besplatna kućna dostava lož ulja na području ze-do ... - Superinfo

superinfo.ba

besplatna kućna dostava lož ulja na području ze-do ... - Superinfo

4 Petak, 6. novembar 2009.Rebalans Petlja u Ćatićima Strategija razvojaNakon sastanka u prostorijama Općine Kakanj,kojem su prisustvovali predstavnici Direkcije za izgradnju,upravljanje i održavanje autocesta FBiH ipredstavnici kakanjskih velikih privrednih subjekata,Erdal Trhulj, direktor Direkcije obavijestio je kakanjskognačelnika Mensura Jašarspahića da na terenupostoje povoljne okolnosti za izgradnju petlje uVijećnici Općinskog vijeća Visoko većinom glasovasu usvojili prijedlog općinske Službe za budžetrazvoj i finansije, da budžet za 2009. godinu budesmanjen sa 11,9 na 9,2 miliona KM. Rebalans od23 posto uzrokovala su kreditna sredstva koja će sigurnobiti realizovana, ali ne na način kako je ranijeplanirano. Pri smanjenju budžeta vodilo se računa dakorisnici koji zavise od budžetskih sredstava, ostanunajmanje oštećeni, a rad javnih preduzeća i ustanovane bude ugrožen.Pad prihodaUkupni prihodi budžeta Općine Zenica za desetmjeseci ove godine bili su oko 25 miliona konvertibilnihmaraka (KM), što je više od 12 miliona KM manjeu odnosu na planirani iznos i realizaciju u prošlojgodini. Prihodi od poreza ostvareni su u iznosu od14 miliona i 675 hiljada KM, a neporezni su bili univou od sedam miliona i 929.559 maraka. “Tekućepotpore, grantovi u pomenutom periodu iznosili su261.687 KM i manji su za više od 600 hiljada u odnosuna prošlu godinu”, kazala je Mirha Elezović iz Službeza budžet i finansije. Namjenske doznake, uglavnomod Zeničko-dobojskog kantona, za deset mjeseci ovegodine iznosile su oko 1,5 milion i otprilike su na očekivanomnivou. “Što se tiče rashodovne strane, trošilismo u skladu sa prilivom sredstava, što znači da su nasnazi bile mjere štednje pri čemu su finansirani samoredovni transferi za koje je nadležna općinska uprava,prije svega u socijalnoj oblasti u šta spada i pomoćGradskoj narodnoj kuhinji”, kazala je Elezović. Ovogodišnjibudžet zeničke Općine planiran je u iznosu odoko 44 miliona maraka, ali je već sada izvjesno da ćenjegova realizacija biti znatno manja.Čatićima i da je izdao instrukciju da započne izradaprojekta za petlju. Načelnik Jašarspahić je istakao daće posebno insistirati da graditelji autoceste poštujuodluke Općinskog vijeća Kakanj, kao i da uvažavajumišljenja građana. „Ja sam čovjek kompromisa,spreman sam razgovarati i sa predstavnicima VladeZDK i resornog ministarstva za komunikacije u vezisa rješenjem problema regionalnog puta kroz Kakanj.Nadam se da ćemo razgovorom doprinijeti pronalaskunajboljih rješenja za građane Kaknja“, dodaoje načelnik Jašarspahić.Razgovori o NatronuFederalni premijer Mustafa Mujezinović razgovaraoje u Sarajevu sa delegacijom kompanije “Natron- Hayat” iz Maglaja o problemima u nabavci sirovineza ovu kompaniju. Delegaciju maglajske kompanijepredvodio je predsjednik Nadzornog odbora YildrimAkturk, a sastanku su prisustvovali i ambasador Turskeu BiH Vefahan Ocak, kao i premijeri ZDK i SBK.Premijer Mujezinović predložio je da Uprava “Natron– Hayata” dostavi opsežnu analizu stanja i problemau poslovanju, a da analize stanja i izvršavanja obavezafederalnoj Vladi dostave kantoni i preduzećašumarstva koja prema ugovoru trebaju isporučivaticelulolzno drvo toj kompaniji. Na osnovu tih podatakaVlada će donijeti zaključke i poduzeti konkretnekorake sa ciljem da se ‘Natron - Hayatu’ osigurajuuvjeti za rad i razvoj.U prostorijama Općine Fojnica održana je konferencijaza novinare povodom aktivnosti na donošenjuStrateškog plana razvoja općine Fojnica zaperiod 2010 – 2015. godina, kojom su predsjedavalinačelnik Salkan Merdžanić, presjednik OV FojnicaVinko Protuđer i koordinator tima za razvoj NevresJemendžić. Ovaj tim je usvojio viziju po kojom bi Fojnica2015. godine bila centar banjsko-rekreativnog,avanturističkog, sportskog i planinskog turizma,obezbjeđenih uvjeta za razvoj poduzetništva i zapošljavanja,čistog okoliša i zdrave hrane sa urađenominfrastrukturom i efikasnom lokalnom upravom.Fojnički načelnik Salkan Merdžanić je kazao da jezadovoljan što će širi auditorij biti upoznat sa ovimdokumentom koji je veoma bitan za svaku lokalnuzajednicu. „Strategija razvoja Fojnice nije samo napapiru, realno je da u narednih pet godina zacrtaneciljeve i realiziramo“, rekao je načelnik Merdžanić.Zenička zaobilaznicaGradnja poddionice Drivuša - Klopče, prve fazezeničke zaobilaznice, mogla bi početi već na proljećeako sve preostale procedure budu provedene u roku.Glavni projekt je trenutno u završnoj fazi izrade, au toku je i procedura ratifikacije kredita Kuvajtskogfonda za arapski ekonomski razvoj od 60 milionaKM. Kredit je već dobio saglasnost Predstavničkogdoma Parlamenta BiH, a naći će se na idućoj sjedniciDoma naroda. Sredinom mjeseca u našu zemlju ćedoputovati predstavnik Fonda radi stavljanja potpisa,nakon čega ćemo dobiti kredit. Poddionica počinjevelikom petljom Drivuša, koja predstavlja južnupriključnu tačku za Zenicu, a nastavlja se još 2.700metara zaobilazeći grad, do mjesta Klopče.


