Rejestr grup producentów rolnych woj. opolskiego - KSOW

ksow.pl

Rejestr grup producentów rolnych woj. opolskiego - KSOW

Rejestr grup producentów rolnych woj. opolskiegoL.p.Nazwa GPRData i numerdecyzji admin.GPRIlośćczłonkówGPRAdres GPR do korespondencjioraz numer tel/fax-u, e-mailRodzaj produktuze względu naktóry GPRotrzymała decyzjęadministracyjnąOsoby upoważnionedo reprezentowaniagrupyUwagi1.Zrzeszenie ProducentówRolnych Gminy LubrzaWYKREŚLONEROŚ.V-KK-0711/14/01 z01.08.2001 r.6548-231 Lubrzaul. Wolności 86tel. (077) 4376295zprgl@poczta.onet.plziarno zbóżLeszek GiżyckiMichał KarmelitaWykreślonedecyzją nrDRW.I-60110/5/072.Rolnicze ZrzeszenieHodowców StrusiWYKREŚLONEŚR.V-KK-0711/1/3/02 z26.04.2002 r.49Ziemiełowice 4646-100 Namysłówdrób domowyżywyWykreślonedecyzją nrŚR.V-KK-0711/1/3/02/033.Grupa Producentów Zbóż„CHROBRY” Sp. z o.o.WYKREŚLONAŚR.V-KK-0711/1/4/03 z08.08.2003 r.7048-315 Jasienica Dolnatel. (077) 4359615ziarno zbóżLeszek AdamczykProkurent: JózefMożdzyńskiWykreślonadecyzją nrDRW.I.60110-5/094.Grupa ProducentówRolnych „ZIARNO”Sp. z o.o.ŚR.V-KK-0711/1/7/04 z03.08.2004 r.3248-130 Kietrzul. Kolejowa 24tel. (077) 4851724ziarno zbóżi nasiona roślinoleistychWładysław SucheckiMieczysław SęgaPiotr Kaczmar


5.Grupa ProducentówRolnych „PRATWA” Sp. zo.o.zm. nazwy GrupaProducentów Rolnych„Centrala Nasienna” Sp. zo.o.ŚR.V-KK-0711/1/12/04 z10.12.2004 r.746-262 SkałągiProślice 61/12tel. (077) 4135502zm. ul. Karola Miarki 1146-200 Kluczborktel. (077) 4181691centralanasienna@wp.plziarno zbóżi nasiona roślinoleistychJan MierzwiakAnna SokulskaZmiana nazwy isiedziby grupyDec. z 10.03.05ŚR.V-KK-0711/1/7/056.FRANCZYK DRÓBSp. z o.o.WYKREŚLONAŚR..V-KK-0711/1/5/05 z01.03.2005 r.647-143 Ujazdul. Mickiewicza 5Drób żywyKazimierz FranczykMałgorzata KaraśWykreślonadecyzją nrDRW.I.60110-13/097.Zrzeszenie Producentów”KŁOS – LEŚNICA’’ŚR.V-KK-0711/1/13/05 z23.05.2005 r.1747-150 Leśnicaul.1 Maja 9tel. (077) 4639821Ziarno zbóż inasiona roślinoleistychWilkowski JanPlachetka RudolfGruszka KrystianMincer Hubert8.Spółdzielnia ProducentówNasion Roślin Oleistych„EKO-OLEJ’’ŚR.V-WK-0711/1/09/05 z17.06.2005 r.1048-321 Niwnica,Wyszków Śląski 46tel. (077) 4356541rspwyszkow@wp.plNasiona roślinoleistychTchórzewski HenrykMalinowski MarianKot Zdzisław9.Grupa ProducentówRolnych „KA-ROL”Sp. z o.o.ŚR.V-WK-0711/1/14/05 z22.07.2005 r.4848-388 KamiennikCieszanowice 43tel. (077) 4330621jozefmoz@wp.plZiarno zbóż inasiona roślinoleistychMożdżyński Józef


