Biuletyn KSOW >> 

ksow.pl

Biuletyn KSOW >> 

PREZENTACJEstronie internetowej Sekretariatu Regionalnego KSOW,www.ksow.lubuskie.pl.Również w audycjach radiowych w roku 2011 prezentowaliśmynajciekawsze działania KSOW oraz PROW w województwielubuskim. Przedstawiliśmy szeroko działalnośćLokalnych Grup Działania i partnerów Sieci.Szkolenie dla LGD (ARCHIWUM SR KSOW)su działalności MOL (sprzedaż bezpośrednia w gospodarstwierolnym), który cieszy się dużym zainteresowaniem.Audycje telewizyjne i radioweLokalna telewizja na zlecenie SR KSOW zrealizowała w roku2010 roku cykl programów telewizyjnych w ośmiu odcinkacho tematyce: WINIARZE LUBUSCY, USŁUGI ROLNICZE,AGROTURYSTYKA, ENOTURYSTYKA, PSZCZELARZE LUBUSCY,PRODUKCJA MIODU, WINOBRANIE, LOKALNE GRUPY DZIA-ŁANIA WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO, w których zaprezentowanoefekty wykorzystania w województwie lubuskimunijnych funduszy w ramachProgramu RozwojuObszarów Wiejskich nalata 2007-2013. W kolejnychodcinkach autorzyprzedstawiali inwestycjerealizowane dzięki unijnymdotacjom, którewpływają na poprawężycia Lubuszan. Audycjeemitowane były na antenietelewizji w paśmieprogramów lokalnychoraz stacji lokalnych, sądostępne do wglądu naJarmark Produktów RegionalnychImprezy tematyczneKSOW bawiąc – uczy. Można to było dostrzec podczas szereguimprez tematycznych organizowanych na terenachgmin naszego województwa. Z największych i najciekawszychnależy wymienić: Jarmark Produktów Regionalnychw Łagowie Lubuskim (zbiór przepysznych produktów wiejskich),Święto Karpia w Osiecznicy, Święto Chleba w Bogdańcu,Święto Pomidora w Przytocznej (słynna bitwa napomidory, której nie powstydziliby się Włosi), KAZIUKIw Muzeum Etnograficznym w Ochli (prezentujące produktyregionalne oraz rzemieślnicze), kiermasze rolniczei ogrodnicze w Lubniewicach i Kalsku, Lubuską Końską60-kę, Wystawę Trzody Chlewnej i przeróżne inne, na którychSR KSOW prezentuje swoją działalność, promuje informacjena temat Programu Rozwoju Obszarów Wiejskichoraz pozwala wszystkim przybyłym na zaznajomienie sięz dobrem obszarów wiejskich województwa lubuskiego.Konferencje, spotkania, konwentyOkazją do wymiany dobrych praktyk oraz wiedzy na ichtemat są różnego rodzaju konferencje, konwenty itp., naktórych to SR KSOW daje okazję do dyskusji i podzieleniasię z uczestnikami wszystkim tym, co oferuje PROW, KSOWoraz partnerzy Sieci. Jeśli istnieje potrzeba zorganizowaniaspotkania, nie pozostajemy bierni. „Program Leaderpo 2013”, „VI Konwent Winiarzy Polskich” „Dziedzictwokulturowe elementem rozwoju obszarów wiejskich”, „Rolażywnościowych produktów lokalnych w rozwoju turystykiwiejskiej”, „V Międzynarodowa Konferencja Winiarska”, totylko niektóre z tytułów spotkań, w których każdy zainteresowanymógł wziąć udział i nie tylko poszerzyć wiedzę,ale także przekazać swoje doświadczenie na dany temat.Niejednokrotnie nawiązywały się dyskusje, dzięki którymwypracowano ciekawe wnioski i wspólne stanowiskaw danej dziedzinie. (ARCHIWUM SR KSOW)8Biuletyn KSOW ZIMA 4/2011

More magazines by this user
Similar magazines