Petak, 6. novembar 2009.ProtektiranjegumaProizvodi od guma su danas od neprocjenjivevažnosti jer su zastupljeni usvim područjima ljudskog djelovanja.Ipak, sama proizvodnja guma spada uprljave tehnologije, pa se zato proizvođači,posebno za potrebe automobilskeindustrije odlučuju obnavljati postojećegume. Statistika govori da je u Evropi iu SAD na teretnim vozilima svaka drugaguma protektirana. Protektirane gumakoriste i aviokompanije za svoje letjeliceizmeđu deset i petnaest puta,bezobzira što su kriteriji za korištenje gumau ovoj branši vrlo strogi. Jedna od domaćihtvrtki koja se upravo bavi proizvodnjomprotektiranih guma je firma„Sintex“ u Mravićima, općina Doboj Jug.Meho Ibrahimović je istakao da su idejuoko pokretanja ove proizvodnje imaliunazad deset godina, ali da su se uslovistvorili tek posljednjih mjeseci.Notari u ŽepčuTehnološki centarU Tešnju je svečanootvoren ARTECO, Tehnološkicentar za drvnu industriju.Centar je osnovan uzpodršku projekta Inovacijeu biznisu koji zajednički finansirajuAmerička agencija za međunarodni razvoj (USAID)i Norveško ministarstvo inostranih poslova. ARTECO su zvaničnootvorili Jan Braathu, ambasador Norveške u BiH i FadilĆostović, osnivač centra. U prigodnim govorima uspješan radCentra su takođe zaželili Allan Reed, direktor USAID-a za BiH,te predstavnik Udruženja privrednika Tešanj-Jelah Izudin Turkeš,inače savjetnik općinskog načelnika Tešnja za saobraćaj.ARTECO centar će biti pokretač pozitivnih trendova u drvnojindustriji i ponuditi tehnološku, dizajnersku, i marketinškuplatformu koja će služiti kao razvojni oslonac bh. drvopreradjivačimana putu ka ostvarenju globalne konkurentnosti.TelekabelKABLOVSKA TELEVIZIJA7Nagrada za AgroinkubatorProjekat “UspostavljanjeAgroinkubatora” Žepče kojije implementirala Udrugapoduzetnika i poslodavacaŽepče dobio je nagradu zaPionirske razvojne projekteza 2009. godinu od Programa Arapskog zaljeva za razvojne organizacijeUjedninjenih Naroda (AGFUND). Na sjednici koja jeodržana u Istanbulu pod predsjedanjem predsjednika AGFUNDaprinca Talal Bin Abdul Aziza, Odbor za dodjelu nagrada odobrioje tri pobjednička projekta među 39 projekata iz 33 zemlje sačetiri kontinenta. U drugoj kategoriji nagrada: “Napori nevladinihorganizacija u podršci i poticaju malim poljoprivrednicima usiromašnim zajednicama, primjenom novih tehnologije u povećanjunjihovih poljoprivrednih proizvoda”, Udruga poduzetnika iposlodavaca Žepče proglašena je pobjednikom sa svojim projektom“Uspostavljanje Agroinkubatora” Žepče.od 25. 10.do 15. 11.Požurimo, akcija traje do 15. 11.Imenovani su notari za Žepče i to ElzaDilber i Gordana Nalić. Već 12. oktobranovi notari su počeli rad sa strankama,čime je ispunjena velika želja i pravograđana općine Žepče, kako ne bi moralinepotrebno odlaziti u susjedne gradove.Notari će vršiti obradu isprava, ovjeru kopijai potpisa, pravne poslove vezane zastjecanje vlasništva i prava na nekretnine,pravne poslove vezane za osnivanje iregistraciju privrednih društava, sačinjavatibračne i predbračne ugovora i drugo.POKLON zeničkim penzionerimaPRIKLJUČAK NA KABLOVSKU TELEVIZIJU I INTERNETŠtrosmajerova1172000 ZenicaU VIŠESTAMBENIM ZGRADAMAU PRIVATNIM KUĆAMA1 KM49 KMPozovite 446 - 110 i446 - 111uživajte u praćenju43 tv kanala