10.Grupa Producentów NasionRoślin Oleistych„OL-STAR”Sp. z o.o.ŚR.V-WK-0711/1/15/05 z25.07.2005 r.2448-385 Otmuchówul. Grunwaldzka 6tel. kom. 0 603 840 665zm. siedziby48-385 OtmuchówRatnowice 9tel. kom 0660933240nasiona roślinoleistychJulian Kot11.Opolska GrupaProducentów RzepakuSp. z o.o.WYKREŚLONADRW.I-60110/14/06 z27.07.2006 r.747-152 LeśnicaZalesie Śląskieul. Św. Jadwigi 20Tel. (077) 4615231nasiona roślinoleistychLudwik KownackiAleksander MaterlaBernard MarksWykreślonadecyzją nrDRW.I.7165.97.201112.Rolniczy ZespółSpółdzielczy „Nysa”DRW.I-60110/15/06 z01.08.2006 r.1148-321 Niwnica,Wyszków Śląski 46tel. (077) 4356541ziarno zbóżTchórzewski HenrykJózef PawęskaMarian Malinowski13.Prudnicka SpółdzielniaProducentów ziarna Zbóżi Roślin Oleistych„POTOK”DRW.I-60110/13/06 z31.07.2006 r.1548-200 PrudnikRudziczka 15Tel. (077) 4376604jerzygacek1962@wp.plziarno zbóż inasiona roślinoleistychJerzy GacekPiotr TrybułaJan Zbaraszczuk14.GPR Silesian Oil SeedsSp. z o.o.DRW.I-60110/19/06 z11.08.2006 r.8Więcmierzyce 57A49-200 Grodkówtel. (077) 4151390nasiona roślinoleistychPieter JohanEberhard Schillhornvan Veen,Pieter CornelisSijpkens,Eildert DerkOldenziel


15.Zbożowa GrupaProducenckaCHARBIELIN Sp. z o.o.DRW.I-60110/20/06 z12.09.2006 r.5Charbielin 9148-340 Głuchołazytel. (077) 4392153d.kotowski@arendacharbielin.plziarno zbóżStanisławGrocholski,Ireneusz Kaproń,Prokurent: DariuszKotowski16. AGRO-PROFI Sp. z o.o.DRW.I-60110/28/06Z 08.02.2007 r.6Ligota 1747-300 Krapkowicetel. (077) 4661772Ziarno zbóżBernard Marks17.Zrzeszenie ProducentówRolnych Gminy BiałaDRW.I-60110/1/07 z09.03.2007 r.198ul. Składowa 748-210 Białatel. 06069030100604950271Świnie żywe,prosięta,warchlakiHanusiak PiotrEryk HoppeRudolf SuchyStanisław KuleszaRobert KauczorBernard Rudolf18.Rzepakowa GrupaProducencka Charbielin Sp.z o.o.DRW.I-60110/7/07 z16.04.2007 r.5Charbielin nr 9148-340 Głuchołazytel. (077) 4392153d.kotowski@arendacharbielin.plNasiona roślinoleistychStanisławGrocholski, IreneuszKaproń, AndrzejTurski, StanisławSpyrka, WiktorWróblewski,Prokurent: DariuszKotowski19.Grupa Producentów DrobiuDROBIARZ Sp. z o.o.DRW.I-60110/4/07 z14.05.2007 r.546-020 Czarnowąsyul. Broniewskiego 27tel. (077) 45738990501561633Drób żywy,mięso i jadalnepodrobydrobiowe: świeże,chłodzone,mrożone -kurczakiRajmund WockaWeronika WockaPaulina Wocka


20.Spółdzielnia ProducentówRolnych DYTMARÓWDRW.I-60110/11/07 z02.07.2007 r.30ul. Wolności 9648-231 Lubrzatel. (077) 4376295ziarno zbóż inasiona roślinoleistychGiżycki LeszekKarmelita MichałKulesza Stanisław21.Namysłowska SpółdzielniaProducentów RzepakuDRW.I-60110/15/07 z06.07.2007 r.5Rychnów46-100 Namysłówtel. (077) 4101329zmiana siedzibyul. Kwiatowa 2/146-115 Bukowienasiona roślinoleistychCzesław WojtowiczDębicki Lesław22.Kluczborska SpółdzielniaProducentów RzepakuDRW.I-60110/18/07 z20.07.2007 r.14Rożnów 1B46-262 Skałągitel. (077) 4177501nasiona roślinoleistychOlejnik MariuszEugeniusz TorczyłoJózef Lech23.Namysłowska SpółdzielniaProducentów ZbóżDRW.I-60110/21/07 z31.07.2007 r.5Rychnów46-100 Namysłówtel. (077) 4101329zmiana siedzibyul. Kwiatowa 2/146-115 Bukowieziarno zbóżCzesław WojtowiczDębicki Lesław24.Kluczborska SpółdzielniaProducentów ZbóżDRW.I-60110/20/07 z30.07.2007 r.11Rożnów 1B46-262 Skałągitel. (077) 4177501ziarno zbóżEugeniusz TorczyłoOlejnik MariuszLech Józef


