Biuletyn KSOW >> 

ksow.pl

Biuletyn KSOW >> 

AGROTURYSTYKANajciekawsze pakiety turystyki wiejskiej>>Prezentowany dziś na łamach biuletynu pakiet jest połączeniemidei spotkania z historią, z aktywnym wypoczynkiemi relaksem w cieniu winorośli. Propozycja ta została docenionaw ostatniej edycji konkursu na „Najciekawszy pakiet turystyki wiejskiejprezentowany podczas Międzynarodowych Targów TurystykiWiejskiej i Agroturystyki AGROTRAVEL”, zajmując drugie miejsce.Weekend w Nowej Galicji,czyli Karpacka Troja, wino i konie...Informacje o regionieW środkowej części Beskidu Niskiego, w której występująnajciekawsze formy przyrodnicze i krajobrazowe, największąwartość stanowią dobrze zachowane, naturalnedrzewostany bukowe i jodłowe, bogata fauna puszczańskaoraz urozmaicone wychodnie skalne. Teren ten charakteryzujesię znaczną lesistością, malowniczymi i urokliwymikrajobrazami gór i dolin, terenami o nieskażonym i małoprzekształconym środowisku naturalnym. To tu lasy sosnowei jodłowe kuszą licznymi szlakami turystycznymido pieszych wypraw, a piękne widoki zachęcają do organizowaniaatrakcyjnych rajdów rowerowych.Na obszarze pięciu gmin powiatu jasielskiego – Dębowiec,Jasło, Kołaczyce, Osiek Jasielski i Tarnowiec – znajdujesię Szlak Konny „Karpackie Podkowy”. Umożliwia onprzejazd konno przez dwie krainy geograficzno-przyrodnicze,zróżnicowane dodatkowo historycznie i kulturowo.Turysta będąc bystrym obserwatorem rzeczywistości,zobaczy wokół różnice geologiczne, odmienne sposobygospodarowania, usłyszy odmienności językowe (gwaro-Diabli kamień 20Biuletyn KSOW ZIMA 4/2011

More magazines by this user
Similar magazines