8 Petak, 6. novembar 2009.Obnovljeno igralištePromocija stote knjigeU muzeju grada Zenice predstavljena je stotaknjiga objavljena u Centru za kulturu i obrazovanjeTešanj, što je ujedno bio i svojevrstan jubilej. Poznatipjesnik i urednik biblioteke, Amir Brka, «U mom atelijeru»je predstavio čak 16 pjesnika, koji su za Tešanjvezani porijeklom ili pak radom vezanim za grad.Riječ je o 100. knjizi objavljenoj u produkciji Centraza kulturu Tešanj.BibliotekaPripadnici turske vojne misije u BiH obnovilisu dječije igralište koje se nalazi u Turskom parkuna Kamberovića polju u Zenici. Dotrajale sprave suzamijenili novim. Turci su uložili oko 18.000 eura, aOpćina Zenica oko 6.000 maraka.Folklor InterfestNa Drugom internacionalnom dječijem festivalufolklora ‘’Folklor Interfest 2009’’, koji je održanu Zenici nastupilo je oko 400 mladih folkolorista. UHrvatskom domu ‘’Kralj Tomislav’’ u Zenici nastupilesu hrvatske folklorne grupe ‘’Matija Gubec’’ iz DonjegMiholjca i ‘’Biseri Slavonije’’ iz Beničenaca, članovifolklornog društva ‘’Norkoping’’ iz Švedske, KUD-ovi‘’Daire’’ iz Sarajeva, ‘’Zavidovići’’ iz Zavidovića, ‘’1001Noć’’ iz Fojnice, ‘’Behar’’ iz Tešanjke, Ansambl centraza kulturu Goražde i domaćin ‘’Ansambl Bosnia Folk’’Zenica. Kao posebni gosti na ovogodišnjem ‘’FolkInterfestu’’ nastupili su članovi folklornih sekcija Zavoda‘Drin’ iz Fojnice, zatim članovi folklornih sekcijazeničkih udruženja ‘’Svjetlost’’, koje okuplja osobesa posebnim potrebama, zatim Specijalne osnovneškole, i zeničkog udruženja ‘’Romano Centro’’.Obnovljena školaU saradnji sa REZ Agencijom, holandska organizacija„KMA BREDA“ je obezbijedila finansijskasredstva, ali i svoj lični doprinos kroz angažmansvojih volontera u sanaciji područne škole u Golešu,općina Travnik. Do sada su izvršeni molersko dekoraterskiradovi, rekonstrukcija hodnika, postavljanjekeramičkih pločica, farbanje stolarije, postavljanjenovih podnih obloga, kupovina savremene magnetnetable. Projekat predstavlja nastavak aktivnostikoji je pokrenula REZ Agencija u 2007.godini, podsloganom „Vratimo život prigradskim naseljima“.Na području općine Travnik, aktivnosti su obuhvatileuspješnu obnovu osnovne škole Karaula,osnovne škole Vitovlje, osnovne škole Bijelo Buće-Pulac,osnovne škole Vlahovići te organizaciju KidsFestivala u Turbetu, obnovu igraonice Sunce te odlazakviše od pet grupa od po 52 učenika u Holandijuna tronedjeljni odmor.Zenički načelnik Husejin Smajlović i ministrica zanauku, kulturu i sport ZDK Zdenka Merdžan otvorili sunovo odjeljenje Opće biblioteke Zenica u naselju NovoRadakovo. Prostorije se nalaze u ulici Ćire Truhelke 10,u ovom odjeljenju biblioteke nalazi se 3.500 knjiganamijenjenih djeci, omladini i odraslima, a posao unjoj će dobiti mlada knjižničarka. Pomenuto odjeljenjebiblioteke nudi i kutak za najmlađe sa naslovimaza njih, novine i časopise za penzionere.Komisija za mladeKomisija za pitanja mladih Općine Zenica najavilaje aktivnosti Koordinacije političkih podmladaka OpćineZenica, formirane nedavno s ciljem zajedničkogprofilisanja politike razvoja omladinske politike. Radise o neformalnoj asocijaciji koju čine mladi političkiaktivisti svih parlamentarnih stranaka. “U vremenukada političke partije ne komuniciraju i ne sarađujunaša želja i cilj je da mladi u političkim strankamasarađuju kroz kordinaciono tijelo koje će zajedno saKomisijom za mlade Općine Zenica djelovati na poboljšanjupoložaja mladih u Zenici. Zajedno smo jači,je naša parola, s obzirom na to da imamo zajedničkeprobleme i nismo opterećeni stranačkim podjelama”,kaže predsjednik Koordinacije Jasmin Imamović.