25.Grupa ProducentówRolnych „MLEK-POL”DRW.I-60110-5/08 z01.04.2008 r.646-220 Byczynaul. Cegielniana 2tel. (077) 4134852zm. siedziby:ul. Karola Miarki 1146-200 Kluczborkmlekpol@poczta.onet.plmleko krowieMarciniszyn BożenaMateusz Placek26.Fermy Brojlerów„WŁOSTOWA”DRW.I-60110-11/08 z10.05.2008 r.5Włostowa 109 D48-317 Korfantówchlodnicki_ferma@op.plDrób żywy,mięso i jadalnepodrobydrobiowe: świeże,chłodzone,mrożone -kurczakiChłodnicki JerzyChłodnickiBartłomiejKujawa Krzysztof27.Grupa Producencka„COMEX”WYKREŚLONADRW.I-60110-13/08 z24.04.2008 r.6Ortowice,47-246 Kotlarniaul. Wiejska 13Drób żywy,mięso i jadalnepodrobydrobiowe: świeże,chłodzone,mrożone -kurczakiIrena SpałekBeata KałużnaWykreślonadecyzją nrDRW.I.60110-82/1028.Spółdzielnia ProducentówNasion Oleistych „NASZOLEJ” w PrudnikuDRW.I-60110-14/08 z06.05.2008 r.6Rudziczka 24348-200 Prudniktel. (077) 4376622naszolej@gmail.comNasiona roślinoleistychZygmunt GacekAdam Kóska29.Producencka Grupa RolnaPTAKOWICE Sp. z o.o.DRW.I-60110-17/08 z18.06.2008r.6Ptakowice 2049-340 Lewin Brzeskipgr.ptakowice@op.plZiarno zbóż inasiona roślinoleistychAnna Walczak –HolekEryk Scholz


30.Grupa Producencka BETASp. z o.o.DRW.I-60110-22/08 z4.07.2008r.5Frączków 2348-314 Pakosławicetel. 077 4356071grfraczkow@rubikom.plNasiona roślinoleistychZygmunt WojtowiczHenryk KwikRyszard Kik31. AGRO-KOST Sp. z o.o.DRW.I-60110-19/08 z4.07.2008r.5Kostów 946-220 Byczynatel. 077 4148121Nasiona roślinoleistychZawadzki WładysławKulik Agnieszka32. WAKO-BIS Sp. z o.o.DRW.I-60110- 23/08 z 9.07.2008r.5ul. Zamkowa 548-200 Łąka Prudnickazmiana siedzibyul. Zamkowa 548-200 PrudnikDrób żywy,mięso i jadalnepodrobydrobiowe: świeże,chłodzone,mrożone -kurczakiJerzy KowalskiRomanWaszczykowskiJarosławWaszczykowski33 „Agro-Rolnik” Sp. z o.o.DRW.I-60110- 21/08 z 15.07.2008r.9Wierzbica Górna 69/946-255 Wierzbica Górnaagroferm@op.plZiarno zbóż inasiona roślinoleistychJózef CyrekPaweł Orawski34AGRO – KOST ZIARNOSp. z o.o.DRW.I-60110-28/08 z28.07.2008 r.5Kostów 946-220 Byczynatel. 077 4148121ziarno zbóżZawadzki WładysławKulik Agnieszka


