Biuletyn KSOW >> 

ksow.pl

Biuletyn KSOW >> 

Z ŻYCIA KSOWŁotwy, podczas którego zaprezentowano prezentację na temat organizacji gospodarstwekologicznych. Nie zabrakło również innych atrakcji, jak między innymi: wizyta w sklepiez ekologicznymi produktami w centrum Rygi, zwiedzanie gospodarstwa, które uzyskałowyróżnienie najlepszego gospodarstwa ekologicznego w Estonii w 2010 r. Uczestnikamiwyjazdu szkoleniowego byli między innymi rolnicy „ekologiczni” – laureaci konkursuna najlepsze gospodarstwo ekologiczne, osoby, których produkty zostały wpisane naListę Produktów Tradycyjnych, przedstawiciele czynnie działających na terenie regionulubelskiego organizacji agroturystycznych, przedstawiciele Lokalnych Grup Działaniaoraz doradcy Lubelskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego. Wyjazd zorganizowany orazsfinansowany został przez Sekretariat Regionalny Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich WojewództwaLubelskiego.Wyjazd studyjny do Szwecji i FinlandiiWyjazd studyjny do krajów nadbałtyckich(ARCHIWUM SR KSOW)W dniach 27 sierpnia – 1 września 2011 r. 30-osobowa grupa z województwa lubelskiegowzięła udział w wyjeździe studyjnym do Szwecji i Finlandii. Podstawowym celem byłozapoznanie uczestników z działalnością LGD w wyżej wymienionych krajach, w tymz problemami związanymi z zarządzaniem LGD, planowaniem, wdrażaniem i rozliczaniemprojektów. Już w dniu przyjazdu doszło do spotkania z przedstawicielem administracjirządowej województwa Uppsala, panem M. Brożkiem – Sekretarzem ds. międzynarodowych oraz z panią CharlotteHeimersson z LAG Norra Mälarstranden. Uczestnicy wyjazdu mieli możliwość zapoznania się z tematyką funkcjonowaniaKSOW w Szwecji, w tym: o celach, strukturze, organizacjach członkowskich, działaniach oraz tematycznych grupachdziałających, którą zaprezentował Międzynarodowy Koordynator Szwedzkiej Sieci Obszarów Wiejskich. Podczas wyjazdupoznano specyfikę obszaru objętego działalnością LGD Leader Norra Mälarstranden. Dużą aktywność wykazaliuczestnicy podczas spotkania z Panią Anną Wiklund – Burmistrzem Miasta Enköping. Duże wrażenie zrobiły prezentacje,pierwsza – na temat obszaru działania, strategii i projektów LGD Norra Mälarstranden oraz druga – Pani Indi Person,zajmującej się Programem Leader. Uczestnicy wyjazdu mieli również możliwość zapoznania się z projektami na terenieodwiedzanej Lokalnej Grupy Działania „Bryggholmen”. Kolejnym punktem wyjazdu był przejazd do Vallby Radio, gdziew ciekawy sposób zaprezentowana została prezentacja multimedialna dot. prowadzonej działalności Farmy Lidingbyi Radiostacji Vallby. Ponadto omówiono projekt pod nazwą „Pszczoła” realizowany w ramach Leader. Realizacja kolejnychpunktów merytorycznych wyjazdu odbywała się już w Finlandii. Uczestnicy wyjazdu poznali ramy finansowe fińskiegoProgramu Rozwoju Obszarów Wiejskich, które zaprezentował przedstawicielfińskiego LGD „Pomootti ry”. Odbyły się także spotkania z przedstawicielamiLGD z okręgu Pirkanmaa w Finlandii oraz przedstawicielamiregionalnymi nadzorującymi bezpośrednio wdrażanie programu Leaderprzez LGD. Podczas wizyty w miejscowości Päivölä omówiono prezentacjedotyczące m.in. realizacji oraz funkcjonowania Programu Leader w latach2007-2013, dobrych praktyk oraz planów na najbliższą przyszłość. Uczestnikamiwyjazdu były osoby wydelegowane przez LGD naszego województwa.W praktyce byli to członkowie wszystkich organów stowarzyszenia,a także dyrektorzy biur.Wyjazd został sfinansowany ze środków Pomocy Technicznej, SchematuIII „Stworzenie i utrzymanie Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich”.Spotkanie z Panią Anną Wiklund – BurmistrzemMiasta Enköping (ARCHIWUM SR KSOW)WWW.KSOW.GOV.PL Biuletyn KSOW 27

More magazines by this user
Similar magazines