Petak, 6. novembar 2009.Darivanje krviUspješno je obavljena humanitarna akcija darivanjakrvi za potrebe Opšte bolnice u Doboju u kojojsu učestvovali dobrovoljni davaoci iz Doboj Juga. Crvenikriž ove općine u svom programu rada tokomgodine organizuje dva puta darovanje krvi za potrebeKantonalne bolnice Zenica i Opšte bolnice Tešanj.Prošle godine je donesena odluka da se uvede jošjedna akcija i to za potrebe pacijenata Opšte bolniceu Doboju kojoj se odazvalo 36 davalaca. Ove godinejavio se 31 davalac, ali je nakon ljekarskih pregledakrv darovalo njih 25.Dan školeBOSNISCHER STOLZUzgajivačnica Njemačkih ovčara Žepčeosnovana 2005. godineTel. 061/176-618- Prodaja štenadi vrhunskog kvaliteta sapedigreom,- Štenci su vakcinisani iočišćeni od parazita,- Osvojeno dostanagrada, kakodomaćih tako iinternacionalnihAUTODIJELOVIJASMIN & STRONG AUTOZenica, Kamberovića čikma 6, Tel 032/244-233, 405-010Kakanj, Ulica Branilaca bb , Tel. 032/552-980www. strongdoo.com info@strongdoo.comIzdvajamo iz ponudeAUTODIJELOVA JASMIN* Alternatori* Alnaseri* Grijači...radnim danom: 8.00 - 18.30subotom: 8.00 - 17.00nedjeljom: 8.00 - 15.00VW Polo2004. god., 1.2 benzin, FULLoprema, prešao 46000,registriran, potpuno očuvan,uredno servisiran.Tel: 063 286 295Na vrijeme pripremite svojautomobil za predstojećehladne zimske dane !Izdvajamo iz ponudeSTRONG AUTO* Sve vrste hladnjaka* Branici,* Blatobrani,* Vjetrobrani,* Farovi...11Osnovna glazbena škola “Katarina KotromanićKosača” 26. listobada obilježila je Dan škole. Svečanostobilježavanja Dana škole započela je koncertom učenikaškole u Kino dvorani Doma kulture Žepče, gdje je ukratkopredstavljen rad i dostignuća škole. Inače, Osnovnaglazbena škola “Katarina Kotromanić Kosača” djeluje uiznajmljenim prostorijama Župnog ureda Žepče, zbogčega je u tijeku izgradnja nove zgrade za potrebe škole.PripravniciProgramom sufinansiranja poticaja zapošljavanjaVSS pripravnika u 2009/2010.godini koji jeusvojila Vlada ZDK, predviđeno je zapošljavanje mladihstručnih osoba sa VSS obrazovanjem bez radnogiskustva. Za ovaj program mogu aplicirati svi poslodavcisa područja ZDK i šire koji ispunjavaju traženeuslove. Ovim poslodavcima bit će subvencioniranomjesečno po 450 KM u trajanju od 12 mjeseci. Ovimnačinom Vlada ZDK želi omogućiti za stotinu mladihVSS nezaposlenih osoba da odrade pripravnički staž.Zastupnici za ZDK i SBKUgradnja sa garancijom 400 KMZimske gume195/65/15 = 95 KM195/65/15 = 143 KMZA VAŠU SIGURNU IUDOBNU VOŽNJU BRINU SEAUTODIJELOVI JASMIN i STRONG AUTO130 KMAkumulatori White Horse3 godine garancije


14 Petak, 6. novembar 2009.Fojničani na BjelašniciMalo se koje planinarsko društvo može pohvalitibogatom planinarskom aktivnošću kao PD “Vranica”iz Fojnice. Svakog vikenda ovi vrijedni i iskusni ljubiteljiprirode i planinarenja pohode neki od planinskihvrhova. Tako je to bilo i ovih dana kada su fojničkiplaninari napravili dva jednodnevna uspona naBjelašnici, obilazeci atraktivna planinska područja inajudaljenije zaseoke od Umoljana do Lukomira ukružnoj turi od oko deset sati pješačenja.ZahvalniceMuzej grada Zenice upriličio je druženje u prostorijamasvog caffe-kluba na kojem su se okupilidirektori najaktivnijih osnovnih škola sa područjaOpćine Zenica. Zahvalnice za aktivno učešće, promicanjeprosvjetno-kulturnih događanja i vjernopraćenje programskih aktivnosti muzeja dodijeljenesu OŠ „Musa Ćazim Ćatić“, OŠ „Edhem Mulabdić“, OŠ„Meša Selimović“ i OŠ KŠC „Sveti Pavao“, te Amni Sofićza izrazito zalaganje i podržavanje programskihaktivnosti muzeja.Mjesne zajedniceVijeće Općine Zenica usvojilo je nacrt Odluke o