35Łosiowska GrupaProducentów ZbóżSp. z o.o.DRW.I-60110- 30/08 z 28.07.2008r.5ul. Główna 149-330 Łosiówagropol.losiow@interia.plziarno zbóżMarian OlejnikEdward Folęga36 GP BROJLER Sp. z o.o.DRW.I-60110-35/08 z19.09.2008r.5ul. M. Konopnickiej 12,47-200 Kędzierzyn-Koźlefermadrobiu_jasiulek@go2.plDrób żywy,mięso i jadalnepodrobydrobiowe: świeże,chłodzone,mrożone -kurczakiAnna Jasiulek,Janusz JasiulekJustyna Jasiulek37Opolska SpółdzielniaProducentów TrzodyChlewnej FARMERDRW.I-60110-38/08 z06.10.2008 r.17ul. Ozimska 68, Lędziny,46-053 Chrząstowicetel. 607886060tel. 665979451spoldzielniafarmer@onet.euświnie żywe,prosięta,warchlaki, mięsowieprzowe:świeże,chłodzone,mrożonePiotr KrasowskiSebastian LejaWaldemar SochorPełnomocnik:Barbara Krasowska38Grupa Producencka„RINK” Sp. z o.o.WYKREŚLONADRW.I-60110-46/08 z27.10.2008 r.5ul. W. Hlouszka 3345-772 OpoleDrób żywy,mięso i jadalnepodrobydrobiowe: świeże,chłodzone,mrożone -kurczakiRozwita RinkSabina MichalczykWykreślonadecyzją nrDRW.I.60110-6/1039Grupa ProducentówRolnych „GROD-ROL”Sp. z o.o.DRW.I-60110-56/08 z15.12.2008 r.7Ul. Parkowa 448-320 SkoroszyceZiemniaki:jadalne iprzemysłoweAndrzej MarzęckiZdzisław MurańskiJerzy WróbelSylwester Łuszczyna


40Grupa ProducentówZiarna Zbóż „CORN-POL”Sp. zo.o.WYKREŚLONADRW.I-60110-31/08 z15.12.2008 r.7Janów 1649-330 ŁosiówZiarno zbóżMaciej MajchrowskiLeszek KubasZbigniew ChmalKazimierz StefanikJanusz MaszewskiWykreślonadecyzją nrDRW.I.60110-64/0941Grupa ProducentówNasion Roślin Oleistych„ROS-OL” Sp. z o.o.WYKREŚLONADRW.I-60110-32/08 z15.12.2008 r.7Janów 1649-330 ŁosiówNasiona RoślinOleistychMaciej MajchrowskiLeszek KubasZbigniew ChmalKazimierz StefanikJanusz MaszewskiWykreślonadecyzją nrDRW.I.60110-63/0942„HADASZ - AGRO”Sp. z o.o.DRW.I-60110-4/09z 29.01.2009 r.648-231 Lubrza,Dytmarów 33ziarno zbóż inasiona roślinoleistychHanusiak Piotr,Stachelek Marian,Dziadkowiec Jacek43Grupa Producencka„KOKOMIX” Sp. z o.o.DRW.I-60110-3/09z 05.02.2009 r.5 46-022 Kępa, ul. Akacjowa 3Drób żywy,mięso i jadalnepodrobydrobiowe: świeże,chłodzone,mrożone-kurczakiDorota RogozińskaDominikaRogozińska44Grupa Producencka„POREMBA” Sp. z o.o.DRW.I-60110-6/09z 20.02.2009 r.548-250 Głogówek, ul. Zbożowa 5monia166@op.plDrób żywy,mięso i jadalnepodrobydrobiowe: świeże,chłodzone,mrożone-kurczakiBenedykta PorembaBożena PorembaMonika Poremba


45 „BIO DRÓB” Sp. z o.o.DRW.I.60110-15/09z 09.04.2009 r.545-836 Opole,ul. Partyzancka 111Drób żywy,mięso i jadalnepodrobydrobiowe: świeże,chłodzone,mrożone-kurczakiWalenty PuszczewiczAgnieszkaPuszczewicz46Grupa Producencka„BARON” Sp. z o.o.DRW.I.60110-16/09z 09.04.2009 r.546-061 Prószków, ul. Opolska 2BoguszyceDrób żywy,mięso i jadalnepodrobydrobiowe: świeże,chłodzone,mrożone-kurczakiHenryk BaronBożena Baron47 AGROSILESIA Sp. z o.o.DRW.I.60110-22/09z 25.05.2009 r.549-340 Lewin Brzeski,ul. Moniuszki 29/7ask111@wp.plZiarno zbóż inasiona roślinoleistychTeodozja MatejkaRudolf MatejkaWaldemar MatejkaHubert MrózJerzy Skrzypacz48Łosiowska GrupaProducentów RoślinOleistych Sp. z o.o.DRW.I.60110-23/09z 10.06.2009 r.549-330 Łosiówul. Główna 1agropol.losiow@interia.plNasiona roślinoleistychMarian OlejnikEdward Folęga49 GP „OPTIMA” Sp. z o.o.DRW.I.60110-26/09 z19.06.2009 r.546-020 CzarnowąsyUl. Armii Ludowej 21 BKrzanowiceDrób żywy,mięso i jadalnepodrobydrobiowe: świeże,chłodzone,mrożone-kurczakiSadowska BożenaGordzielik Gabriela


