke grafu:Ts1 - skutečná (měřená) teplota 1Ts2 - skutečná (měřená) teplota 2T1 - nastavená teplota T1T2 - nastavená teplota T2H1 - nastavená hystereze k T1H2 - nastavená hystereze k T2dy1 - nastavené zpoždění sepnutí výstupudy2 - nastavené zpoždění rozepnutí výstupu25-28 výstupní kontakt (přísluší k teplotě T2)15-18 výstupní kontakt (je průnikem T1 a T2)Legenda ke grafu:Ts1 - skutečná (měřená) teplota T1Ts2 - skutečná (měřená) teplota T2D - nastavená diferencedy1 - nastavené zpoždění sepnutí výstupudy2 - nastavené zpoždění rozepnutí výstupu15-18 výstupní kontakt (přísluší k T1)25-28 výstupní kontakt (přísluší k T2)Legenda ke grafu:Ts - skutečná (měřená) teplotaD - nastavená diferenceT1 - nastavená teplotaT2 - T=T1-DH1 - nastavená hystereze k T1H2 - nastavená hystereze k T2dy1 - nastavené zpoždění sepnutí výstupudy2 - nastavené zpoždění rozepnutí výstupu25-28 výstupní kontakt15-18 výstupní kontaktLegenda ke grafu:Ts - skutečná (měřená) teplotaT1 - nastavená teplotaT2 - T=T1-DH1 - nastavená hystereze k T1H2 - nastavená hystereze k T2dy1 - nastavené zpoždění sepnutí výstupudy2 - nastavené zpoždění rozepnutí výstupu25-28 výstupní kontakt15-18 výstupní kontaktLegenda ke grafu:Ts - skutečná (měřená) teplotaT1 - nastavená teplotaT2 - T2=T1-DH1 - nastavená hystereze k T1H2 - nastavená hystereze k T2dy1 - nastavené zpoždění sepnutí výstupudy2 - nastavené zpoždění rozepnutí výstupu15-18 výstupní kontakt (topení)25-28 výstupní kontakt (chlazení)Klasická funkce termostatu, výstupní kontakt je sepnut do doby dosažení nastavenéteploty, kdy vypne. Nastavitelná hystereze zabraňuje častému spínání - kmitánívýstupu.Výstup 15-18 je sepnut, pokud teplota obou termostatů nedosáhla nastavené úrovně.Pokud kterýkoliv z termostatů dosáhne nastavené úrovně, kontakt 15 -18 rozepne. Jednáse o sériové vnitřní propojení termostatů (logická funkce AND).Pozn.: Spíná vždy odpovídající výstup ke vstupu, jehož teplota je při překročení diferencenižší.Diferenční termostat se používá pro udržování dvou stejných teplot např. v topnýchsystémech (kotel a zásobník vody), solárních systémech (kolektor- zásobník-výměník),ohřevu vody (ohřívač vody - rozvod vody) apod.Typický případ použití dvouúrovňového termostatu je např. v kotelně, kde jsou osazenydva kotle, z nichž jeden je hlavní a druhý pomocný. Hlavní kotel je řízen dle nastavenéteploty a pomocný kotel je zapínán poklesne-li teplota pod nastavenou diferenci. Tímtohlavnímu kotli pomáhá pokud se venkovní teplota prudce sníží.V pásmu nastavené diference (D ) funguje výstup 15 - 18 jako normální termostat kevstupu 1 (typ 1). Pokud však teplota poklesne pod nastavenou diferenci, sepne i výstup 2.U termostatu s funkcí “OKNO” je výstup sepnutý (topí) pouze pokud se teplota pohybujev nastaveném rozmezí. Pokud se teplota zvýší nad nebo sníží pod nastavenou úroveň,výstup rozepne. T se nastavuje jako T1-D.Tato funkce se využívá hlavně při ochraně okapů proti zamrzání (v mínusovýchteplotách).U termostatu s mrtvou zónou je možno nastavit teplotu T1 a diferenci resp. šířku pásmamrtvé zóny D. Pokud je teplota vyšší než T1 spíná výst. kontakt chlazení, při podkročeníteploty T1 opět vypíná. Pokud teplota podkročí teplotu T, spíná kontakt topení a vypínápři překročení teploty T. Tuto funkci lze využít např. pro automatické ohřívání a chlazenípřiváděného vzduchu u ventilačních systémů tak, aby teplota přiváděného vzduchu bylavždy v mezích T1 a T.105

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!