organizacijimjesne samouprave. Odlukom se utvrđujeorganizacija i način funkcionisanja mjesnih zajednica,nadležnost i organi mjesne zajednice, kao i druga pitanjaod značaja za organizaciju mjesne samoupravekoja nisu regulisana Statutom Općine. Nacrt Odlukeo organizaciji mjesne samouprave je obradio i oblikeodlučivanja i sudjelovanja građana u lokalnim poslovimai usvojen je u predloženom obliku te upućen najavnu raspravu koja će trajati 30 dana.SporazumS obzirom na sve veći trend osnivanja raznihudruženja građana i nevladinih organizacija na područjuopćine Doboj Jug, Općinsko vijeće i općinskinačelnik su pokrenuli proceduru uređenja partnerskihodnosa sa nevladinim sektorom. Za dvadesetsedam registrovanih nevladinih/neprofitnih organizacijai udruženja građana pripremljen je partnerskiSporazum sa nekoliko aneksa kojim će se u budućeregulisati ovo partnerstvo. Nakon provedene javnerasprave, predstavnici nevladinih organizacija iz DobojJuga su potpisali ovaj sporazum sa Hasanom Škiljom,predsjedavajućim Općinskog vijeća i DžavidomAličićem, općinskim načelnikom.Nagrade za učenikeU okviru manifestacije Mjesec oktobar - mjeseczaštite od požara, u Tešnju su uručene nagradenajuspješnijim učenicima osnovnih škola dopetog razreda koji su kroz natječaj svoje literarneradove o temi Vatrogasci, dostavili Službi civilnezaštite. Nagrađeni učenici su Ajla Školjić, SuljoMujkanović i Lejla Zahirović. Za posebno znanjeiz oblasti zaštite od požara Služba civilne zaštiteje nagradila učenicu Ajnu Ibrahimkadić. Dodijeljenenagrade su knjiga Vatrogastvo u Tešnju1905-2005., autora i publiciste Alije Galijaševića.Izvedena je i zajednička vježba učenika O.Š. HusoHodžić Tešanj, PVJ Tešanj, Crvenog križa Tešanj iHitne pomoći Doma zdravlja Tešanj. Vježbi su prisustvovaliOpćinski načelnik Fuad Šišić i direktorKantonalne uprave CZ Sead Džanović, kao i mnogobrojnigrađani, učenici i mediji.Žene za ženeUdruženje “Žene za žene Internationale“ organizujesa mjesnim udruženjima žena na regiji Dobojbesplatne programe koji pružaju mogućnostproširenja znanja o različitim životnim pitanjima.Osim toga, ženama se omogućava pohađanjerazličitih kurseva i obuke uz moralnu, stručnu ifinancijsku podršku. Program daje mogućnostrazvijanja međusobnog prijateljstva uz ostvarivanjeveza sa ženama Amerike. Žene su ga nazvaleProgram dobrih mogućnosti kojim se obogaćujesvakodnevnica i unapređenje života. „Prvog danarazgovora o ovom programu u Doboj Jugu se upisalooko sedamdeset zainteresiranih žena iz različitihstarosnih skupina i kvalifikacija, uglavnomiz kategorije nezaposlenih koje su uzdaju u ovajprogram“, kazala nam je Emira Arnaut, predsjednicaUdruženja “Žena 21. vijeka“ Doboj Jug. Upisžena za ovaj program je otvoren do daljnjeg.4H-klubN e v l a d i n aorganizacija 4-Hklub, osnovana je2006., a registrovana2007. godineu Zenici. Ona jeogranak nevladineorganizacije 4-H izDellaware-a (SAD) ibroji oko 6 miliona članova u cijelom svijetu. Središtezeničke 4H se nalazi u američkom kutku u Općojbiblioteci. Svoj rad u Zenici je provodila kroz razneprojekte, a ove godine započinje Klub digitalne fotografijei Klub amaterskog filma. U toku je upis zainteresiranihčlanova i okupljanje ekipe, te početakrada. “Naši planovi i ciljevi u radu kroz ove klubovesu okupiti talentiranu omladinu, pomoći im u razvijanjunjihovog talenta, upućivati ih na takmičenja, teraditi s iskusnijim kolegama koje su voljne pomoćisavjetima. Pomažu nam Dado Ruvić i Mirza Subašić.U planu su radovi na temu, praćenje školskih događaja,te učenje kroz praktičan rad”, kaže Ivana Nježićkoja vodi Klub digitalne fotografije.