50Grupa ProducentówRolnych „BATORY”Sp. z o.o.DRW.I.60110-36/09 z17.07.2009 r.51Maciejowice 58B/548-385 Otmuchówbiuro@przmieszko.plZiarno zbóż inasiona roślinoleistychLeszek Adamczyk51Grupa ProducentówRolnych PisarzowiceSp. z o.o.DRW.I.60110-33/09 z24.07.2009 r.549-314 Pisarzowiceul. Platanowa 7Ziarno zbóż inasiona roślinoleistychKazimierz KulasKlaudiusz Kulas52Grupa ProducentówRolnych„RADZIKOWICE”Sp. z o.o.DRW.I.60110-34/09 z24.07.2009 r.548-381 GoświnowiceRadzikowice 1 AZiarno zbóż inasiona roślinoleistychZbigniew PasońGrodziski Tadeusz53GPR AGRO-PLONSp. z o.o.DRW.I.60110-32/09 z24.07.2009 r.549-314 PisarzowiceKościerzyce 150Ziarno zbóż inasiona roślinoleistychAlbert KulasStanisław KulczyckiArtur Czyżewski54EURO - AGRARSp. z o.o.DRW.I.60110-38/09 z17.08.2009 r.5Woskowice Male 1546-100 Namysłóweuroagrar@onet.euZiarno zbóż inasiona roślinoleistychMonika Hartl


55Grupa Producentów DrobiuBROJLER Sp. z o.o.DRW.I.60110-45/09z 03.09.2009 r.5Piorunkowice 1 lok. 148-200 PrudnikDrób żywy,mięso i jadalnepodrobydrobiowe: świeże,chłodzone,mrożone-kurczakiGrzegorz KędziorAndrzej SieradzkiRyszard AdamówPiotr Jan IlnickiMarian Matejczuk56Fermy Jaj „WŁOSTOWA”Sp. z o.o. w KorfantowieDRW.I.60110-60/09z 30.11.2009 r.5Włostowa 109D48-317 KorfantówJaja ptasieKrystyna KujawaKrzysztof KujawaBartłomiejChłodnicki57 „ProLim” Sp. z o.o.DRW.I.60110-68/09z 30.11.2009 r.7ul. Kluczborska 13,Starościn46-112 Świerczówbydło żywe:zwierzęta rzeźnelub hodowlane,mięso wołowe:świeże,chłodzone,mrożoneWitold GruszkiewiczElżbieta SzromTadeusz SzramowskiWykreślonadecyzją nrDRW.I.7167.16.201158Grupa DrobiarskaKURCZAK Sp. z o.o.DRW.I.60110-9/10z 10.03.2010 r.5ul. Ziai 3,Żędowice47-120 ZawadzkieDrób żywy,mięso i jadalnepodrobydrobiowe: świeże,chłodzone,mrożone-kurczakiElżbieta PrusSybilla Dworaczek59 NOWAKOWSKI Sp. z o.o.DRW.I.60110-13/10z 30.03.2010 r.5Piotrowa 749-100 NiemodlinZiarno zbóż inasiona roślinoleistychJolanta NowakowskaAndrzej NowakowskiAleksandra Biegun


60Grupa Producentów JajWylęgowych„WOKA” Sp. z o.o.DRW.I.60110-17/10z 31.05.2010 r.5Magnuszowiczki 25B,49-156 GraczeJaja ptasieRajmund WockaSławomir KamińskiUchylenie decyzjii odmowastwierdzeniaspełnianiawarunkówustawyDRW.I.7165.96.201161AGROGRIM Sp. z o.o.WYKREŚLONADRW.I.60110-46/09z 08.06.2010 r.6ul. Wrocławska 44/1349-200 GrodkówZiemniaki świeżelub chłodzone:odmiany jadalnei przemysłoweJanusz KubieniecMonika KubieniecWeronika KubieniecWykreślonadecyzją nrDRW.I.7165.58.201162Grupa Producentów ZiarnaZbóż „JOANNA” Sp. z o.oDRW.I.60110-18/10z 15.06.2010 r.8Nowa WieśMała 16, 49-200 GrodkówZiarno zbóżAdam SajdutkaMieczysław Paluch -Prokurent63.Grupa Producentów NasionRoślin Oleistych„EWA” Sp. z o.o.DRW.I.60110-20/10z 21.06.2010 r.8Nowa WieśMała 16, 49-200 Grodkównasiona roślinoleistychZbigniew BednarskiMieczysław Paluch -Prokurent64 FARMAT Sp. z o.o.DRW.I.60110-72/09z 29.06.2010 r.6ul. Ks. Rudzkiego 745-631 Opolenasiona roślinoleistychJoachim MatejkaDamian MatejkaRajnard MatejkaKlaudiusz Matejka