DISKONTDeterdžent Onix3,50Sapun Palmolive 3+12,70Pasta AquaFresh 1+15,40 Ulje Sani Bimal 1l1,90MAXIGoraždanska 28aRadno vrijeme:7,00 - 17,00 h.Nedjelja:7,30 - 14,00 h.Paradajz sos 4250 g16,42Kečap Tomico 10 kg18,70Majoneza 5 kg13,30Majoneza Tomico 500 g1,95Baš ajvar6,05Extra pil. posebna 800g2,95Extra pil. posebna 400g1,99Pileća posebna 800 gr5,60Pilko pil.parizer0,70Pileća hrenovka 200 g1,00Pileća hrenovka 100 g0,80Pileća hrenovka 200 g1,49Poli pašteta 120 g1,72Pašteta pureća 2+12,50Šlag spray 250 ml2,40Kafa Winer 500 g4,40Voćni jogurt meggle 150 g0,54Kremino crni 1 kg4,90Nika čok.sa rižom 150 g1,45Napolitanka 250 g0,65Paris sendvič 300 gr1,60Brašno tip 500 Kakanj 25/1 kg 11,90Šećer sitni 5 kg 5,90Koestlin štapići 250gr 1,00Margarin grand master 1kg 2,20Margarin Rama 500 gr 1,30Stočno brašno 25 kg 5,50


18 Petak, 6. novembar 2009.Juniori Rudara prvaciNa završnici Juniorskog državnog ragbi prvenstvakoje je održano na Kamberovića polju titulajuniorskog prvaka BiH za 2009. godinu zasluženo jepripala Ragbi klubu Rudar. Igrači ovog tima su prikazalinajkvalitetniji ragbi i sa šest ostvarenih pobjedai skor razlikom plus 219 osvojili prvo mjesto. Priznanjetreba odati i Ragbi klubu „Gladijatori“ iz Derventekoji su pod vodstvom trenera Radomira PetkovićŠtake uspjeli za kratko vrijeme napraviti dobru ekipui odigrati značajnu ulogu u prvenstvu. U konačniciRudar je završio prvenstvo sa 18 bodova ispred Čelikakoji ima 12, te Gladijatora koji su sakupili 9 bodovakoliko ima i četvrtoplasirano Sarajevo koje imalošiji skor-količnik. Sve utakmice su sudili SabahudinSubašić, Alen Tica, Senad Čorić i Safet.Preminuo Slavko TavićSlavko Tavić, sportski radnik iz Zenice, otacjedne od najboljih mladih košarkašica Evropei reprezentativke BiH 17-godišnje Matee Tavić,preminuo je u 50-toj godini u Zenici nakon teškebolesti. Kroz angažman u košarci Slavko je stekaoveliki broj prijatelja i bio je veoma cijenjenkako u Zenici tako i širom BiH. Bio je veliki prijateljKŽK Čelik, koji je upravo predvođen Mateomprošle godine stigao i do svog najvećeg uspjeha,plasmana na treće mjesto u bh.eliti. Svaki Mateinuspjeh u budućnosti je i uspjeh njene porodice,majke Josipe, brata Vedrana, te posebno sadapokojnog oca Slavka koji joj je uvijek bio najvećapodrška u svemu.Uspješan debiZeničanin Adis Dadović, član Kickbox kluba Panter,srebreni sa prošlogodišnjeg Svjetskog prvenstvuu WK verziji održanog u Berlinu po K-1 pravilima,imao je uspješan debi u ultimate fightu - UFC (UltimateFighting Championship). Borio se u oktagonu- osmerokutnom kavezu omeđenom metalnom žičanomogradom sa Slovakom Vladimirom Cvuligom,kojeg je pobijedio nokautom u prvoj rundi. Meč jeodržan u Subotici.Žepčaci na BilmišćuKako je naš magazin i najavljivao, košarkašižepačkog Orlovika svoje će prvoligaškeutakmice igrati u dvorani na Bilmišću. „Školskedvorane u Žepču ne zadovoljavaju kriterije takmičenjau A-1 ligi BiH, a nova žepačka sportskadvorana se tek gradi, pa smo se odlučili dadomaće utakmice igramo u Zenici. Očekujemosolidnu podršku ljubitelja košarke u ovom gradukoji izuzetno dobro poznaje i voli igru podobručima“, ističe predsjednik Orlovika NamikMaličbegović. U prva dva kola Orlovik je biogost u Sarajevu protiv Trilanda i u Tuzli protivStudenta. U oba ova duela igrači trenera SenadaPreldžića su poraženi, a prvoj pobjedi nadajuse već u subotu u 18 sati, kada na Bilmišćugostuje Bošnjak iz Hadžića.Kakanjski košarkašiNakon uvjerljive pobjede protiv Bošnjaka iz Hadžića,košarkaši Kaknja ostvarili su značajan uspjeh ina gostovanju u Cazinu. U derbiju A-1 lige FBIH, Kakanjje tako savladao ekipu Limometala rezultatom84:76 i zadržao maksimalan učinak nakon dva odigranakola. Najbolji u redovima Kaknja bili su NedžadMulić i Narcis Begovac sa po 22 postignuta košai treće zeničko pojačanje Abdurahman Kahrimanovićsa 16 koševa. Pobjedom protim Limometala u Cazinu,Kakanj je opravdao ulogu favorita i još više osnažioambicije za prelazak u viši rang.Pet medaljaKaratisti zeničkog Hasen do-a imali su uspješannastup na 8. otvorenom karate prvenstvu u Travniku„Travnik Open 2009“ koje je održano u sportskoj saliTurbe. U konkurenciji 380 takmičara iz 25 klubova izBiH, Hasen do je osvojio pet medalja, i to tri zlatne idvije srebrene. Zlatnim medaljama okitili su se HanisaAhmić, Amina Hadžić i Ajdin Halilović, a srebrenimAlbin Ibraković i Senka Dautović. Sve medalje osvojenesu u borbama pojedinačno.Savladana BijeljinaU okviru šestog kola Asocijacije košarke u kolicimana Bilmišću je odigran susret između zeničkeekipe KIK Bosna i gostiju iz Bijeljine. Utakmica je uprvom poluvremenu bila rezultatski neizvjesna, a unastavku se igrala veoma kvalitetna košarka. U tomperiodu su domaći igrači stvorili osjetnu rezultatskuprednost od jedanaest poena razlike. U završnicigosti samo uspijevaju smanjiti razliku na konačnih54:50. Ekipu KIK Bosne u ovoj polusezoni očekuje jošutakmica u Gradačcu sljedećeg vikenda.


Petak, 6. novembar 2009.Obnoviteljska skupštinaTokom avgusta ratne1994. godine u Mravićimaje osnovan Nogometniklub“Gradina“ čiju okosnicusu sačinjavali igrači,tadašnji pripadnici ArmijeBiH. Nakon formiranjaOpćine Doboj Jug, klub se preregistrovaou NK“Gradinu“Doboj Jug. Bez obzirana to što nije imao sopstveno igralištei potrebnu infrastrukturu (utakmice suigrane na terenima izvan općine), klubje egzistirao, ali je 2001. godine odustaood ligaškog takmičenja. Sredinom ovegodine grupa entuzijasta i zaljubljenikaOdbojkaši Kaknja nezaustavljivo jurišajuka odbrani duple krune. Ostvarili su ičetvrtu uzastopnu prvenstvenu pobjedu.Ovog puta porazili su solidne Brčake, kojisu u trećem setu pružili jak otpor. Nakonizvrsne u prva dva seta, koja su Građevinaridobili vrlo uvjerljivo, za samo 40-akminuta (25:17 i 25:15), u trećem setuBrčaci su imali vodstvo od čak 0:5, koje sudomaći anulirali tek u finišu i poravnali na25:25. Zahvaljući boljoj koncetraciji, ali iiskustvu Abdela Zolote i internacionalcaKošarkaši Viteza upisali su i trećuprvenstvenu pobjedu, te su nakon triodigrana kola na vrhu tabele Lige KSHerceg-Bosne s maksimalnim učinkom.Pred oko 600 gledatelja u Gradskojsportskoj dvorani Vitez poražena je ekipaTomislav iz Tomislavgrada. Gosti suse predstavili kao vrlo dobra ekipa, a uprve dvije četvrtine su uglavnom bili uvodstvu. Košarkaši Viteza ipak koncemdruge četvrtine prelaze u vodstvo, da biu trećoj i četvrtoj četvrtini priredili pravišou, u više navrata atraktivnim potezimai zakucavanjima podigli publiku naNova pobjedaVitežani u serijiu nogomet na čelu sa Rasimom Skulom-Raletom formirala je Inicijativni odbor sanamjerom da pokrenu rad NK“Gradina“.Održana je obnoviteljske skupštinaNK“Gradina“ kojoj su prisustvovala 52delegata. Do početka takmičarske sezone2010/11 klub će se pripreme, te se prijavitiu kantonalna ligaška takmičenja.Luisa Hernandeza, te sve boljeg ŽeljkaĆorića, domaći uspijevaju spriječiti iznenađenjei zabilježiti maksimalnu pobjedu.noge, postigli više od 100 poena i nakraju utakmice slavili više nego zasluženupobjedu rezultatom 101:67. Najraspoloženijiu ekipi Viteza bili su ponovnoKrižanović i Palavra, dok su vrlo dobrupartiju pružili Jurčević i Buhić.www.yoigre.com - besplatne online igrePoznati protivnici19Muška odbojkaška reprezentacijaBosne i Hercegovine će u prvom kolukvalifikacija za EP 2011. igrati protivGruzije, dok će odbojkašice nastupitu A-grupi kvalifikacija sa selekcijamaAzerbejdžana, Bjelorusije i Gruzije.Odbojkaši u prvom krugu igrajuprotiv Gruzije, pa će slučaju pobjedeodbojkaši BiH će u drugom krugukvalifikacija nastupiti u grupi sa Slovačkom,Belgijom i Ukrajinom, odlučenoje žrijebom u sjedištu Evropskeodbojkaške federacije u Luksemburgu.Ženska odbojkaška reprezentacija BiHnastupit će u A-grupi kvalifikacija saselekcijama Azerbejdžana, Bjelorusijei Gruzije. Grupna faza kvalifikacijau obje konkurencije na rasporedu jekrajem maja 2010. Pobjednici grupaizborit će direktan plasman na EP, dokće drugoplasirane reprezentacije igratidodatne kvalifikacije.Više od 2000 besplatnih igara na jednom mjestu