65 AGROMAT Sp. z o.o.DRW.I.60110-27/10z 30.06.2010 r.6ul. Ks. Rudzkiego 745-631 OpoleZiarno zbóżJoachim MatejkaDamian MatejkaRajnard MatejkaKlaudiusz Matejka66 KMGS Sp. z o.o.DRW.I.60110-35/10z 27.07.2010 r.6ul. Kościuszki 247-143 UjazdZiarno zbóż inasiona roślinoleistychNorbert KainkaKrystian MuszkietHenryk KainkaRafał ŚwieżyMarek GruntkowskiAnna Kainka67Grupa ProducentówAGROPLON Sp. z o.o.DRW.I.60110-37/10z 27.07.2010 r.6ul. Główna 3846-134 GłuszynaZiarno zbóż inasiona roślinoleistychRyszard WołczańskiMałgorzataWołczańska68„AGROLA” GrupaProducentów RolnychZiarna Zbóż i NasionRoślin Oleistych Sp. z o.o.WYKREŚLONADRW.I.60110-36/10z 27.07.2010 r.5Krzyżowice 5349-332 OlszankaZiarno zbóż inasiona roślinoleistychJulian DanieliszynStanisław PrzystajkoJanusz SmolińskiWykreślonadecyzją nrDRW.I.7165.103.201169Strzelecka GrupaProducentów RzepakuSp. z o.o.DRW.I.60110-42/10z 27.07.2010 r.83Księży Las 1, Olszowa47-100 Strzelce OpolskieNasiona roślinoleistychAleksander Materla


70 AGRO-RZEPAK Sp. z o.o.DRW.I.60110-40/10z 03.08.2010 r.5Księży Las 1, Olszowa47-100 Strzelce OpolskieNasiona roślinoleistychAleksander Materla71SOLANUM – GROUPSp. z o.o.DRW.I.60110-53/10z 06.09.2010 r.5Borki Małe, ul. Oleska 1/546-300 OlesnoZiemniaki świeżelub chłodzone:odmianyprzemysłoweArnold CzechBruno CzechHenryk JeremiaszPatryk JeremiaszEmilia Sklorz72 ROLMAT Sp. z o.o.DRW.I.60110-26/10z 30.09.2010 r.7ul. Ks. Rudzkiego 745-631 OpoleBuraki cukroweJoachim MatejkaDamian MatejkaRajnard MatejkaKlaudiusz Matejka73Grupa ProducentówRolnychRZEPAK Sp. z o.o.DRW.I.60110-55/10z 22.10.2010 r.6Kobiela 5549 – 200 GrodkówZiarno zbóż inasiona roślinoleistychSylwester ŁuszczynaZdzisław MurańskiWiesława WiorkoWykreślonadecyzjąDRW.I.7165.98.201174Grupa ProducentówKOB – AGRA Sp. z o.o.DRW.I.60110-73/10z 07.12.2010 r.6Gołuszowice 108A48-100 GłubczyceZiarno zbóżGrzegorz Kobeluch