22 Petak, 6. novembar 2009.Malik Ejubović, mladi poliglotaMalik Ejubović, 18-godišnjiZeničanin, maturantzeničke Prve gimnazije,pravi je poliglota. Govorišest jezika, a nedavno jebio domaćin i prevodilacšpanskoj nogometnoj reprezentacijikoja je igralaposljednji susret kvalifikacijana Bilinom polju saĆirinim „zmajevima“. Malikaktivno govori engleski,njemački i španski, a dobrose služi italijanskim,portugalskim i turskim.Uskoro se, veli, namjeravaposvetiti učenju i francuskog jezika.Za odlično obavljeni posao dobio jepohvalu španskog selektora Vicentedel Boquea. „Bio sam domaćinšpanskoj reprezentaciji zajedno samenadžerom Bekimom Pašalićem iDžemalom Čalijom. Bio sam zaduženda kao prevodilac radim na press-konferencijama,ali i da budemstalno uz španske reprezentativce.Torres, Pique, Casillas i Del Bosque sugovorili na presicama. Svi Španci kojiUživo iz Lisabona na 105,2 FMsu već ranije bili u BiH i Zenici iznenadilisu se koliki je napredak ostvaren,koliko je novih objekata izgrađeno“,priča Malik uz objašnjenje kako je bioiznenađen jednostavnošću velikihzvjezda koje su izlazile u susret svimaza slikanje, davanje autograma. DelBosque je bio impresioniran navijačimai atmosferom na stadionu, zahvaliose Maliku na njegovoj usluzi, a bioje nemalo iznenađen kada je saznaoda se radi o zeničkom srednjoškolcu.Zenički Radio Q nastavljasa ekskluzivnimradijskim praćenjemodlučujućih utakmicanaše nogometne reprezentacijena putuka Južnoj Africi. Kako nam je istakaoprvi čovjek ove zeničke medijskekuće, Harun Bošnjak, slušaoce 14. i18. novembra očekuje cjelodnevni„živi“ program sa lica mjesta. „Imatćemo studio u Lisabonu, odaklećemo realizirati minimalno pet satiprograma na dan prve utakmice baraža,sa eksluzivnim izjavama naših iportugalskih nogometaša, te armijebh. navijača koja će okupirati Lisabonkako bi pružila podršku našojselekciji. Kolega Emin Dedić i mojamalenkost u Portugalu, te Dino Karabegoviću Zenici, bit ćemo zaduženida slušaocima osiguramo najzanimljivijematerijale i sagovornike.Nadam se da su svi koji su nas slušalina našoj frekvenciji 105,2 MHz ili puteminterneta bili zadovoljni poslomkoji smo obavili iz Talina.“, kaže zanaš magazin Harun Bošnjak.1 2 3 4 5IMPRESSUM: Magazin Superinfo izdaje ”SUPERINFO” d.o.o. Zenica, Štrosmajerova 11. (zgrada Izgradnje, II sprat). Tel. 061 788 088, 063 992 100, 063992 101, 063 992 102; www.superinfo.ba; zesuperinfo@gmail.com; Reg.br. 043-0-Reg-06-002101, Matični broj 1-9625; PDV broj: 218552430000;Direktor Feđa Jovanović, finansije Zumreta Tufekčić, urednik izdanja Ibrahim Muratović, pomoćnik urednika Osman Drino, tehnički urednik SelverOmerović; Tiraž izdanja: 20.000 primjeraka; Štamparija Unioninvestplastika d.d. Semizovac bb, Reg. br. 1-1798467 8 910 111213 14 1516 17 18 19 20 2122 2324 25 26 2728 29 30 3132 33 34 3536 37 3839 4041 42 4344 45Vodoravno: 1. Oglas, objava, fr.; 6. Reklamni prospekt; 7. Stara autooznaka Mostara;8. Veo, koprena; 10. Glavni grad Turske; 12. Ukras, nakit; 13. Authorized User List, skr.;15. Internet domena Njemačke; 16. Razvalina, ruševina; 18. Berberin, brijač; 22. Prijatnogzvuka, zvučan, zvonak, lat.; 24. Vrsta ljekovite biljke; 26. Velikih dimenzija, zauzimamnogo prostora; 28. Dalmatinska uzrečica; 29. Ono što spaja i povezuje; 31. Onomatopejalaveža psa; 32. Dvoboj, megdan; 34. Staja; 36. Nosač zavjese; 38. Pjevački zbor,hor; 39. Trgovanje po viđenju, tal.; 40. Vrsta malog konja; 41. Memory EnhancementTechnology, skr.; 42. Kamenit, stjenovit; 44. Usputna pomoć; 45. Lična zamjenica.Uspravno: 1. Ime i prezime ličnosti sa slike; 2. Plemeniti plin; 3. Operacija Trijumf,skr.; 4. Vrsta amajlije; 5. Vulgaran, prost; 9. Pasmina, sorta, mn.; 11. Pozornica,bina; 14. Ista slova; 17. Besmislica, ono što nema nikakvog smisla; 18. Struka, grananekog posla; 19. Popust; 20. Hrvatska naftna kompanija; 21. Ispuniti planove; 23.Organ čula vida; 25. Starost koja ne zavređuje poštovanje; 27. Proizvod od smjeseazbestnih vlakana, cementa i vode; 30. Male dubine; 33. Zabosti, zariti; 35. Mjeraza tekućinu; 36. Mjesto za kampovanje; 37. Privlačnost, dopadljivost; 40. Šporet,štednjak; 43. Upišite ŠO.

More magazines by this user
Similar magazines