75 GP DRÓB Sp. z o.o.DRW.I.7165.3.2011.ŁGz 17.01.2011 r.5ul. W. Hlouszka 3345-772 OpoleDrób żywy,mięso i jadalnepodrobydrobiowe: świeże,chłodzone,mrożone-kurczakiRozwita RinkSabina Michalczyk76Spółdzielnia„TARNOWIA”DRW.I.60110-81/10z 07.02.2011 r.12ul. Powstańców Śląskich 1046 – 050 Tarnów Opolskiświnie żywe,prosięta,warchlaki, mięsowieprzowe:świeże,chłodzone,mrożoneJacek DudaJan KampaAndrzej Klama77Rolnicza SpółdzielniaWydrowice GrupaProducentów RolnychZiarna ZbóżDRW.I.60110-78/10z 13.04.2011 r.9Wydrowice 749-100 NiemodlinZiarno zbóżZbigniewKosterkiewiczKrystian FirlusZalesie ŚląskieLudwik Kownacki78Grupa Producentów Zbóż„ZALESIE” Sp. z o.o.DRW.I.7165.39.2011z 05.05.2011 r.5ul. Świętej Jadwigi 2047 – 150 LeśnicaZiarno zbóżHenryk DamasPaweł KownackiJerzy Damas79Grupa Producentów Trzody„FARMERZY” Sp. z o.o.DRW.I.7165.40.2011z 07.06.2011 r.5Brożecul. Reymonta 7347 – 341 Żużelaświnie żywe,prosięta,warchlaki, mięsowieprzowe:świeże,chłodzone,mrożoneRafał GawlicaMariusz Gawlica


80 MAT-FARM Sp. z o.o.DRW.I.7165.48.2011z 17.06.2011 r.6Dzielów 2348-120 BaborówZiarno zbóż inasiona roślinoleistychKrystian MatejkaRajmund SkalnikEwa Matejka81Nasiona Księży LasSp. z o.o.DRW.I.7165.49.2011z 17.06.2011 r.5Księży Las 1, Olszowa47-100 Strzelce Opolskie Materiał siewny Aleksander Materla82Grupa Producentów Zbóż iRzepaku „KŁOS” Sp. z o.o.DRW.I.7165.52.2011z 21.06.2011 r.6ul. Polna 246-264 KrzywiczynyZiarno zbóż inasiona roślinoleistychPaweł LechJózef Winkowski83Grupa Producentów Zbóż„AREAŁ” Sp. z o.o.DRW.I.7165.51.2011z 05.07.2011 r.8ul. K. Miarki 1146 – 200 KluczborkZiarno zbóżAgata ZalejskaKrzysztof Kowalczyk84Grupa ProducentówRolnych„AGRO-RZEPAK”Sp. z o.o.DRW.I.7165.56.2011z 05.07.2011 r.8ul. K. Miarki 1146 – 200 KluczborkNasiona roślinoleistychKrzysztof KowalczykAgata Zalejska


85Grupa DOBIESZÓWSp. z o.o.DRW.I.7165.60.2011z 11.07.2011 r.5ul. Kolejowa 148 – 120 BaborówZiarno zbóż inasiona roślinoleistychKonrad PohlCecylia Pohl86Grupa Producencka„ZŁOTY KŁOS” Sp. z o.o.DRW.I.7165.54.2011z 11.07.2011 r.8Frączków 2348 – 314 PakosławiceZiarno zbóżZygmunt WojtowiczPaweł WojtowiczWładysław Filar87 RAPPOL Sp. z o.o.DRW.I.7165.63.2011z 25 lipca 2011 r.5Grabinul. Krótka 26/249 – 100 NiemodlinZiarno zbóż inasiona roślinoleistychPiotr ObrochtaBronisław HaładusJacek Waranka88Grupa ProducentówRolnychNOWY ŚWIAT Sp. z o.o.DRW.I.7165.73.2011z 03.08.2011 r.7Nowy Świat 11 C49 – 315 MąkoszyceZiarno zbóż inasiona roślinoleistychDariusz BandrowskiMichał BandrowskiJan DeregaDawid DeregaJadwiga RzeźnikJoanna PiotrowskaRafał Piotrowski89Grupa ProducentówPLANTATOR Sp. z o.o.DRW.I.7165.3.2012z 24.01.2012 r.5Czarnolas 25A/248 – 320 SkoroszyceZiarno zbóż inasiona roślinoleistychTeresa TkaczMarek Krysiak


90Ziarno Księży LasSp. z o.o.DRW.I.7165.2.2012z 10.02.2012 r.5Księży Las 1, Olszowa47-100 Strzelce OpolskieZiarno zbóż inasiona roślinoleistychAleksander Materla91Grupa ProducentówRzepaku BRASIZALSp. z o.o.DRW.I.7165.6.2012z 23.02.2012 r.5Zalesie Śląskieul. Świętej Jadwigi 2047 – 150 Leśnicanasiona roślinoleistychLudwik KownackiHenryk DamasPaweł KownackiJerzy Damas

More magazines by this user
Similar magazines